Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

  Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-03-23
26-03-23TT Huế: 178,895,
Kon Tum: 113,850,
Khánh Hòa: 750,419
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
25-03-23Đà Nẵng: 286,818,
Quảng Ngãi: 996,068,
Đắc Nông: 583,663
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Ăn
24-03-23Gia Lai: 480,718,
Ninh Thuận: 334,884
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Ăn
23-03-23Bình Định: 317,935,
Quảng Trị: 993,313,
Quảng Bình: 397,582
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-03-23Đà Nẵng: 487,592,
Khánh Hòa: 921,439
Đà Nẵng: Trúng
21-03-23Đắc Lắc: 907,756,
Quảng Nam: 617,167
Đắc Lắc: Ăn,
Quảng Nam: Win
20-03-23TT Huế: 219,155,
Phú Yên: 419,688
Phú Yên: Ăn
19-03-23TT Huế: 293,515,
Kon Tum: 105,757,
Khánh Hòa: 909,235
TT Huế: Win,
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Trúng
18-03-23Đà Nẵng: 651,509,
Quảng Ngãi: 316,565,
Đắc Nông: 369,365
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Trúng
17-03-23Gia Lai: 145,234,
Ninh Thuận: 738,632
Trượt
16-03-23Bình Định: 223,334,
Quảng Trị: 537,284,
Quảng Bình: 887,472
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Ăn
15-03-23Đà Nẵng: 983,500,
Khánh Hòa: 885,734
Đà Nẵng: Ăn
14-03-23Đắc Lắc: 407,632,
Quảng Nam: 501,915
Đắc Lắc: Trúng
13-03-23TT Huế: 245,088,
Phú Yên: 725,471
TT Huế: Win
12-03-23TT Huế: 910,840,
Kon Tum: 717,723,
Khánh Hòa: 924,500
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-03-23Đà Nẵng: 056,386,
Quảng Ngãi: 131,720,
Đắc Nông: 932,373
Đắc Nông: Ăn
10-03-23Gia Lai: 782,892,
Ninh Thuận: 937,158
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
09-03-23Bình Định: 282,373,
Quảng Trị: 861,495,
Quảng Bình: 075,911
Quảng Bình: Trúng
08-03-23Đà Nẵng: 974,954,
Khánh Hòa: 151,820
Đà Nẵng: Ăn
07-03-23Đắc Lắc: 699,593,
Quảng Nam: 752,314
Trượt
06-03-23TT Huế: 094,621,
Phú Yên: 570,287
Trượt
05-03-23TT Huế: 562,121,
Kon Tum: 759,180,
Khánh Hòa: 597,395
TT Huế: Ăn
04-03-23Đà Nẵng: 090,856,
Quảng Ngãi: 168,637,
Đắc Nông: 410,043
Quảng Ngãi: Ăn
03-03-23Gia Lai: 789,335,
Ninh Thuận: 612,259
Trượt
02-03-23Bình Định: 908,963,
Quảng Trị: 645,468,
Quảng Bình: 782,205
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Ăn
01-03-23Đà Nẵng: 015,151,
Khánh Hòa: 727,327
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Ăn
28-02-23Đắc Lắc: 151,136,
Quảng Nam: 145,836
Trượt
27-02-23TT Huế: 419,260,
Phú Yên: 415,716
TT Huế: Ăn
26-02-23TT Huế: 947,490,
Kon Tum: 309,178,
Khánh Hòa: 877,291
Trượt
25-02-23Đà Nẵng: 770,679,
Quảng Ngãi: 566,483,
Đắc Nông: 792,328
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Trúng
24-02-23Gia Lai: 388,328,
Ninh Thuận: 498,559
Trượt
23-02-23Bình Định: 425,861,
Quảng Trị: 980,927,
Quảng Bình: 962,833
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-02-23Đà Nẵng: 497,708,
Khánh Hòa: 662,116
Trượt
21-02-23Đắc Lắc: 712,435,
Quảng Nam: 394,638
Trượt
20-02-23TT Huế: 988,464,
Phú Yên: 510,290
Trượt
19-02-23TT Huế: 078,063,
Kon Tum: 779,972,
Khánh Hòa: 883,604
TT Huế: Win
18-02-23Đà Nẵng: 683,743,
Quảng Ngãi: 802,445,
Đắc Nông: 588,808
Đà Nẵng: Ăn,
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Ăn
17-02-23Gia Lai: 614,082,
Ninh Thuận: 348,398
Gia Lai: Trúng
16-02-23Bình Định: 641,105,
Quảng Trị: 887,178,
Quảng Bình: 088,486
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Trúng
15-02-23Đà Nẵng: 979,326,
Khánh Hòa: 239,475
Đà Nẵng: Win
14-02-23Đắc Lắc: 240,204,
Quảng Nam: 180,588
Quảng Nam: Ăn
13-02-23TT Huế: 306,927,
Phú Yên: 072,917
TT Huế: Win,
Phú Yên: Win
12-02-23TT Huế: 078,425,
Kon Tum: 810,926,
Khánh Hòa: 719,004
TT Huế: Ăn,
Kon Tum: Trúng
11-02-23Đà Nẵng: 751,459,
Quảng Ngãi: 191,715,
Đắc Nông: 592,281
Đắc Nông: Trúng
10-02-23Gia Lai: 538,528,
Ninh Thuận: 029,085
Ninh Thuận: Trúng
09-02-23Bình Định: 180,532,
Quảng Trị: 761,993,
Quảng Bình: 912,870
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-02-23Đà Nẵng: 496,678,
Khánh Hòa: 569,961
Trượt
07-02-23Đắc Lắc: 620,870,
Quảng Nam: 470,562
Đắc Lắc: Trúng
06-02-23TT Huế: 900,628,
Phú Yên: 730,671
Phú Yên: Win
05-02-23TT Huế: 207,434,
Kon Tum: 385,104,
Khánh Hòa: 056,956
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Ăn
04-02-23Đà Nẵng: 631,354,
Quảng Ngãi: 816,932,
Đắc Nông: 312,980
Đà Nẵng: Win
03-02-23Gia Lai: 354,407,
Ninh Thuận: 197,406
Gia Lai: Ăn
02-02-23Bình Định: 797,678,
Quảng Trị: 945,384,
Quảng Bình: 868,141
Trượt
01-02-23Đà Nẵng: 378,044,
Khánh Hòa: 653,010
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Win
31-01-23Đắc Lắc: 276,979,
Quảng Nam: 547,923
Đắc Lắc: Ăn
30-01-23TT Huế: 633,755,
Phú Yên: 645,725
TT Huế: Win,
Phú Yên: Ăn
29-01-23TT Huế: 466,436,
Kon Tum: 275,271,
Khánh Hòa: 228,827
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Win
28-01-23Đà Nẵng: 396,716,
Quảng Ngãi: 615,341,
Đắc Nông: 931,913
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-01-23Gia Lai: 221,726,
Ninh Thuận: 299,822
Gia Lai: Win
26-01-23Bình Định: 317,564,
Quảng Trị: 751,082,
Quảng Bình: 830,969
Bình Định: Win,
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Trúng
25-01-23Đà Nẵng: 790,582,
Khánh Hòa: 906,080
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Ăn
24-01-23Đắc Lắc: 359,319,
Quảng Nam: 363,640
Quảng Nam: Ăn
23-01-23TT Huế: 019,473TT Huế: Ăn
22-01-23TT Huế: 931,372,
Kon Tum: 669,920,
Khánh Hòa: 924,693
TT Huế: Win,
Kon Tum: Ăn,
Khánh Hòa: Trúng
21-01-23Đà Nẵng: 979,190,
Quảng Ngãi: 606,198,
Đắc Nông: 074,762
Đà Nẵng: Win,
Quảng Ngãi: Ăn,
Đắc Nông: Win
20-01-23Gia Lai: 646,423,
Ninh Thuận: 940,089
Gia Lai: Trúng
19-01-23Bình Định: 270,183,
Quảng Trị: 148,058,
Quảng Bình: 059,428
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Win
18-01-23Đà Nẵng: 701,567,
Khánh Hòa: 736,031
Đà Nẵng: Win,
Khánh Hòa: Trúng
17-01-23Đắc Lắc: 207,613,
Quảng Nam: 595,419
Trượt
16-01-23TT Huế: 707,960,
Phú Yên: 124,163
Phú Yên: Win
15-01-23TT Huế: 321,704,
Kon Tum: 478,975,
Khánh Hòa: 495,497
TT Huế: Trúng,
Kon Tum: Trúng
14-01-23Đà Nẵng: 405,688,
Quảng Ngãi: 815,011,
Đắc Nông: 362,018
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Win
13-01-23Gia Lai: 263,187,
Ninh Thuận: 720,114
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Ăn
12-01-23Bình Định: 623,564,
Quảng Trị: 873,189,
Quảng Bình: 094,592
Quảng Trị: Ăn,
Quảng Bình: Win
11-01-23Đà Nẵng: 421,154,
Khánh Hòa: 096,318
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Ăn
10-01-23Đắc Lắc: 254,776,
Quảng Nam: 190,989
Quảng Nam: Ăn
09-01-23TT Huế: 886,449,
Phú Yên: 593,381
TT Huế: Win,
Phú Yên: Win
08-01-23TT Huế: 938,644,
Kon Tum: 604,332,
Khánh Hòa: 768,633
TT Huế: Trúng,
Kon Tum: Win,
Khánh Hòa: Ăn
07-01-23Đà Nẵng: 864,878,
Quảng Ngãi: 199,020,
Đắc Nông: 826,657
Đắc Nông: Ăn
06-01-23Gia Lai: 215,428,
Ninh Thuận: 386,579
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Ăn
05-01-23Bình Định: 799,958,
Quảng Trị: 200,781,
Quảng Bình: 845,846
Bình Định: Ăn,
Quảng Trị: Win,
Quảng Bình: Ăn
03-01-23Đắc Lắc: 776,115Đắc Lắc: Win