Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-12-22
30-11-22Đà Nẵng: 34,
Khánh Hòa: 87
Trượt
29-11-22Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 71
Trượt
28-11-22TT Huế: 33,
Phú Yên: 50
TT Huế: Win
27-11-22Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 71
Trượt
26-11-22Đà Nẵng: 56,
Quảng Ngãi: 04,
Đắc Nông: 19
Trượt
25-11-22Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 05
Ninh Thuận: Win
24-11-22Bình Định: 97,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 23
Quảng Bình: Trúng
23-11-22Đà Nẵng: 25,
Khánh Hòa: 05
Trượt
22-11-22Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 94
Quảng Nam: Trúng
21-11-22TT Huế: 13,
Phú Yên: 47
Trượt
20-11-22Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 60
Trượt
19-11-22Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 80
Trượt
18-11-22Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 15
Ninh Thuận: Trúng
17-11-22Bình Định: 76,
Quảng Trị: 92,
Quảng Bình: 09
Trượt
16-11-22Đà Nẵng: 30,
Khánh Hòa: 11
Trượt
15-11-22Đắc Lắc: 26,
Quảng Nam: 99
Trượt
14-11-22TT Huế: 49,
Phú Yên: 73
Trượt
13-11-22Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 32
Trượt
12-11-22Đà Nẵng: 16,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 74
Đà Nẵng: Win
11-11-22Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 52
Trượt
10-11-22Bình Định: 59,
Quảng Trị: 70,
Quảng Bình: 85
Trượt
09-11-22Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 01
Trượt
08-11-22Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 04
Trượt
07-11-22TT Huế: 09,
Phú Yên: 57
TT Huế: Win
06-11-22Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 57
Trượt
05-11-22Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 39
Đắc Nông: Win
04-11-22Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 16
Trượt
03-11-22Bình Định: 57,
Quảng Trị: 08,
Quảng Bình: 95
Trượt
02-11-22Đà Nẵng: 85,
Khánh Hòa: 51
Trượt
01-11-22Đắc Lắc: 36,
Quảng Nam: 87
Trượt
31-10-22TT Huế: 12,
Phú Yên: 89
Trượt
30-10-22Kon Tum: 65,
Khánh Hòa: 56
Trượt
29-10-22Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 48,
Đắc Nông: 43
Trượt
28-10-22Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 59
Trượt
27-10-22Bình Định: 48,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 59
Trượt
26-10-22Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 64
Đà Nẵng: Win
25-10-22Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 92
Đắc Lắc: Win
24-10-22TT Huế: 89,
Phú Yên: 07
Trượt
23-10-22Kon Tum: 97,
Khánh Hòa: 59
Khánh Hòa: Win
22-10-22Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 69
Quảng Ngãi: Trúng
21-10-22Gia Lai: 48,
Ninh Thuận: 52
Trượt
20-10-22Bình Định: 00,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 53
Trượt
19-10-22Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 89
Trượt
18-10-22Đắc Lắc: 40,
Quảng Nam: 73
Trượt
17-10-22TT Huế: 85,
Phú Yên: 84
Trượt
16-10-22Kon Tum: 42,
Khánh Hòa: 20
Trượt
15-10-22Đà Nẵng: 99,
Quảng Ngãi: 86,
Đắc Nông: 80
Trượt
14-10-22Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 35
Ninh Thuận: Win
13-10-22Bình Định: 28,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 07
Trượt
12-10-22Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 23
Đà Nẵng: Win
11-10-22Đắc Lắc: 81,
Quảng Nam: 13
Trượt
10-10-22TT Huế: 32,
Phú Yên: 36
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Ăn
09-10-22Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 18
Trượt
08-10-22Đà Nẵng: 29,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 97
Trượt
07-10-22Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 34
Ninh Thuận: Win
06-10-22Bình Định: 08,
Quảng Trị: 09,
Quảng Bình: 91
Trượt
05-10-22Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 30
Khánh Hòa: Ăn
04-10-22Đắc Lắc: 96,
Quảng Nam: 98
Trượt
03-10-22TT Huế: 37,
Phú Yên: 29
TT Huế: Trúng
02-10-22Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 28
Trượt
01-10-22Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 90,
Đắc Nông: 04
Trượt
30-09-22Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 10
Trượt
29-09-22Bình Định: 20,
Quảng Trị: 38,
Quảng Bình: 52
Trượt
28-09-22Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 45
Trượt
27-09-22Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 72
Đắc Lắc: Ăn
26-09-22TT Huế: 41,
Phú Yên: 07
TT Huế: Win,
Phú Yên: Win
25-09-22Kon Tum: 21,
Khánh Hòa: 70
Kon Tum: Win
24-09-22Đà Nẵng: 48,
Quảng Ngãi: 74,
Đắc Nông: 92
Quảng Ngãi: Win,
Đắc Nông: Trúng
23-09-22Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 50
Trượt
22-09-22Bình Định: 33,
Quảng Trị: 71,
Quảng Bình: 10
Trượt
21-09-22Đà Nẵng: 88,
Khánh Hòa: 47
Trượt
20-09-22Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 85
Trượt
19-09-22TT Huế: 82,
Phú Yên: 68
Trượt
18-09-22Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 86
Khánh Hòa: Win
17-09-22Đà Nẵng: 12,
Quảng Ngãi: 37,
Đắc Nông: 78
Trượt
16-09-22Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 46
Trượt
15-09-22Bình Định: 79,
Quảng Trị: 53,
Quảng Bình: 02
Trượt
14-09-22Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 03
Trượt
13-09-22Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 12
Trượt
12-09-22TT Huế: 51,
Phú Yên: 93
Phú Yên: Trúng
11-09-22Kon Tum: 18,
Khánh Hòa: 11
Khánh Hòa: Trúng
10-09-22Đà Nẵng: 36,
Quảng Ngãi: 41,
Đắc Nông: 67
Đắc Nông: Trúng
09-09-22Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 40
Ninh Thuận: Trúng
08-09-22Bình Định: 87,
Quảng Trị: 40,
Quảng Bình: 08
Bình Định: Trúng
07-09-22Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 44
Trượt
06-09-22Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 54
Trượt
05-09-22TT Huế: 58,
Phú Yên: 19
TT Huế: Trúng
04-09-22Kon Tum: 84,
Khánh Hòa: 96
Trượt