Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Chuyên gia SOI CẦU đã chốt ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG chính xác nhất hôm nay.

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TOtrúng CỰC ĐẬM.
 Cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày.

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
07-10-22
06-10-22Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Bình Định: Ăn đầu 9,
Quảng Trị: Trúng Bạch Thủ,
Quảng Bình: Ăn đầu 5
05-10-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đầu 5,
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
04-10-22Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Ăn đuôi 9,
Quảng Nam: Win đuôi 8
03-10-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đuôi 7,
Phú Yên: Trúng Bạch Thủ
02-10-22Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Kon Tum: Trúng Bạch Thủ,
Khánh Hòa: Ăn đầu 9
01-10-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Trượt
30-09-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Gia Lai: Ăn Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Win Bạch Thủ
29-09-22Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Quảng Trị: Ăn Bạch Thủ
28-09-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Ăn Bạch Thủ
27-09-22Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Ăn đuôi 9,
Quảng Nam: Win Bạch Thủ
26-09-22TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Phú Yên: Win đầu 0
25-09-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Kon Tum: Win đuôi 1,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
24-09-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Đắc Nông: Ăn Bạch Thủ
23-09-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Gia Lai: Win Bạch Thủ,
Ninh Thuận: Win đuôi 0
22-09-22Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đuôi 2,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
21-09-22Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Ăn đuôi 6,
Khánh Hòa: Win Bạch Thủ
20-09-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Trượt
19-09-22TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Trượt
18-09-22Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Kon Tum: Ăn đuôi 6,
Khánh Hòa: Ăn đầu 8
17-09-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Trượt
16-09-22Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Ninh Thuận: Ăn đầu 5
15-09-22Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Bình Định: Win đầu 1,
Quảng Bình: Trúng Bạch Thủ
14-09-22Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Trượt
13-09-22Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Trượt
12-09-22TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đầu 2,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
11-09-22Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Trượt
10-09-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 9,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
09-09-22Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Ninh Thuận: Trúng đầu 4
08-09-22Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng đuôi 7,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 9
07-09-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
06-09-22Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
05-09-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 8,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
04-09-22Kon Tum: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng đầu 1,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
03-09-22Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8,
Đắc Nông: Trúng đuôi 8
02-09-22Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
01-09-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng đuôi 1
31-08-22Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt
30-08-22Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trượt
29-08-22TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
Phú Yên: Trúng đuôi 5
28-08-22Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Khánh Hòa: Trúng đầu 9
27-08-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 4,
Đắc Nông: Trúng đuôi 7
24-08-22Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
23-08-22Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng đuôi 8,
Quảng Nam: Trúng đầu 2
22-08-22TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
TT Huế: Trúng đuôi 4,
Phú Yên: Trúng đuôi 1
21-08-22Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Trúng đầu 9
20-08-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 0,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 9,
Đắc Nông: Trúng đầu 3
19-08-22Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Trượt
18-08-22Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 9,
Quảng Bình: Trúng đầu 9
17-08-22Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 0,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 1
16-08-22Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng đuôi 4,
Quảng Nam: Trúng đầu 7
15-08-22TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng Đặc Biệt
14-08-22Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
13-08-22Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 9
12-08-22Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 5
11-08-22Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Bình Định: Trúng đuôi 6,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt
10-08-22Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 7
Trượt
09-08-22Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Quảng Nam: Trúng đuôi 4
08-08-22TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trượt
07-08-22Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt
06-08-22Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Đắc Nông: Trúng đuôi 7
05-08-22Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đuôi 0,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
04-08-22Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Trượt
03-08-22Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
02-08-22Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đuôi 0
01-08-22TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 6