Dự Đoán Kết Quả Xổ Số Miền Nam – Thứ 6 Ngày 06 Tháng 01

CAUCHUAN68.WIN Chúc Mừng AE đã theo cầu Dự Đoán xổ số Miền Nam ngày – Thứ 5 Ngày 05/01 đã ăn được các đài Win 10 cầu Dàn Tám Con Đề – An Giang với dự đoán: 48,31,11,10,61,41,89,08. Ăn đuôi 3 cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi – Tây Ninh với dự đoán: Đầu: 1 – Đuôi: 3. Ăn cầu Bạch Thủ Lô Ba Số – An Giang với dự đoán: 342. Win đầu 8 cầu Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi – Bình Thuận với dự đoán: Đầu: 8 – Đuôi: 2. Win 4/6 cầu Sáu Con Bao Lô – An Giang với dự đoán: 21,04,14,78,41,39. Win 04,18 cầu Lô 2 Con – An Giang với dự đoán: 04,18. Ăn Bạch Thủ cầu Giải 8 Đầu Đít – Tây Ninh với dự đoán: Đầu: 3 – Đuôi: 7. Cũng rất buồn cho các ae đã trượt 1 số đài nhé, Cùng mong muốn cho AE ngày – Ngày 06/01/2023 sẽ ăn được các cầu chuẩn như Dàn Xíu Chủ 10 Con, Bạch Thủ Lô 3 Số, Tám Con Đề, Dàn Lô 3 Số Tám Con, Độc Thủ Đề, Giải Giải Tám Đầu Đuôi, Dàn Giải 8 Tám Con, Cặp 3 Càng với độ chính xác Cao.

Nhận dự đoán các cầu Miền Nam – Thứ 6 Ngày 06 Tháng 01 của các Đài Quay: Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh

Cầu Đẹp Dự đoán
Độc Thủ Xíu Chủ Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô 3 Số Nhận Dự Đoán
Cặp Lô Nhận Dự Đoán
Độc Thủ Đề Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Giải 8 Nhận Dự Đoán
Giải Giải Tám Đầu Đuôi Nhận Dự Đoán
Bạch Thủ Lô Nhận Dự Đoán
Cặp 3 Càng Nhận Dự Đoán
Đề Đầu Đít Nhận Dự Đoán

Kết quả Dự Đoán các cầu Miền Nam – Ngày 05 Tháng 01

Soi Cầu Dự đoán Kết quả dự đoán
Độc Thủ Xíu Chủ TayNinh: 588, BinhThuan: 096, AnGiang: 910 TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trượt, AnGiang: Win
Bạch Thủ Lô Ba Số BinhThuan: 259, AnGiang: 342, TayNinh: 845 BinhThuan: Trúng, AnGiang: Ăn, TayNinh: Trượt
Lô 2 Con TayNinh: 75,29, AnGiang: 04,18, BinhThuan: 07,98 TayNinh: Ăn 29, AnGiang: Win 04,18, BinhThuan: Trúng 07
Bạch Thủ Giải Đặc Biệt AnGiang: 26, TayNinh: 88, BinhThuan: 88 AnGiang: Trượt, TayNinh: Trượt, BinhThuan: Trúng
Giải Tám 1 Con BinhThuan: 00, TayNinh: 13, AnGiang: 41 BinhThuan: Trượt, TayNinh: Trượt, AnGiang: Win
Giải 8 Đầu Đít TayNinh: Đầu: 3 – Đuôi: 7, AnGiang: Đầu: 4 – Đuôi: 3, BinhThuan: Đầu: 4 – Đuôi: 9 TayNinh: Ăn Bạch Thủ, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt
Độc Thủ Lô BinhThuan: 58, AnGiang: 95, TayNinh: 51 BinhThuan: Win, AnGiang: Trượt, TayNinh: Trúng
Cặp Xíu Chủ TayNinh: 483,587, AnGiang: 842,647, BinhThuan: 869,926 TayNinh: Win, AnGiang: Trượt, BinhThuan: Trượt
Giải Đặc Biệt Đầu Đuôi AnGiang: Đầu: 0 – Đuôi: 0, TayNinh: Đầu: 1 – Đuôi: 3, BinhThuan: Đầu: 8 – Đuôi: 2 AnGiang: Trúng đuôi 0, TayNinh: Ăn đuôi 3, BinhThuan: Win đầu 8
Bảng soi cầu Miền Nam – Ngày 05 Tháng 01

Kết quả Xổ Số Miền Nam – Ngày 05 Tháng 01

Tỉnh Tây NinhAn GiangBình Thuận
G8 374157
G7 046140314
G6
7429
1404
0107
0155
7478
4958
9809
7839
5313
G5 387837870395
G4
23451
76330
85901
25886
94342
73351
72108
29271
07039
57990
11261
41989
82394
23002
19259
68537
09602
84416
75997
78357
87545
G3
26371
41426
84886
42641
67718
07613
G2 666478846364939
G1 053053482474534
ĐB 078483742910822288
Bảng kết quả xổ số Miền Nam – Ngày 05 Tháng 01

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *