Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-11-21
29-11-2170,61,87,89,02,56,40,64Ăn đề 87
28-11-2111,14,66,75,88,61,77,06Ăn đề 88
27-11-2172,06,42,65,22,62,24,73Ăn đề 24
26-11-2186,16,40,69,03,38,41,22Trượt
25-11-2133,13,24,72,99,19,91,25Ăn 13
24-11-2126,14,77,70,67,68,05,56Ăn đề 56
23-11-2113,59,81,78,34,70,03,97Trượt
22-11-2100,74,67,93,57,89,44,24Ăn 93
21-11-2193,22,87,65,79,44,31,84Ăn đề 79
20-11-2198,47,68,80,44,72,48,88Ăn 44
19-11-2112,26,79,16,20,13,04,40Ăn đề 12
18-11-2127,83,80,52,89,43,35,30Trượt
17-11-2187,44,02,26,42,40,89,79Ăn đề 42
16-11-2186,12,05,82,34,06,16,41Ăn đề 05
15-11-2153,65,89,13,18,40,51,26Ăn đề 26
14-11-2139,29,40,61,23,80,51,22Ăn đề 40
13-11-2151,36,30,18,38,98,15,62Ăn đề 30
12-11-2155,02,70,85,35,30,15,38Trượt
11-11-2156,01,67,88,28,22,84,17Ăn đề 22
10-11-2143,95,40,50,56,69,41,52Ăn đề 95
09-11-2133,52,61,34,48,78,91,97Ăn đề 52
08-11-2119,15,17,72,44,89,20,59Ăn đề 72
07-11-2136,94,67,77,86,86,28,18Ăn đề 86
06-11-2109,61,96,21,16,57,94,27Ăn đề 21
05-11-2155,87,52,07,08,47,11,74Ăn đề 52
04-11-2138,66,23,83,72,89,53,65Trượt
03-11-2160,57,67,44,07,62,55,16Ăn đề 67
02-11-2184,60,92,70,10,05,75,77Ăn đề 10
01-11-2158,85,38,55,59,40,29,07Ăn đề 58
31-10-2186,98,97,06,11,48,27,52Ăn đề 98
30-10-2125,42,27,91,74,98,39,15Ăn đề 42
29-10-2193,64,72,55,68,18,35,84Ăn đề 35
28-10-2168,03,69,71,20,16,21,61Ăn đề 69
27-10-2122,46,36,05,09,27,11,20Ăn đề 46
26-10-2110,64,79,09,73,40,74,92Ăn đề 09
25-10-2156,54,85,75,30,32,95,34Ăn đề 54
24-10-2130,74,70,51,17,86,97,72Ăn đề 17
23-10-2197,68,37,91,71,88,25,05Ăn đề 25
22-10-2187,02,96,59,20,99,51,28Ăn đề 28
21-10-2122,09,84,41,44,27,39,88Ăn đề 88
20-10-2169,16,88,92,83,46,35,77Trượt
19-10-2190,16,13,35,39,94,60,47Ăn đề 47
18-10-2128,71,90,75,73,86,09,39Ăn 09
17-10-2101,71,31,49,21,95,40,25Ăn đề 40
16-10-2151,10,79,67,43,57,11,47Ăn đề 67
15-10-2112,65,60,48,93,18,15,28Ăn đề 18
14-10-2198,46,75,91,34,77,72,25Trượt
13-10-2174,32,58,87,10,22,34,15Ăn đề 22
12-10-2187,81,40,49,42,18,84,37Ăn đề 18
11-10-2137,86,98,99,79,74,42,83Ăn đề 42
10-10-2153,04,61,70,50,90,09,23Trượt
09-10-2156,07,02,03,99,05,54,00Ăn đề 56
08-10-2101,91,50,66,14,50,67,72Ăn đề 50
07-10-2153,58,93,04,96,57,65,69Ăn 69
06-10-2111,27,45,96,91,21,23,08Ăn đề 45
05-10-2134,67,16,61,37,08,90,68Ăn đề 67
04-10-2130,23,73,49,40,43,02,47Ăn đề 47
03-10-2192,27,81,13,69,54,52,79Ăn đề 81
02-10-2134,21,67,76,58,77,12,25Ăn đề 77
01-10-2120,76,12,56,68,89,72,85Ăn đề 20
30-09-2161,91,82,26,58,49,48,70Trượt
29-09-2196,00,41,50,24,92,64,30Trượt
28-09-2160,27,75,34,79,11,59,90Ăn đề 34
27-09-2166,19,17,59,20,14,82,44Trượt
26-09-2194,79,28,39,37,95,62,75Ăn đề 94
25-09-2111,32,95,13,99,87,82,08Ăn đề 08
24-09-2155,04,76,12,89,08,68,57Trượt
23-09-2101,75,34,40,29,33,82,90Ăn đề 34
22-09-2117,66,87,31,82,65,03,79Trượt
21-09-2102,77,37,68,59,26,83,94Ăn đề 83
20-09-2114,13,19,07,92,64,28,61Ăn đề 19
19-09-2197,50,87,88,11,61,57,68Ăn đề 57
18-09-2126,71,86,77,17,35,56,01Ăn đề 01
17-09-2152,30,31,35,67,40,43,53Ăn đề 30
16-09-2171,46,31,59,74,18,08,43Trượt
15-09-2111,90,70,24,94,46,23,65Ăn 65
14-09-2163,81,16,42,36,59,10,27Ăn đề 59
13-09-2133,36,48,26,37,07,90,18Ăn đề 48
12-09-2174,90,04,48,02,27,10,00Trượt
11-09-2154,23,81,15,96,80,83,92Ăn 54
10-09-2107,50,52,29,61,62,39,02Ăn đề 29
09-09-2168,21,88,11,53,00,36,39Trượt
08-09-2172,07,35,38,21,93,02,79Ăn đề 38
07-09-2190,84,48,13,83,49,70,65Ăn đề 65
06-09-2125,77,15,18,07,68,22,87Trượt
05-09-2184,61,31,06,51,18,14,08Ăn đề 61
04-09-2158,55,19,91,08,59,62,06Ăn đề 55
03-09-2165,03,35,20,89,78,42,47Trượt
02-09-2199,17,87,35,70,76,96,22Trượt
01-09-2100,27,39,80,86,53,67,78Ăn đề 27
31-08-2177,07,33,14,83,19,81,40Trượt
30-08-2135,86,53,92,31,80,95,28Ăn đề 86
29-08-2152,38,61,48,03,87,20,55Ăn đề 55
28-08-2109,25,74,53,87,45,79,15Ăn đề 09
27-08-2138,57,72,07,48,62,64,68Trượt
26-08-2134,02,82,45,24,99,13,43Trượt
25-08-2169,64,55,96,13,51,89,56Ăn đề 89
24-08-2143,57,08,03,89,89,78,44Ăn đề 89
23-08-2145,27,48,78,44,23,73,88Trượt
22-08-2153,55,92,48,06,77,71,95Trượt
21-08-2171,40,53,30,57,80,12,07Ăn đề 57
20-08-2131,25,53,75,93,64,07,42Ăn đề 93
19-08-2118,75,79,44,82,61,07,60Ăn đề 44
18-08-2138,43,13,74,34,47,59,71Ăn 43
17-08-2134,15,66,28,85,62,93,67Ăn đề 62
16-08-2110,57,63,90,44,37,95,41Ăn đề 41
15-08-2193,54,70,30,97,63,12,56Ăn đề 97
14-08-2181,61,03,38,36,25,95,00Trượt
13-08-2141,59,49,78,20,56,24,22Trượt
12-08-2141,14,44,73,68,76,69,82Ăn đề 68
11-08-2184,56,20,34,35,99,42,28Ăn đề 20
10-08-2133,30,46,72,77,71,06,04Ăn đề 71
09-08-2149,69,59,30,88,96,19,91Trượt
08-08-2130,01,48,42,70,16,69,54Trượt
07-08-2185,17,20,11,49,34,78,22Ăn đề 34
06-08-2154,41,32,60,27,25,45,62Trượt
05-08-2147,33,69,81,25,14,17,58Ăn đề 81
04-08-2124,03,92,21,57,51,67,62Trượt
03-08-2150,09,46,18,04,28,26,22Ăn đề 04
02-08-2193,41,13,57,36,78,16,23Trượt
01-08-2151,97,09,42,90,05,52,49Trượt
31-07-2176,99,58,24,78,93,48,09Trượt
30-07-2180,40,14,41,31,23,38,64Trượt
29-07-2100,60,80,48,34,09,26,41Ăn 26
28-07-2145,39,49,24,95,78,16,22Trượt
27-07-2105,16,81,40,45,59,61,42Trượt
26-07-2122,85,50,88,92,04,26,79Trượt
25-07-2138,66,77,26,82,72,84,33Trượt
24-07-2197,99,94,13,10,62,76,42Trượt
23-07-2162,90,98,02,40,81,07,89Trượt
22-07-2112,27,28,23,67,43,91,58Trượt
21-07-2174,61,03,43,77,70,46,35Trượt
20-07-2141,74,15,50,71,16,22,47Trượt
19-07-2117,81,41,50,62,15,10,00Trượt
18-07-2121,80,73,56,22,43,02,12Trượt
17-07-2126,44,75,98,68,45,86,21Trượt
16-07-2124,44,43,40,68,76,60,17Trượt
15-07-2195,28,79,69,80,82,57,73Ăn 57
14-07-2155,29,86,87,33,84,70,67Trượt
13-07-2145,80,07,32,85,72,34,68Ăn đề 07
12-07-2186,78,54,70,02,34,58,72Trượt
11-07-2155,54,04,31,42,28,36,68Trượt
10-07-2186,89,45,26,22,17,82,10Trượt
09-07-2158,31,83,90,14,22,29,39Trượt
08-07-2193,23,48,51,46,34,15,38Ăn 46
07-07-2182,16,05,34,36,74,88,39Trượt
06-07-2168,75,61,66,26,21,08,43Ăn đề 68
05-07-2105,70,03,89,15,38,25,57Trượt
04-07-2160,86,70,22,65,31,11,98Trượt
03-07-2120,56,77,62,32,73,42,37Ăn đề 42
02-07-2190,82,69,26,11,66,38,39Trượt
01-07-2195,77,89,48,59,46,30,03Trượt