BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chốt Lô 3 số Miền Trung siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
29-11-21TT Huế: 097,
Phú Yên: 227
Phú Yên: Trúng
28-11-21Kon Tum: 354,
Khánh Hòa: 100
Kon Tum: Trúng
27-11-21Đà Nẵng: 769,
Quảng Ngãi: 513,
Đắc Nông: 638
Quảng Ngãi: Trúng
26-11-21Gia Lai: 175,
Ninh Thuận: 156
Ninh Thuận: Trúng
25-11-21Bình Định: 234,
Quảng Trị: 844,
Quảng Bình: 778
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
24-11-21Đà Nẵng: 928,
Khánh Hòa: 555
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-11-21Đắc Lắc: 846,
Quảng Nam: 504
Trượt
22-11-21TT Huế: 492,
Phú Yên: 230
Trượt
21-11-21Kon Tum: 698,
Khánh Hòa: 173
Kon Tum: Trúng
20-11-21Đà Nẵng: 847,
Quảng Ngãi: 397,
Đắc Nông: 380
Đà Nẵng: Trúng
19-11-21Gia Lai: 799,
Ninh Thuận: 903
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
18-11-21Bình Định: 374,
Quảng Trị: 333,
Quảng Bình: 011
Trượt
17-11-21Đà Nẵng: 614,
Khánh Hòa: 142
Đà Nẵng: Trúng
16-11-21Đắc Lắc: 109,
Quảng Nam: 357
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
15-11-21TT Huế: 788,
Phú Yên: 036
Trượt
14-11-21Kon Tum: 498,
Khánh Hòa: 853
Khánh Hòa: Trúng
13-11-21Đà Nẵng: 830,
Quảng Ngãi: 764,
Đắc Nông: 096
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
12-11-21Gia Lai: 006,
Ninh Thuận: 945
Ninh Thuận: Trúng
11-11-21Bình Định: 827,
Quảng Trị: 007,
Quảng Bình: 149
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-11-21Đà Nẵng: 276,
Khánh Hòa: 536
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
09-11-21Đắc Lắc: 612,
Quảng Nam: 370
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
08-11-21TT Huế: 404,
Phú Yên: 596
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
07-11-21Kon Tum: 197,
Khánh Hòa: 541
Khánh Hòa: Trúng
06-11-21Đà Nẵng: 665,
Quảng Ngãi: 019,
Đắc Nông: 782
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
05-11-21Gia Lai: 219,
Ninh Thuận: 086
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
04-11-21Bình Định: 154,
Quảng Trị: 911,
Quảng Bình: 016
Quảng Bình: Trúng
03-11-21Đà Nẵng: 865,
Khánh Hòa: 183
Khánh Hòa: Trúng
02-11-21Đắc Lắc: 188,
Quảng Nam: 055
Quảng Nam: Trúng
01-11-21TT Huế: 833,
Phú Yên: 069
TT Huế: Trúng
31-10-21Kon Tum: 870,
Khánh Hòa: 185
Trượt
30-10-21Đà Nẵng: 418,
Quảng Ngãi: 733,
Đắc Nông: 135
Đà Nẵng: Trúng
29-10-21Gia Lai: 587,
Ninh Thuận: 432
Trượt
28-10-21Bình Định: 492,
Quảng Trị: 004,
Quảng Bình: 892
Quảng Bình: Trúng
27-10-21Đà Nẵng: 119,
Khánh Hòa: 643
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
26-10-21Đắc Lắc: 922,
Quảng Nam: 824
Trượt
25-10-21TT Huế: 067,
Phú Yên: 754
Phú Yên: Trúng
24-10-21Kon Tum: 905,
Khánh Hòa: 333
Khánh Hòa: Trúng
23-10-21Đà Nẵng: 318,
Quảng Ngãi: 045,
Đắc Nông: 293
Quảng Ngãi: Trúng
22-10-21Gia Lai: 055,
Ninh Thuận: 010
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
21-10-21Bình Định: 270,
Quảng Trị: 302,
Quảng Bình: 614
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
20-10-21Đà Nẵng: 658,
Khánh Hòa: 990
Trượt
19-10-21Đắc Lắc: 936,
Quảng Nam: 641
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
18-10-21TT Huế: 536,
Phú Yên: 545
TT Huế: Trúng
17-10-21Kon Tum: 841,
Khánh Hòa: 498
Khánh Hòa: Trúng
16-10-21Đà Nẵng: 410,
Quảng Ngãi: 302,
Đắc Nông: 738
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
15-10-21Gia Lai: 424,
Ninh Thuận: 100
Trượt
14-10-21Bình Định: 246,
Quảng Trị: 387,
Quảng Bình: 822
Bình Định: Trúng
13-10-21Đà Nẵng: 577,
Khánh Hòa: 640
Khánh Hòa: Trúng
12-10-21Đắc Lắc: 672,
Quảng Nam: 962
Trượt
11-10-21TT Huế: 245,
Phú Yên: 677
Phú Yên: Trúng
10-10-21Kon Tum: 903,
Khánh Hòa: 660
Trượt
09-10-21Đà Nẵng: 883,
Quảng Ngãi: 937,
Đắc Nông: 404
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
08-10-21Gia Lai: 666,
Ninh Thuận: 211
Gia Lai: Trúng
07-10-21Bình Định: 337,
Quảng Trị: 645,
Quảng Bình: 888
Quảng Trị: Trúng
06-10-21Đà Nẵng: 515,
Khánh Hòa: 133
Khánh Hòa: Trúng
05-10-21Đắc Lắc: 343,
Quảng Nam: 301
Quảng Nam: Trúng
04-10-21TT Huế: 955,
Phú Yên: 695
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
03-10-21Kon Tum: 023,
Khánh Hòa: 522
Kon Tum: Trúng
02-10-21Đà Nẵng: 857,
Quảng Ngãi: 695,
Đắc Nông: 795
Đà Nẵng: Trúng
01-10-21Gia Lai: 387,
Ninh Thuận: 387
Trượt
30-09-21Bình Định: 978,
Quảng Trị: 028,
Quảng Bình: 390
Quảng Trị: Trúng
29-09-21Đà Nẵng: 813,
Khánh Hòa: 373
Khánh Hòa: Trúng
28-09-21Đắc Lắc: 407,
Quảng Nam: 043
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-09-21TT Huế: 571,
Phú Yên: 065
Trượt
26-09-21Kon Tum: 512,
Khánh Hòa: 419
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
25-09-21Đà Nẵng: 631,
Quảng Ngãi: 507,
Đắc Nông: 434
Trượt
24-09-21Gia Lai: 576,
Ninh Thuận: 404
Trượt
23-09-21Bình Định: 395,
Quảng Trị: 751,
Quảng Bình: 613
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-09-21Đà Nẵng: 490,
Khánh Hòa: 169
Khánh Hòa: Trúng
21-09-21Đắc Lắc: 408,
Quảng Nam: 406
Quảng Nam: Trúng
20-09-21TT Huế: 729,
Phú Yên: 732
Phú Yên: Trúng
19-09-21Kon Tum: 168,
Khánh Hòa: 007
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-09-21Đà Nẵng: 351,
Quảng Ngãi: 004,
Đắc Nông: 851
Trượt
17-09-21Gia Lai: 076,
Ninh Thuận: 586
Gia Lai: Trúng
16-09-21Bình Định: 177,
Quảng Trị: 217,
Quảng Bình: 597
Quảng Trị: Trúng
15-09-21Đà Nẵng: 836,
Khánh Hòa: 362
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-09-21Đắc Lắc: 977,
Quảng Nam: 458
Quảng Nam: Trúng
13-09-21TT Huế: 774,
Phú Yên: 593
Trượt
12-09-21Kon Tum: 793,
Khánh Hòa: 227
Khánh Hòa: Trúng
11-09-21Đà Nẵng: 935,
Quảng Ngãi: 890,
Đắc Nông: 280
Đắc Nông: Trúng
10-09-21Gia Lai: 328,
Ninh Thuận: 420
Trượt
09-09-21Bình Định: 566,
Quảng Trị: 355,
Quảng Bình: 878
Bình Định: Trúng
08-09-21Đà Nẵng: 014,
Khánh Hòa: 536
Đà Nẵng: Trúng
07-09-21Đắc Lắc: 406,
Quảng Nam: 208
Trượt
06-09-21TT Huế: 151,
Phú Yên: 201
Trượt
05-09-21Kon Tum: 925,
Khánh Hòa: 021
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
04-09-21Đà Nẵng: 437,
Đắc Nông: 239
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-09-21Gia Lai: 732,
Ninh Thuận: 311
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng