SOI CẦU chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. Chia vốn hợp lý chính là chìa khóa thành công.

 Bạn hãy thử và tận hưởng CHIẾN THẮNG với từng con số mà chúng tôi đưa ra.

 BẠCH THỦ ĐỀ MIỀN NAM, Giá 1.000.000 VND 

 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 500k).

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 

Đề Đặc Biệt Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-06-22
25-06-22Hậu Giang: 60,
Bình Phước: 74,
Long An: 44,
TP HCM: 51
Trượt
24-06-22Trà Vinh: 03,
Bình Dương: 62,
Vĩnh Long: 22
Trượt
23-06-22Bình Thuận: 58,
An Giang: 35,
Tây Ninh: 65
Trượt
22-06-22Sóc Trăng: 17,
Cần Thơ: 02,
Đồng Nai: 86
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
21-06-22Bạc Liêu: 67,
Vũng Tàu: 36,
Bến Tre: 40
Bạc Liêu: Trúng
20-06-22Cà Mau: 21,
Đồng Tháp: 98,
TP HCM: 58
Trượt
19-06-22Đà Lạt: 17,
Kiên Giang: 66,
Tiền Giang: 61
Trượt
18-06-22Hậu Giang: 94,
Bình Phước: 95,
Long An: 64,
TP HCM: 64
Hậu Giang: Trúng
17-06-22Trà Vinh: 24,
Bình Dương: 86,
Vĩnh Long: 69
Trượt
16-06-22Bình Thuận: 28,
An Giang: 03,
Tây Ninh: 45
An Giang: Trúng
15-06-22Sóc Trăng: 73,
Cần Thơ: 65,
Đồng Nai: 91
Cần Thơ: Trúng
14-06-22Bạc Liêu: 78,
Vũng Tàu: 93,
Bến Tre: 52
Trượt
13-06-22Cà Mau: 92,
Đồng Tháp: 92,
TP HCM: 14
Cà Mau: Trúng
12-06-22Đà Lạt: 15,
Kiên Giang: 07,
Tiền Giang: 02
Trượt
11-06-22Hậu Giang: 52,
Bình Phước: 81,
Long An: 40,
TP HCM: 50
Hậu Giang: Trúng
10-06-22Trà Vinh: 45,
Bình Dương: 14,
Vĩnh Long: 13
Vĩnh Long: Trúng
09-06-22Bình Thuận: 21,
An Giang: 05,
Tây Ninh: 15
Bình Thuận: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
08-06-22Sóc Trăng: 51,
Cần Thơ: 26,
Đồng Nai: 28
Trượt
07-06-22Bạc Liêu: 45,
Vũng Tàu: 65,
Bến Tre: 94
Vũng Tàu: Trúng
06-06-22Cà Mau: 36,
Đồng Tháp: 68,
TP HCM: 04
Trượt
05-06-22Đà Lạt: 70,
Kiên Giang: 54,
Tiền Giang: 71
Tiền Giang: Trúng
04-06-22Hậu Giang: 81,
Bình Phước: 52,
Long An: 86,
TP HCM: 80
Bình Phước: Trúng,
TP HCM: Trúng
03-06-22Trà Vinh: 35,
Bình Dương: 64,
Vĩnh Long: 58
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Vĩnh Long: Trúng
02-06-22Bình Thuận: 06,
An Giang: 17,
Tây Ninh: 09
Bình Thuận: Trúng
01-06-22Sóc Trăng: 76,
Cần Thơ: 81,
Đồng Nai: 85
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Trúng
31-05-22Bạc Liêu: 22,
Vũng Tàu: 85,
Bến Tre: 64
Trượt
30-05-22Cà Mau: 51,
Đồng Tháp: 06,
TP HCM: 38
Đồng Tháp: Trúng
29-05-22Đà Lạt: 59,
Kiên Giang: 61,
Tiền Giang: 26
Đà Lạt: Trúng
28-05-22Hậu Giang: 06,
Bình Phước: 32,
Long An: 37,
TP HCM: 76
Trượt
27-05-22Trà Vinh: 52,
Bình Dương: 53,
Vĩnh Long: 98
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng
26-05-22Bình Thuận: 53,
An Giang: 27,
Tây Ninh: 29
An Giang: Trúng
25-05-22Sóc Trăng: 33,
Cần Thơ: 36,
Đồng Nai: 21
Trượt
24-05-22Bạc Liêu: 76,
Vũng Tàu: 09,
Bến Tre: 91
Trượt
23-05-22Cà Mau: 22,
Đồng Tháp: 76,
TP HCM: 56
Cà Mau: Trúng
22-05-22Đà Lạt: 68,
Kiên Giang: 16,
Tiền Giang: 55
Đà Lạt: Trúng
21-05-22Hậu Giang: 64,
Bình Phước: 33,
Long An: 25,
TP HCM: 95
Trượt
20-05-22Trà Vinh: 10,
Bình Dương: 57,
Vĩnh Long: 82
Trượt
19-05-22Bình Thuận: 98,
An Giang: 95,
Tây Ninh: 73
Trượt
18-05-22Sóc Trăng: 66,
Cần Thơ: 03,
Đồng Nai: 55
Cần Thơ: Trúng
17-05-22Bạc Liêu: 91,
Vũng Tàu: 22,
Bến Tre: 69
Trượt
16-05-22Cà Mau: 28,
Đồng Tháp: 45,
TP HCM: 47
TP HCM: Trúng
15-05-22Đà Lạt: 25,
Kiên Giang: 58,
Tiền Giang: 07
Trượt
14-05-22Hậu Giang: 06,
Bình Phước: 53,
Long An: 24,
TP HCM: 36
Bình Phước: Trúng
13-05-22Trà Vinh: 48,
Bình Dương: 52,
Vĩnh Long: 38
Trượt
12-05-22Bình Thuận: 22,
An Giang: 41,
Tây Ninh: 29
Trượt
11-05-22Sóc Trăng: 71,
Cần Thơ: 33,
Đồng Nai: 63
Sóc Trăng: Trúng
10-05-22Bạc Liêu: 92,
Vũng Tàu: 56,
Bến Tre: 35
Trượt
09-05-22Cà Mau: 83,
Đồng Tháp: 40,
TP HCM: 89
TP HCM: Trúng
08-05-22Đà Lạt: 61,
Kiên Giang: 78,
Tiền Giang: 71
Tiền Giang: Trúng
07-05-22Hậu Giang: 39,
Bình Phước: 94,
Long An: 42,
TP HCM: 28
Long An: Trúng
06-05-22Trà Vinh: 51,
Bình Dương: 48,
Vĩnh Long: 22
Trượt
05-05-22Bình Thuận: 64,
An Giang: 43,
Tây Ninh: 20
Tây Ninh: Trúng
04-05-22Sóc Trăng: 40,
Cần Thơ: 30,
Đồng Nai: 46
Trượt
03-05-22Bạc Liêu: 33,
Vũng Tàu: 62,
Bến Tre: 13
Trượt
02-05-22Cà Mau: 57,
Đồng Tháp: 86,
TP HCM: 45
Trượt
01-05-22Đà Lạt: 78,
Kiên Giang: 48,
Tiền Giang: 09
Trượt
30-04-22Hậu Giang: 17,
Bình Phước: 69,
Long An: 62,
TP HCM: 65
Trượt
29-04-22Trà Vinh: 16,
Bình Dương: 09,
Vĩnh Long: 25
Vĩnh Long: Trúng
28-04-22Tây Ninh: 86,
An Giang: 40,
Bình Thuận: 46
Tây Ninh: Trúng
27-04-22Sóc Trăng: 40,
Cần Thơ: 10,
Đồng Nai: 28
Trượt
26-04-22Bạc Liêu: 04,
Vũng Tàu: 31,
Bến Tre: 78
Trượt
25-04-22Cà Mau: 72,
Đồng Tháp: 68,
TP HCM: 17
Trượt
24-04-22Đà Lạt: 52,
Tiền Giang: 34,
Kiên Giang: 60
Tiền Giang: Trúng
23-04-22Long An: 42,
TP HCM: 67
Trượt