BAO Lô Bạch Thủ MIỀN TRUNG là 1 con lô được các chuyên gia SOI CẦU của chúng tôi nghiên cứu và chọn lọc kỹ lưỡng nhất.

 đây là con lô có xác suất về cao nhất, đây là cơ hội để các bạn chiến thắng chủ lô mỗi ngày. Cam kết ăn Đề hôm nay!

 Cầu BẠCH THỦ LÔ MIỀN TRUNG, Phí dịch vụ: 600.000 VNĐ

 Sau khi nạp thẻ thành công BẠCH THỦ LÔ sẽ hiện ra và bạn sẽ nhìn thấy BẠCH THỦ LÔ siêu đẹp.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 100k – nạp 5 lần)

 

Bạch Thủ Lô Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-08-22
16-08-22Quảng Nam: 28,
Đắc Lắc: 70
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
15-08-22Phú Yên: 92,
TT Huế: 20
Phú Yên: Trúng
14-08-22Khánh Hòa: 18,
Kon Tum: 06
Kon Tum: Trúng
13-08-22Đắc Nông: 87,
Quảng Ngãi: 33,
Đà Nẵng: 60
Quảng Ngãi: Trúng
12-08-22Ninh Thuận: 32,
Gia Lai: 97
Ninh Thuận: Trúng,
Gia Lai: Trúng
11-08-22Quảng Bình: 37,
Quảng Trị: 51,
Bình Định: 18
Bình Định: Trúng
10-08-22Khánh Hòa: 10,
Đà Nẵng: 74
Đà Nẵng: Trúng
09-08-22Quảng Nam: 16,
Đắc Lắc: 08
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
08-08-22Phú Yên: 98,
TT Huế: 58
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
07-08-22Khánh Hòa: 86,
Kon Tum: 21
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
06-08-22Đắc Nông: 48,
Quảng Ngãi: 78,
Đà Nẵng: 26
Quảng Ngãi: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
05-08-22Ninh Thuận: 75,
Gia Lai: 60
Ninh Thuận: Trúng,
Gia Lai: Trúng
04-08-22Quảng Bình: 38,
Quảng Trị: 15,
Bình Định: 84
Trượt
03-08-22Khánh Hòa: 57,
Đà Nẵng: 87
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
02-08-22Quảng Nam: 46,
Đắc Lắc: 74
Đắc Lắc: Trúng
01-08-22Phú Yên: 31,
TT Huế: 36
Trượt
31-07-22Khánh Hòa: 86,
Kon Tum: 21
Khánh Hòa: Trúng
30-07-22Đắc Nông: 75,
Quảng Ngãi: 69,
Đà Nẵng: 75
Quảng Ngãi: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
29-07-22Ninh Thuận: 01,
Gia Lai: 69
Ninh Thuận: Trúng,
Gia Lai: Trúng
28-07-22Quảng Bình: 04,
Quảng Trị: 87,
Bình Định: 65
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
27-07-22Khánh Hòa: 09,
Đà Nẵng: 94
Đà Nẵng: Trúng
26-07-22Quảng Nam: 68,
Đắc Lắc: 33
Trượt
25-07-22Phú Yên: 97,
TT Huế: 32
Phú Yên: Trúng
24-07-22Khánh Hòa: 55,
Kon Tum: 51
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
23-07-22Đắc Nông: 07,
Quảng Ngãi: 13,
Đà Nẵng: 37
Đà Nẵng: Trúng
22-07-22Ninh Thuận: 90,
Gia Lai: 75
Ninh Thuận: Trúng
21-07-22Quảng Bình: 27,
Quảng Trị: 45,
Bình Định: 84
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
20-07-22Khánh Hòa: 61,
Đà Nẵng: 93
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
19-07-22Quảng Nam: 60,
Đắc Lắc: 63
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
18-07-22Phú Yên: 00,
TT Huế: 47
TT Huế: Trúng
17-07-22Khánh Hòa: 76,
Kon Tum: 47
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
16-07-22Đắc Nông: 69,
Quảng Ngãi: 27,
Đà Nẵng: 67
Quảng Ngãi: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
15-07-22Ninh Thuận: 20,
Gia Lai: 65
Gia Lai: Trúng
14-07-22Quảng Bình: 42,
Quảng Trị: 71,
Bình Định: 68
Bình Định: Trúng
13-07-22Khánh Hòa: 17,
Đà Nẵng: 38
Khánh Hòa: Trúng
12-07-22Quảng Nam: 18,
Đắc Lắc: 44
Đắc Lắc: Trúng
11-07-22Phú Yên: 10,
TT Huế: 74
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
10-07-22Khánh Hòa: 37,
Kon Tum: 63
Trượt
09-07-22Đắc Nông: 77,
Quảng Ngãi: 92,
Đà Nẵng: 13
Trượt
08-07-22Ninh Thuận: 30,
Gia Lai: 04
Ninh Thuận: Trúng,
Gia Lai: Trúng
07-07-22Quảng Bình: 53,
Quảng Trị: 45,
Bình Định: 56
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Bình Định: Trúng
06-07-22Khánh Hòa: 62,
Đà Nẵng: 28
Đà Nẵng: Trúng
05-07-22Quảng Nam: 49,
Đắc Lắc: 90
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
04-07-22Phú Yên: 69,
TT Huế: 47
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
03-07-22Khánh Hòa: 75,
Kon Tum: 61
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
02-07-22Đắc Nông: 87,
Quảng Ngãi: 33,
Đà Nẵng: 31
Trượt
01-07-22Ninh Thuận: 86,
Gia Lai: 61
Gia Lai: Trúng
30-06-22Quảng Bình: 76,
Quảng Trị: 60,
Bình Định: 46
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Bình Định: Trúng
29-06-22Khánh Hòa: 03,
Đà Nẵng: 62
Trượt
28-06-22Quảng Nam: 94,
Đắc Lắc: 54
Đắc Lắc: Trúng
27-06-22Phú Yên: 75,
TT Huế: 71
TT Huế: Trúng
26-06-22Khánh Hòa: 06,
Kon Tum: 81
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
25-06-22Đắc Nông: 12,
Quảng Ngãi: 15,
Đà Nẵng: 43
Trượt
24-06-22Ninh Thuận: 66,
Gia Lai: 59
Ninh Thuận: Trúng,
Gia Lai: Trúng
23-06-22Quảng Bình: 24,
Quảng Trị: 74,
Bình Định: 91
Quảng Bình: Trúng,
Bình Định: Trúng
22-06-22Khánh Hòa: 56,
Đà Nẵng: 61
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
21-06-22Quảng Nam: 63,
Đắc Lắc: 81
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
20-06-22Phú Yên: 68,
TT Huế: 31
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
19-06-22Khánh Hòa: 53,
Kon Tum: 84
Khánh Hòa: Trúng
18-06-22Đắc Nông: 77,
Quảng Ngãi: 36,
Đà Nẵng: 68
Quảng Ngãi: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
17-06-22Ninh Thuận: 79,
Gia Lai: 51
Ninh Thuận: Trúng,
Gia Lai: Trúng
16-06-22Quảng Bình: 13,
Quảng Trị: 38,
Bình Định: 29
Quảng Bình: Trúng
15-06-22Khánh Hòa: 26,
Đà Nẵng: 52
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
14-06-22Quảng Nam: 49,
Đắc Lắc: 20
Quảng Nam: Trúng,
Đắc Lắc: Trúng
13-06-22Phú Yên: 00,
TT Huế: 03
TT Huế: Trúng
12-06-22Khánh Hòa: 79,
Kon Tum: 61
Trượt
11-06-22Đắc Nông: 65,
Quảng Ngãi: 19,
Đà Nẵng: 40
Đắc Nông: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
10-06-22Ninh Thuận: 96,
Gia Lai: 52
Ninh Thuận: Trúng,
Gia Lai: Trúng
09-06-22Quảng Bình: 23,
Quảng Trị: 64,
Bình Định: 80
Quảng Bình: Trúng,
Bình Định: Trúng
08-06-22Khánh Hòa: 39,
Đà Nẵng: 53
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
07-06-22Quảng Nam: 42,
Đắc Lắc: 18
Đắc Lắc: Trúng
06-06-22Phú Yên: 48,
TT Huế: 64
Phú Yên: Trúng
05-06-22Khánh Hòa: 64,
Kon Tum: 70
Trượt
04-06-22Đắc Nông: 50,
Quảng Ngãi: 83,
Đà Nẵng: 31
Trượt
03-06-22Ninh Thuận: 04,
Gia Lai: 81
Trượt
02-06-22Quảng Bình: 23,
Quảng Trị: 83,
Bình Định: 45
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
01-06-22Khánh Hòa: 28,
Đà Nẵng: 75
Khánh Hòa: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng
31-05-22Quảng Nam: 42,
Đắc Lắc: 40
Đắc Lắc: Trúng
30-05-22Phú Yên: 35,
TT Huế: 23
Phú Yên: Trúng,
TT Huế: Trúng
29-05-22Khánh Hòa: 48,
Kon Tum: 10
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
28-05-22Đắc Nông: 48,
Quảng Ngãi: 56,
Đà Nẵng: 92
Đà Nẵng: Trúng
27-05-22Gia Lai: 66,
Ninh Thuận: 12
Ninh Thuận: Trúng
26-05-22Quảng Bình: 60,
Quảng Trị: 78,
Bình Định: 92
Quảng Bình: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
25-05-22Khánh Hòa: 07,
Đà Nẵng: 08
Khánh Hòa: Trúng
24-05-22Quảng Nam: 10,
Đắc Lắc: 92
Trượt
23-05-22TT Huế: 61,
Phú Yên: 28
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
22-05-22Khánh Hòa: 41,
Kon Tum: 80
Khánh Hòa: Trúng,
Kon Tum: Trúng
21-05-22Quảng Ngãi: 43,
Đà Nẵng: 24
Quảng Ngãi: Trúng,
Đà Nẵng: Trúng