Soi cầu chuẩn đến đâu thì vẫn có rủi ro. Chia vốn hợp lý chính là chìa khóa thành công. Bạn hãy thử và tận hưởng chiến thắng với từng con số mà chúng tôi đưa ra

 XỈU CHỦ MIỀN NAM , Gía 2.000.000 VND 

 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 4 cái 500k )

 Chúc quý khách thắng lớn mỗi ngày !

 

Xíu Chủ Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-06-22
25-06-22Hậu Giang: 130,
Bình Phước: 040,
Long An: 275,
TP HCM: 481
Hậu Giang: Trúng
24-06-22Trà Vinh: 023,
Bình Dương: 946,
Vĩnh Long: 270
Trượt
23-06-22Bình Thuận: 023,
An Giang: 828,
Tây Ninh: 500
Bình Thuận: Trúng,
Tây Ninh: Trúng
22-06-22Sóc Trăng: 039,
Cần Thơ: 009,
Đồng Nai: 915
Trượt
21-06-22Bạc Liêu: 167,
Vũng Tàu: 642,
Bến Tre: 296
Bạc Liêu: Trúng
20-06-22Cà Mau: 462,
Đồng Tháp: 076,
TP HCM: 135
Cà Mau: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
19-06-22Đà Lạt: 779,
Kiên Giang: 162,
Tiền Giang: 304
Tiền Giang: Trúng
18-06-22Hậu Giang: 105,
Bình Phước: 959,
Long An: 418,
TP HCM: 036
Trượt
17-06-22Trà Vinh: 241,
Bình Dương: 760,
Vĩnh Long: 326
Trà Vinh: Trúng,
Vĩnh Long: Trúng
16-06-22Bình Thuận: 335,
An Giang: 913,
Tây Ninh: 924
Trượt
15-06-22Sóc Trăng: 829,
Cần Thơ: 892,
Đồng Nai: 563
Trượt
14-06-22Bạc Liêu: 884,
Vũng Tàu: 144,
Bến Tre: 224
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Trúng
13-06-22Cà Mau: 344,
Đồng Tháp: 171,
TP HCM: 547
Trượt
12-06-22Đà Lạt: 785,
Kiên Giang: 614,
Tiền Giang: 070
Trượt
11-06-22Hậu Giang: 405,
Bình Phước: 970,
Long An: 914,
TP HCM: 274
Long An: Trúng
10-06-22Trà Vinh: 019,
Bình Dương: 078,
Vĩnh Long: 513
Trà Vinh: Trúng,
Vĩnh Long: Trúng
09-06-22Bình Thuận: 928,
An Giang: 266,
Tây Ninh: 481
An Giang: Trúng
08-06-22Sóc Trăng: 069,
Cần Thơ: 210,
Đồng Nai: 044
Cần Thơ: Trúng
07-06-22Bạc Liêu: 993,
Vũng Tàu: 392,
Bến Tre: 761
Trượt
06-06-22Cà Mau: 428,
Đồng Tháp: 200,
TP HCM: 252
Trượt
05-06-22Đà Lạt: 472,
Kiên Giang: 666,
Tiền Giang: 661
Trượt
04-06-22Hậu Giang: 542,
Bình Phước: 217,
Long An: 923,
TP HCM: 780
TP HCM: Trúng
03-06-22Trà Vinh: 468,
Bình Dương: 164,
Vĩnh Long: 335
Bình Dương: Trúng
02-06-22Bình Thuận: 413,
An Giang: 994,
Tây Ninh: 770
Tây Ninh: Trúng
01-06-22Sóc Trăng: 406,
Cần Thơ: 281,
Đồng Nai: 128
Cần Thơ: Trúng
31-05-22Bạc Liêu: 487,
Vũng Tàu: 949,
Bến Tre: 064
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Trúng
30-05-22Cà Mau: 260,
Đồng Tháp: 627,
TP HCM: 964
Cà Mau: Trúng
29-05-22Đà Lạt: 305,
Kiên Giang: 829,
Tiền Giang: 205
Trượt
28-05-22Hậu Giang: 925,
Bình Phước: 496,
Long An: 124,
TP HCM: 810
Hậu Giang: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Trúng
27-05-22Trà Vinh: 928,
Bình Dương: 153,
Vĩnh Long: 654
Bình Dương: Trúng
26-05-22Bình Thuận: 580,
An Giang: 823,
Tây Ninh: 150
Tây Ninh: Trúng
25-05-22Sóc Trăng: 451,
Cần Thơ: 744,
Đồng Nai: 866
Đồng Nai: Trúng
24-05-22Bạc Liêu: 924,
Vũng Tàu: 540,
Bến Tre: 432
Trượt
23-05-22Cà Mau: 922,
Đồng Tháp: 308,
TP HCM: 340
Cà Mau: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng
22-05-22Đà Lạt: 943,
Kiên Giang: 348,
Tiền Giang: 984
Trượt
21-05-22Hậu Giang: 784,
Bình Phước: 566,
Long An: 024,
TP HCM: 939
Hậu Giang: Trúng,
Bình Phước: Trúng
20-05-22Trà Vinh: 112,
Bình Dương: 297,
Vĩnh Long: 796
Bình Dương: Trúng
19-05-22Bình Thuận: 991,
An Giang: 072,
Tây Ninh: 988
Trượt
18-05-22Sóc Trăng: 726,
Cần Thơ: 721,
Đồng Nai: 128
Trượt
17-05-22Bạc Liêu: 666,
Vũng Tàu: 722,
Bến Tre: 843
Bạc Liêu: Trúng
16-05-22Cà Mau: 954,
Đồng Tháp: 054,
TP HCM: 008
Đồng Tháp: Trúng
15-05-22Đà Lạt: 945,
Kiên Giang: 231,
Tiền Giang: 847
Đà Lạt: Trúng
14-05-22Hậu Giang: 982,
Bình Phước: 281,
Long An: 253,
TP HCM: 974
Trượt
13-05-22Trà Vinh: 884,
Bình Dương: 913,
Vĩnh Long: 164
Trượt
12-05-22Bình Thuận: 895,
An Giang: 451,
Tây Ninh: 814
An Giang: Trúng
11-05-22Sóc Trăng: 603,
Cần Thơ: 075,
Đồng Nai: 236
Trượt
10-05-22Bạc Liêu: 282,
Vũng Tàu: 504,
Bến Tre: 080
Bến Tre: Trúng
09-05-22Cà Mau: 526,
Đồng Tháp: 904,
TP HCM: 289
TP HCM: Trúng
08-05-22Đà Lạt: 856,
Kiên Giang: 621,
Tiền Giang: 040
Trượt
07-05-22Hậu Giang: 263,
Bình Phước: 939,
Long An: 726,
TP HCM: 344
TP HCM: Trúng
06-05-22Trà Vinh: 488,
Bình Dương: 253,
Vĩnh Long: 318
Trà Vinh: Trúng
05-05-22Bình Thuận: 995,
An Giang: 205,
Tây Ninh: 041
Bình Thuận: Trúng
04-05-22Sóc Trăng: 845,
Cần Thơ: 311,
Đồng Nai: 323
Đồng Nai: Trúng
03-05-22Bạc Liêu: 810,
Vũng Tàu: 239,
Bến Tre: 317
Trượt
02-05-22Cà Mau: 569,
Đồng Tháp: 606,
TP HCM: 648
Trượt
01-05-22Đà Lạt: 935,
Kiên Giang: 114,
Tiền Giang: 074
Trượt
30-04-22Hậu Giang: 996,
Bình Phước: 854,
Long An: 599,
TP HCM: 233
Trượt
29-04-22Trà Vinh: 248,
Bình Dương: 933,
Vĩnh Long: 619
Trượt
28-04-22Tây Ninh: 186,
An Giang: 024,
Bình Thuận: 652
Tây Ninh: Trúng
27-04-22Sóc Trăng: 443,
Cần Thơ: 586,
Đồng Nai: 555
Trượt
26-04-22Bạc Liêu: 794,
Vũng Tàu: 961,
Bến Tre: 747
Trượt
25-04-22Cà Mau: 573,
Đồng Tháp: 877,
TP HCM: 004
Trượt
24-04-22Đà Lạt: 136,
Tiền Giang: 455,
Kiên Giang: 979
Trượt
23-04-22Long An: 806,
TP HCM: 000
Long An: Trúng