Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-08-22
16-08-22Quảng Nam: 05,
Đắc Lắc: 74
Đắc Lắc: Trúng
15-08-22Phú Yên: 90,
TT Huế: 30
Trượt
14-08-22Khánh Hòa: 69,
Kon Tum: 85
Trượt
13-08-22Đắc Nông: 14,
Quảng Ngãi: 26,
Đà Nẵng: 90
Trượt
12-08-22Ninh Thuận: 51,
Gia Lai: 48
Ninh Thuận: Trúng
11-08-22Quảng Bình: 01,
Quảng Trị: 71,
Bình Định: 28
Trượt
10-08-22Khánh Hòa: 68,
Đà Nẵng: 72
Trượt
09-08-22Quảng Nam: 21,
Đắc Lắc: 18
Đắc Lắc: Trúng
08-08-22Phú Yên: 57,
TT Huế: 58
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
07-08-22Khánh Hòa: 40,
Kon Tum: 75
Trượt
06-08-22Đắc Nông: 94,
Quảng Ngãi: 16,
Đà Nẵng: 63
Trượt
05-08-22Ninh Thuận: 61,
Gia Lai: 49
Trượt
04-08-22Quảng Bình: 31,
Quảng Trị: 37,
Bình Định: 61
Quảng Trị: Trúng
03-08-22Khánh Hòa: 28,
Đà Nẵng: 48
Trượt
02-08-22Quảng Nam: 83,
Đắc Lắc: 74
Trượt
01-08-22Phú Yên: 16,
TT Huế: 15
Trượt
31-07-22Khánh Hòa: 62,
Kon Tum: 86
Trượt
30-07-22Đắc Nông: 27,
Quảng Ngãi: 19,
Đà Nẵng: 83
Quảng Ngãi: Trúng
29-07-22Ninh Thuận: 84,
Gia Lai: 26
Gia Lai: Trúng
28-07-22Quảng Bình: 40,
Quảng Trị: 56,
Bình Định: 77
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Bình Định: Trúng
27-07-22Khánh Hòa: 97,
Đà Nẵng: 69
Khánh Hòa: Trúng
26-07-22Quảng Nam: 59,
Đắc Lắc: 62
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
25-07-22Phú Yên: 09,
TT Huế: 56
Trượt
24-07-22Khánh Hòa: 96,
Kon Tum: 11
Trượt
23-07-22Đắc Nông: 13,
Quảng Ngãi: 25,
Đà Nẵng: 56
Đắc Nông: Trúng
22-07-22Ninh Thuận: 17,
Gia Lai: 72
Gia Lai: Trúng
21-07-22Quảng Bình: 90,
Quảng Trị: 36,
Bình Định: 24
Bình Định: Trúng
20-07-22Khánh Hòa: 89,
Đà Nẵng: 98
Khánh Hòa: Trúng
19-07-22Quảng Nam: 30,
Đắc Lắc: 91
Trượt
18-07-22Phú Yên: 58,
TT Huế: 99
Trượt
17-07-22Khánh Hòa: 37,
Kon Tum: 02
Trượt
16-07-22Đắc Nông: 59,
Quảng Ngãi: 40,
Đà Nẵng: 11
Quảng Ngãi: Trúng
15-07-22Ninh Thuận: 86,
Gia Lai: 75
Trượt
14-07-22Quảng Bình: 32,
Quảng Trị: 73,
Bình Định: 31
Trượt
13-07-22Khánh Hòa: 54,
Đà Nẵng: 06
Đà Nẵng: Trúng
12-07-22Quảng Nam: 18,
Đắc Lắc: 80
Đắc Lắc: Trúng
11-07-22Phú Yên: 96,
TT Huế: 84
TT Huế: Trúng
10-07-22Khánh Hòa: 24,
Kon Tum: 74
Trượt
09-07-22Đắc Nông: 80,
Quảng Ngãi: 74,
Đà Nẵng: 33
Quảng Ngãi: Trúng
08-07-22Ninh Thuận: 65,
Gia Lai: 71
Ninh Thuận: Trúng
07-07-22Quảng Bình: 80,
Quảng Trị: 80,
Bình Định: 07
Trượt
06-07-22Khánh Hòa: 87,
Đà Nẵng: 55
Trượt
05-07-22Quảng Nam: 56,
Đắc Lắc: 88
Đắc Lắc: Trúng
04-07-22Phú Yên: 57,
TT Huế: 03
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
03-07-22Khánh Hòa: 07,
Kon Tum: 84
Trượt
02-07-22Đắc Nông: 43,
Quảng Ngãi: 67,
Đà Nẵng: 88
Đắc Nông: Trúng
01-07-22Ninh Thuận: 93,
Gia Lai: 25
Gia Lai: Trúng
30-06-22Quảng Bình: 05,
Quảng Trị: 40,
Bình Định: 04
Trượt
29-06-22Khánh Hòa: 48,
Đà Nẵng: 15
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 57,
Đắc Lắc: 88
Trượt
27-06-22Phú Yên: 38,
TT Huế: 87
Trượt
26-06-22Khánh Hòa: 27,
Kon Tum: 27
Trượt
25-06-22Đắc Nông: 12,
Quảng Ngãi: 87,
Đà Nẵng: 76
Trượt
24-06-22Ninh Thuận: 48,
Gia Lai: 62
Ninh Thuận: Trúng
23-06-22Quảng Bình: 61,
Quảng Trị: 57,
Bình Định: 74
Trượt
22-06-22Khánh Hòa: 16,
Đà Nẵng: 73
Trượt
21-06-22Quảng Nam: 44,
Đắc Lắc: 73
Quảng Nam: Trúng
20-06-22Phú Yên: 89,
TT Huế: 74
Trượt
19-06-22Khánh Hòa: 53,
Kon Tum: 20
Khánh Hòa: Trúng
18-06-22Đắc Nông: 46,
Quảng Ngãi: 59,
Đà Nẵng: 75
Đà Nẵng: Trúng
17-06-22Ninh Thuận: 77,
Gia Lai: 60
Ninh Thuận: Trúng
16-06-22Quảng Bình: 47,
Quảng Trị: 64,
Bình Định: 72
Trượt
15-06-22Khánh Hòa: 89,
Đà Nẵng: 35
Đà Nẵng: Trúng
14-06-22Quảng Nam: 26,
Đắc Lắc: 34
Trượt
13-06-22Phú Yên: 54,
TT Huế: 00
Trượt
12-06-22Khánh Hòa: 21,
Kon Tum: 28
Trượt
11-06-22Đắc Nông: 66,
Quảng Ngãi: 62,
Đà Nẵng: 55
Đắc Nông: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
10-06-22Ninh Thuận: 99,
Gia Lai: 77
Gia Lai: Trúng
09-06-22Quảng Bình: 64,
Quảng Trị: 73,
Bình Định: 04
Trượt
08-06-22Khánh Hòa: 34,
Đà Nẵng: 08
Trượt
07-06-22Quảng Nam: 03,
Đắc Lắc: 10
Trượt
06-06-22Phú Yên: 34,
TT Huế: 57
Trượt
05-06-22Khánh Hòa: 79,
Kon Tum: 44
Kon Tum: Trúng
04-06-22Đắc Nông: 70,
Quảng Ngãi: 06,
Đà Nẵng: 38
Đắc Nông: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
03-06-22Ninh Thuận: 72,
Gia Lai: 44
Trượt
02-06-22Quảng Bình: 17,
Quảng Trị: 46,
Bình Định: 94
Trượt
01-06-22Khánh Hòa: 12,
Đà Nẵng: 58
Khánh Hòa: Trúng
31-05-22Quảng Nam: 80,
Đắc Lắc: 79
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
30-05-22Phú Yên: 82,
TT Huế: 08
Phú Yên: Trúng
29-05-22Khánh Hòa: 42,
Kon Tum: 02
Trượt
28-05-22Đắc Nông: 37,
Quảng Ngãi: 18,
Đà Nẵng: 83
Quảng Ngãi: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
27-05-22Gia Lai: 30,
Ninh Thuận: 80
Trượt
26-05-22Quảng Bình: 41,
Quảng Trị: 58,
Bình Định: 82
Trượt
25-05-22Khánh Hòa: 48,
Đà Nẵng: 20
Đà Nẵng: Trúng
24-05-22Quảng Nam: 83,
Đắc Lắc: 55
Trượt
23-05-22TT Huế: 47,
Phú Yên: 10
Trượt
22-05-22Khánh Hòa: 63,
Kon Tum: 78
Trượt
21-05-22Quảng Ngãi: 79,
Đà Nẵng: 34
Trượt