Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

  Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
28-11-21Kon Tum: 062,879,
Khánh Hòa: 908,217
Kon Tum: Trúng 062,
Khánh Hòa: Trúng 908
27-11-21Đà Nẵng: 055,681,
Quảng Ngãi: 934,385,
Đắc Nông: 623,537
Đà Nẵng: Trúng 055
26-11-21Gia Lai: 883,072,
Ninh Thuận: 459,101
Ninh Thuận: Trúng 459
25-11-21Bình Định: 176,054,
Quảng Trị: 157,352,
Quảng Bình: 361,281
Trượt
24-11-21Đà Nẵng: 124,606,
Khánh Hòa: 992,513
Đà Nẵng: Trúng 124,
Khánh Hòa: Trúng 992
23-11-21Đắc Lắc: 934,225,
Quảng Nam: 350,189
Quảng Nam: Trúng 350
22-11-21TT Huế: 771,080,
Phú Yên: 231,895
TT Huế: Trúng 771,
Phú Yên: Trúng 231
21-11-21Kon Tum: 019,761,
Khánh Hòa: 825,479
Khánh Hòa: Trúng 825
20-11-21Đà Nẵng: 968,398,
Quảng Ngãi: 844,713,
Đắc Nông: 930,819
Đà Nẵng: Trúng 968,
Quảng Ngãi: Trúng 844
19-11-21Gia Lai: 959,805,
Ninh Thuận: 410,033
Gia Lai: Trúng 959,
Ninh Thuận: Trúng 410
18-11-21Bình Định: 690,044,
Quảng Trị: 086,022,
Quảng Bình: 249,097
Trượt
17-11-21Đà Nẵng: 542,541,
Khánh Hòa: 638,815
Đà Nẵng: Trúng 542
16-11-21Đắc Lắc: 833,115,
Quảng Nam: 979,999
Quảng Nam: Trúng 979
15-11-21TT Huế: 800,239,
Phú Yên: 678,477
TT Huế: Trúng 800,
Phú Yên: Trúng 678
14-11-21Kon Tum: 643,619,
Khánh Hòa: 801,819
Kon Tum: Trúng 643
13-11-21Đà Nẵng: 747,663,
Quảng Ngãi: 870,976,
Đắc Nông: 657,674
Đắc Nông: Trúng 657
12-11-21Gia Lai: 080,744,
Ninh Thuận: 177,004
Gia Lai: Trúng 080,
Ninh Thuận: Trúng 177
11-11-21Quảng Trị: 172,421,
Quảng Bình: 264,240,
Bình Định: 927,116
Quảng Trị: Trúng 172,
Quảng Bình: Trúng 264,
Bình Định: Trúng 927
10-11-21Đà Nẵng: 974,116,
Khánh Hòa: 660,854
Khánh Hòa: Trúng 660
09-11-21Đắc Lắc: 776,423,
Quảng Nam: 537,409
Quảng Nam: Trúng 537
08-11-21TT Huế: 018,647,
Phú Yên: 925,721
TT Huế: Trúng 018
07-11-21Kon Tum: 502,662,
Khánh Hòa: 894,093
Kon Tum: Trúng 502
06-11-21Đà Nẵng: 768,955,
Quảng Ngãi: 938,117,
Đắc Nông: 808,926
Đà Nẵng: Trúng 768,
Đắc Nông: Trúng 808
05-11-21Gia Lai: 483,251,
Ninh Thuận: 669,264
Gia Lai: Trúng 483
04-11-21Bình Định: 654,267,
Quảng Trị: 850,575,
Quảng Bình: 026,649
Bình Định: Trúng 654,
Quảng Trị: Trúng 850,
Quảng Bình: Trúng 026
03-11-21Đà Nẵng: 010,117,
Khánh Hòa: 313,934
Đà Nẵng: Trúng 010
02-11-21Đắc Lắc: 109,366,
Quảng Nam: 828,419
Đắc Lắc: Trúng 109,
Quảng Nam: Trúng 828
01-11-21TT Huế: 501,816,
Phú Yên: 825,099
TT Huế: Trúng 501
31-10-21Kon Tum: 799,683,
Khánh Hòa: 225,637
Kon Tum: Trúng 799,
Khánh Hòa: Trúng 225
30-10-21Đà Nẵng: 567,893,
Quảng Ngãi: 354,673,
Đắc Nông: 916,819
Đà Nẵng: Trúng 567,
Quảng Ngãi: Trúng 354
29-10-21Gia Lai: 118,341,
Ninh Thuận: 008,154
Gia Lai: Trúng 118
28-10-21Bình Định: 522,991,
Quảng Trị: 222,466,
Quảng Bình: 851,096
Quảng Bình: Trúng 851
27-10-21Đà Nẵng: 599,856,
Khánh Hòa: 377,034
Khánh Hòa: Trúng 377
26-10-21Đắc Lắc: 439,636,
Quảng Nam: 051,841
Đắc Lắc: Trúng 439
25-10-21TT Huế: 726,195,
Phú Yên: 123,909
TT Huế: Trúng 726,
Phú Yên: Trúng 123
24-10-21Kon Tum: 238,944,
Khánh Hòa: 916,908
Kon Tum: Trúng 238
23-10-21Đà Nẵng: 947,233,
Quảng Ngãi: 577,739,
Đắc Nông: 407,828
Đà Nẵng: Trúng 947,
Quảng Ngãi: Trúng 577,
Đắc Nông: Trúng 407
22-10-21Gia Lai: 621,763,
Ninh Thuận: 406,341
Gia Lai: Trúng 621,
Ninh Thuận: Trúng 406
21-10-21Bình Định: 431,056,
Quảng Trị: 016,907,
Quảng Bình: 285,858
Quảng Trị: Trúng 016,
Quảng Bình: Trúng 285
20-10-21Đà Nẵng: 916,634,
Khánh Hòa: 308,138
Khánh Hòa: Trúng 308
19-10-21Đắc Lắc: 061,490,
Quảng Nam: 929,957
Quảng Nam: Trúng 929
18-10-21TT Huế: 064,173,
Phú Yên: 170,766
TT Huế: Trúng 064,
Phú Yên: Trúng 170
17-10-21Kon Tum: 869,978,
Khánh Hòa: 313,282
Kon Tum: Trúng 869,
Khánh Hòa: Trúng 313
16-10-21Đà Nẵng: 965,698,
Quảng Ngãi: 920,945,
Đắc Nông: 623,782
Đà Nẵng: Trúng 965,
Quảng Ngãi: Trúng 920
15-10-21Gia Lai: 236,327,
Ninh Thuận: 444,470
Ninh Thuận: Trúng 444
14-10-21Bình Định: 417,330,
Quảng Trị: 506,470,
Quảng Bình: 378,607
Bình Định: Trúng 417,
Quảng Bình: Trúng 378
13-10-21Đà Nẵng: 126,530,
Khánh Hòa: 167,150
Đà Nẵng: Trúng 126,
Khánh Hòa: Trúng 167
12-10-21Đắc Lắc: 535,585,
Quảng Nam: 435,972
Đắc Lắc: Trúng 535,
Quảng Nam: Trúng 435
11-10-21TT Huế: 629,403,
Phú Yên: 789,965
TT Huế: Trúng 629,
Phú Yên: Trúng 789
10-10-21Kon Tum: 145,463,
Khánh Hòa: 378,708
Kon Tum: Trúng 145,
Khánh Hòa: Trúng 378
09-10-21Đà Nẵng: 396,403,
Quảng Ngãi: 231,005,
Đắc Nông: 166,045
Đà Nẵng: Trúng 396,
Quảng Ngãi: Trúng 231,
Đắc Nông: Trúng 166
08-10-21Gia Lai: 016,725,
Ninh Thuận: 266,443
Gia Lai: Trúng 016,
Ninh Thuận: Trúng 266
07-10-21Bình Định: 475,579,
Quảng Trị: 703,569,
Quảng Bình: 761,394
Bình Định: Trúng 475,
Quảng Bình: Trúng 761
06-10-21Đà Nẵng: 883,502,
Khánh Hòa: 362,952
Đà Nẵng: Trúng 883,
Khánh Hòa: Trúng 362
05-10-21Đắc Lắc: 278,926,
Quảng Nam: 693,238
Đắc Lắc: Trúng 278
04-10-21TT Huế: 122,526,
Phú Yên: 611,659
TT Huế: Trúng 122,
Phú Yên: Trúng 611
03-10-21Kon Tum: 724,903,
Khánh Hòa: 113,977
Kon Tum: Trúng 724,
Khánh Hòa: Trúng 113
02-10-21Đà Nẵng: 214,435,
Quảng Ngãi: 910,573,
Đắc Nông: 289,452
Đà Nẵng: Trúng 214,
Quảng Ngãi: Trúng 910
01-10-21Gia Lai: 237,843,
Ninh Thuận: 157,357
Gia Lai: Trúng 237,
Ninh Thuận: Trúng 157
30-09-21Bình Định: 073,517,
Quảng Trị: 075,628,
Quảng Bình: 463,730
Quảng Trị: Trúng 075
29-09-21Đà Nẵng: 115,329,
Khánh Hòa: 115,450
Trượt
28-09-21Đắc Lắc: 311,583,
Quảng Nam: 048,945
Quảng Nam: Trúng 048
27-09-21TT Huế: 629,645,
Phú Yên: 266,322
TT Huế: Trúng 629
26-09-21Kon Tum: 425,796,
Khánh Hòa: 981,213
Trượt
25-09-21Đà Nẵng: 454,343,
Quảng Ngãi: 772,873,
Đắc Nông: 892,046
Đà Nẵng: Trúng 454,
Quảng Ngãi: Trúng 772,
Đắc Nông: Trúng 892
24-09-21Gia Lai: 985,522,
Ninh Thuận: 226,329
Ninh Thuận: Trúng 226
23-09-21Bình Định: 244,687,
Quảng Trị: 910,849,
Quảng Bình: 570,700
Bình Định: Trúng 244,
Quảng Trị: Trúng 910,
Quảng Bình: Trúng 570
22-09-21Đà Nẵng: 508,751,
Khánh Hòa: 117,254
Đà Nẵng: Trúng 508,
Khánh Hòa: Trúng 117
21-09-21Đắc Lắc: 201,267,
Quảng Nam: 542,700
Đắc Lắc: Trúng 201,
Quảng Nam: Trúng 542
20-09-21TT Huế: 541,207,
Phú Yên: 793,045
Trượt
19-09-21Kon Tum: 545,388,
Khánh Hòa: 479,562
Kon Tum: Trúng 545,
Khánh Hòa: Trúng 479
18-09-21Đà Nẵng: 402,624,
Quảng Ngãi: 757,418,
Đắc Nông: 577,960
Đà Nẵng: Trúng 402
17-09-21Gia Lai: 898,393,
Ninh Thuận: 817,744
Gia Lai: Trúng 898
16-09-21Bình Định: 274,660,
Quảng Trị: 401,322,
Quảng Bình: 521,478
Quảng Bình: Trúng 521
15-09-21Đà Nẵng: 060,502,
Khánh Hòa: 580,742
Đà Nẵng: Trúng 060
14-09-21Đắc Lắc: 741,084,
Quảng Nam: 959,334
Đắc Lắc: Trúng 741
13-09-21TT Huế: 912,908,
Phú Yên: 066,339
TT Huế: Trúng 912
12-09-21Kon Tum: 494,047,
Khánh Hòa: 190,786
Khánh Hòa: Trúng 190
11-09-21Đà Nẵng: 902,611,
Quảng Ngãi: 305,735,
Đắc Nông: 800,880
Quảng Ngãi: Trúng 305
10-09-21Gia Lai: 931,917,
Ninh Thuận: 273,507
Gia Lai: Trúng 931,
Ninh Thuận: Trúng 273
09-09-21Bình Định: 027,347,
Quảng Trị: 278,683,
Quảng Bình: 379,023
Trượt
08-09-21Đà Nẵng: 322,712,
Khánh Hòa: 777,715
Khánh Hòa: Trúng 777
07-09-21Đắc Lắc: 147,192,
Quảng Nam: 664,780
Đắc Lắc: Trúng 147,
Quảng Nam: Trúng 664
06-09-21TT Huế: 632,477,
Phú Yên: 117,438
Phú Yên: Trúng 117
05-09-21Kon Tum: 322,813,
Khánh Hòa: 921,270
Trượt
04-09-21Đà Nẵng: 260,124,
Đắc Nông: 115,663
Đà Nẵng: Trúng 260
03-09-21Gia Lai: 277,901,
Ninh Thuận: 992,407
Gia Lai: Trúng 277
02-09-21Bình Định: 599,275,
Quảng Trị: 993,485
Bình Định: Trúng 599