Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

  Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TO, trúng CỰC ĐẬM.
ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN NAM, giá: 500.000 VNĐ 
Cam kết đem lại thắng lợi lớn nhất cho bạn.
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 5 cái 100k nạp 6 lần)

 Chúc các bạn Ăn To hôm nay !

Đề đầu đuôi Miền Nam Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-03-23
26-03-23Đà Lạt: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Tiền Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Đà Lạt: Ăn đuôi 3,
Kiên Giang: Ăn Bạch Thủ,
Tiền Giang: Win Bạch Thủ
25-03-23Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 9
Hậu Giang: Win Bạch Thủ
24-03-23Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Trà Vinh: Win đuôi 0,
Bình Dương: Trúng Bạch Thủ
23-03-23Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Tây Ninh: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Bình Thuận: Win đuôi 3,
An Giang: Ăn Bạch Thủ,
Tây Ninh: Ăn Bạch Thủ
22-03-23Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Đồng Nai: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Sóc Trăng: Win đầu 2,
Đồng Nai: Trúng Bạch Thủ
21-03-23Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Vũng Tàu: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Bạc Liêu: Trúng đuôi 3,
Vũng Tàu: Trúng đầu 1,
Bến Tre: Trúng đầu 5
20-03-23Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 8
Cà Mau: Trúng Bạch Thủ,
Đồng Tháp: Win đầu 1,
TP HCM: Win đầu 3
19-03-23Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Đà Lạt: Trúng đuôi 4,
Kiên Giang: Win đuôi 1,
Tiền Giang: Trúng đầu 6
18-03-23Hậu Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Hậu Giang: Ăn đuôi 3,
Bình Phước: Ăn đuôi 1,
Long An: Trúng Bạch Thủ
17-03-23Trà Vinh: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Vĩnh Long: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Bình Dương: Trúng Bạch Thủ,
Vĩnh Long: Ăn Bạch Thủ
16-03-23Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Bình Thuận: Trúng đuôi 9,
An Giang: Ăn đầu 6,
Tây Ninh: Win đuôi 4
15-03-23Sóc Trăng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đồng Nai: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Sóc Trăng: Ăn Bạch Thủ
14-03-23Bạc Liêu: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Bến Tre: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Bạc Liêu: Ăn Bạch Thủ,
Vũng Tàu: Ăn Bạch Thủ,
Bến Tre: Trúng đầu 2
13-03-23Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
TP HCM: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Cà Mau: Ăn đầu 7,
Đồng Tháp: Win Bạch Thủ
12-03-23Đà Lạt: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 7
Đà Lạt: Ăn đầu 6,
Tiền Giang: Trúng đầu 5
11-03-23Hậu Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 5 - Đuôi: 1,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Bình Phước: Trúng đầu 5,
Long An: Trúng đầu 9,
TP HCM: Win đầu 6
10-03-23Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Vĩnh Long: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Trà Vinh: Win đuôi 9,
Bình Dương: Win đầu 5,
Vĩnh Long: Ăn đuôi 1
09-03-23Bình Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Bình Thuận: Ăn đuôi 3
08-03-23Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đồng Nai: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Đồng Nai: Win Bạch Thủ
07-03-23Bạc Liêu: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Trượt
06-03-23Cà Mau: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Đồng Tháp: Ăn đầu 4
05-03-23Đà Lạt: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Kiên Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Tiền Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Đà Lạt: Trúng Bạch Thủ,
Kiên Giang: Win đuôi 8
04-03-23Hậu Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Hậu Giang: Trúng đầu 8,
Bình Phước: Trúng đầu 2
03-03-23Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Vĩnh Long: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Bình Dương: Ăn đuôi 2,
Vĩnh Long: Ăn Bạch Thủ
02-03-23Bình Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 5
An Giang: Win đầu 6
01-03-23Sóc Trăng: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đồng Nai: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Đồng Nai: Win đuôi 6
28-02-23Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Bến Tre: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Trượt
27-02-23Cà Mau: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Trượt
26-02-23Đà Lạt: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Trượt
25-02-23Hậu Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Phước: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
TP HCM: Đầu: 1 - Đuôi: 1
Hậu Giang: Trúng đuôi 6,
Bình Phước: Ăn đầu 3,
Long An: Trúng đuôi 2,
TP HCM: Trúng đầu 1
24-02-23Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Trà Vinh: Win Bạch Thủ,
Vĩnh Long: Trúng đầu 4
23-02-23Bình Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
An Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Bình Thuận: Ăn đầu 3,
An Giang: Win đầu 5,
Tây Ninh: Ăn đầu 4
22-02-23Sóc Trăng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Trượt
21-02-23Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Bến Tre: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Trượt
20-02-23Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
TP HCM: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Cà Mau: Win Bạch Thủ
19-02-23Đà Lạt: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Đà Lạt: Ăn Bạch Thủ,
Kiên Giang: Ăn đầu 7,
Tiền Giang: Win đuôi 7
18-02-23Bình Phước: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Hậu Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Bình Phước: Ăn Bạch Thủ,
TP HCM: Ăn đuôi 3,
Long An: Trúng đầu 0
17-02-23Trà Vinh: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Bình Dương: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Vĩnh Long: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Trà Vinh: Trúng Bạch Thủ,
Bình Dương: Trúng đầu 5,
Vĩnh Long: Ăn Bạch Thủ
16-02-23Bình Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
An Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 9,
Tây Ninh: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Bình Thuận: Trúng đầu 8,
An Giang: Trúng đầu 6,
Tây Ninh: Win đuôi 6
15-02-23Sóc Trăng: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Cần Thơ: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Đồng Nai: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Cần Thơ: Ăn đầu 4,
Đồng Nai: Ăn đầu 7
14-02-23Bạc Liêu: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Vũng Tàu: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bến Tre: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Bạc Liêu: Ăn đầu 0,
Vũng Tàu: Trúng đầu 5,
Bến Tre: Trúng Bạch Thủ
13-02-23Cà Mau: Đầu: 7 - Đuôi: 6,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
TP HCM: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Cà Mau: Win đầu 7,
Đồng Tháp: Trúng đuôi 7
12-02-23Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Tiền Giang: Đầu: 5 - Đuôi: 1
Đà Lạt: Trúng đầu 9,
Kiên Giang: Win đầu 7,
Tiền Giang: Win đầu 5
11-02-23Hậu Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 4,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Bình Phước: Ăn đuôi 5,
TP HCM: Trúng đầu 7
10-02-23Trà Vinh: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Vĩnh Long: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Trà Vinh: Trúng đầu 3,
Bình Dương: Trúng đuôi 8,
Vĩnh Long: Trúng đầu 4
09-02-23Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
An Giang: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Tây Ninh: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Bình Thuận: Trúng đuôi 6,
An Giang: Ăn Bạch Thủ,
Tây Ninh: Win đầu 1
08-02-23Sóc Trăng: Đầu: 1 - Đuôi: 3,
Cần Thơ: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Đồng Nai: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Sóc Trăng: Win đuôi 3
07-02-23Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Vũng Tàu: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Bạc Liêu: Ăn đầu 3,
Vũng Tàu: Win đuôi 4,
Bến Tre: Win Bạch Thủ
06-02-23Cà Mau: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Đồng Tháp: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Cà Mau: Ăn đuôi 1,
Đồng Tháp: Win đuôi 6
05-02-23Đà Lạt: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Tiền Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Kiên Giang: Ăn đuôi 8,
Tiền Giang: Trúng đuôi 8
04-02-23Hậu Giang: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Bình Phước: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Long An: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Hậu Giang: Ăn đầu 0,
Bình Phước: Ăn đầu 0,
Long An: Win đuôi 6,
TP HCM: Ăn Bạch Thủ
03-02-23Trà Vinh: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Bình Dương: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Vĩnh Long: Đầu: 6 - Đuôi: 1
Bình Dương: Trúng đuôi 4
02-02-23Bình Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
An Giang: Đầu: 3 - Đuôi: 7,
Tây Ninh: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Bình Thuận: Trúng đầu 5,
An Giang: Win đuôi 7
01-02-23Sóc Trăng: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Cần Thơ: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 4
Sóc Trăng: Ăn đầu 9,
Cần Thơ: Ăn đuôi 1
31-01-23Bến Tre: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Vũng Tàu: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Bạc Liêu: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Bến Tre: Win đầu 6,
Vũng Tàu: Ăn đầu 8,
Bạc Liêu: Win đuôi 3
30-01-23Cà Mau: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Đồng Tháp: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
TP HCM: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Cà Mau: Win đuôi 5,
Đồng Tháp: Trúng Bạch Thủ,
TP HCM: Trúng Bạch Thủ
29-01-23Đà Lạt: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Kiên Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Tiền Giang: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Đà Lạt: Trúng Bạch Thủ,
Kiên Giang: Ăn đuôi 3,
Tiền Giang: Win đầu 6
28-01-23Hậu Giang: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Bình Phước: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Long An: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
TP HCM: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Hậu Giang: Ăn đuôi 0,
Bình Phước: Trúng Bạch Thủ,
Long An: Ăn đuôi 8,
TP HCM: Ăn Bạch Thủ
27-01-23Vĩnh Long: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Bình Dương: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Trà Vinh: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Vĩnh Long: Trúng đuôi 5,
Bình Dương: Trúng đầu 3,
Trà Vinh: Win Bạch Thủ
26-01-23Bình Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
An Giang: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Tây Ninh: Đầu: 4 - Đuôi: 2
Bình Thuận: Ăn đuôi 2,
An Giang: Ăn đuôi 5,
Tây Ninh: Win Bạch Thủ
25-01-23Sóc Trăng: Đầu: 0 - Đuôi: 6,
Cần Thơ: Đầu: 7 - Đuôi: 3,
Đồng Nai: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Sóc Trăng: Trúng đầu 0,
Cần Thơ: Win đuôi 3,
Đồng Nai: Trúng Bạch Thủ
24-01-23Bạc Liêu: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Vũng Tàu: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Bến Tre: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Bạc Liêu: Win Bạch Thủ,
Vũng Tàu: Win đuôi 5,
Bến Tre: Ăn Bạch Thủ
23-01-23Cà Mau: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Đồng Tháp: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
TP HCM: Đầu: 6 - Đuôi: 7
Cà Mau: Win đầu 1,
Đồng Tháp: Win Bạch Thủ,
TP HCM: Win đuôi 7
22-01-23Tiền Giang: Đầu: 9 - Đuôi: 7,
Kiên Giang: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Tiền Giang: Ăn đuôi 7