Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
28-11-21Kon Tum: 37,
Khánh Hòa: 08
Khánh Hòa: Trúng
27-11-21Đà Nẵng: 35,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 96
Quảng Ngãi: Trúng
26-11-21Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 59
Ninh Thuận: Trúng
25-11-21Bình Định: 46,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 94
Quảng Trị: Trúng
24-11-21Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 40
Đà Nẵng: Trúng
23-11-21Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 13
Trượt
22-11-21TT Huế: 02,
Phú Yên: 20
Trượt
21-11-21Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 73
Trượt
20-11-21Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 57
Quảng Ngãi: Trúng
19-11-21Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 60
Trượt
18-11-21Bình Định: 15,
Quảng Trị: 46,
Quảng Bình: 03
Trượt
17-11-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 88
Trượt
16-11-21Đắc Lắc: 82,
Quảng Nam: 75
Trượt
15-11-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 53
Trượt
14-11-21Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 65
Trượt
13-11-21Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 82
Trượt
12-11-21Gia Lai: 44,
Ninh Thuận: 77
Ninh Thuận: Trúng
11-11-21Bình Định: 23,
Quảng Trị: 72,
Quảng Bình: 64
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-11-21Đà Nẵng: 64,
Khánh Hòa: 48
Đà Nẵng: Trúng
09-11-21Đắc Lắc: 15,
Quảng Nam: 05
Trượt
08-11-21TT Huế: 50,
Phú Yên: 84
Trượt
07-11-21Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 23
Trượt
06-11-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 83
Trượt
05-11-21Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 72
Gia Lai: Trúng
04-11-21Bình Định: 54,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 64
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
03-11-21Đà Nẵng: 10,
Khánh Hòa: 64
Đà Nẵng: Trúng
02-11-21Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 32
Trượt
01-11-21TT Huế: 39,
Phú Yên: 97
Trượt
31-10-21Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 79
Trượt
30-10-21Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 42,
Đắc Nông: 95
Đà Nẵng: Trúng
29-10-21Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 18
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
28-10-21Bình Định: 35,
Quảng Trị: 83,
Quảng Bình: 29
Trượt
27-10-21Đà Nẵng: 91,
Khánh Hòa: 77
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-10-21Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 74
Đắc Lắc: Trúng
25-10-21TT Huế: 24,
Phú Yên: 20
Trượt
24-10-21Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 41
Trượt
23-10-21Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 61,
Đắc Nông: 79
Đà Nẵng: Trúng
22-10-21Gia Lai: 56,
Ninh Thuận: 20
Trượt
21-10-21Bình Định: 71,
Quảng Trị: 16,
Quảng Bình: 04
Quảng Trị: Trúng
20-10-21Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 35
Trượt
19-10-21Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 14
Trượt
18-10-21TT Huế: 64,
Phú Yên: 12
TT Huế: Trúng
17-10-21Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 62
Trượt
16-10-21Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 71,
Đắc Nông: 01
Trượt
15-10-21Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 44
Ninh Thuận: Trúng
14-10-21Bình Định: 66,
Quảng Trị: 76,
Quảng Bình: 82
Trượt
13-10-21Đà Nẵng: 20,
Khánh Hòa: 12
Trượt
12-10-21Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 67
Đắc Lắc: Trúng
11-10-21TT Huế: 17,
Phú Yên: 59
Trượt
10-10-21Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 57
Trượt
09-10-21Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 49
Quảng Ngãi: Trúng
08-10-21Gia Lai: 16,
Ninh Thuận: 93
Gia Lai: Trúng
07-10-21Bình Định: 75,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 61
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
06-10-21Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 38
Đà Nẵng: Trúng
05-10-21Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 25
Trượt
04-10-21TT Huế: 41,
Phú Yên: 66
Trượt
03-10-21Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 63
Trượt
02-10-21Đà Nẵng: 70,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 82
Trượt
01-10-21Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 12
Gia Lai: Trúng
30-09-21Bình Định: 01,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 75
Trượt
29-09-21Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 41
Khánh Hòa: Trúng
28-09-21Đắc Lắc: 10,
Quảng Nam: 11
Trượt
27-09-21TT Huế: 47,
Phú Yên: 15
Trượt
26-09-21Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 51
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
25-09-21Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 57
Trượt
24-09-21Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 07
Trượt
23-09-21Bình Định: 95,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 85
Quảng Trị: Trúng
22-09-21Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 24
Trượt
21-09-21Đắc Lắc: 27,
Quảng Nam: 58
Trượt
20-09-21TT Huế: 45,
Phú Yên: 64
Trượt
19-09-21Kon Tum: 53,
Khánh Hòa: 22
Trượt
18-09-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 89
Đà Nẵng: Trúng
17-09-21Gia Lai: 40,
Ninh Thuận: 58
Trượt
16-09-21Bình Định: 26,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 99
Quảng Trị: Trúng
15-09-21Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 96
Khánh Hòa: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 25,
Quảng Nam: 36
Trượt
13-09-21TT Huế: 57,
Phú Yên: 12
Trượt
12-09-21Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 96
Trượt
11-09-21Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 65
Trượt
10-09-21Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 45
Trượt
09-09-21Bình Định: 59,
Quảng Trị: 80,
Quảng Bình: 50
Quảng Bình: Trúng
08-09-21Khánh Hòa: 77,
Đà Nẵng: 08
Khánh Hòa: Trúng
07-09-21Đắc Lắc: 47,
Quảng Nam: 00
Đắc Lắc: Trúng
06-09-21TT Huế: 01,
Phú Yên: 87
TT Huế: Trúng
05-09-21Kon Tum: 04,
Khánh Hòa: 31
Kon Tum: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 10,
Đắc Nông: 36
Trượt
03-09-21Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 67
Trượt
02-09-21Bình Định: 65,
Quảng Trị: 44
Trượt