Lô Kép là 1 cặp lô được các chuyên gia của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất, đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!
 Cầu BẠCH THỦ LÔ KÉP MIỀN BẮC, Phí dịch vụ: 500.000 VN
 Sau khi nạp thẻ thành công LÔ KÉP sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy LÔ KÉP siêu đẹp.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k )
Bạch Thủ Lô Kép MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-03-23
26-03-2322Trúng
25-03-2399Trúng
24-03-2344Trúng
23-03-2388Trượt
22-03-2344Win
21-03-2333Ăn
20-03-2399Ăn
19-03-2333Trúng
18-03-2344Win
17-03-2399Trượt
16-03-2322Trúng
15-03-2366Trượt
14-03-2388Trượt
13-03-2388Ăn
12-03-2399Win
11-03-2311Ăn
10-03-2388Ăn
09-03-2399Trượt
08-03-2399Trượt
07-03-2311Trượt
06-03-2344Trúng
05-03-2333Trượt
04-03-2399Trúng
03-03-2322Ăn
02-03-2377Ăn
01-03-2377Ăn
28-02-2377Win
27-02-2399Ăn
26-02-2344Win
25-02-2344Trúng
24-02-2399Win
23-02-2355Ăn
22-02-2311Ăn
21-02-2366Trượt
20-02-2333Win
19-02-2300Trượt
18-02-2333Ăn
17-02-2355Trúng
16-02-2377Trượt
15-02-2311Trúng
14-02-2366Trúng
13-02-2333Win
12-02-2311Ăn
11-02-2355Trúng
10-02-2399Trúng
09-02-2355Ăn
08-02-2388Trượt
07-02-2311Ăn
06-02-2388Win
05-02-2388Trượt
04-02-2300Trúng
03-02-2300Trượt
02-02-2333Trượt
01-02-2377Trượt
31-01-2377Win
30-01-2388Trượt
29-01-2366Ăn
28-01-2399Win
27-01-2322Ăn
26-01-2388Trúng
25-01-2355Ăn
20-01-2300Trúng
19-01-2355Ăn
18-01-2366Win
17-01-2399Trúng
16-01-2355Win
15-01-2366Trúng
14-01-2377Win
13-01-2344Win
12-01-2355Ăn
11-01-2311Win
10-01-2399Trúng
09-01-2311Win
08-01-2355Win
07-01-2333Trượt
06-01-2344Win
05-01-2311Trúng
04-01-2388Trượt
03-01-2355Trúng
02-01-2377Win
01-01-2388Ăn
31-12-2244Trượt
30-12-2255Ăn
29-12-2266Win
28-12-2266Ăn
27-12-2244Trúng
26-12-2200Win
25-12-2211Trúng
24-12-2288Trúng
23-12-2211Ăn
22-12-2233Trượt
21-12-2255Trúng
20-12-2299Win
19-12-2299Trúng
18-12-2211Trượt
17-12-2255Win
16-12-2266Trượt
15-12-2277Trượt
14-12-2244Ăn
13-12-2255Ăn
12-12-2277Trúng
11-12-2200Trúng
10-12-2299Ăn
09-12-2299Ăn
08-12-2222Win
07-12-2222Trượt
06-12-2211Trượt
05-12-2200Ăn
04-12-2222Trượt
03-12-2255Ăn
02-12-2288Trúng
01-12-2233Trượt
30-11-2244Trúng
29-11-2299Trượt
28-11-2288Trượt
27-11-2288Trượt
26-11-2244Win
25-11-2233Trượt
24-11-2288Trượt
23-11-2255Win
22-11-2200Trượt
21-11-2211Win
20-11-2233Win
19-11-2266Win
18-11-2222Ăn
17-11-2266Ăn
16-11-2200Win
15-11-2211Win
14-11-2277Win
13-11-2222Ăn
12-11-2211Win
11-11-2255Trượt
10-11-2266Ăn
09-11-2288Ăn
08-11-2244Ăn
07-11-2244Trúng
06-11-2211Ăn
05-11-2233Trúng
04-11-2277Trúng
03-11-2211Trúng
02-11-2233Win
01-11-2266Win