Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-03-23
26-03-23TT Huế: 24,
Kon Tum: 52,
Khánh Hòa: 14
Trượt
25-03-23Đà Nẵng: 03,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 72
Quảng Ngãi: Ăn
24-03-23Gia Lai: 05,
Ninh Thuận: 34
Ninh Thuận: Ăn
23-03-23Bình Định: 28,
Quảng Trị: 19,
Quảng Bình: 97
Quảng Bình: Ăn
22-03-23Đà Nẵng: 62,
Khánh Hòa: 86
Trượt
21-03-23Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 64
Trượt
20-03-23TT Huế: 29,
Phú Yên: 03
Trượt
19-03-23TT Huế: 62,
Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 43
Trượt
18-03-23Đà Nẵng: 67,
Quảng Ngãi: 51,
Đắc Nông: 28
Trượt
17-03-23Gia Lai: 88,
Ninh Thuận: 60
Trượt
16-03-23Bình Định: 10,
Quảng Trị: 37,
Quảng Bình: 87
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
15-03-23Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 80
Trượt
14-03-23Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 28
Trượt
13-03-23TT Huế: 75,
Phú Yên: 10
Trượt
12-03-23TT Huế: 31,
Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 66
TT Huế: Trúng
11-03-23Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 89,
Đắc Nông: 21
Quảng Ngãi: Ăn
10-03-23Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 84
Gia Lai: Win
09-03-23Bình Định: 08,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 34
Trượt
08-03-23Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 23
Trượt
07-03-23Đắc Lắc: 77,
Quảng Nam: 24
Trượt
06-03-23TT Huế: 05,
Phú Yên: 51
Trượt
05-03-23TT Huế: 62,
Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 11
TT Huế: Trúng
04-03-23Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 95,
Đắc Nông: 24
Trượt
03-03-23Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 97
Trượt
02-03-23Bình Định: 90,
Quảng Trị: 96,
Quảng Bình: 33
Trượt
01-03-23Đà Nẵng: 44,
Khánh Hòa: 94
Trượt
28-02-23Đắc Lắc: 51,
Quảng Nam: 02
Quảng Nam: Ăn
27-02-23TT Huế: 39,
Phú Yên: 57
Trượt
26-02-23TT Huế: 09,
Kon Tum: 57,
Khánh Hòa: 54
Trượt
25-02-23Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 97,
Đắc Nông: 34
Trượt
24-02-23Gia Lai: 27,
Ninh Thuận: 94
Gia Lai: Win
23-02-23Bình Định: 25,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 48
Bình Định: Ăn
22-02-23Đà Nẵng: 60,
Khánh Hòa: 13
Trượt
21-02-23Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 24
Trượt
20-02-23TT Huế: 88,
Phú Yên: 08
Trượt
19-02-23TT Huế: 43,
Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 44
Trượt
18-02-23Đà Nẵng: 00,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 82
Quảng Ngãi: Trúng
17-02-23Gia Lai: 54,
Ninh Thuận: 64
Trượt
16-02-23Bình Định: 41,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 25
Bình Định: Trúng
15-02-23Đà Nẵng: 65,
Khánh Hòa: 17
Trượt
14-02-23Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 71
Trượt
13-02-23TT Huế: 31,
Phú Yên: 72
Phú Yên: Win
12-02-23TT Huế: 14,
Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 52
Khánh Hòa: Trúng
11-02-23Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 66,
Đắc Nông: 13
Trượt
10-02-23Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 90
Trượt
09-02-23Bình Định: 90,
Quảng Trị: 21,
Quảng Bình: 38
Trượt
08-02-23Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 54
Trượt
07-02-23Đắc Lắc: 11,
Quảng Nam: 64
Trượt
06-02-23TT Huế: 41,
Phú Yên: 34
TT Huế: Trúng
05-02-23TT Huế: 88,
Kon Tum: 43,
Khánh Hòa: 52
Trượt
04-02-23Đà Nẵng: 78,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 32
Trượt
03-02-23Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 26
Trượt
02-02-23Bình Định: 29,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 44
Trượt
01-02-23Đà Nẵng: 19,
Khánh Hòa: 68
Trượt
31-01-23Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 95
Đắc Lắc: Ăn
30-01-23TT Huế: 36,
Phú Yên: 56
Trượt
29-01-23TT Huế: 17,
Kon Tum: 98,
Khánh Hòa: 28
Khánh Hòa: Ăn
28-01-23Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 31
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
27-01-23Gia Lai: 26,
Ninh Thuận: 82
Ninh Thuận: Win
26-01-23Bình Định: 14,
Quảng Trị: 89,
Quảng Bình: 30
Quảng Bình: Win
25-01-23Đà Nẵng: 74,
Khánh Hòa: 86
Trượt
24-01-23Đắc Lắc: 86,
Quảng Nam: 63
Quảng Nam: Trúng
23-01-23TT Huế: 61Trượt
22-01-23TT Huế: 10,
Kon Tum: 95,
Khánh Hòa: 55
Trượt
21-01-23Đà Nẵng: 79,
Quảng Ngãi: 19,
Đắc Nông: 64
Đà Nẵng: Win
20-01-23Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 20
Trượt
19-01-23Bình Định: 70,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 59
Bình Định: Win,
Quảng Bình: Win
18-01-23Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 70
Đà Nẵng: Win
17-01-23Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 33
Đắc Lắc: Trúng
16-01-23TT Huế: 57,
Phú Yên: 50
Trượt
15-01-23TT Huế: 44,
Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 42
Kon Tum: Trúng
14-01-23Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 29
Trượt
13-01-23Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 20
Ninh Thuận: Ăn
12-01-23Bình Định: 83,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 49
Bình Định: Trúng
11-01-23Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 33
Trượt
10-01-23Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 40
Trượt
09-01-23TT Huế: 86,
Phú Yên: 27
TT Huế: Trúng
08-01-23TT Huế: 28,
Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 57
Trượt
07-01-23Đà Nẵng: 21,
Quảng Ngãi: 77,
Đắc Nông: 37
Trượt
06-01-23Gia Lai: 07,
Ninh Thuận: 85
Trượt
05-01-23Bình Định: 67,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 01
Quảng Trị: Win
03-01-23Đắc Lắc: 46Trượt