Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Chuyên gia SOI CẦU đã chốt ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG chính xác nhất hôm nay.

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TOtrúng CỰC ĐẬM.
 Cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày.

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
29-11-21TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đuôi 5,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
28-11-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 8
27-11-21Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đầu 5,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 2,
Đắc Nông: Trúng đuôi 6
26-11-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt
25-11-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Quảng Trị: Trúng đuôi 5,
Quảng Bình: Trúng đuôi 4
24-11-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 2
23-11-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 5
22-11-21TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Phú Yên: Trúng đuôi 1
21-11-21Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
20-11-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Đắc Nông: Trúng đầu 6
19-11-21Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 0
18-11-21Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt
17-11-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
16-11-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 7,
Quảng Nam: Trúng đầu 7
15-11-21TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng Đặc Biệt
14-11-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
13-11-21Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 8,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt
12-11-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Trượt
11-11-21Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
10-11-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
09-11-21Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng đầu 2,
Quảng Nam: Trúng đuôi 7
08-11-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 8
07-11-21Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
06-11-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 6,
Đắc Nông: Trúng đuôi 8
05-11-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 2
04-11-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
03-11-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 1
02-11-21Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng đầu 0,
Quảng Nam: Trúng đuôi 8
01-11-21TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Phú Yên: Trúng đầu 3
31-10-21Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Kon Tum: Trúng đuôi 9,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 5
30-10-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 5,
Đắc Nông: Trúng đầu 4
29-10-21Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đuôi 8,
Ninh Thuận: Trúng đầu 1
28-10-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 5
Trượt
27-10-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
26-10-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 3,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
25-10-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đầu 2,
Phú Yên: Trúng đuôi 3
24-10-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đầu 3,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
23-10-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 7
22-10-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng đầu 2,
Ninh Thuận: Trúng đầu 0
21-10-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Quảng Trị: Trúng đuôi 6,
Quảng Bình: Trúng đầu 8
20-10-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 0,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 8
19-10-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
18-10-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 0
TT Huế: Trúng đầu 6,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
17-10-21Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
16-10-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 5,
Đắc Nông: Trúng đầu 0
15-10-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng đầu 0,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 4
14-10-21Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng đầu 1,
Quảng Trị: Trúng đầu 8,
Quảng Bình: Trúng đuôi 8
13-10-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
12-10-21Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Đắc Lắc: Trúng đầu 3,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
11-10-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 9
10-10-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng đầu 4,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
09-10-21Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 6
08-10-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng đầu 1,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
07-10-21Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 5,
Quảng Bình: Trúng đầu 6
06-10-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 3,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
05-10-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 5
04-10-21TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 1
03-10-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
02-10-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đuôi 4,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 1,
Đắc Nông: Trúng đuôi 6
01-10-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Gia Lai: Trúng đầu 3,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
30-09-21Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Quảng Trị: Trúng đuôi 5
29-09-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đầu 4
28-09-21Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 8
27-09-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đuôi 9,
Phú Yên: Trúng đuôi 3
26-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Kon Tum: Trúng đầu 4,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
25-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 4,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 2,
Đắc Nông: Trúng đuôi 2
24-09-21Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
23-09-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 1,
Quảng Bình: Trúng đuôi 0
22-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đầu 0
21-09-21Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng đuôi 1,
Quảng Nam: Trúng đầu 4
20-09-21TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trượt
19-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng đầu 4
18-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt
17-09-21Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng đuôi 8
16-09-21Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trượt
15-09-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
14-09-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đắc Lắc: Trúng đầu 4,
Quảng Nam: Trúng đuôi 1
13-09-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng đuôi 2,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
12-09-21Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt
10-09-21Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt
09-09-21Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Trượt
07-09-21Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng đuôi 7,
Quảng Nam: Trúng đầu 6
06-09-21TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Trượt
05-09-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đầu 0,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
04-09-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đuôi 0,
Đắc Nông: Trúng đầu 8
03-09-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Trượt