Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận thẻ cào Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
29-01-22
29-01-2299,11,96,16,10,83,47,71Ăn đề 99
28-01-2205,26,83,29,13,62,95,10Ăn 26
27-01-2299,27,14,98,40,81,91,19Ăn đề 40
26-01-2265,64,71,30,09,90,94,29Ăn 09
25-01-2239,18,32,09,43,27,23,53Ăn đề 53
24-01-2202,54,48,98,69,91,06,16Trượt
23-01-2239,16,17,82,58,30,83,44Ăn 83
22-01-2277,62,93,35,18,09,13,31Trượt
21-01-2294,33,30,74,47,02,69,45Ăn đề 45
20-01-2285,60,53,96,95,85,22,59Ăn đề 85
19-01-2255,73,33,71,28,45,39,94Trượt
18-01-2267,92,58,74,35,23,18,68Trượt
17-01-2232,70,46,64,41,60,80,66Ăn đề 41
16-01-2267,47,00,25,03,01,02,31Ăn 31
15-01-2217,15,68,96,28,80,48,52Trượt
14-01-2229,45,54,02,73,91,10,79Trượt
13-01-2257,46,50,42,52,90,44,43Trượt
12-01-2200,72,74,67,62,44,18,50Trượt
11-01-2238,91,66,92,84,49,12,57Trượt
10-01-2276,79,05,32,51,98,31,58Trượt
09-01-2206,41,15,76,03,05,32,51Trượt
08-01-2269,93,82,71,97,53,36,12Ăn đề 69
07-01-2228,66,50,16,17,05,20,02Trượt
06-01-2289,04,54,37,34,03,32,08Ăn đề 37
05-01-2272,13,07,81,94,19,56,91Ăn đề 19
04-01-2253,91,46,13,67,85,14,60Trượt
03-01-2210,28,82,53,65,06,54,73Trượt
02-01-2295,65,94,15,86,16,25,17Ăn đề 94
01-01-2253,61,57,15,71,14,84,68Trượt
31-12-2147,79,44,85,47,37,00,23Ăn đề 47
30-12-2156,98,50,60,17,13,30,32Trượt
29-12-2187,10,80,28,73,14,77,57Ăn 77
28-12-2185,39,14,12,45,03,25,30Ăn đề 03
27-12-2163,03,31,15,43,27,01,23Ăn đề 03
26-12-2195,98,97,94,37,65,22,87Trượt
25-12-2155,77,58,24,74,99,06,87Ăn đề 24
24-12-2183,21,23,72,11,30,12,06Ăn đề 23
23-12-2155,18,51,29,39,59,53,10Trượt
22-12-2189,45,53,88,03,30,10,62Trượt
21-12-2142,83,61,38,39,82,72,09Ăn đề 83
20-12-2152,53,44,65,26,81,38,40Trượt
19-12-2105,79,47,52,29,90,73,11Ăn đề 73
18-12-2175,96,29,30,01,87,04,83Ăn đề 30
17-12-2154,10,86,14,88,45,51,01Trượt
16-12-2106,95,93,02,61,01,36,72Trượt
15-12-2155,08,45,21,00,94,95,09Ăn đề 09
14-12-2111,37,64,00,94,44,70,72Ăn đề 00
13-12-2182,35,80,12,49,32,92,53Ăn đề 12
12-12-2199,49,89,68,66,42,83,69Trượt
11-12-2125,11,96,18,09,00,59,21Ăn đề 25
10-12-2160,38,19,47,13,56,65,45Trượt
09-12-2190,89,56,74,55,14,02,39Trượt
08-12-2127,37,58,15,24,77,34,66Ăn đề 15
07-12-2191,30,14,02,16,54,69,31Ăn 31
06-12-2134,08,45,19,64,57,73,84Ăn đề 84
05-12-2152,22,68,75,29,95,83,32Ăn 29
04-12-2155,75,78,89,68,02,47,39Ăn đề 47
03-12-2100,07,57,67,45,86,94,58Ăn đề 07
02-12-2145,41,87,30,22,74,50,29Ăn đề 87
01-12-2135,02,04,69,76,34,12,59Ăn đề 12
30-11-2139,69,70,20,57,12,82,38Ăn đề 38
29-11-2170,61,87,89,02,56,40,64Ăn đề 87
28-11-2111,14,66,75,88,61,77,06Ăn đề 88
27-11-2172,06,42,65,22,62,24,73Ăn đề 24
26-11-2186,16,40,69,03,38,41,22Trượt
25-11-2133,13,24,72,99,19,91,25Ăn 13
24-11-2126,14,77,70,67,68,05,56Ăn đề 56
23-11-2113,59,81,78,34,70,03,97Trượt
22-11-2100,74,67,93,57,89,44,24Ăn 93
21-11-2193,22,87,65,79,44,31,84Ăn đề 79
20-11-2198,47,68,80,44,72,48,88Ăn 44
19-11-2112,26,79,16,20,13,04,40Ăn đề 12
18-11-2127,83,80,52,89,43,35,30Trượt
17-11-2187,44,02,26,42,40,89,79Ăn đề 42
16-11-2186,12,05,82,34,06,16,41Ăn đề 05
15-11-2153,65,89,13,18,40,51,26Ăn đề 26
14-11-2139,29,40,61,23,80,51,22Ăn đề 40
13-11-2151,36,30,18,38,98,15,62Ăn đề 30
12-11-2155,02,70,85,35,30,15,38Trượt
11-11-2156,01,67,88,28,22,84,17Ăn đề 22
10-11-2143,95,40,50,56,69,41,52Ăn đề 95
09-11-2133,52,61,34,48,78,91,97Ăn đề 52
08-11-2119,15,17,72,44,89,20,59Ăn đề 72
07-11-2136,94,67,77,86,86,28,18Ăn đề 86
06-11-2109,61,96,21,16,57,94,27Ăn đề 21
05-11-2155,87,52,07,08,47,11,74Ăn đề 52
04-11-2138,66,23,83,72,89,53,65Trượt
03-11-2160,57,67,44,07,62,55,16Ăn đề 67
02-11-2184,60,92,70,10,05,75,77Ăn đề 10
01-11-2158,85,38,55,59,40,29,07Ăn đề 58