Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

  Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

CẶP XỈU CHỦ MIỀN NAM VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp Xíu Chủ Miền Nam VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-03-23
26-03-23Đà Lạt: 921,710,
Kiên Giang: 553,420,
Tiền Giang: 333,742
Tiền Giang: Trúng
25-03-23Hậu Giang: 968,155,
Bình Phước: 528,188,
Long An: 844,954,
TP HCM: 298,454
Trượt
24-03-23Trà Vinh: 274,756,
Bình Dương: 152,666,
Vĩnh Long: 145,073
Bình Dương: Trúng
23-03-23Bình Thuận: 613,060,
An Giang: 854,385,
Tây Ninh: 954,082
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Ăn,
Tây Ninh: Win
22-03-23Sóc Trăng: 420,524,
Cần Thơ: 465,137,
Đồng Nai: 591,200
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Win,
Đồng Nai: Win
21-03-23Bạc Liêu: 113,150,
Vũng Tàu: 318,566,
Bến Tre: 157,787
Bạc Liêu: Win,
Vũng Tàu: Win,
Bến Tre: Trúng
20-03-23Cà Mau: 559,667,
Đồng Tháp: 017,558,
TP HCM: 435,576
Cà Mau: Trúng,
Đồng Tháp: Trúng,
TP HCM: Trúng
19-03-23Đà Lạt: 784,799,
Kiên Giang: 971,341,
Tiền Giang: 469,163
Đà Lạt: Ăn,
Kiên Giang: Trúng,
Tiền Giang: Win
18-03-23Hậu Giang: 103,517,
Bình Phước: 531,699,
Long An: 175,025,
TP HCM: 203,905
Hậu Giang: Trúng,
Bình Phước: Ăn,
Long An: Trúng
17-03-23Trà Vinh: 655,423,
Bình Dương: 056,580,
Vĩnh Long: 976,867
Trà Vinh: Trúng,
Bình Dương: Trúng,
Vĩnh Long: Trúng
16-03-23Bình Thuận: 599,941,
An Giang: 523,401,
Tây Ninh: 004,969
Bình Thuận: Ăn,
Tây Ninh: Ăn
15-03-23Sóc Trăng: 741,302,
Cần Thơ: 032,626,
Đồng Nai: 158,803
Sóc Trăng: Win,
Đồng Nai: Ăn
14-03-23Bạc Liêu: 741,820,
Vũng Tàu: 526,991,
Bến Tre: 329,005
Bạc Liêu: Win,
Vũng Tàu: Ăn,
Bến Tre: Ăn
13-03-23Cà Mau: 779,087,
Đồng Tháp: 022,116,
TP HCM: 165,974
Cà Mau: Trúng,
Đồng Tháp: Win,
TP HCM: Win
12-03-23Đà Lạt: 362,954,
Kiên Giang: 288,225,
Tiền Giang: 959,664
Đà Lạt: Win,
Kiên Giang: Win,
Tiền Giang: Win
11-03-23Hậu Giang: 900,612,
Bình Phước: 753,658,
Long An: 991,258,
TP HCM: 765,996
Hậu Giang: Trúng,
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng,
TP HCM: Ăn
10-03-23Trà Vinh: 069,842,
Bình Dương: 157,930,
Vĩnh Long: 751,774
Trà Vinh: Ăn,
Bình Dương: Win,
Vĩnh Long: Ăn
09-03-23Bình Thuận: 457,094,
An Giang: 078,244,
Tây Ninh: 881,832
An Giang: Trúng
08-03-23Sóc Trăng: 206,098,
Cần Thơ: 329,305,
Đồng Nai: 843,170
Trượt
07-03-23Bạc Liêu: 408,012,
Vũng Tàu: 892,846,
Bến Tre: 690,979
Bạc Liêu: Trúng,
Vũng Tàu: Ăn
06-03-23Cà Mau: 818,451,
Đồng Tháp: 012,830,
TP HCM: 498,893
Cà Mau: Ăn
05-03-23Đà Lạt: 283,207,
Kiên Giang: 244,848,
Tiền Giang: 898,193
Trượt
04-03-23Hậu Giang: 327,931,
Bình Phước: 623,731,
Long An: 840,059,
TP HCM: 041,621
Bình Phước: Win
03-03-23Trà Vinh: 799,389,
Bình Dương: 655,990,
Vĩnh Long: 077,219
Trượt
02-03-23Bình Thuận: 538,550,
An Giang: 066,567,
Tây Ninh: 027,735
Bình Thuận: Ăn,
An Giang: Trúng,
Tây Ninh: Ăn
01-03-23Sóc Trăng: 532,131,
Cần Thơ: 579,801,
Đồng Nai: 249,801
Trượt
28-02-23Bạc Liêu: 645,594,
Vũng Tàu: 927,226,
Bến Tre: 631,984
Bạc Liêu: Win
27-02-23Cà Mau: 289,576,
Đồng Tháp: 454,745,
TP HCM: 274,898
Trượt
26-02-23Đà Lạt: 396,082,
Kiên Giang: 045,136,
Tiền Giang: 297,842
Kiên Giang: Win
25-02-23Hậu Giang: 182,911,
Bình Phước: 038,771,
Long An: 522,783,
TP HCM: 860,271
Bình Phước: Trúng,
Long An: Trúng
24-02-23Trà Vinh: 713,322,
Bình Dương: 360,759,
Vĩnh Long: 284,103
Bình Dương: Trúng
23-02-23Bình Thuận: 072,407,
An Giang: 794,947,
Tây Ninh: 545,461
Tây Ninh: Trúng
22-02-23Sóc Trăng: 656,723,
Cần Thơ: 885,892,
Đồng Nai: 873,057
Trượt
21-02-23Bạc Liêu: 277,288,
Vũng Tàu: 786,685,
Bến Tre: 014,013
Vũng Tàu: Ăn
20-02-23Cà Mau: 617,940,
Đồng Tháp: 669,294,
TP HCM: 021,207
Trượt
19-02-23Đà Lạt: 281,692,
Kiên Giang: 413,076,
Tiền Giang: 477,554
Đà Lạt: Trúng,
Tiền Giang: Trúng
18-02-23Bình Phước: 562,266,
TP HCM: 193,288,
Long An: 100,684,
Hậu Giang: 031,556
Bình Phước: Win,
TP HCM: Win,
Long An: Trúng,
Hậu Giang: Win
17-02-23Trà Vinh: 141,799,
Bình Dương: 750,941,
Vĩnh Long: 572,925
Trà Vinh: Ăn,
Bình Dương: Win
16-02-23Bình Thuận: 284,787,
An Giang: 366,881,
Tây Ninh: 976,006
Bình Thuận: Win,
An Giang: Trúng
15-02-23Sóc Trăng: 318,233,
Cần Thơ: 422,648,
Đồng Nai: 675,854
Sóc Trăng: Win,
Đồng Nai: Win
14-02-23Bạc Liêu: 804,968,
Vũng Tàu: 553,170,
Bến Tre: 357,146
Bạc Liêu: Win,
Vũng Tàu: Win
13-02-23Cà Mau: 303,955,
Đồng Tháp: 267,212,
TP HCM: 125,872
Đồng Tháp: Win,
TP HCM: Win
12-02-23Đà Lạt: 826,803,
Kiên Giang: 474,913,
Tiền Giang: 156,161
Kiên Giang: Ăn,
Tiền Giang: Trúng
11-02-23Hậu Giang: 624,778,
Bình Phước: 596,532,
Long An: 326,320,
TP HCM: 929,926
Long An: Ăn
10-02-23Trà Vinh: 980,589,
Bình Dương: 288,788,
Vĩnh Long: 322,389
Bình Dương: Ăn
09-02-23Bình Thuận: 281,403,
An Giang: 006,019,
Tây Ninh: 983,702
Trượt
08-02-23Sóc Trăng: 393,070,
Cần Thơ: 295,569,
Đồng Nai: 098,468
Sóc Trăng: Win
07-02-23Bạc Liêu: 238,377,
Vũng Tàu: 344,755,
Bến Tre: 767,567
Bạc Liêu: Ăn,
Vũng Tàu: Ăn,
Bến Tre: Trúng
06-02-23Cà Mau: 291,392,
Đồng Tháp: 949,476,
TP HCM: 596,626
Cà Mau: Win,
TP HCM: Trúng
05-02-23Đà Lạt: 517,258,
Kiên Giang: 868,203,
Tiền Giang: 572,692
Kiên Giang: Trúng
04-02-23Hậu Giang: 837,508,
Bình Phước: 500,712,
Long An: 576,697,
TP HCM: 106,256
Bình Phước: Win,
Long An: Win
03-02-23Trà Vinh: 856,326,
Bình Dương: 624,264,
Vĩnh Long: 612,442
Trà Vinh: Win,
Bình Dương: Ăn
02-02-23Bình Thuận: 989,373,
An Giang: 317,228,
Tây Ninh: 814,118
An Giang: Ăn
01-02-23Sóc Trăng: 292,591,
Cần Thơ: 861,198,
Đồng Nai: 754,770
Sóc Trăng: Win,
Cần Thơ: Ăn
31-01-23Bến Tre: 862,698,
Vũng Tàu: 289,935,
Bạc Liêu: 053,540
Bến Tre: Trúng,
Vũng Tàu: Ăn,
Bạc Liêu: Win
30-01-23Cà Mau: 575,563,
Đồng Tháp: 515,775,
TP HCM: 132,979
Cà Mau: Ăn,
Đồng Tháp: Win,
TP HCM: Trúng
29-01-23Đà Lạt: 032,090,
Kiên Giang: 149,235,
Tiền Giang: 562,396
Đà Lạt: Ăn,
Tiền Giang: Win
28-01-23Hậu Giang: 650,223,
Bình Phước: 543,335,
Long An: 488,823,
TP HCM: 657,656
Hậu Giang: Ăn,
Bình Phước: Trúng,
Long An: Win
27-01-23Vĩnh Long: 265,295,
Bình Dương: 731,399,
Trà Vinh: 196,957
Vĩnh Long: Win,
Bình Dương: Trúng,
Trà Vinh: Trúng
26-01-23Bình Thuận: 982,284,
An Giang: 935,093,
Tây Ninh: 242,044
Bình Thuận: Trúng,
An Giang: Ăn,
Tây Ninh: Trúng
25-01-23Sóc Trăng: 705,012,
Cần Thơ: 613,773,
Đồng Nai: 901,085
Sóc Trăng: Trúng,
Cần Thơ: Trúng,
Đồng Nai: Win
24-01-23Bạc Liêu: 280,032,
Vũng Tàu: 795,486,
Bến Tre: 255,262
Bạc Liêu: Ăn,
Vũng Tàu: Trúng,
Bến Tre: Ăn
23-01-23Cà Mau: 904,342,
Đồng Tháp: 081,177,
TP HCM: 647,842
Đồng Tháp: Ăn,
TP HCM: Trúng
22-01-23Tiền Giang: 717,713,
Kiên Giang: 403,209
Tiền Giang: Trúng,
Kiên Giang: Trúng