Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-10-22
06-10-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Ăn đầu 5
05-10-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Ăn đầu 8
04-10-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Ăn đuôi 9
03-10-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Win Bạch Thủ
02-10-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Bạch Thủ
01-10-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt
30-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5
29-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
28-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Win đuôi 6
27-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 0Win đuôi 0
26-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
25-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Ăn đầu 0
24-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Bạch Thủ
23-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
22-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
21-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Ăn đuôi 3
20-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
19-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt
18-09-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9
17-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
16-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Ăn đầu 1
15-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Win đầu 5
14-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề
13-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
12-09-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt
11-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
10-09-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đầu 3
09-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt
08-09-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
07-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề
05-09-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
04-09-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1
03-09-22Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
02-09-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
01-09-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
31-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
30-08-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt
29-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6
28-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
27-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
26-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trượt
25-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
24-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
23-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
22-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề
21-08-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
20-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
19-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 7Trượt
18-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
17-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt
16-08-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
14-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
13-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0
12-08-22Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề
11-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
10-08-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
09-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8
08-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
07-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
06-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
05-08-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
04-08-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đầu 9
03-08-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8
02-08-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3
01-08-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5