Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
27-03-23
26-03-2311,64,72,65,70,07,62,01Trúng
25-03-2312,19,27,32,24,86,63,37Trượt
24-03-2381,57,80,42,92,55,86,45Win
23-03-2383,86,01,05,77,39,73,90Win
22-03-2373,05,65,07,53,10,25,89Trượt
21-03-2313,64,18,90,72,16,29,56Trúng
20-03-2392,49,11,39,13,76,56,93Trúng
19-03-2347,79,64,82,03,62,50,27Trúng
18-03-2370,59,92,47,12,28,10,99Win
17-03-2399,89,98,31,63,95,48,45Win
16-03-2381,54,80,90,47,83,32,63Ăn
15-03-2347,88,95,42,96,52,12,92Trượt
14-03-2333,63,28,64,95,66,79,36Trúng
13-03-2390,27,74,95,56,33,75,67Trúng
12-03-2305,26,84,76,95,19,54,50Ăn
11-03-2369,32,08,90,76,45,62,82Ăn
10-03-2323,50,71,51,55,20,89,52Trúng
09-03-2334,02,15,20,05,98,69,81Trúng
08-03-2388,50,26,21,75,79,98,35Trượt
07-03-2382,24,63,33,48,14,51,42Trượt
06-03-2381,19,53,35,25,74,22,36Win
05-03-2318,36,03,46,70,33,55,69Trúng
04-03-2309,25,93,41,15,50,47,60Trượt
03-03-2347,18,17,16,72,99,58,79Trượt
02-03-2360,04,57,07,76,69,11,77Win
01-03-2341,40,76,35,71,02,98,75Trúng
28-02-2337,07,63,85,50,01,44,49Trượt
27-02-2381,70,73,47,53,67,50,29Trượt
26-02-2317,95,66,60,90,61,15,60Ăn
25-02-2377,98,84,09,91,48,15,11Trúng
24-02-2399,62,87,30,00,70,50,41Trượt
23-02-2396,80,13,56,18,03,64,42Win
22-02-2363,57,46,09,12,41,51,55Win
21-02-2321,85,55,91,81,36,12,17Win
20-02-2383,38,91,57,34,86,80,66Trượt
19-02-2385,56,86,31,25,40,54,53Trượt
18-02-2379,46,71,39,67,45,11,55Trúng
17-02-2351,63,74,27,35,33,30,15Trúng
16-02-2343,48,02,03,04,57,22,53Trúng
15-02-2392,96,58,35,82,52,19,42Win
14-02-2348,41,13,74,75,52,01,55Win
13-02-2360,66,16,68,80,93,47,32Win
12-02-2341,75,71,45,98,07,09,90Trúng
11-02-2310,72,02,26,13,92,65,13Trúng
10-02-2396,78,49,99,20,11,55,62Ăn
09-02-2394,02,70,87,37,98,06,66Ăn
08-02-2308,03,91,33,13,84,64,04Win
07-02-2384,10,06,98,75,56,67,33Ăn
06-02-2303,63,02,56,23,39,82,01Trượt
05-02-2397,90,27,35,71,56,25,94Ăn
04-02-2348,98,97,62,30,00,28,04Trúng
03-02-2381,66,35,56,59,45,78,23Win
02-02-2327,58,26,51,75,21,90,55Trúng
01-02-2330,88,76,27,53,63,95,28Trượt
31-01-2330,61,79,22,95,33,86,73Win
30-01-2379,79,50,60,89,58,66,97Trúng
29-01-2339,17,92,87,75,79,35,26Ăn
28-01-2346,95,70,88,19,36,47,66Ăn
27-01-2353,46,97,84,77,59,36,58Win
26-01-2372,64,83,60,33,55,89,81Win
25-01-2368,49,24,54,39,08,59,71Ăn
20-01-2326,48,70,44,65,95,69,17Ăn
19-01-2346,57,32,91,56,17,29,03Trúng
18-01-2316,52,28,92,75,35,11,82Ăn
17-01-2380,63,40,89,14,61,45,05Win
16-01-2334,83,38,16,69,48,85,60Trúng
15-01-2356,21,72,30,97,89,27,25Ăn
14-01-2317,88,41,92,29,40,18,15Ăn
13-01-2325,66,62,86,12,92,83,21Ăn
12-01-2352,54,17,63,45,82,33,50Trúng
11-01-2342,87,88,70,14,98,52,61Ăn
10-01-2342,61,83,49,64,91,58,60Ăn
09-01-2340,92,65,25,36,79,14,93Ăn
08-01-2340,26,96,68,91,01,04,83Trúng
07-01-2372,65,04,43,45,60,63,46Trượt
06-01-2370,33,35,24,51,57,05,46Trúng
05-01-2347,35,91,10,75,71,69,72Ăn
04-01-2318,32,49,47,81,88,57,91Win
03-01-2363,52,82,49,51,11,01,39Win
02-01-2306,40,65,07,08,36,17,81Win
01-01-2362,22,68,87,05,05,51,82Win
31-12-2293,95,91,86,90,57,39,92Trúng
30-12-2212,33,19,09,05,20,17,64Ăn
29-12-2243,48,44,70,49,32,36,90Win
28-12-2290,69,33,78,65,17,66,48Trượt
27-12-2201,69,82,50,87,54,97,44Trúng
26-12-2298,61,96,78,07,00,58,33Ăn
25-12-2228,95,41,42,36,21,96,58Ăn
24-12-2251,09,64,47,34,83,42,93Ăn
23-12-2280,96,22,85,27,37,04,66Win
22-12-2214,40,10,13,18,37,38,77Ăn
21-12-2262,67,98,89,37,35,40,24Trúng
20-12-2207,54,75,86,20,02,65,48Ăn
19-12-2271,36,07,30,96,70,51,90Ăn
18-12-2207,04,71,58,38,44,05,64Ăn
17-12-2213,24,25,14,88,28,54,21Ăn
16-12-2264,84,37,86,78,46,96,87Ăn
15-12-2272,59,16,03,73,91,13,49Win
14-12-2275,65,07,99,16,90,06,45Ăn
13-12-2252,72,33,73,21,88,56,24Win
12-12-2229,03,80,35,82,00,57,99Win
11-12-2236,15,02,38,66,06,95,03Trúng
10-12-2294,29,14,01,72,39,90,76Trượt
09-12-2242,20,76,21,71,74,65,87Ăn
08-12-2244,27,22,45,50,29,08,99Ăn
07-12-2233,15,63,12,88,49,79,11Ăn
06-12-2287,45,50,31,81,94,84,26Trượt
05-12-2245,43,50,17,54,41,59,10Trúng
04-12-2252,51,75,59,92,17,69,89Trượt
03-12-2278,24,30,92,17,05,62,76Win
02-12-2222,98,08,23,01,63,53,76Win
01-12-2247,45,74,75,60,92,29,70Win
30-11-2252,06,90,32,12,37,02,09Trúng
29-11-2237,96,15,28,92,80,25,80Ăn
28-11-2209,31,07,76,29,26,88,05Ăn
27-11-2218,67,64,57,88,51,49,48Win
26-11-2290,96,57,23,56,27,83,58Win
25-11-2219,02,54,17,62,67,08,63Trúng
24-11-2292,46,37,52,22,16,27,12Trượt
23-11-2219,73,63,85,02,57,54,79Ăn
22-11-2270,10,94,36,16,29,91,81Trúng
21-11-2294,98,34,14,59,41,96,16Trượt
20-11-2252,40,49,70,68,34,41,90Win
19-11-2206,02,60,69,77,42,01,64Trượt
18-11-2251,29,10,92,19,18,55,57Ăn
17-11-2282,58,79,17,12,76,67,16Ăn
16-11-2289,78,21,30,38,31,17,87Trúng
15-11-2272,95,02,60,57,50,43,07Trượt
14-11-2244,64,42,86,27,35,34,47Win
13-11-2220,27,62,05,08,91,57,05Win
12-11-2244,11,37,78,10,64,91,81Ăn
11-11-2242,36,50,19,69,71,96,46Ăn
10-11-2229,50,83,15,41,11,99,84Trượt
09-11-2272,28,40,98,06,23,65,43Win
08-11-2209,07,30,65,41,76,79,11Ăn
07-11-2267,29,41,03,99,73,87,86Win
06-11-2260,10,56,61,71,95,48,29Trúng
05-11-2274,52,06,01,87,66,91,99Trúng
04-11-2203,55,23,26,14,71,76,50Ăn
03-11-2264,38,82,03,81,84,19,31Ăn
02-11-2202,46,62,97,65,61,95,83Ăn
01-11-2289,48,76,83,37,32,47,69Trúng