Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
05-10-23
04-10-23Đà Nẵng: 46,80,
Khánh Hòa: 21,57
Đà Nẵng: Trúng 46,80
03-10-23Đắc Lắc: 36,66,
Quảng Nam: 21,34
Quảng Nam: Win 34
02-10-23TT Huế: 27,06,
Phú Yên: 35,64
TT Huế: Ăn 06,27,
Phú Yên: Trúng 64
01-10-23TT Huế: 20,51,
Kon Tum: 65,16,
Khánh Hòa: 28,40
TT Huế: Win 51,
Khánh Hòa: Win 28
30-09-23Đà Nẵng: 60,97,
Quảng Ngãi: 95,76,
Đắc Nông: 56,36
Đà Nẵng: Ăn 97,60,
Đắc Nông: Trúng 36
29-09-23Gia Lai: 02,48,
Ninh Thuận: 73,53
Gia Lai: Win 02,48
28-09-23Bình Định: 92,86,
Quảng Trị: 67,74,
Quảng Bình: 42,12
Bình Định: Trúng 92,
Quảng Bình: Trúng 42
27-09-23Đà Nẵng: 23,52,
Khánh Hòa: 48,24
Đà Nẵng: Ăn 23,
Khánh Hòa: Ăn 24
26-09-23Đắc Lắc: 86,98,
Quảng Nam: 36,51
Đắc Lắc: Ăn 98,
Quảng Nam: Win 51,36
25-09-23TT Huế: 50,03,
Phú Yên: 29,76
Phú Yên: Trúng 29
24-09-23TT Huế: 81,93,
Kon Tum: 01,29,
Khánh Hòa: 47,26
TT Huế: Trúng 93,
Kon Tum: Win 01,
Khánh Hòa: Trúng 26
23-09-23Đà Nẵng: 42,99,
Quảng Ngãi: 03,40,
Đắc Nông: 39,96
Đà Nẵng: Trúng 99,42,
Quảng Ngãi: Trúng 03,
Đắc Nông: Ăn 96,39
22-09-23Gia Lai: 86,78,
Ninh Thuận: 88,03
Gia Lai: Ăn 78,86
21-09-23Bình Định: 54,33,
Quảng Trị: 50,24,
Quảng Bình: 38,30
Bình Định: Trúng 54,33,
Quảng Trị: Trúng 24,
Quảng Bình: Trúng 30
20-09-23Đà Nẵng: 41,40,
Khánh Hòa: 03,85
Đà Nẵng: Trúng 40,41,
Khánh Hòa: Ăn 03,85
19-09-23Đắc Lắc: 90,96,
Quảng Nam: 49,13
Đắc Lắc: Ăn 90,
Quảng Nam: Ăn 13,49
18-09-23TT Huế: 71,96,
Phú Yên: 94,28
TT Huế: Win 71,96,
Phú Yên: Ăn 28
17-09-23TT Huế: 84,64,
Kon Tum: 06,25,
Khánh Hòa: 29,50
TT Huế: Trúng 84,
Kon Tum: Trúng 06,25,
Khánh Hòa: Trúng 29,50
16-09-23Đà Nẵng: 55,93,
Quảng Ngãi: 66,04,
Đắc Nông: 65,34
Đà Nẵng: Ăn 93,
Đắc Nông: Trúng 34
15-09-23Gia Lai: 75,06,
Ninh Thuận: 74,51
Gia Lai: Win 75,06,
Ninh Thuận: Ăn 74
14-09-23Bình Định: 42,41,
Quảng Trị: 27,00,
Quảng Bình: 62,93
Bình Định: Trúng 42,41,
Quảng Trị: Ăn 27,00,
Quảng Bình: Trúng 93,62
13-09-23Đà Nẵng: 35,60,
Khánh Hòa: 23,33
Đà Nẵng: Win 60,
Khánh Hòa: Trúng 23,33
12-09-23Đắc Lắc: 80,12,
Quảng Nam: 41,39
Đắc Lắc: Ăn 80,12,
Quảng Nam: Win 41
11-09-23TT Huế: 40,35,
Phú Yên: 53,21
Phú Yên: Ăn 21
10-09-23TT Huế: 89,36,
Kon Tum: 11,29,
Khánh Hòa: 53,94
TT Huế: Trúng 36,
Kon Tum: Trúng 11,29
09-09-23Đà Nẵng: 74,79,
Quảng Ngãi: 86,87,
Đắc Nông: 13,44
Đà Nẵng: Trúng 74,
Quảng Ngãi: Trúng 86,
Đắc Nông: Ăn 13,44
08-09-23Gia Lai: 42,52,
Ninh Thuận: 41,89
Gia Lai: Ăn 52,
Ninh Thuận: Win 89,41
07-09-23Bình Định: 02,15,
Quảng Trị: 26,55,
Quảng Bình: 08,20
Bình Định: Win 15,
Quảng Bình: Win 08
06-09-23Đà Nẵng: 86,31,
Khánh Hòa: 66,00
Đà Nẵng: Win 86,31,
Khánh Hòa: Ăn 00,66
05-09-23Đắc Lắc: 48,14,
Quảng Nam: 72,54
Đắc Lắc: Win 14,48,
Quảng Nam: Ăn 54,72
04-09-23TT Huế: 53,80,
Phú Yên: 93,18
Trượt
03-09-23TT Huế: 75,29,
Kon Tum: 17,32,
Khánh Hòa: 39,75
TT Huế: Ăn 75,
Kon Tum: Trúng 32
02-09-23Đà Nẵng: 41,49,
Quảng Ngãi: 12,89,
Đắc Nông: 42,02
Đà Nẵng: Ăn 41,
Quảng Ngãi: Win 12,
Đắc Nông: Win 42,02
01-09-23Gia Lai: 90,77,
Ninh Thuận: 18,01
Gia Lai: Trúng 77,
Ninh Thuận: Ăn 01,18
31-08-23Bình Định: 04,60,
Quảng Trị: 17,07,
Quảng Bình: 15,23
Bình Định: Ăn 60,
Quảng Bình: Ăn 23
30-08-23Đà Nẵng: 73,59,
Khánh Hòa: 44,80
Đà Nẵng: Ăn 59,73,
Khánh Hòa: Trúng 44,80
29-08-23Đắc Lắc: 58,63,
Quảng Nam: 60,03
Đắc Lắc: Win 63,
Quảng Nam: Trúng 03
28-08-23TT Huế: 51,22,
Phú Yên: 39,22
TT Huế: Trúng 51
27-08-23TT Huế: 08,50,
Kon Tum: 04,95,
Khánh Hòa: 46,86
Kon Tum: Win 04,95,
Khánh Hòa: Trúng 86
26-08-23Đà Nẵng: 40,80,
Quảng Ngãi: 26,08,
Đắc Nông: 71,68
Đà Nẵng: Win 40,80,
Quảng Ngãi: Win 26,08,
Đắc Nông: Trúng 71
25-08-23Gia Lai: 63,42,
Ninh Thuận: 00,39
Gia Lai: Trúng 63,
Ninh Thuận: Ăn 00
24-08-23Bình Định: 24,91,
Quảng Trị: 91,56,
Quảng Bình: 66,67
Bình Định: Ăn 91,24,
Quảng Trị: Ăn 91,
Quảng Bình: Ăn 67
23-08-23Đà Nẵng: 67,74,
Khánh Hòa: 25,10
Khánh Hòa: Trúng 25
22-08-23Đắc Lắc: 34,65,
Quảng Nam: 89,19
Đắc Lắc: Ăn 34,65
21-08-23TT Huế: 80,09,
Phú Yên: 37,97
TT Huế: Win 09,80,
Phú Yên: Trúng 37
20-08-23TT Huế: 99,89,
Kon Tum: 28,37,
Khánh Hòa: 45,88
TT Huế: Ăn 89,99,
Kon Tum: Win 28,37,
Khánh Hòa: Win 45,88