Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
01-12-22
30-11-2252,06,90,32,12,37,02,09Trúng
29-11-2237,96,15,28,92,80,25,80Ăn
28-11-2209,31,07,76,29,26,88,05Ăn
27-11-2218,67,64,57,88,51,49,48Win
26-11-2290,96,57,23,56,27,83,58Win
25-11-2219,02,54,17,62,67,08,63Trúng
24-11-2292,46,37,52,22,16,27,12Trượt
23-11-2219,73,63,85,02,57,54,79Ăn
22-11-2270,10,94,36,16,29,91,81Trúng
21-11-2294,98,34,14,59,41,96,16Trượt
20-11-2252,40,49,70,68,34,41,90Win
19-11-2206,02,60,69,77,42,01,64Trượt
18-11-2251,29,10,92,19,18,55,57Ăn
17-11-2282,58,79,17,12,76,67,16Ăn
16-11-2289,78,21,30,38,31,17,87Trúng
15-11-2272,95,02,60,57,50,43,07Trượt
14-11-2244,64,42,86,27,35,34,47Win
13-11-2220,27,62,05,08,91,57,05Win
12-11-2244,11,37,78,10,64,91,81Ăn
11-11-2242,36,50,19,69,71,96,46Ăn
10-11-2229,50,83,15,41,11,99,84Trượt
09-11-2272,28,40,98,06,23,65,43Win
08-11-2209,07,30,65,41,76,79,11Ăn
07-11-2267,29,41,03,99,73,87,86Win
06-11-2260,10,56,61,71,95,48,29Trúng
05-11-2274,52,06,01,87,66,91,99Trúng
04-11-2203,55,23,26,14,71,76,50Ăn
03-11-2264,38,82,03,81,84,19,31Ăn
02-11-2202,46,62,97,65,61,95,83Ăn
01-11-2289,48,76,83,37,32,47,69Trúng
31-10-2219,30,33,42,54,55,43,69Trúng
30-10-2285,01,93,76,83,04,99,77Trúng
29-10-2272,64,81,23,85,87,95,90Win
28-10-2233,18,41,56,81,03,63,44Ăn
27-10-2252,84,56,88,78,04,91,29Trúng
26-10-2263,37,77,73,48,45,46,39Trúng
25-10-2289,99,46,04,95,45,38,47Trúng
24-10-2287,49,02,18,99,63,86,37Trúng
23-10-2294,30,51,43,91,01,66,03Win
22-10-2237,21,97,98,01,49,84,52Ăn
21-10-2290,38,00,97,65,92,05,48Ăn
20-10-2209,65,11,95,30,04,52,16Trúng
19-10-2258,79,09,84,41,72,56,68Ăn
18-10-2203,02,53,18,82,89,15,60Ăn
17-10-2288,33,05,68,48,90,23,32Trượt
16-10-2290,78,19,92,40,23,46,63Trúng
15-10-2210,67,61,11,38,88,46,64Trúng
14-10-2219,66,32,92,46,01,00,88Trượt
13-10-2253,55,45,99,01,15,17,36Ăn
12-10-2258,72,89,17,22,41,91,93Trượt
11-10-2206,74,81,34,98,00,21,13Trúng
10-10-2212,72,44,49,08,92,18,01Win
09-10-2267,60,69,49,64,56,51,06Win
08-10-2209,40,62,28,09,55,73,54Win
07-10-2261,08,99,27,68,74,32,98Trượt
06-10-2295,27,59,47,98,93,71,56Trượt
05-10-2274,83,37,28,64,60,61,13Trúng
04-10-2208,59,88,96,23,25,43,49Win
03-10-2249,60,03,75,77,85,69,17Trúng
02-10-2223,37,68,04,16,66,28,34Trúng
01-10-2248,70,11,38,18,56,69,72Trượt
30-09-2267,91,33,50,76,06,87,51Trúng
29-09-2214,61,70,93,82,94,08,31Trượt
28-09-2253,73,52,18,10,51,46,93Win
27-09-2251,90,16,41,34,25,66,97Ăn
26-09-2201,37,59,69,17,12,76,74Trúng
25-09-2227,04,87,41,59,00,56,97Trượt
24-09-2282,54,77,19,83,45,02,81Win
23-09-2216,27,39,65,44,57,31,36Trúng
22-09-2249,33,71,13,75,84,88,31Trượt
21-09-2228,12,09,58,63,90,54,44Trượt
20-09-2273,37,47,71,93,01,89,13Trượt
19-09-2209,38,56,83,52,15,72,66Trượt
18-09-2284,22,75,53,11,94,02,80Ăn
17-09-2252,53,73,90,51,81,45,50Ăn
16-09-2215,90,16,92,68,71,41,46Trúng
15-09-2256,01,42,07,58,87,82,19Trượt
14-09-2259,92,50,27,06,41,35,02Trượt
13-09-2269,41,92,05,10,31,58,12Trượt
12-09-2249,26,90,79,42,37,48,40Ăn đề 48
11-09-2284,46,45,39,44,60,25,28Trượt
10-09-2244,99,24,98,14,60,35,02Ăn đề 35
09-09-2271,93,10,99,50,75,88,53Ăn đề 93
08-09-2237,70,44,94,42,43,71,91Ăn 43
07-09-2224,13,04,75,95,53,51,74Trượt
06-09-2237,81,76,96,92,79,44,83Trượt
05-09-2292,61,79,87,93,48,30,10Ăn đề 48
04-09-2247,83,59,69,15,75,25,51Trượt
03-09-2211,18,53,21,77,95,42,76Ăn đề 53
02-09-2282,38,74,29,97,68,81,57Ăn đề 38
01-09-2299,52,11,19,77,88,27,97Ăn đề 88
31-08-2252,15,36,88,04,44,35,73Trượt
30-08-2272,93,23,28,66,18,14,60Trượt
29-08-2220,07,76,35,85,06,32,65Ăn đề 65
28-08-2204,84,42,36,41,68,44,48Ăn đề 44
27-08-2270,87,73,92,30,17,10,37Ăn đề 17
26-08-2255,45,89,92,20,91,79,72Trượt
25-08-2206,24,31,46,09,40,72,38Trượt
24-08-2287,01,92,89,90,32,56,22Ăn đề 32
23-08-2228,37,53,44,07,26,63,61Ăn đề 37
22-08-2253,19,34,72,86,52,23,25Ăn đề 52
21-08-2242,79,65,30,56,10,09,29Ăn đề 65
20-08-2211,33,65,43,58,87,81,73Ăn 11
19-08-2241,08,74,56,48,37,51,32Trượt
18-08-2293,23,49,86,89,60,92,38Ăn đề 93
17-08-2290,53,22,72,46,10,38,82Ăn đề 82
16-08-2288,81,48,18,90,06,30,87Trượt
15-08-2232,68,74,70,96,17,27,92Ăn đề 17
14-08-2203,44,87,01,63,57,82,13Ăn đề 13
13-08-2248,22,79,43,20,34,02,55Trượt
12-08-2203,95,43,80,70,93,59,64Ăn đề 70
11-08-2211,62,82,47,54,53,77,68Ăn 82
10-08-2213,60,68,41,52,21,61,64Trượt
09-08-2277,51,80,78,45,83,86,96Ăn 80
08-08-2262,93,21,53,91,07,56,60Ăn đề 21
07-08-2221,17,81,74,27,95,04,78Ăn đề 95
06-08-2299,57,51,41,42,97,82,32Trượt
05-08-2229,13,74,26,22,36,90,52Ăn đề 13
04-08-2216,19,74,47,92,15,82,38Ăn đề 92
03-08-2295,73,18,32,07,51,58,75Trượt
02-08-2285,24,98,70,35,52,87,25Ăn đề 35
01-08-2284,61,35,95,03,55,18,36Ăn đề 55