Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-1915,96,48,18,98,85,09,35Trượt
18-11-1942,92,11,44,33,15,84,09Ăn đề 84
17-11-1924,67,01,23,28,62,22,59Trượt
16-11-1910,51,52,98,60,89,82,49Ăn đề 82
15-11-1999,08,30,87,33,34,70,47Ăn đề 08
14-11-1933,82,24,19,58,75,98,92Ăn đề 58
13-11-1971,15,72,00,73,18,95,97Ăn đề 18
12-11-1984,44,07,57,29,77,19,73Ăn đề 44
11-11-1999,21,75,69,10,16,67,72Ăn đề 16
10-11-1948,30,52,69,59,10,15,65Ăn 10
09-11-1952,38,02,09,15,99,26,30Ăn đề 02
08-11-1978,88,09,69,92,30,38,52Ăn 92
07-11-1907,33,99,27,59,82,46,24Ăn đề 24
06-11-1981,59,02,00,63,84,44,81Ăn đề 81
05-11-1916,50,47,13,34,91,90,48Ăn đề 90
04-11-1973,43,44,14,30,48,96,85Ăn đề 43
03-11-1957,81,85,08,11,89,29,66Ăn đề 11
02-11-1970,63,89,91,94,06,86,56Ăn đề 94
01-11-1944,25,75,70,30,68,93,60Ăn đề 68
31-10-1997,91,04,98,62,73,74,76Ăn đề 62
30-10-1922,47,86,59,80,98,52,97Ăn đề 98
29-10-1929,39,42,90,97,98,80,31Ăn đề 42
28-10-1926,18,27,33,90,29,07,39Ăn đề 39
27-10-1974,01,91,14,35,04,16,32Ăn đề 16
26-10-1977,90,95,09,51,15,40,24Ăn đề 09
25-10-1959,63,51,84,60,95,03,32Ăn đề 84
24-10-1991,68,13,47,99,74,36,81Ăn đề 74
23-10-1978,04,28,88,53,56,69,08Ăn đề 53
22-10-1977,90,20,19,85,41,37,64Ăn đề 37
21-10-1917,74,66,08,23,85,95,69Ăn đề 74
20-10-1994,17,30,03,62,34,49,31Ăn đề 49
19-10-1975,55,40,70,13,26,34,56Trượt
18-10-1980,69,57,97,17,88,12,91Ăn 97
17-10-1993,38,94,68,99,61,81,02Ăn đề 61
16-10-1927,68,95,69,67,22,12,41Ăn đề 41
15-10-1984,24,76,30,25,74,64,00Ăn đề 30
14-10-1967,00,11,83,32,25,17,77Ăn đề 11
13-10-1917,51,84,09,48,32,37,64Ăn đề 48
12-10-1936,47,80,67,29,23,95,09Ăn đề 09
11-10-1913,66,68,00,69,44,85,27Ăn đề 68
10-10-1974,89,83,11,68,73,28,40Trượt
09-10-1921,47,84,99,23,44,94,11Ăn đề 84
08-10-1901,45,03,32,19,71,91,28Ăn đề 01
07-10-1927,41,00,68,61,18,37,42Ăn đề 00
06-10-1972,21,84,70,75,44,99,90Ăn đề 75
05-10-1928,14,35,79,08,60,42,12Trượt
04-10-1968,64,77,60,70,51,12,94Ăn đề 51
03-10-1983,10,35,86,36,69,27,55Ăn đề 27
02-10-1981,73,81,09,06,53,19,63Ăn đề 81
01-10-1915,62,45,63,52,33,22,17Ăn đề 15
30-09-1912,20,83,29,77,15,64,35Ăn đề 64
29-09-1950,46,77,67,22,24,95,94Ăn đề 24
28-09-1988,16,34,26,59,65,27,54Ăn đề 16
27-09-1910,13,07,49,97,78,51,18Ăn đề 78
26-09-1912,34,15,48,57,68,38,20Ăn 57
25-09-1994,44,75,47,17,74,48,88Trượt
24-09-1924,48,47,35,38,90,89,93Ăn 24
23-09-1971,29,97,08,58,61,76,81Ăn đề 29
22-09-1935,36,11,07,55,28,74,32Ăn đề 74
21-09-1906,71,32,78,91,64,53,49Ăn đề 78
20-09-1942,55,76,23,29,91,68,13Ăn đề 76
19-09-1957,62,13,24,58,73,12,02Trượt
18-09-1955,68,57,01,10,02,46,25Ăn đề 46
17-09-1955,19,10,15,30,45,01,58Ăn đề 01
16-09-1975,38,58,82,86,45,25,92Trượt
15-09-1976,46,20,04,22,96,03,98Ăn đề 03
14-09-1939,52,11,56,48,81,43,98Ăn đề 43
13-09-1959,39,81,33,30,83,92,82Ăn đề 82
12-09-1978,80,93,00,64,17,38,99Ăn đề 17
11-09-1956,61,29,30,20,94,03,41Ăn 41
10-09-1901,11,87,16,15,75,68,18Ăn đề 11
09-09-1943,11,30,53,00,01,64,83Ăn đề 83
08-09-1982,16,15,68,60,78,22,71Ăn đề 68
07-09-1902,16,81,17,13,78,36,83Ăn đề 16
06-09-1917,04,65,70,03,27,19,67Ăn đề 17
05-09-1996,76,56,82,51,21,62,26Ăn đề 51
04-09-1980,17,48,81,62,67,68,84Ăn 84
03-09-1997,98,54,83,87,43,44,80Ăn đề 54
02-09-1944,55,79,65,57,47,62,25Ăn đề 25
01-09-1997,12,11,03,23,33,92,94Ăn đề 97
31-08-1921,22,60,15,61,41,59,71Ăn 60
30-08-1900,08,83,32,29,90,71,78Trượt
29-08-1988,22,25,51,55,08,73,28Ăn đề 73
28-08-1983,39,87,69,50,45,22,62Ăn đề 62
27-08-1919,88,55,66,43,83,62,97Ăn đề 62
26-08-1928,47,71,82,04,63,21,16Ăn đề 63
25-08-1996,84,72,21,20,50,33,02Trượt
24-08-1961,57,08,98,36,35,83,04Trượt
23-08-1954,96,35,16,06,23,93,47Ăn đề 47
22-08-1915,04,02,60,35,32,93,64Ăn đề 93
21-08-1983,21,37,79,02,37,61,82Ăn đề 37
20-08-1979,23,69,61,46,90,03,36Trượt
19-08-1992,71,13,17,77,37,36,40Trượt
18-08-1927,62,89,03,75,11,59,47Ăn đề 11
17-08-1958,98,17,68,37,40,54,80Ăn đề 98
16-08-1936,99,26,51,74,00,10,15Ăn đề 74
15-08-1903,04,20,14,50,74,76,02Ăn đề 74
14-08-1901,27,61,82,89,49,40,46Trượt
13-08-1994,26,60,81,53,79,37,86Ăn đề 81
12-08-1959,39,16,48,34,90,54,92Ăn đề 59
11-08-1923,95,03,98,76,94,77,93Ăn đề 76
10-08-1911,03,62,52,20,39,40,25Ăn đề 40
09-08-1901,02,85,55,46,80,63,12Ăn đề 02
08-08-1979,06,27,26,62,14,55,01Ăn đề 62
07-08-1946,65,26,74,25,27,88,81Ăn đề 26
06-08-1949,03,02,10,47,48,93,62Ăn đề 48
05-08-1991,33,96,63,56,47,77,65Ăn 91
04-08-1909,81,21,32,50,13,59,30Ăn đề 32
03-08-1967,16,01,86,42,84,07,74Trượt
02-08-1993,53,88,70,99,60,82,38Ăn 82
01-08-1914,35,56,52,67,59,15,60Ăn 56
31-07-1985,46,70,39,08,71,90,02Ăn đề 90
30-07-1932,57,82,73,92,07,93,87Ăn đề 57
29-07-1982,19,40,18,58,52,87,90Ăn đề 18
28-07-1993,27,65,66,19,56,08,32Ăn 08
27-07-1952,24,65,25,08,58,73,94Ăn đề 94
26-07-1925,79,20,80,74,71,77,19Ăn đề 20
25-07-1978,03,98,24,74,65,43,90Trượt
24-07-1921,79,67,03,15,40,61,30Ăn đề 61
23-07-1974,19,06,50,38,15,70,61Ăn đề 74
22-07-1950,06,60,84,45,98,61,42Ăn đề 98
21-07-1969,74,67,58,45,76,90,66Ăn đề 45
20-07-1918,03,76,05,56,29,60,00Ăn đề 05
19-07-1952,11,60,62,02,72,47,80Ăn đề 02
18-07-1926,08,07,47,63,46,73,13Ăn đề 07
17-07-1904,46,09,82,06,31,51,45Ăn đề 09
16-07-1994,78,24,55,97,79,81,17Ăn đề 55
15-07-1933,97,95,07,92,51,61,77Ăn đề 07
14-07-1972,56,90,39,92,87,02,49Ăn đề 02
13-07-1928,26,62,74,97,21,75,96Ăn đề 97
12-07-1977,64,48,91,60,89,01,43Ăn đề 89
11-07-1918,22,70,59,67,06,82,66Ăn đề 66
10-07-1966,91,14,66,13,38,34,31Ăn đề 66
09-07-1955,53,32,82,90,44,49,01Ăn đề 90
08-07-1983,86,66,89,10,52,62,97Ăn đề 83
07-07-1932,18,62,65,05,79,64,94Ăn đề 05
06-07-1964,58,68,24,90,47,97,61Ăn đề 97
05-07-1945,37,86,67,20,28,83,75Ăn đề 37
04-07-1971,20,49,60,99,27,51,70Ăn 20
03-07-1989,56,54,76,88,21,84,73Ăn đề 88
02-07-1919,78,88,34,60,06,62,91Ăn đề 78
01-07-1963,14,92,67,84,76,44,86Ăn đề 84
30-06-1972,87,20,12,96,75,57,42Trượt
29-06-1987,17,18,23,36,08,27,26Trượt
28-06-1946,64,73,56,08,26,48,88Ăn đề 73
27-06-1925,51,31,79,76,60,40,62Ăn đề 76
26-06-1969,32,68,95,39,43,77,64Ăn đề 95
25-06-1963,34,46,37,41,99,61,98Trượt
24-06-1921,79,37,46,15,77,47,84Ăn đề 84
23-06-1948,61,27,92,33,71,13,95Ăn đề 95
22-06-1906,04,85,39,97,51,28,81Ăn đề 04
21-06-1904,32,86,35,15,51,75,48Ăn đề 86
20-06-1951,82,65,48,57,32,43,34Ăn 32
19-06-1930,76,67,69,89,64,18,29Trượt
18-06-1918,68,66,98,63,48,02,78Ăn đề 98
17-06-1910,13,56,69,43,42,74,67Ăn đề 74
16-06-1980,30,77,75,84,21,22,90Ăn đề 77
15-06-1952,10,71,05,97,68,41,09Ăn đề 09
14-06-1931,78,00,69,62,72,05,01Ăn đề 01
13-06-1911,59,55,86,70,63,75,34Ăn đề 59
12-06-1945,98,27,61,65,23,41,60Ăn đề 98
11-06-1946,74,53,20,86,58,48,14Ăn đề 14
10-06-1997,94,96,59,75,03,11,98Ăn đề 97
09-06-1949,55,71,17,50,38,44,65Ăn đề 38
08-06-1917,65,99,45,75,59,84,64Ăn đề 75
07-06-1902,30,68,73,01,24,84,91Ăn đề 73
06-06-1930,40,46,42,92,70,27,32Ăn đề 40
05-06-1944,01,55,69,61,10,91,67Ăn đề 67
04-06-1946,86,69,10,03,53,78,49Ăn đề 86
03-06-1973,30,14,73,41,86,06,57Ăn đề 73
02-06-1975,67,22,16,84,73,26,57Ăn đề 57
01-06-1906,74,08,91,91,16,10,99Ăn đề 91
31-05-1950,61,71,05,62,33,87,60Ăn đề 05
30-05-1947,70,33,03,58,25,92,68Ăn đề 25
29-05-1965,45,38,17,37,42,40,46Ăn đề 46
28-05-1901,57,75,71,00,11,58,59Ăn đề 58
27-05-1976,01,80,61,47,20,35,58Ăn đề 47
26-05-1955,65,48,31,78,02,24,03Trượt
25-05-1948,06,12,33,22,27,72,44Ăn đề 33
24-05-1927,47,58,67,17,34,72,88Trượt
23-05-1911,09,79,52,58,33,71,56Trượt
22-05-1988,54,72,48,42,16,31,09Trượt
21-05-1963,55,34,24,65,03,17,70Ăn đề 34
20-05-1967,68,64,98,31,93,02,04Ăn đề 64
19-05-1942,70,13,01,84,12,19,32Ăn đề 12
18-05-1984,67,04,74,21,34,49,93Ăn đề 49
17-05-1992,50,33,49,05,38,95,87Trượt
16-05-1914,62,45,36,26,05,23,56Ăn đề 36
15-05-1939,44,19,83,37,72,81,38Ăn đề 19
14-05-1916,61,82,90,43,50,60,91Ăn đề 82
13-05-1949,71,88,50,68,77,53,15Ăn đề 68
12-05-1958,56,45,29,86,55,22,93Ăn đề 86
11-05-1938,00,94,65,12,61,97,71Ăn đề 00
10-05-1982,68,58,47,07,77,35,17Ăn đề 35
09-05-1949,91,95,90,52,79,93,61Ăn đề 52
08-05-1928,90,63,54,53,74,31,43Ăn đề 28
07-05-1929,30,11,34,95,92,75,33Ăn đề 30
06-05-1980,53,23,92,78,04,42,44Ăn đề 42
05-05-1976,75,36,00,32,99,24,03Ăn đề 00
04-05-1948,03,31,34,09,26,93,49Trượt