Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-06-22
25-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
24-06-22Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
23-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
22-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt
21-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
20-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
19-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
18-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt
17-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt
16-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
14-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
13-06-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
12-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt
11-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
10-06-22Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt
09-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng Đề
08-06-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt
07-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
06-06-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
05-06-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
04-06-22Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3
03-06-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
02-06-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6
01-06-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng Đề
31-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
30-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề
29-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
28-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
27-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
26-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề
25-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
24-05-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
23-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
22-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
21-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề
19-05-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
18-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
17-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
16-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
15-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
14-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
13-05-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đầu 3
12-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
11-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
09-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trượt
08-05-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
07-05-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề
06-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề
05-05-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5
04-05-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng Đề
03-05-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
02-05-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
01-05-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đầu 9
30-04-22Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
29-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
28-04-22Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
27-04-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
26-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt
25-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trượt
24-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
23-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
22-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
21-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
20-04-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
19-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
18-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3
17-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 6Trượt
16-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
14-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
13-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
12-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
11-04-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề
10-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề
09-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
08-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6
07-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề
06-04-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
05-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
04-04-22Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
03-04-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6
02-04-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
01-04-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
31-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
30-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt
29-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
28-03-22Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
27-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề
26-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
25-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng Đề
24-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
23-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề
22-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt
21-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt
20-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4
19-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
18-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
17-03-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt
16-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đầu 1
15-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
14-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
13-03-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt
12-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
11-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề
10-03-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
09-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
08-03-22Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
07-03-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
06-03-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt
05-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt
04-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
03-03-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
02-03-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9
01-03-22Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
28-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
27-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
26-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
25-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
24-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề
23-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5
22-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
21-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
20-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
19-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6
18-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9
17-02-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
16-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
15-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt
14-02-22Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt
13-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng Đề
12-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
11-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
10-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đầu 6
09-02-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề
08-02-22Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
07-02-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
06-02-22Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
05-02-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8
04-02-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
30-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
29-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
28-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2
27-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4
26-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
25-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt
24-01-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
23-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt
22-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
21-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
20-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
19-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt
18-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt
17-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt
16-01-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt
15-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề
14-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt
13-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
12-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề
11-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2
10-01-22Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
09-01-22Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
08-01-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
07-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 8Trượt
06-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Trượt
05-01-22Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1
04-01-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
03-01-22Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
02-01-22Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề
01-01-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
31-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
30-12-21Đầu: 6 - Đuôi: 7Trượt
29-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
28-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng Đề
27-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
26-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trượt
25-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2
24-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2
23-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
22-12-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt
21-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
20-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
19-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
18-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
17-12-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5
16-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
15-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt
14-12-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
13-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1
12-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
11-12-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2
10-12-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt
09-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
08-12-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề
07-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề
06-12-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
05-12-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
04-12-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4