BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Lô Bạch Thủ là 1 con lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứuchọn lọc kỹ lưỡng nhất,

 đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày.

 Chúc các bạn thắng lơn nhất hôm nay !
Bạch Thủ Lô Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-08-22
16-08-22Bạc Liêu: 49,
Vũng Tàu: 98,
Bến Tre: 53
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Trúng
15-08-22Cà Mau: 35,
Đồng Tháp: 61,
TP HCM: 06
Cà Mau: Trúng,
TP HCM: Trúng
14-08-22Đà Lạt: 73,
Kiên Giang: 92,
Tiền Giang: 21
Đà Lạt: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Tiền Giang: Trúng
13-08-22Hậu Giang: 44,
Bình Phước: 18,
Long An: 43,
TP HCM: 04
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng
12-08-22Trà Vinh: 03,
Bình Dương: 40,
Vĩnh Long: 19
Bình Dương: Trúng
11-08-22Bình Thuận: 76,
An Giang: 57,
Tây Ninh: 12
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Trúng
10-08-22Sóc Trăng: 75,
Cần Thơ: 55,
Đồng Nai: 58
Trượt
09-08-22Bạc Liêu: 96,
Vũng Tàu: 64,
Bến Tre: 27
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Trúng
08-08-22Cà Mau: 96,
Đồng Tháp: 82,
TP HCM: 07
Cà Mau: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
TP HCM: Trúng
07-08-22Đà Lạt: 14,
Kiên Giang: 42,
Tiền Giang: 06
Đà Lạt: Trúng,
Tiền Giang: Trúng
06-08-22Hậu Giang: 51,
Bình Phước: 15,
Long An: 32,
TP HCM: 87
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
05-08-22Trà Vinh: 66,
Bình Dương: 90,
Vĩnh Long: 66
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Vĩnh Long: Trúng
04-08-22Bình Thuận: 23,
An Giang: 66,
Tây Ninh: 05
Trượt
03-08-22Sóc Trăng: 54,
Cần Thơ: 06,
Đồng Nai: 43
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
02-08-22Bạc Liêu: 71,
Vũng Tàu: 42,
Bến Tre: 32
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Trúng
01-08-22Cà Mau: 33,
Đồng Tháp: 31,
TP HCM: 47
Cà Mau: Trúng,
TP HCM: Trúng
31-07-22Đà Lạt: 24,
Kiên Giang: 48,
Tiền Giang: 66
Đà Lạt: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
30-07-22Hậu Giang: 43,
Bình Phước: 12,
Long An: 50,
TP HCM: 06
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
29-07-22Trà Vinh: 45,
Bình Dương: 15,
Vĩnh Long: 57
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
28-07-22Bình Thuận: 71,
An Giang: 94,
Tây Ninh: 34
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Trúng
27-07-22Sóc Trăng: 70,
Cần Thơ: 13,
Đồng Nai: 97
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Đồng Nai: Trúng
26-07-22Bạc Liêu: 92,
Vũng Tàu: 62,
Bến Tre: 63
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Trúng
25-07-22Cà Mau: 28,
Đồng Tháp: 86,
TP HCM: 11
Đồng Tháp: Trúng
24-07-22Đà Lạt: 16,
Kiên Giang: 80,
Tiền Giang: 98
Đà Lạt: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Tiền Giang: Trúng
23-07-22Hậu Giang: 91,
Bình Phước: 60,
Long An: 65,
TP HCM: 70
Hậu Giang: Trúng,
Long An: Trúng
22-07-22Trà Vinh: 33,
Bình Dương: 08,
Vĩnh Long: 94
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
21-07-22Bình Thuận: 24,
An Giang: 30,
Tây Ninh: 55
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Trúng
20-07-22Sóc Trăng: 76,
Cần Thơ: 65,
Đồng Nai: 20
Cần Thơ: Trúng,
Đồng Nai: Trúng
19-07-22Bạc Liêu: 07,
Vũng Tàu: 78,
Bến Tre: 60
Trượt
18-07-22Cà Mau: 82,
Đồng Tháp: 69,
TP HCM: 09
Cà Mau: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
17-07-22Đà Lạt: 76,
Kiên Giang: 37,
Tiền Giang: 63
Đà Lạt: Trúng,
Kiên Giang: Trúng,
Tiền Giang: Trúng
16-07-22Hậu Giang: 30,
Bình Phước: 07,
Long An: 61,
TP HCM: 85
Hậu Giang: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
15-07-22Trà Vinh: 13,
Bình Dương: 04,
Vĩnh Long: 21
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
14-07-22Bình Thuận: 08,
An Giang: 53,
Tây Ninh: 14
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
13-07-22Sóc Trăng: 49,
Cần Thơ: 26,
Đồng Nai: 53
Sóc Trăng: Trúng,
Đồng Nai: Trúng
12-07-22Bạc Liêu: 70,
Vũng Tàu: 33,
Bến Tre: 41
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Trúng
11-07-22Cà Mau: 80,
TP HCM: 35,
Đồng Tháp: 79
Cà Mau: Trúng,
TP HCM: Trúng
10-07-22Đà Lạt: 91,
Kiên Giang: 39,
Tiền Giang: 88
Đà Lạt: Trúng,
Tiền Giang: Trúng
09-07-22Hậu Giang: 64,
Bình Phước: 80,
Long An: 69,
TP HCM: 39
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
08-07-22Trà Vinh: 91,
Bình Dương: 95,
Vĩnh Long: 23
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
07-07-22Bình Thuận: 40,
An Giang: 70,
Tây Ninh: 11
An Giang: Trúng
06-07-22Sóc Trăng: 07,
Cần Thơ: 28,
Đồng Nai: 45
Đồng Nai: Trúng
05-07-22Bạc Liêu: 06,
Vũng Tàu: 06,
Bến Tre: 49
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
04-07-22Cà Mau: 66,
Đồng Tháp: 05,
TP HCM: 00
Trượt
03-07-22Đà Lạt: 59,
Kiên Giang: 48,
Tiền Giang: 36
Đà Lạt: Trúng,
Kiên Giang: Trúng
02-07-22Hậu Giang: 63,
Bình Phước: 48,
Long An: 83,
TP HCM: 99
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng
01-07-22Trà Vinh: 27,
Bình Dương: 32,
Vĩnh Long: 17
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
30-06-22Bình Thuận: 26,
An Giang: 32,
Tây Ninh: 35
An Giang: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
29-06-22Sóc Trăng: 14,
Cần Thơ: 19,
Đồng Nai: 72
Sóc Trăng: Trúng
28-06-22Bạc Liêu: 17,
Vũng Tàu: 59,
Bến Tre: 75
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
27-06-22Cà Mau: 24,
Đồng Tháp: 62,
TP HCM: 12
Đồng Tháp: Trúng,
TP HCM: Trúng
26-06-22Đà Lạt: 34,
Kiên Giang: 83,
Tiền Giang: 02
Đà Lạt: Trúng
25-06-22Hậu Giang: 06,
Bình Phước: 13,
Long An: 45,
TP HCM: 58
Long An: Trúng
24-06-22Trà Vinh: 12,
Bình Dương: 23,
Vĩnh Long: 94
Vĩnh Long: Trúng
23-06-22Bình Thuận: 12,
Tây Ninh: 00,
An Giang: 71
Tây Ninh: Trúng
22-06-22Sóc Trăng: 89,
Cần Thơ: 20,
Đồng Nai: 30
Trượt
21-06-22Bạc Liêu: 76,
Vũng Tàu: 58,
Bến Tre: 24
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
20-06-22Cà Mau: 76,
Đồng Tháp: 04,
TP HCM: 70
TP HCM: Trúng
19-06-22Đà Lạt: 04,
Kiên Giang: 38,
Tiền Giang: 67
Kiên Giang: Trúng
18-06-22Hậu Giang: 36,
Bình Phước: 28,
Long An: 41,
TP HCM: 41
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
17-06-22Trà Vinh: 37,
Bình Dương: 06,
Vĩnh Long: 35
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
16-06-22Bình Thuận: 29,
An Giang: 50,
Tây Ninh: 42
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
15-06-22Đồng Nai: 68,
Cần Thơ: 45,
Sóc Trăng: 52
Đồng Nai: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
14-06-22Vũng Tàu: 21,
Bến Tre: 73
Trượt