Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

  Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
26-06-22
25-06-22Hậu Giang: 387,389,
Bình Phước: 234,763,
Long An: 826,331,
TP HCM: 313,101
Bình Phước: Trúng 234,
Long An: Trúng 826,
TP HCM: Trúng 313
24-06-22Trà Vinh: 254,439,
Bình Dương: 344,823,
Vĩnh Long: 608,036
Trà Vinh: Trúng 254,
Vĩnh Long: Trúng 608
23-06-22Bình Thuận: 023,559,
An Giang: 089,038,
Tây Ninh: 500,705
Bình Thuận: Trúng 023,
Tây Ninh: Trúng 500
22-06-22Sóc Trăng: 817,410,
Cần Thơ: 302,716,
Đồng Nai: 145,687
Sóc Trăng: Trúng 817,
Cần Thơ: Trúng 302,
Đồng Nai: Trúng 145
21-06-22Bạc Liêu: 167,169,
Vũng Tàu: 958,339,
Bến Tre: 943,308
Bạc Liêu: Trúng 167,
Vũng Tàu: Trúng 958
20-06-22Cà Mau: 462,397,
Đồng Tháp: 076,484,
TP HCM: 559,247
Cà Mau: Trúng 462,
Đồng Tháp: Trúng 076,
TP HCM: Trúng 559
19-06-22Đà Lạt: 825,080,
Kiên Giang: 215,024,
Tiền Giang: 304,101
Đà Lạt: Trúng 825,
Kiên Giang: Trúng 215,
Tiền Giang: Trúng 304
18-06-22Hậu Giang: 987,723,
Bình Phước: 787,975,
Long An: 175,534,
TP HCM: 576,321
Long An: Trúng 175
17-06-22Trà Vinh: 091,087,
Bình Dương: 019,703,
Vĩnh Long: 716,030
Bình Dương: Trúng 019
16-06-22Bình Thuận: 090,164,
An Giang: 503,177,
Tây Ninh: 742,302
Bình Thuận: Trúng 090,
An Giang: Trúng 503,
Tây Ninh: Trúng 742
15-06-22Sóc Trăng: 772,533,
Cần Thơ: 165,094,
Đồng Nai: 188,013
Sóc Trăng: Trúng 772,
Cần Thơ: Trúng 165,
Đồng Nai: Trúng 188
14-06-22Bạc Liêu: 309,668,
Vũng Tàu: 144,939,
Bến Tre: 224,811
Bạc Liêu: Trúng 309,
Vũng Tàu: Trúng 144,
Bến Tre: Trúng 224
13-06-22Cà Mau: 792,546,
Đồng Tháp: 338,091,
TP HCM: 927,081
Cà Mau: Trúng 792,
Đồng Tháp: Trúng 338,
TP HCM: Trúng 927
12-06-22Đà Lạt: 137,248,
Kiên Giang: 901,430,
Tiền Giang: 455,852
Đà Lạt: Trúng 137,
Kiên Giang: Trúng 901
11-06-22Hậu Giang: 752,812,
Bình Phước: 051,696,
Long An: 914,879,
TP HCM: 544,909
Hậu Giang: Trúng 752,
Bình Phước: Trúng 051,
Long An: Trúng 914
10-06-22Trà Vinh: 019,691,
Bình Dương: 621,866,
Vĩnh Long: 513,058
Trà Vinh: Trúng 019,
Bình Dương: Trúng 621,
Vĩnh Long: Trúng 513
09-06-22Bình Thuận: 521,460,
An Giang: 266,080,
Tây Ninh: 117,198
Bình Thuận: Trúng 521,
An Giang: Trúng 266
08-06-22Sóc Trăng: 015,469,
Cần Thơ: 210,105,
Đồng Nai: 738,068
Sóc Trăng: Trúng 015,
Cần Thơ: Trúng 210,
Đồng Nai: Trúng 738
07-06-22Bạc Liêu: 795,233,
Vũng Tàu: 665,998,
Bến Tre: 777,293
Bạc Liêu: Trúng 795,
Vũng Tàu: Trúng 665,
Bến Tre: Trúng 777
06-06-22Cà Mau: 657,525,
Đồng Tháp: 473,537,
TP HCM: 438,951
Cà Mau: Trúng 657,
Đồng Tháp: Trúng 473,
TP HCM: Trúng 438
05-06-22Đà Lạt: 186,997,
Kiên Giang: 884,822,
Tiền Giang: 171,379
Tiền Giang: Trúng 171
04-06-22Hậu Giang: 328,182,
Bình Phước: 878,054,
Long An: 631,746,
TP HCM: 142,459
Hậu Giang: Trúng 328,
Long An: Trúng 631
03-06-22Trà Vinh: 635,097,
Bình Dương: 164,992,
Vĩnh Long: 578,663
Trà Vinh: Trúng 635,
Bình Dương: Trúng 164
02-06-22Bình Thuận: 606,752,
An Giang: 150,184,
Tây Ninh: 770,410
An Giang: Trúng 150,
Tây Ninh: Trúng 770
01-06-22Sóc Trăng: 476,769,
Cần Thơ: 281,739,
Đồng Nai: 540,937
Sóc Trăng: Trúng 476,
Cần Thơ: Trúng 281,
Đồng Nai: Trúng 540
31-05-22Bạc Liêu: 487,372,
Vũng Tàu: 283,149,
Bến Tre: 313,109
Bạc Liêu: Trúng 487,
Bến Tre: Trúng 313
30-05-22Cà Mau: 260,058,
Đồng Tháp: 406,159,
TP HCM: 006,356
Cà Mau: Trúng 260,
Đồng Tháp: Trúng 406,
TP HCM: Trúng 006
29-05-22Đà Lạt: 559,086,
Kiên Giang: 562,482,
Tiền Giang: 715,428
Đà Lạt: Trúng 559,
Kiên Giang: Trúng 562,
Tiền Giang: Trúng 715
28-05-22Hậu Giang: 925,706,
Bình Phước: 422,169,
Long An: 124,943,
TP HCM: 810,587
Hậu Giang: Trúng 925,
Bình Phước: Trúng 422,
Long An: Trúng 124,
TP HCM: Trúng 810
27-05-22Trà Vinh: 985,651,
Bình Dương: 844,494,
Vĩnh Long: 337,084
Vĩnh Long: Trúng 337
26-05-22Bình Thuận: 902,590,
An Giang: 827,021,
Tây Ninh: 690,291
Bình Thuận: Trúng 902,
An Giang: Trúng 827
25-05-22Sóc Trăng: 208,749,
Cần Thơ: 602,551,
Đồng Nai: 866,281
Sóc Trăng: Trúng 208,
Đồng Nai: Trúng 866
24-05-22Bạc Liêu: 385,472,
Vũng Tàu: 932,357,
Bến Tre: 130,988
Trượt
23-05-22Cà Mau: 922,720,
Đồng Tháp: 308,146,
TP HCM: 345,264
Cà Mau: Trúng 922,
Đồng Tháp: Trúng 308,
TP HCM: Trúng 345
22-05-22Đà Lạt: 516,423,
Kiên Giang: 104,036,
Tiền Giang: 702,046
Kiên Giang: Trúng 104,
Tiền Giang: Trúng 702
21-05-22Hậu Giang: 091,508,
Bình Phước: 566,542,
Long An: 794,750,
TP HCM: 724,840
Bình Phước: Trúng 566
20-05-22Trà Vinh: 943,297,
Bình Dương: 651,194,
Vĩnh Long: 088,501
Trượt
19-05-22Bình Thuận: 181,620,
An Giang: 288,953,
Tây Ninh: 156,066
Bình Thuận: Trúng 181,
Tây Ninh: Trúng 156
18-05-22Sóc Trăng: 365,220,
Cần Thơ: 303,956,
Đồng Nai: 782,746
Sóc Trăng: Trúng 365,
Cần Thơ: Trúng 303,
Đồng Nai: Trúng 782
17-05-22Bạc Liêu: 012,820,
Vũng Tàu: 467,506,
Bến Tre: 133,582
Vũng Tàu: Trúng 467,
Bến Tre: Trúng 133
16-05-22Cà Mau: 554,957,
Đồng Tháp: 054,510,
TP HCM: 447,115
Cà Mau: Trúng 554,
Đồng Tháp: Trúng 054,
TP HCM: Trúng 447
15-05-22Đà Lạt: 147,778,
Kiên Giang: 868,011,
Tiền Giang: 326,245
Tiền Giang: Trúng 326
14-05-22Hậu Giang: 549,490,
Bình Phước: 259,112,
Long An: 904,559,
TP HCM: 695,100
Hậu Giang: Trúng 549,
Long An: Trúng 904
13-05-22Trà Vinh: 861,418,
Bình Dương: 426,164,
Vĩnh Long: 767,990
Trà Vinh: Trúng 861,
Bình Dương: Trúng 426,
Vĩnh Long: Trúng 767
12-05-22Bình Thuận: 900,147,
An Giang: 451,463,
Tây Ninh: 063,930
Bình Thuận: Trúng 900,
An Giang: Trúng 451,
Tây Ninh: Trúng 063
11-05-22Sóc Trăng: 738,530,
Cần Thơ: 658,732,
Đồng Nai: 634,430
Cần Thơ: Trúng 658,
Đồng Nai: Trúng 634
10-05-22Bạc Liêu: 306,307,
Vũng Tàu: 395,180,
Bến Tre: 080,805
Bạc Liêu: Trúng 306,
Bến Tre: Trúng 080
09-05-22Cà Mau: 737,557,
Đồng Tháp: 591,938,
TP HCM: 779,957
Cà Mau: Trúng 737
08-05-22Đà Lạt: 464,202,
Kiên Giang: 379,627,
Tiền Giang: 859,544
Đà Lạt: Trúng 464,
Kiên Giang: Trúng 379
07-05-22Hậu Giang: 646,648,
Bình Phước: 262,357,
Long An: 742,280,
TP HCM: 344,223
Hậu Giang: Trúng 646,
Bình Phước: Trúng 262,
Long An: Trúng 742,
TP HCM: Trúng 344
06-05-22Trà Vinh: 877,019,
Bình Dương: 499,608,
Vĩnh Long: 235,217
Bình Dương: Trúng 499
05-05-22Bình Thuận: 995,296,
An Giang: 421,357,
Tây Ninh: 370,704
Bình Thuận: Trúng 995
04-05-22Sóc Trăng: 151,205,
Cần Thơ: 478,498,
Đồng Nai: 323,011
Sóc Trăng: Trúng 151,
Đồng Nai: Trúng 323
03-05-22Bạc Liêu: 593,508,
Vũng Tàu: 597,620,
Bến Tre: 132,279
Bạc Liêu: Trúng 593,
Vũng Tàu: Trúng 597,
Bến Tre: Trúng 132
02-05-22Cà Mau: 393,172,
Đồng Tháp: 448,307,
TP HCM: 250,253
Cà Mau: Trúng 393
01-05-22Đà Lạt: 210,425,
Kiên Giang: 109,318,
Tiền Giang: 025,079
Tiền Giang: Trúng 025
30-04-22Hậu Giang: 883,748,
Bình Phước: 358,256,
Long An: 244,747,
TP HCM: 317,451
Hậu Giang: Trúng 883,
Bình Phước: Trúng 358,
Long An: Trúng 244,
TP HCM: Trúng 317
29-04-22Trà Vinh: 968,484,
Bình Dương: 187,807,
Vĩnh Long: 625,587
Trà Vinh: Trúng 968,
Vĩnh Long: Trúng 625
28-04-22Tây Ninh: 186,107,
An Giang: 901,830,
Bình Thuận: 241,541
Tây Ninh: Trúng 186,
An Giang: Trúng 901,
Bình Thuận: Trúng 241
27-04-22Sóc Trăng: 591,930,
Cần Thơ: 362,168,
Đồng Nai: 340,992
Sóc Trăng: Trúng 591,
Cần Thơ: Trúng 362
26-04-22Bạc Liêu: 590,066,
Vũng Tàu: 762,116,
Bến Tre: 164,526
Bến Tre: Trúng 164
25-04-22Cà Mau: 229,323,
Đồng Tháp: 649,418,
TP HCM: 093,410
Trượt
24-04-22Đà Lạt: 362,277,
Tiền Giang: 334,185,
Kiên Giang: 143,389
Đà Lạt: Trúng 362
23-04-22Long An: 806,431,
TP HCM: 928,104
Long An: Trúng 806