Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
28-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8
27-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đầu 2
26-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
25-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề
24-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5
23-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
22-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
21-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
20-11-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trượt
19-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
18-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
17-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề
16-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề
15-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2
14-11-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
13-11-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
12-11-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
11-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
10-11-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
09-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5
08-11-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
07-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề
06-11-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
05-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5
04-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4
03-11-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
02-11-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
01-11-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
31-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề
30-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4
29-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3
28-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
27-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
26-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0
25-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
24-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
23-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
22-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề
21-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-10-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
19-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt
18-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt
17-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trượt
16-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt
15-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
14-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt
13-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt
12-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
11-10-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trượt
10-10-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
09-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng Đề
08-10-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-10-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
05-10-21Đầu: 5 - Đuôi: 1Trượt
04-10-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
03-10-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
02-10-21Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
01-10-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2
30-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
29-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề
28-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đầu 3
27-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
26-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề
25-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
24-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt
23-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3
22-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
21-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
20-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng Đề
19-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng Đề
18-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
17-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
16-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề
15-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6
14-09-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
13-09-21Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4
12-09-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt
11-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đầu 5
10-09-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trượt
09-09-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trượt
08-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt
07-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
06-09-21Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
05-09-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
04-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
03-09-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
02-09-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
01-09-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2
31-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng Đề
30-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề
29-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
28-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt
27-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đầu 5
26-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 6Trượt
25-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
24-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
23-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
22-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề
21-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 3Trượt
20-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
19-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
18-08-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
17-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trượt
16-08-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4
15-08-21Đầu: 7 - Đuôi: 2Trượt
14-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
13-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt
12-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đầu 6
11-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trượt
10-08-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
09-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt
08-08-21Đầu: 5 - Đuôi: 6Trượt
07-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
06-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trượt
05-08-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
04-08-21Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt
03-08-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0
02-08-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
01-08-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt
31-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trượt
30-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trượt
29-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2
28-07-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trượt
27-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
26-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt
25-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt
24-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề
23-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
22-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
21-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt
20-07-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trượt
19-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trượt
18-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
17-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trượt
16-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt
15-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
14-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt
13-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề
12-07-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt
11-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 5Trượt
10-07-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
09-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
08-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt
07-07-21Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt
06-07-21Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng đầu 6
05-07-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề
04-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trượt
03-07-21Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt
02-07-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8
01-07-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt