BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

 Chúng tôi đã chốt BA CÀNG MIỀN BẮC SUPER VIP Cam kết chính xác tuyệt đối !
 CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ
  Các bạn sẽ nhận được số từ Bây giờ
 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
29-11-21054Trượt
28-11-21241Trượt
27-11-21091Trượt
26-11-21111Trượt
25-11-21313Trúng
24-11-21856Trúng
23-11-21615Trượt
22-11-21593Trúng
21-11-21188Trượt
20-11-21621Trượt
19-11-21712Trúng
18-11-21471Trượt
17-11-21275Trượt
16-11-21906Trượt
15-11-21188Trượt
14-11-21268Trượt
13-11-21029Trượt
12-11-21438Trượt
11-11-21474Trượt
10-11-21595Trúng
09-11-21255Trượt
08-11-21772Trúng
07-11-21295Trượt
06-11-21048Trượt
05-11-21152Trúng
04-11-21532Trượt
03-11-21267Trúng
02-11-21771Trượt
01-11-21832Trượt
31-10-21791Trượt
30-10-21612Trượt
29-10-21362Trượt
28-10-21958Trượt
27-10-21307Trượt
26-10-21684Trượt
25-10-21718Trượt
24-10-21052Trượt
23-10-21197Trượt
22-10-21141Trượt
21-10-21827Trượt
20-10-21372Trượt
19-10-21847Trúng
18-10-21889Trượt
17-10-21360Trượt
16-10-21067Trúng
15-10-21240Trượt
14-10-21362Trượt
13-10-21246Trượt
12-10-21874Trượt
11-10-21315Trượt
10-10-21246Trượt
09-10-21156Trúng
08-10-21550Trúng
07-10-21986Trượt
06-10-21768Trượt
05-10-21967Trúng
04-10-21747Trúng
03-10-21293Trượt
02-10-21609Trượt
01-10-21254Trượt
30-09-21805Trượt
29-09-21843Trượt
28-09-21234Trúng
27-09-21718Trượt
26-09-21504Trượt
25-09-21499Trượt
24-09-21297Trượt
23-09-21534Trúng
22-09-21611Trượt
21-09-21093Trượt
20-09-21397Trượt
19-09-21679Trượt
18-09-21631Trượt
17-09-21330Trúng
16-09-21286Trượt
15-09-21768Trượt
14-09-21029Trượt
13-09-21877Trượt
12-09-21174Trượt
11-09-21574Trượt
10-09-21459Trượt
09-09-21197Trượt
08-09-21413Trượt
07-09-21011Trượt
06-09-21382Trượt
05-09-21061Trúng
04-09-21059Trượt
03-09-21471Trượt
02-09-21552Trượt
01-09-21877Trượt
31-08-21611Trượt
30-08-21279Trượt
29-08-21835Trượt
28-08-21485Trượt
27-08-21353Trượt
26-08-21333Trượt
25-08-21667Trượt
24-08-21494Trượt
23-08-21168Trượt
22-08-21625Trượt
21-08-21428Trượt
20-08-21347Trượt
19-08-21676Trượt
18-08-21443Trúng
17-08-21237Trượt
16-08-21025Trượt
15-08-21332Trượt
14-08-21120Trượt
13-08-21289Trượt
12-08-21334Trượt
11-08-21638Trượt
10-08-21364Trượt
09-08-21235Trượt
08-08-21928Trượt
07-08-21918Trượt
06-08-21236Trượt
05-08-21220Trượt
04-08-21100Trượt
03-08-21434Trượt
02-08-21149Trượt
01-08-21065Trượt
31-07-21160Trượt
30-07-21453Trượt
29-07-21340Trượt
28-07-21728Trượt
27-07-21644Trượt
26-07-21272Trượt
25-07-21971Trượt
24-07-21682Trượt
23-07-21724Trúng
22-07-21313Trượt
21-07-21803Trượt
20-07-21064Trượt
19-07-21723Trượt
18-07-21809Trượt
17-07-21165Trượt
16-07-21281Trượt
15-07-21463Trượt
14-07-21462Trượt
13-07-21507Trúng
12-07-21126Trượt
11-07-21153Trượt
10-07-21847Trượt
09-07-21743Trượt
08-07-21100Trượt
07-07-21609Trượt
06-07-21868Trúng
05-07-21005Trượt
04-07-21216Trượt
03-07-21567Trượt
02-07-21208Trượt
01-07-21291Trượt