Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

  Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-08-22
16-08-22Quảng Nam: 671,257,
Đắc Lắc: 974,570
Quảng Nam: Trúng 671,
Đắc Lắc: Trúng 974
15-08-22Phú Yên: 207,391,
TT Huế: 346,122
Phú Yên: Trúng 207,
TT Huế: Trúng 346
14-08-22Khánh Hòa: 231,999,
Kon Tum: 877,835
Khánh Hòa: Trúng 231
13-08-22Đắc Nông: 557,358,
Quảng Ngãi: 992,057,
Đà Nẵng: 417,972
Trượt
12-08-22Ninh Thuận: 619,260,
Gia Lai: 372,210
Trượt
11-08-22Quảng Bình: 769,405,
Quảng Trị: 001,577,
Bình Định: 864,194
Quảng Bình: Trúng 769
10-08-22Khánh Hòa: 737,957,
Đà Nẵng: 127,626
Trượt
09-08-22Quảng Nam: 135,102,
Đắc Lắc: 518,897
Đắc Lắc: Trúng 518
08-08-22Phú Yên: 157,131,
TT Huế: 158,777
Phú Yên: Trúng 157,
TT Huế: Trúng 158
07-08-22Khánh Hòa: 986,127,
Kon Tum: 088,792
Khánh Hòa: Trúng 986,
Kon Tum: Trúng 088
06-08-22Đắc Nông: 007,438,
Quảng Ngãi: 185,652,
Đà Nẵng: 629,834
Trượt
05-08-22Ninh Thuận: 010,573,
Gia Lai: 815,799
Ninh Thuận: Trúng 010
04-08-22Quảng Bình: 252,355,
Quảng Trị: 349,402,
Bình Định: 644,271
Trượt
03-08-22Khánh Hòa: 314,904,
Đà Nẵng: 908,497
Đà Nẵng: Trúng 908
02-08-22Quảng Nam: 338,597,
Đắc Lắc: 370,813
Quảng Nam: Trúng 338,
Đắc Lắc: Trúng 370
01-08-22Phú Yên: 258,048,
TT Huế: 387,214
TT Huế: Trúng 387
31-07-22Khánh Hòa: 097,763,
Kon Tum: 303,460
Kon Tum: Trúng 303
30-07-22Đắc Nông: 201,084,
Quảng Ngãi: 919,118,
Đà Nẵng: 961,095
Đắc Nông: Trúng 201,
Quảng Ngãi: Trúng 919,
Đà Nẵng: Trúng 961
29-07-22Ninh Thuận: 142,145,
Gia Lai: 926,250
Ninh Thuận: Trúng 142,
Gia Lai: Trúng 926
28-07-22Quảng Bình: 340,873,
Quảng Trị: 956,651,
Bình Định: 677,761
Quảng Bình: Trúng 340,
Quảng Trị: Trúng 956,
Bình Định: Trúng 677
27-07-22Khánh Hòa: 139,685,
Đà Nẵng: 522,896
Đà Nẵng: Trúng 522
26-07-22Quảng Nam: 959,513,
Đắc Lắc: 562,304
Quảng Nam: Trúng 959,
Đắc Lắc: Trúng 562
25-07-22Phú Yên: 001,792,
TT Huế: 940,808
Phú Yên: Trúng 001
24-07-22Khánh Hòa: 912,772,
Kon Tum: 135,337
Khánh Hòa: Trúng 912,
Kon Tum: Trúng 135
23-07-22Đắc Nông: 213,192,
Quảng Ngãi: 019,957,
Đà Nẵng: 616,511
Đắc Nông: Trúng 213,
Quảng Ngãi: Trúng 019,
Đà Nẵng: Trúng 616
22-07-22Ninh Thuận: 311,386,
Gia Lai: 672,127
Ninh Thuận: Trúng 311,
Gia Lai: Trúng 672
21-07-22Quảng Bình: 083,430,
Quảng Trị: 540,426,
Bình Định: 350,859
Quảng Bình: Trúng 083,
Quảng Trị: Trúng 540
20-07-22Khánh Hòa: 377,922,
Đà Nẵng: 979,600
Trượt
19-07-22Quảng Nam: 712,634,
Đắc Lắc: 620,493
Quảng Nam: Trúng 712,
Đắc Lắc: Trúng 620
18-07-22Phú Yên: 670,409,
TT Huế: 648,171
Phú Yên: Trúng 670,
TT Huế: Trúng 648
17-07-22Khánh Hòa: 111,183,
Kon Tum: 708,448
Khánh Hòa: Trúng 111,
Kon Tum: Trúng 708
16-07-22Đắc Nông: 246,613,
Quảng Ngãi: 940,920,
Đà Nẵng: 662,392
Đắc Nông: Trúng 246,
Quảng Ngãi: Trúng 940,
Đà Nẵng: Trúng 662
15-07-22Ninh Thuận: 646,804,
Gia Lai: 756,221
Trượt
14-07-22Quảng Bình: 386,474,
Quảng Trị: 218,025,
Bình Định: 220,147
Quảng Bình: Trúng 386,
Quảng Trị: Trúng 218,
Bình Định: Trúng 220
13-07-22Khánh Hòa: 537,432,
Đà Nẵng: 027,495
Khánh Hòa: Trúng 537
12-07-22Quảng Nam: 299,111,
Đắc Lắc: 551,265
Quảng Nam: Trúng 299
11-07-22Phú Yên: 753,017,
TT Huế: 784,038
TT Huế: Trúng 784
10-07-22Khánh Hòa: 249,300,
Kon Tum: 382,782
Trượt
09-07-22Đắc Nông: 231,901,
Quảng Ngãi: 285,855,
Đà Nẵng: 086,058
Đà Nẵng: Trúng 086
08-07-22Ninh Thuận: 510,746,
Gia Lai: 798,459
Trượt
07-07-22Quảng Bình: 691,809,
Quảng Trị: 944,086,
Bình Định: 860,787
Quảng Bình: Trúng 691,
Bình Định: Trúng 860
06-07-22Khánh Hòa: 525,678,
Đà Nẵng: 471,724
Khánh Hòa: Trúng 525
05-07-22Quảng Nam: 883,938,
Đắc Lắc: 588,859
Quảng Nam: Trúng 883,
Đắc Lắc: Trúng 588
04-07-22Phú Yên: 357,724,
TT Huế: 203,886
Phú Yên: Trúng 357,
TT Huế: Trúng 203
03-07-22Khánh Hòa: 257,651,
Kon Tum: 733,933
Kon Tum: Trúng 733
02-07-22Đắc Nông: 543,402,
Quảng Ngãi: 428,317,
Đà Nẵng: 492,457
Đắc Nông: Trúng 543
01-07-22Ninh Thuận: 426,829,
Gia Lai: 925,923
Gia Lai: Trúng 925
30-06-22Quảng Bình: 983,523,
Quảng Trị: 576,062,
Bình Định: 427,524
Quảng Trị: Trúng 576,
Bình Định: Trúng 427
29-06-22Khánh Hòa: 075,559,
Đà Nẵng: 547,637
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 046,815,
Đắc Lắc: 982,072
Quảng Nam: Trúng 046
27-06-22Phú Yên: 096,147,
TT Huế: 041,625
TT Huế: Trúng 041
26-06-22Khánh Hòa: 786,960,
Kon Tum: 345,755
Khánh Hòa: Trúng 786,
Kon Tum: Trúng 345
25-06-22Đắc Nông: 934,750,
Quảng Ngãi: 551,887,
Đà Nẵng: 497,848
Đắc Nông: Trúng 934
24-06-22Ninh Thuận: 448,173,
Gia Lai: 995,191
Ninh Thuận: Trúng 448
23-06-22Quảng Bình: 225,198,
Quảng Trị: 161,205,
Bình Định: 380,761
Quảng Bình: Trúng 225,
Quảng Trị: Trúng 161
22-06-22Khánh Hòa: 711,493,
Đà Nẵng: 469,242
Đà Nẵng: Trúng 469
21-06-22Quảng Nam: 542,778,
Đắc Lắc: 690,034
Đắc Lắc: Trúng 690
20-06-22Phú Yên: 899,075,
TT Huế: 451,446
Phú Yên: Trúng 899,
TT Huế: Trúng 451
19-06-22Khánh Hòa: 453,357,
Kon Tum: 081,812
Khánh Hòa: Trúng 453
18-06-22Đắc Nông: 809,066,
Quảng Ngãi: 052,811,
Đà Nẵng: 675,010
Đắc Nông: Trúng 809,
Đà Nẵng: Trúng 675
17-06-22Ninh Thuận: 977,425,
Gia Lai: 646,792
Ninh Thuận: Trúng 977,
Gia Lai: Trúng 646
16-06-22Quảng Bình: 246,518,
Quảng Trị: 986,774,
Bình Định: 588,121
Quảng Bình: Trúng 246,
Quảng Trị: Trúng 986,
Bình Định: Trúng 588
15-06-22Khánh Hòa: 256,372,
Đà Nẵng: 415,670
Khánh Hòa: Trúng 256
14-06-22Quảng Nam: 474,112,
Đắc Lắc: 690,943
Quảng Nam: Trúng 474,
Đắc Lắc: Trúng 690
13-06-22Phú Yên: 136,323,
TT Huế: 703,427
Phú Yên: Trúng 136,
TT Huế: Trúng 703
12-06-22Khánh Hòa: 541,118,
Kon Tum: 399,707
Khánh Hòa: Trúng 541,
Kon Tum: Trúng 399
11-06-22Đắc Nông: 366,737,
Quảng Ngãi: 240,943,
Đà Nẵng: 210,490
Đắc Nông: Trúng 366,
Quảng Ngãi: Trúng 240
10-06-22Ninh Thuận: 478,953,
Gia Lai: 797,484
Ninh Thuận: Trúng 478
09-06-22Quảng Bình: 066,454,
Quảng Trị: 443,327,
Bình Định: 396,418
Quảng Bình: Trúng 066,
Quảng Trị: Trúng 443
08-06-22Khánh Hòa: 074,096,
Đà Nẵng: 700,025
Khánh Hòa: Trúng 074
07-06-22Quảng Nam: 923,046,
Đắc Lắc: 704,371
Quảng Nam: Trúng 923,
Đắc Lắc: Trúng 704
06-06-22Phú Yên: 022,950,
TT Huế: 222,315
Phú Yên: Trúng 022,
TT Huế: Trúng 222
05-06-22Khánh Hòa: 204,194,
Kon Tum: 544,923
Khánh Hòa: Trúng 204,
Kon Tum: Trúng 544
04-06-22Đắc Nông: 370,595,
Quảng Ngãi: 806,925,
Đà Nẵng: 267,866
Đắc Nông: Trúng 370,
Quảng Ngãi: Trúng 806
03-06-22Ninh Thuận: 492,883,
Gia Lai: 988,821
Ninh Thuận: Trúng 492,
Gia Lai: Trúng 988
02-06-22Quảng Bình: 257,217,
Quảng Trị: 144,748,
Bình Định: 289,073
Quảng Bình: Trúng 257
01-06-22Khánh Hòa: 212,533,
Đà Nẵng: 367,938
Khánh Hòa: Trúng 212,
Đà Nẵng: Trúng 367
31-05-22Quảng Nam: 755,198,
Đắc Lắc: 979,469
Đắc Lắc: Trúng 979
30-05-22Phú Yên: 882,719,
TT Huế: 472,989
Phú Yên: Trúng 882
29-05-22Khánh Hòa: 812,991,
Kon Tum: 890,525
Khánh Hòa: Trúng 812,
Kon Tum: Trúng 890
28-05-22Đắc Nông: 051,232,
Quảng Ngãi: 218,451,
Đà Nẵng: 483,769
Đắc Nông: Trúng 051,
Quảng Ngãi: Trúng 218,
Đà Nẵng: Trúng 483
27-05-22Gia Lai: 298,887,
Ninh Thuận: 553,566
Gia Lai: Trúng 298
26-05-22Quảng Bình: 555,110,
Quảng Trị: 147,493,
Bình Định: 307,641
Quảng Trị: Trúng 147,
Bình Định: Trúng 307
25-05-22Khánh Hòa: 266,491,
Đà Nẵng: 820,278
Khánh Hòa: Trúng 266,
Đà Nẵng: Trúng 820
24-05-22Quảng Nam: 221,531,
Đắc Lắc: 502,880
Đắc Lắc: Trúng 502
23-05-22TT Huế: 384,164,
Phú Yên: 131,066
TT Huế: Trúng 384,
Phú Yên: Trúng 131
22-05-22Khánh Hòa: 576,398,
Kon Tum: 535,082
Khánh Hòa: Trúng 576
21-05-22Quảng Ngãi: 711,201,
Đà Nẵng: 026,894
Quảng Ngãi: Trúng 711,
Đà Nẵng: Trúng 026