Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-03-23
26-03-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Ăn đầu 6
25-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Ăn đuôi 3
24-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Win đuôi 7
23-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 3Win Bạch Thủ
22-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 8Ăn đuôi 8
21-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Ăn đuôi 4
20-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 7Ăn đầu 9
19-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
18-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Win đuôi 0
17-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 8Ăn đầu 8
16-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 1Win đuôi 1
15-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt
14-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 3Ăn đầu 7
13-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
12-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 9Ăn đầu 9
11-03-23Đầu: 8 - Đuôi: 6Win đuôi 6
10-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
09-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt
08-03-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
07-03-23Đầu: 2 - Đuôi: 7Win đuôi 7
06-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt
05-03-23Đầu: 1 - Đuôi: 2Win đầu 1
04-03-23Đầu: 0 - Đuôi: 8Trượt
03-03-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt
02-03-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Win đầu 7
01-03-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
28-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
27-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
26-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt
25-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 0Win đầu 1
24-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 8Trượt
23-02-23Đầu: 6 - Đuôi: 4Win Bạch Thủ
22-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 0Win đầu 5
21-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 6Trượt
20-02-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
19-02-23Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt
18-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Ăn Bạch Thủ
17-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 5Ăn Bạch Thủ
16-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Ăn đuôi 3
15-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
14-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Win đầu 4
13-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 6Win đuôi 6
12-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Win đầu 4
11-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
10-02-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Win đầu 2
09-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
08-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 4Win đuôi 4
07-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 8Win Bạch Thủ
06-02-23Đầu: 3 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
05-02-23Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
04-02-23Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
03-02-23Đầu: 7 - Đuôi: 4Trượt
02-02-23Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt
01-02-23Đầu: 5 - Đuôi: 8Win đuôi 8
31-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
30-01-23Đầu: 3 - Đuôi: 9Win đuôi 9
29-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Ăn đầu 7
28-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 9Win đuôi 9
27-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 9Ăn đuôi 9
26-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
25-01-23Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
20-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
19-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt
18-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Bạch Thủ
17-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 3Ăn đuôi 3
16-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
15-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Bạch Thủ
14-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 1Ăn đầu 4
13-01-23Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Bạch Thủ
12-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
11-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Bạch Thủ
10-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
09-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng Bạch Thủ
08-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-01-23Đầu: 1 - Đuôi: 7Win đuôi 7
06-01-23Đầu: 7 - Đuôi: 0Win Bạch Thủ
05-01-23Đầu: 5 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
04-01-23Đầu: 9 - Đuôi: 7Win đuôi 7
03-01-23Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4
02-01-23Đầu: 2 - Đuôi: 5Win đuôi 5
01-01-23Đầu: 8 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
31-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 1Ăn đuôi 1
30-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
29-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Ăn đuôi 9
28-12-22Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
27-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Win đuôi 7
26-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
25-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
24-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Win Bạch Thủ
23-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
22-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 8Ăn Bạch Thủ
21-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
20-12-22Đầu: 6 - Đuôi: 8Win đuôi 8
19-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
18-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Ăn đầu 0
17-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 1Ăn đầu 2
16-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 1Win đầu 8
15-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 5Trượt
14-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Bạch Thủ
13-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 8Win đuôi 8
12-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Ăn Bạch Thủ
11-12-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Ăn Bạch Thủ
10-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
09-12-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Win đầu 7
08-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Win đầu 2
07-12-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 7Ăn Bạch Thủ
05-12-22Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
04-12-22Đầu: 4 - Đuôi: 9Trượt
03-12-22Đầu: 0 - Đuôi: 6Ăn đuôi 6
02-12-22Đầu: 3 - Đuôi: 3Ăn đuôi 3
01-12-22Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt
30-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 7Trượt
29-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Ăn Bạch Thủ
28-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Trượt
27-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
26-11-22Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
25-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 9Win Bạch Thủ
24-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 8Win đầu 9
23-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 9Ăn đuôi 9
22-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Bạch Thủ
21-11-22Đầu: 4 - Đuôi: 1Win đuôi 1
20-11-22Đầu: 8 - Đuôi: 0Ăn đuôi 0
19-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Win đầu 3
18-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 2Ăn đuôi 2
17-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trượt
16-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 3Win đầu 7
15-11-22Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
14-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 4Win Bạch Thủ
13-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
12-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Bạch Thủ
11-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 6Win Bạch Thủ
10-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 7Ăn đầu 1
09-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 5Ăn đuôi 5
08-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng Bạch Thủ
07-11-22Đầu: 3 - Đuôi: 7Win đuôi 7
06-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 5Ăn đầu 7
05-11-22Đầu: 9 - Đuôi: 7Ăn đuôi 7
04-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 6Win đầu 7
03-11-22Đầu: 1 - Đuôi: 1Win đầu 1
02-11-22Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
01-11-22Đầu: 7 - Đuôi: 2Win đầu 7