Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-12-22
30-11-22Đà Nẵng: 27,41,
Khánh Hòa: 00,44
Khánh Hòa: Win 00
29-11-22Đắc Lắc: 88,70,
Quảng Nam: 04,11
Đắc Lắc: Trúng 88
28-11-22TT Huế: 21,49,
Phú Yên: 85,86
TT Huế: Win 21,
Phú Yên: Trúng 86
27-11-22Kon Tum: 20,92,
Khánh Hòa: 29,31
Kon Tum: Ăn 92,
Khánh Hòa: Trúng 29
26-11-22Đà Nẵng: 08,87,
Quảng Ngãi: 46,38,
Đắc Nông: 70,16
Đà Nẵng: Ăn 87,
Quảng Ngãi: Ăn 38,
Đắc Nông: Trúng 70
25-11-22Gia Lai: 83,46,
Ninh Thuận: 71,00
Ninh Thuận: Trúng 71
24-11-22Bình Định: 44,46,
Quảng Trị: 07,26,
Quảng Bình: 27,89
Trượt
23-11-22Đà Nẵng: 62,10,
Khánh Hòa: 70,15
Đà Nẵng: Win 10,
Khánh Hòa: Win 70
22-11-22Đắc Lắc: 50,96,
Quảng Nam: 59,13
Đắc Lắc: Win 96,50,
Quảng Nam: Win 13,59
21-11-22TT Huế: 15,93,
Phú Yên: 69,95
Phú Yên: Trúng 95
20-11-22Kon Tum: 90,07,
Khánh Hòa: 46,25
Kon Tum: Trúng 90
19-11-22Đà Nẵng: 87,77,
Quảng Ngãi: 17,91,
Đắc Nông: 34,38
Đà Nẵng: Ăn 87,77,
Quảng Ngãi: Trúng 17,91,
Đắc Nông: Trúng 34
18-11-22Gia Lai: 75,17,
Ninh Thuận: 83,29
Gia Lai: Win 75,17,
Ninh Thuận: Ăn 83,29
17-11-22Bình Định: 67,14,
Quảng Trị: 62,43,
Quảng Bình: 14,01
Trượt
16-11-22Đà Nẵng: 55,53,
Khánh Hòa: 35,48
Đà Nẵng: Ăn 53,
Khánh Hòa: Trúng 35,48
15-11-22Đắc Lắc: 57,26,
Quảng Nam: 55,22
Đắc Lắc: Ăn 57,
Quảng Nam: Trúng 55
14-11-22TT Huế: 69,98,
Phú Yên: 57,81
TT Huế: Trúng 69,
Phú Yên: Win 81,57
13-11-22Kon Tum: 99,18,
Khánh Hòa: 63,37
Khánh Hòa: Ăn 63
12-11-22Đà Nẵng: 83,60,
Quảng Ngãi: 55,97,
Đắc Nông: 21,73
Trượt
11-11-22Gia Lai: 30,00,
Ninh Thuận: 48,62
Gia Lai: Trúng 30,00
10-11-22Bình Định: 16,83,
Quảng Trị: 65,32,
Quảng Bình: 76,99
Bình Định: Ăn 16,83,
Quảng Bình: Trúng 76
09-11-22Đà Nẵng: 67,07,
Khánh Hòa: 52,62
Khánh Hòa: Ăn 62,52
08-11-22Đắc Lắc: 45,20,
Quảng Nam: 23,31
Đắc Lắc: Win 45,20,
Quảng Nam: Trúng 23
07-11-22TT Huế: 97,26,
Phú Yên: 34,76
TT Huế: Ăn 97,26,
Phú Yên: Win 76,34
06-11-22Kon Tum: 18,21,
Khánh Hòa: 35,61
Kon Tum: Trúng 18,
Khánh Hòa: Win 61
05-11-22Đà Nẵng: 29,99,
Quảng Ngãi: 38,71,
Đắc Nông: 85,24
Đà Nẵng: Trúng 99,
Quảng Ngãi: Trúng 38,71,
Đắc Nông: Ăn 85,24
04-11-22Gia Lai: 48,65,
Ninh Thuận: 92,02
Gia Lai: Win 65,
Ninh Thuận: Trúng 92
03-11-22Bình Định: 23,64,
Quảng Trị: 02,80,
Quảng Bình: 67,44
Bình Định: Trúng 23,
Quảng Trị: Trúng 02
02-11-22Đà Nẵng: 59,54,
Khánh Hòa: 98,42
Đà Nẵng: Trúng 54,
Khánh Hòa: Ăn 98,42
01-11-22Đắc Lắc: 96,32,
Quảng Nam: 02,38
Đắc Lắc: Ăn 96,
Quảng Nam: Ăn 02,38
31-10-22TT Huế: 59,73,
Phú Yên: 69,32
TT Huế: Win 59
30-10-22Kon Tum: 22,93,
Khánh Hòa: 49,94
Kon Tum: Trúng 22
29-10-22Đà Nẵng: 86,93,
Quảng Ngãi: 03,04,
Đắc Nông: 93,32
Đà Nẵng: Trúng 86,93,
Quảng Ngãi: Ăn 03,04,
Đắc Nông: Ăn 93
28-10-22Gia Lai: 53,90,
Ninh Thuận: 68,03
Gia Lai: Ăn 90,53,
Ninh Thuận: Win 68
27-10-22Bình Định: 66,33,
Quảng Trị: 57,22,
Quảng Bình: 38,47
Bình Định: Trúng 33,
Quảng Trị: Win 22
26-10-22Đà Nẵng: 18,35,
Khánh Hòa: 06,49
Đà Nẵng: Trúng 35,
Khánh Hòa: Trúng 49
25-10-22Đắc Lắc: 83,92,
Quảng Nam: 47,40
Đắc Lắc: Trúng 83
24-10-22TT Huế: 06,41,
Phú Yên: 65,00
TT Huế: Trúng 41,06,
Phú Yên: Trúng 00
23-10-22Kon Tum: 53,88,
Khánh Hòa: 41,09
Kon Tum: Trúng 53,88,
Khánh Hòa: Trúng 09,41
22-10-22Đà Nẵng: 85,60,
Quảng Ngãi: 14,22,
Đắc Nông: 45,27
Đà Nẵng: Trúng 85,60,
Quảng Ngãi: Ăn 22,
Đắc Nông: Trúng 45
21-10-22Gia Lai: 32,67,
Ninh Thuận: 32,12
Gia Lai: Ăn 32,67,
Ninh Thuận: Ăn 32
20-10-22Bình Định: 29,91,
Quảng Trị: 83,53,
Quảng Bình: 81,39
Quảng Trị: Trúng 83,
Quảng Bình: Ăn 81,39
19-10-22Đà Nẵng: 82,45,
Khánh Hòa: 41,14
Đà Nẵng: Ăn 82,
Khánh Hòa: Win 41,14
18-10-22Đắc Lắc: 78,90,
Quảng Nam: 05,77
Đắc Lắc: Trúng 78,
Quảng Nam: Ăn 05
17-10-22TT Huế: 37,21,
Phú Yên: 98,66
Phú Yên: Ăn 98,66
16-10-22Kon Tum: 10,86,
Khánh Hòa: 68,03
Khánh Hòa: Trúng 68
15-10-22Đà Nẵng: 52,18,
Quảng Ngãi: 81,49,
Đắc Nông: 69,19
Đà Nẵng: Ăn 18,
Quảng Ngãi: Trúng 81,
Đắc Nông: Trúng 69
14-10-22Gia Lai: 51,86,
Ninh Thuận: 26,49
Gia Lai: Trúng 51,86,
Ninh Thuận: Trúng 26
13-10-22Bình Định: 71,49,
Quảng Trị: 73,38,
Quảng Bình: 07,53
Bình Định: Trúng 71,49,
Quảng Trị: Win 73,
Quảng Bình: Trúng 07,53
12-10-22Đà Nẵng: 87,33,
Khánh Hòa: 93,14
Đà Nẵng: Trúng 87,
Khánh Hòa: Ăn 14
11-10-22Đắc Lắc: 18,38,
Quảng Nam: 01,02
Trượt
10-10-22TT Huế: 75,05,
Phú Yên: 40,80
TT Huế: Win 75,
Phú Yên: Win 40
09-10-22Kon Tum: 76,83,
Khánh Hòa: 30,57
Kon Tum: Ăn 76,83,
Khánh Hòa: Win 57
08-10-22Đà Nẵng: 32,26,
Quảng Ngãi: 91,04,
Đắc Nông: 67,59
Đà Nẵng: Win 32,26,
Quảng Ngãi: Win 04,
Đắc Nông: Trúng 67
07-10-22Gia Lai: 24,34,
Ninh Thuận: 79,40
Gia Lai: Ăn 34
06-10-22Bình Định: 84,17,
Quảng Trị: 26,74,
Quảng Bình: 45,48
Bình Định: Ăn 17,
Quảng Trị: Win 26
05-10-22Đà Nẵng: 03,05,
Khánh Hòa: 05,42
Đà Nẵng: Trúng 05,
Khánh Hòa: Trúng 05,42
04-10-22Đắc Lắc: 08,28,
Quảng Nam: 59,99
Đắc Lắc: Ăn 28,08,
Quảng Nam: Trúng 59,99
03-10-22TT Huế: 94,20,
Phú Yên: 65,32
TT Huế: Trúng 94,
Phú Yên: Win 65
02-10-22Kon Tum: 03,14,
Khánh Hòa: 73,96
Khánh Hòa: Ăn 73
01-10-22Đà Nẵng: 81,14,
Quảng Ngãi: 46,88,
Đắc Nông: 50,63
Đắc Nông: Trúng 50
30-09-22Gia Lai: 41,13,
Ninh Thuận: 38,78
Gia Lai: Trúng 41,13
29-09-22Bình Định: 68,00,
Quảng Trị: 84,82,
Quảng Bình: 93,91
Bình Định: Ăn 00,
Quảng Trị: Ăn 84,82,
Quảng Bình: Win 93,91
28-09-22Đà Nẵng: 84,78,
Khánh Hòa: 06,22
Đà Nẵng: Ăn 84,
Khánh Hòa: Ăn 06,22
27-09-22Đắc Lắc: 66,54,
Quảng Nam: 73,69
Đắc Lắc: Trúng 54,66,
Quảng Nam: Ăn 69
26-09-22TT Huế: 25,94,
Phú Yên: 15,92
TT Huế: Ăn 94
25-09-22Kon Tum: 35,21,
Khánh Hòa: 01,95
Kon Tum: Ăn 21
24-09-22Đà Nẵng: 52,07,
Quảng Ngãi: 72,82,
Đắc Nông: 06,61
Đà Nẵng: Trúng 07,
Quảng Ngãi: Win 72,82,
Đắc Nông: Trúng 61
23-09-22Gia Lai: 19,91,
Ninh Thuận: 25,09
Gia Lai: Trúng 19,91,
Ninh Thuận: Ăn 09
22-09-22Bình Định: 91,57,
Quảng Trị: 36,22,
Quảng Bình: 17,60
Bình Định: Win 57,91,
Quảng Bình: Win 60,17
21-09-22Đà Nẵng: 24,58,
Khánh Hòa: 02,45
Đà Nẵng: Trúng 58,
Khánh Hòa: Win 45
20-09-22Đắc Lắc: 67,56,
Quảng Nam: 45,89
Đắc Lắc: Win 56,67
19-09-22TT Huế: 57,98,
Phú Yên: 83,91
TT Huế: Ăn 98,57
18-09-22Kon Tum: 14,52,
Khánh Hòa: 11,45
Kon Tum: Ăn 14,52,
Khánh Hòa: Win 11,45
17-09-22Đà Nẵng: 13,06,
Quảng Ngãi: 48,29,
Đắc Nông: 36,52
Đà Nẵng: Ăn 13
16-09-22Gia Lai: 30,62,
Ninh Thuận: 92,64
Gia Lai: Ăn 62,30,
Ninh Thuận: Ăn 92
15-09-22Bình Định: 97,67,
Quảng Trị: 56,89,
Quảng Bình: 00,97
Bình Định: Trúng 97,67,
Quảng Trị: Trúng 56,89,
Quảng Bình: Trúng 00,97
14-09-22Đà Nẵng: 47,82,
Khánh Hòa: 32,20
Đà Nẵng: Ăn lô 47,
Khánh Hòa: Ăn lô 32
13-09-22Đắc Lắc: 64,95,
Quảng Nam: 42,81
Đắc Lắc: Ăn lô 64,
Quảng Nam: Ăn lô 42
12-09-22TT Huế: 71,11,
Phú Yên: 65,93
TT Huế: Ăn lô 11,
Phú Yên: Ăn lô 65,93
11-09-22Kon Tum: 37,63,
Khánh Hòa: 80,89
Khánh Hòa: Ăn lô 89,80
10-09-22Đà Nẵng: 04,54,
Quảng Ngãi: 93,35,
Đắc Nông: 55,28
Đà Nẵng: Ăn lô 54,
Quảng Ngãi: Ăn lô 93,35,
Đắc Nông: Ăn lô 28,55
09-09-22Gia Lai: 45,01,
Ninh Thuận: 85,78
Gia Lai: Ăn lô 45,01,
Ninh Thuận: Ăn lô 78
08-09-22Bình Định: 32,62,
Quảng Trị: 66,77,
Quảng Bình: 48,47
Bình Định: Ăn lô 62,
Quảng Trị: Ăn lô 77,66,
Quảng Bình: Ăn lô 47,48
07-09-22Đà Nẵng: 83,61,
Khánh Hòa: 78,59
Trượt
06-09-22Đắc Lắc: 25,06,
Quảng Nam: 16,98
Đắc Lắc: Ăn lô 25,
Quảng Nam: Ăn lô 16,98
05-09-22TT Huế: 09,30,
Phú Yên: 45,65
TT Huế: Ăn lô 30,09,
Phú Yên: Ăn lô 45,65
04-09-22Kon Tum: 40,33,
Khánh Hòa: 34,40
Trượt