Đầu đuôi giải Đặc Biệt Miền Trung

 Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Chuyên gia SOI CẦU đã chốt ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG chính xác nhất hôm nay.

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TOtrúng CỰC ĐẬM.
 Cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày.

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip: 500,000đ

Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Viettel, Mobifone, Vinaphone, Vietnammobi
*
*
*
*
*

Ngày Dự Đoán Kết Quả
22-07
21-07Thừa Thiên Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0Trượt
20-07Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Quảng Ngãi
Trúng đuôi 5 Đắc Nông
19-07Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt
18-07Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Bình Định
Trúng đuôi 5 Quảng Trị
Trúng đuôi 5 Quảng Bình
17-07Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trượt
16-07Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Trúng đuôi 5 Đắc Lắc
Trúng đuôi 6 Quảng Nam
15-07Thừa Thiên Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
14-07Thừa Thiên Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Kon Tum: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 1 Kon Tum
13-07Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trúng đuôi 8 Đắc Nông
12-07Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Ninh Thuận
11-07Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
Trúng đuôi 4 Quảng Bình
10-07Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 2 Đà Nẵng
Trúng đầu 4 Khánh Hòa
09-07Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Trúng đầu 6 Quảng Nam
08-07Thừa Thiên Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 0 Phú Yên
07-07Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trúng đầu 8 Thừa Thiên Huế
06-07Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đầu 1 Đà Nẵng
05-07Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 9 Gia Lai
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
04-07Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Quảng Bình
03-07Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt
02-07Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trượt
01-07Thừa Thiên Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Trúng Đặc Biệt Thừa Thiên Huế
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
30-06Thừa Thiên Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 9
Trúng Đặc Biệt Kon Tum
Trúng đầu 6 Khánh Hòa
29-06Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trúng đầu 6 Đà Nẵng
Trúng đuôi 4 Đắc Nông
28-06Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Gia Lai
25-06Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt
24-06Thừa Thiên Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 4 Thừa Thiên Huế
23-06Thừa Thiên Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Trúng đầu 6 Thừa Thiên Huế
Trúng Đặc Biệt Kon Tum
22-06Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Trúng đầu 7 Đà Nẵng
Trúng Đặc Biệt Đắc Nông
21-06Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trượt
20-06Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trượt
19-06Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Trúng Đặc Biệt Đà Nẵng
Trúng đuôi 0 Khánh Hòa
18-06Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Trúng đầu 2 Đắc Lắc
17-06Thừa Thiên Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 5
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trúng đầu 2 Thừa Thiên Huế
Trúng Đặc Biệt Phú Yên
16-06Thừa Thiên Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trúng đuôi 3 Thừa Thiên Huế
Trúng Đặc Biệt Kon Tum
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
15-06Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Trúng đuôi 8 Đà Nẵng
Trúng đầu 1 Đắc Nông
14-06Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trúng Đặc Biệt Gia Lai
Trúng Đặc Biệt Ninh Thuận
13-06Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trúng đầu 3 Bình Định
Trúng Đặc Biệt Quảng Trị
Trúng đuôi 7 Quảng Bình
12-06Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trúng đầu 8 Khánh Hòa
11-06Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trúng đuôi 0 Đắc Lắc
Trúng đầu 4 Quảng Nam
10-06Thừa Thiên Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Trúng đầu 9 Phú Yên
09-06Thừa Thiên Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Trúng đầu 2 Kon Tum
Trúng Đặc Biệt Khánh Hòa
08-06Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Trượt