Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-07-20
08-07-2030,51,03,55,53,31,83,18Ăn đề 83
07-07-2022,94,42,72,60,38,49,73Ăn đề 60
06-07-2097,90,46,89,16,70,75,45Ăn đề 70
05-07-2082,78,09,92,42,18,25,26Trượt
04-07-2016,35,09,43,75,40,28,82Ăn đề 75
03-07-2071,09,43,92,63,76,27,29Ăn đề 27
02-07-2093,48,99,79,32,07,28,29Ăn đề 29
01-07-2090,68,25,11,93,69,99,35Ăn đề 35
30-06-2064,71,29,17,52,77,40,92Ăn đề 29
29-06-2044,28,77,20,96,83,18,35Ăn đề 20
28-06-2080,55,60,51,59,71,19,26Ăn đề 51
27-06-2089,54,34,22,51,71,36,56Ăn đề 36
26-06-2008,40,16,81,79,75,68,67Ăn đề 16
25-06-2023,82,38,15,97,28,69,81Ăn đề 82
24-06-2096,59,57,79,27,78,22,29Trượt
23-06-2024,92,19,64,62,28,29,87Ăn đề 62
22-06-2026,67,51,79,27,17,77,33Ăn đề 17
21-06-2055,21,14,89,57,44,27,10Ăn đề 27
20-06-2004,69,60,33,54,86,92,56Ăn đề 69
19-06-2055,10,75,15,43,30,57,13Ăn đề 30
18-06-2078,80,89,69,58,64,15,04Ăn đề 89
17-06-2088,56,02,17,65,48,67,26Ăn đề 17
16-06-2062,00,06,87,79,96,67,88Ăn đề 62
15-06-2071,64,75,27,52,46,15,34Ăn 52
14-06-2059,88,97,71,37,87,74,29Ăn đề 74
13-06-2092,29,98,51,63,61,23,89Ăn đề 61
12-06-2015,46,64,50,54,14,29,01Trượt
11-06-2075,80,63,79,51,06,34,19Ăn đề 34
10-06-2030,29,18,31,84,27,00,20Ăn đề 30
09-06-2003,09,52,81,02,01,99,70Ăn đề 70
08-06-2088,41,01,54,60,84,09,79Ăn đề 60
07-06-2063,00,38,81,95,78,39,54Ăn đề 39
06-06-2013,82,84,26,32,15,54,80Ăn đề 32
05-06-2065,29,89,13,10,62,17,12Ăn đề 13
04-06-2081,75,68,78,54,32,55,62Ăn đề 78
03-06-2041,54,14,00,74,06,87,50Ăn đề 00
02-06-2044,01,87,21,30,09,62,84Trượt
01-06-2086,90,08,71,87,63,18,32Trượt
31-05-2076,47,34,12,69,15,20,14Ăn đề 34
30-05-2054,86,82,64,28,21,67,47Ăn đề 64
29-05-2091,21,54,70,05,19,84,74Ăn đề 54
28-05-2090,13,56,03,33,32,08,38Ăn đề 13
27-05-2053,80,37,61,06,03,26,07Ăn đề 61
26-05-2090,55,56,32,05,62,54,02Ăn 54
25-05-2077,25,24,30,44,63,89,94Trượt
24-05-2030,69,05,79,58,40,17,19Ăn đề 79
23-05-2002,54,91,38,62,80,17,56Ăn đề 91
22-05-2063,98,24,07,05,73,16,12Ăn đề 98
21-05-2032,90,38,78,12,97,11,64Ăn đề 38
20-05-2079,59,22,78,13,65,80,21Ăn đề 65
19-05-2068,07,81,00,84,54,97,90Ăn đề 00
18-05-2027,86,54,13,96,71,21,66Ăn đề 54
17-05-2044,53,54,80,47,29,92,37Ăn đề 80
16-05-2084,07,00,46,64,80,96,71Ăn đề 46
15-05-2080,06,16,64,83,17,95,10Ăn đề 95
14-05-2024,90,28,82,65,41,06,79Trượt
13-05-2019,28,95,14,21,91,43,05Ăn 95
12-05-2069,74,31,86,71,08,79,89Trượt
11-05-2024,18,47,78,69,64,80,19Ăn đề 19
10-05-2073,50,64,71,52,79,65,07Ăn 65
09-05-2041,12,45,86,89,14,71,70Ăn đề 70
08-05-2041,22,47,72,76,96,62,67Ăn 41
07-05-2096,89,39,82,12,53,37,47Ăn đề 82
06-05-2074,00,35,50,75,36,34,83Ăn đề 36
05-05-2069,80,97,09,60,16,51,72Ăn đề 72
04-05-2028,62,34,59,40,67,06,31Ăn đề 62
03-05-2077,44,80,60,83,35,09,47Ăn 47
02-05-2036,32,59,72,11,45,73,32Ăn đề 32
01-05-2056,23,84,43,71,70,54,66Ăn đề 66
30-04-2095,10,69,65,87,46,53,02Ăn đề 02
29-04-2075,98,39,23,42,01,12,10Ăn 98
28-04-2063,45,79,19,25,29,84,66Ăn đề 63
27-04-2061,77,36,50,18,59,42,58Ăn đề 61
26-04-2023,67,67,71,72,09,07,55Ăn đề 67
25-04-2022,40,25,97,86,92,73,80Ăn đề 25
24-04-2066,45,11,21,49,30,79,20Trượt
23-04-2029,85,03,83,90,19,05,66Ăn đề 03
31-03-2095,35,39,94,63,53,57,19Ăn đề 19
30-03-2032,72,48,80,31,68,02,60Ăn đề 02
29-03-2096,81,87,58,14,79,60,44Ăn đề 14
28-03-2098,70,84,94,79,43,59,83Ăn đề 59
26-03-2016,37,12,44,81,27,31,55Ăn đề 55
25-03-2040,20,96,19,46,24,77,12Ăn đề 96
24-03-2078,49,62,53,31,18,50,28Ăn đề 78
23-03-2099,81,02,17,03,23,10,12Ăn đề 23
22-03-2082,00,96,56,24,99,71,64Ăn đề 24
21-03-2085,08,60,46,79,21,81,56Ăn đề 21
20-03-2079,02,91,73,44,36,43,72Ăn đề 36
19-03-2027,83,77,80,74,45,46,19Ăn đề 74
18-03-2068,81,50,93,89,59,92,08Ăn đề 89
17-03-2039,41,67,91,78,83,60,03Ăn 67
16-03-2065,03,60,13,05,26,41,07Trượt
15-03-2023,28,01,19,36,49,77,56Ăn đề 01
14-03-2085,60,64,13,52,15,28,26Ăn đề 15
13-03-2092,81,12,77,52,14,18,42Ăn đề 18
12-03-2031,70,56,07,84,33,57,46Trượt
11-03-2024,11,00,55,40,81,33,99Ăn đề 24
10-03-2066,49,98,74,19,65,06,77Ăn đề 49
09-03-2055,06,64,63,73,07,19,90Ăn đề 73
08-03-2092,58,15,60,09,67,34,53Ăn đề 60
07-03-2055,98,58,28,48,35,68,46Ăn đề 68
06-03-2078,31,36,54,10,72,56,34Ăn 54
05-03-2011,91,67,30,07,33,15,97Ăn đề 91
04-03-2007,68,15,46,34,45,95,44Trượt
03-03-2009,52,79,23,12,04,17,08Ăn đề 23
02-03-2065,24,91,12,29,00,96,67Trượt
01-03-2095,67,35,44,49,91,97,92Ăn 35