BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

 Chúng tôi đã chốt BA CÀNG MIỀN BẮC SUPER VIP Cam kết chính xác tuyệt đối !
 CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ
  Các bạn sẽ nhận được số từ Bây giờ
 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-06-22
25-06-22974Trượt
24-06-22466Trượt
23-06-22122Trượt
22-06-22342Trượt
21-06-22696Trượt
20-06-22271Trượt
19-06-22891Trượt
18-06-22190Trúng
17-06-22838Trượt
16-06-22188Trượt
15-06-22058Trượt
14-06-22395Trượt
13-06-22088Trượt
12-06-22481Trượt
11-06-22082Trượt
10-06-22911Trượt
09-06-22473Trượt
08-06-22027Trượt
07-06-22438Trượt
06-06-22112Trượt
05-06-22539Trượt
04-06-22041Trượt
03-06-22322Trượt
02-06-22506Trượt
01-06-22918Trúng
31-05-22099Trượt
30-05-22958Trượt
29-05-22350Trượt
28-05-22579Trượt
27-05-22426Trượt
26-05-22920Trượt
25-05-22723Trượt
24-05-22100Trượt
23-05-22350Trượt
22-05-22547Trúng
21-05-22365Trượt
20-05-22522Trượt
19-05-22833Trượt
18-05-22492Trượt
17-05-22535Trượt
16-05-22288Trượt
15-05-22765Trượt
14-05-22775Trúng
13-05-22012Trượt
12-05-22385Trượt
11-05-22881Trượt
10-05-22943Trượt
09-05-22689Trượt
08-05-22355Trượt
07-05-22890Trượt
06-05-22835Trượt
05-05-22317Trượt
04-05-22325Trượt
03-05-22703Trượt
02-05-22530Trượt
01-05-22327Trượt
30-04-22924Trúng
29-04-22178Trượt
28-04-22202Trúng
27-04-22108Trượt
26-04-22234Trượt
25-04-22574Trượt
24-04-22370Trượt
23-04-22807Trượt
22-04-22695Trúng
21-04-22215Trượt
20-04-22953Trúng
19-04-22864Trúng
18-04-22436Trúng
17-04-22333Trượt
16-04-22468Trượt
15-04-22656Trượt
14-04-22764Trúng
13-04-22864Trúng
12-04-22765Trượt
11-04-22014Trượt
10-04-22840Trượt
09-04-22705Trượt
08-04-22551Trượt
07-04-22245Trúng
06-04-22250Trượt
05-04-22335Trượt
04-04-22889Trượt
03-04-22269Trượt
02-04-22329Trượt
01-04-22502Trượt
31-03-22590Trượt
30-03-22751Trượt
29-03-22629Trượt
28-03-22086Trượt
27-03-22965Trúng
26-03-22779Trượt
25-03-22460Trúng
24-03-22983Trượt
23-03-22561Trượt
22-03-22139Trượt
21-03-22106Trượt
20-03-22034Trượt
19-03-22266Trượt
18-03-22256Trượt
17-03-22898Trượt
16-03-22395Trượt
15-03-22067Trúng
14-03-22102Trượt
13-03-22372Trượt
12-03-22684Trượt
11-03-22643Trượt
10-03-22035Trượt
09-03-22663Trúng
08-03-22629Trượt
07-03-22042Trượt
06-03-22705Trượt
05-03-22764Trượt
04-03-22118Trượt
03-03-22113Trúng
02-03-22096Trượt
01-03-22372Trượt
28-02-22075Trúng
27-02-22819Trượt
26-02-22421Trượt
25-02-22550Trượt
24-02-22480Trúng
23-02-22814Trượt
22-02-22149Trượt
21-02-22206Trượt
20-02-22816Trượt
19-02-22719Trượt
18-02-22511Trượt
17-02-22565Trượt
16-02-22715Trượt
15-02-22296Trúng
14-02-22573Trượt
13-02-22652Trượt
12-02-22251Trượt
11-02-22104Trúng
10-02-22571Trượt
09-02-22113Trượt
08-02-22059Trượt
07-02-22692Trượt
06-02-22101Trúng
05-02-22305Trượt
04-02-22086Trượt
30-01-22893Trượt
29-01-22006Trượt
28-01-22624Trượt
27-01-22440Trúng
26-01-22073Trượt
25-01-22683Trượt
24-01-22559Trượt
23-01-22000Trượt
22-01-22873Trượt
21-01-22672Trượt
20-01-22666Trượt
19-01-22098Trượt
18-01-22232Trượt
17-01-22034Trượt
16-01-22431Trúng
15-01-22435Trượt
14-01-22289Trượt
13-01-22752Trượt
12-01-22636Trượt
11-01-22216Trượt
10-01-22297Trượt
09-01-22532Trượt
08-01-22977Trượt
07-01-22469Trượt
06-01-22434Trượt
05-01-22713Trượt
04-01-22330Trúng
03-01-22502Trượt
02-01-22347Trượt
01-01-22659Trượt
31-12-21821Trượt
30-12-21798Trượt
29-12-21977Trúng
28-12-21453Trượt
27-12-21588Trượt
26-12-21291Trượt
25-12-21005Trượt
24-12-21365Trượt
23-12-21548Trượt
22-12-21902Trượt
21-12-21607Trượt
20-12-21058Trượt
19-12-21636Trượt
18-12-21830Trúng
17-12-21971Trượt
16-12-21964Trượt
15-12-21483Trượt
14-12-21766Trượt
13-12-21112Trúng
12-12-21915Trượt
11-12-21894Trượt
10-12-21131Trượt
09-12-21976Trượt
08-12-21594Trượt
07-12-21482Trượt
06-12-21784Trúng
05-12-21329Trúng
04-12-21519Trượt