Chúng Tôi Đã Có Số Dàn đề 8 con Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 8 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 5 cái 100k )

Dàn Đề 8 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-2095,35,39,94,63,53,57,19Ăn đề 19
30-03-2032,72,48,80,31,68,02,60Ăn đề 02
29-03-2096,81,87,58,14,79,60,44Ăn đề 14
28-03-2098,70,84,94,79,43,59,83Ăn đề 59
26-03-2016,37,12,44,81,27,31,55Ăn đề 55
25-03-2040,20,96,19,46,24,77,12Ăn đề 96
24-03-2078,49,62,53,31,18,50,28Ăn đề 78
23-03-2099,81,02,17,03,23,10,12Ăn đề 23
22-03-2082,00,96,56,24,99,71,64Ăn đề 24
21-03-2085,08,60,46,79,21,81,56Ăn đề 21
20-03-2079,02,91,73,44,36,43,72Ăn đề 36
19-03-2027,83,77,80,74,45,46,19Ăn đề 74
18-03-2068,81,50,93,89,59,92,08Ăn đề 89
17-03-2039,41,67,91,78,83,60,03Ăn 67
16-03-2065,03,60,13,05,26,41,07Trượt
15-03-2023,28,01,19,36,49,77,56Ăn đề 01
14-03-2085,60,64,13,52,15,28,26Ăn đề 15
13-03-2092,81,12,77,52,14,18,42Ăn đề 18
12-03-2031,70,56,07,84,33,57,46Trượt
11-03-2024,11,00,55,40,81,33,99Ăn đề 24
10-03-2066,49,98,74,19,65,06,77Ăn đề 49
09-03-2055,06,64,63,73,07,19,90Ăn đề 73
08-03-2092,58,15,60,09,67,34,53Ăn đề 60
07-03-2055,98,58,28,48,35,68,46Ăn đề 68
06-03-2078,31,36,54,10,72,56,34Ăn 54
05-03-2011,91,67,30,07,33,15,97Ăn đề 91
04-03-2007,68,15,46,34,45,95,44Trượt
03-03-2009,52,79,23,12,04,17,08Ăn đề 23
02-03-2065,24,91,12,29,00,96,67Trượt
01-03-2095,67,35,44,49,91,97,92Ăn 35
29-02-2005,11,77,32,24,54,78,00Ăn đề 05
28-02-2014,25,39,82,00,81,87,65Ăn đề 82
27-02-2037,08,18,22,14,93,24,27Ăn đề 22
26-02-2098,46,50,01,41,94,91,36Ăn đề 46
25-02-2024,71,14,22,76,28,62,97Ăn đề 76
24-02-2080,15,11,20,23,09,38,43Ăn đề 09
23-02-2012,42,18,82,81,20,02,44Ăn đề 44
22-02-2060,31,99,24,12,03,63,75Trượt
21-02-2024,23,84,82,16,30,61,89Ăn đề 89
20-02-2053,27,63,38,85,04,46,99Ăn đề 04
19-02-2071,92,98,49,30,50,73,03Ăn đề 98
18-02-2029,48,44,53,19,76,24,16Ăn đề 16
17-02-2054,85,17,90,34,96,84,33Ăn đề 17
16-02-2078,68,61,62,30,02,29,76Ăn đề 76
15-02-2090,49,01,12,17,61,51,17Ăn đề 17
14-02-2066,24,19,17,40,35,32,55Ăn đề 55
13-02-2037,36,32,64,41,58,71,40Ăn đề 32
12-02-2002,40,33,19,69,58,94,47Ăn đề 47
11-02-2097,30,57,37,96,01,08,25Ăn đề 96
10-02-2009,53,45,90,44,98,10,79Ăn đề 45
09-02-2014,10,83,63,09,49,61,80Trượt
08-02-2045,01,35,34,25,30,55,36Trượt
07-02-2073,22,19,90,02,68,92,85Ăn đề 73
06-02-2060,49,89,40,88,75,08,66Ăn đề 75
05-02-2056,15,48,47,87,59,52,03Ăn đề 15
04-02-2004,01,72,84,25,97,47,10Ăn đề 10
03-02-2075,37,20,14,01,07,00,25Ăn đề 07
02-02-2085,52,34,48,60,59,98,36Ăn đề 34
01-02-2082,28,91,30,98,15,00,85Ăn đề 30
31-01-2029,96,77,49,72,75,09,15Ăn đề 15
30-01-2000,22,96,41,58,53,25,12Ăn đề 12
29-01-2037,04,79,85,89,99,30,43Ăn đề 89
28-01-2006,42,65,32,54,17,40,82Ăn đề 40
23-01-2022,27,93,01,88,47,25,26Trượt
22-01-2035,14,40,91,49,67,98,06Ăn đề 49
21-01-2082,08,39,83,97,97,62,77Ăn đề 97
20-01-2038,08,17,50,76,79,06,10Ăn đề 50
19-01-2067,21,37,35,01,36,90,66Ăn đề 21
18-01-2057,58,33,10,06,37,83,18Ăn đề 06
17-01-2018,81,97,98,41,45,58,71Ăn đề 71
16-01-2076,23,12,60,80,66,08,14Trượt
15-01-2010,25,39,90,84,21,48,43Ăn đề 10
14-01-2002,64,98,75,08,97,65,99Ăn đề 64
13-01-2042,94,22,30,40,66,44,76Ăn đề 44
12-01-2021,80,10,05,76,06,12,31Ăn đề 80
11-01-2034,68,74,53,05,90,25,92Trượt
10-01-2034,43,97,88,59,23,37,45Trượt
09-01-2094,78,43,62,17,68,76,12Trượt
08-01-2075,82,29,02,90,93,77,15Trượt
07-01-2074,76,85,56,54,90,95,21Ăn đề 54
06-01-2002,59,12,16,81,40,12,42Ăn đề 12
05-01-2094,59,37,21,66,56,54,97Ăn đề 21
04-01-2095,49,24,61,13,25,51,28Ăn đề 49
03-01-2010,28,59,40,43,71,20,49Ăn đề 43
02-01-2021,38,33,25,96,04,24,28Ăn đề 04
01-01-2020,18,45,59,99,97,91,05Ăn đề 05
31-12-1981,82,56,08,50,86,71,54Ăn đề 08
30-12-1978,45,94,80,31,12,18,37Trượt
29-12-1999,57,87,49,81,89,83,01Ăn đề 01
28-12-1942,13,76,01,09,60,72,31Ăn đề 01
27-12-1964,70,52,28,49,77,51,29Ăn đề 77
26-12-1911,52,23,85,01,37,98,56Trượt
25-12-1948,73,36,77,61,01,72,50Trượt
24-12-1949,71,26,52,51,93,73,37Ăn đề 26
23-12-1979,23,24,86,56,06,29,27Ăn đề 24
22-12-1979,96,40,70,90,16,42,49Ăn đề 42
21-12-1949,81,40,67,22,61,19,48Ăn đề 48
20-12-1945,84,42,54,84,26,05,88Ăn đề 84
19-12-1907,81,60,77,71,14,66,70Ăn đề 81
18-12-1965,29,61,67,06,94,53,43Trượt
17-12-1935,07,45,83,80,86,42,62Trượt
16-12-1976,63,99,68,27,73,75,41Ăn đề 68
15-12-1940,06,09,34,68,23,86,99Ăn đề 06
14-12-1991,00,50,23,63,44,68,94Ăn đề 94
13-12-1936,14,19,10,02,29,33,06Trượt
12-12-1910,24,56,57,16,47,00,46Ăn đề 47
11-12-1954,85,59,19,55,99,45,29Ăn đề 85
10-12-1915,19,63,72,12,33,47,69Ăn đề 33
09-12-1910,14,71,72,83,46,91,80Trượt
08-12-1981,02,89,15,59,20,31,48Trượt
07-12-1984,45,33,38,76,95,92,13Ăn đề 38
06-12-1941,36,83,48,97,82,73,27Trượt
05-12-1996,86,00,95,21,33,94,44Trượt
04-12-1911,51,55,12,05,19,08,46Ăn đề 19
03-12-1951,54,92,28,12,97,02,06Ăn đề 97
02-12-1997,29,86,85,94,36,11,53Ăn đề 97
01-12-1916,60,74,53,17,49,07,28Trượt
30-11-1930,24,96,84,33,57,85,03Ăn đề 96
29-11-1941,79,26,08,67,51,68,75Trượt
28-11-1932,58,35,91,04,49,80,11Ăn đề 32
27-11-1901,23,57,80,02,59,65,54Ăn đề 57
26-11-1923,26,04,27,93,31,40,66Ăn đề 31
25-11-1985,74,42,53,26,56,09,68Ăn đề 68
24-11-1963,09,42,73,99,38,72,53Ăn đề 42
23-11-1902,39,36,73,97,26,64,44Ăn đề 36
22-11-1917,34,82,78,96,35,63,90Ăn đề 78
21-11-1904,52,15,58,09,66,68,08Ăn đề 15
20-11-1981,10,13,04,95,51,24,98Ăn đề 51
19-11-1915,96,48,18,98,85,09,35Trượt
18-11-1942,92,11,44,33,15,84,09Ăn đề 84
17-11-1924,67,01,23,28,62,22,59Trượt
16-11-1910,51,52,98,60,89,82,49Ăn đề 82
15-11-1999,08,30,87,33,34,70,47Ăn đề 08
14-11-1933,82,24,19,58,75,98,92Ăn đề 58
13-11-1971,15,72,00,73,18,95,97Ăn đề 18
12-11-1984,44,07,57,29,77,19,73Ăn đề 44
11-11-1999,21,75,69,10,16,67,72Ăn đề 16
10-11-1948,30,52,69,59,10,15,65Ăn 10
09-11-1952,38,02,09,15,99,26,30Ăn đề 02
08-11-1978,88,09,69,92,30,38,52Ăn 92
07-11-1907,33,99,27,59,82,46,24Ăn đề 24
06-11-1981,59,02,00,63,84,44,81Ăn đề 81
05-11-1916,50,47,13,34,91,90,48Ăn đề 90
04-11-1973,43,44,14,30,48,96,85Ăn đề 43
03-11-1957,81,85,08,11,89,29,66Ăn đề 11
02-11-1970,63,89,91,94,06,86,56Ăn đề 94
01-11-1944,25,75,70,30,68,93,60Ăn đề 68
31-10-1997,91,04,98,62,73,74,76Ăn đề 62
30-10-1922,47,86,59,80,98,52,97Ăn đề 98
29-10-1929,39,42,90,97,98,80,31Ăn đề 42
28-10-1926,18,27,33,90,29,07,39Ăn đề 39
27-10-1974,01,91,14,35,04,16,32Ăn đề 16
26-10-1977,90,95,09,51,15,40,24Ăn đề 09
25-10-1959,63,51,84,60,95,03,32Ăn đề 84
24-10-1991,68,13,47,99,74,36,81Ăn đề 74
23-10-1978,04,28,88,53,56,69,08Ăn đề 53
22-10-1977,90,20,19,85,41,37,64Ăn đề 37
21-10-1917,74,66,08,23,85,95,69Ăn đề 74
20-10-1994,17,30,03,62,34,49,31Ăn đề 49
19-10-1975,55,40,70,13,26,34,56Trượt
18-10-1980,69,57,97,17,88,12,91Ăn 97
17-10-1993,38,94,68,99,61,81,02Ăn đề 61
16-10-1927,68,95,69,67,22,12,41Ăn đề 41
15-10-1984,24,76,30,25,74,64,00Ăn đề 30
14-10-1967,00,11,83,32,25,17,77Ăn đề 11
13-10-1917,51,84,09,48,32,37,64Ăn đề 48
12-10-1936,47,80,67,29,23,95,09Ăn đề 09
11-10-1913,66,68,00,69,44,85,27Ăn đề 68
10-10-1974,89,83,11,68,73,28,40Trượt
09-10-1921,47,84,99,23,44,94,11Ăn đề 84
08-10-1901,45,03,32,19,71,91,28Ăn đề 01
07-10-1927,41,00,68,61,18,37,42Ăn đề 00
06-10-1972,21,84,70,75,44,99,90Ăn đề 75
05-10-1928,14,35,79,08,60,42,12Trượt
04-10-1968,64,77,60,70,51,12,94Ăn đề 51
03-10-1983,10,35,86,36,69,27,55Ăn đề 27
02-10-1981,73,81,09,06,53,19,63Ăn đề 81
01-10-1915,62,45,63,52,33,22,17Ăn đề 15
30-09-1912,20,83,29,77,15,64,35Ăn đề 64
29-09-1950,46,77,67,22,24,95,94Ăn đề 24
28-09-1988,16,34,26,59,65,27,54Ăn đề 16
27-09-1910,13,07,49,97,78,51,18Ăn đề 78
26-09-1912,34,15,48,57,68,38,20Ăn 57
25-09-1994,44,75,47,17,74,48,88Trượt
24-09-1924,48,47,35,38,90,89,93Ăn 24
23-09-1971,29,97,08,58,61,76,81Ăn đề 29
22-09-1935,36,11,07,55,28,74,32Ăn đề 74
21-09-1906,71,32,78,91,64,53,49Ăn đề 78
20-09-1942,55,76,23,29,91,68,13Ăn đề 76
19-09-1957,62,13,24,58,73,12,02Trượt
18-09-1955,68,57,01,10,02,46,25Ăn đề 46
17-09-1955,19,10,15,30,45,01,58Ăn đề 01
16-09-1975,38,58,82,86,45,25,92Trượt
15-09-1976,46,20,04,22,96,03,98Ăn đề 03
14-09-1939,52,11,56,48,81,43,98Ăn đề 43
13-09-1959,39,81,33,30,83,92,82Ăn đề 82
12-09-1978,80,93,00,64,17,38,99Ăn đề 17
11-09-1956,61,29,30,20,94,03,41Ăn 41
10-09-1901,11,87,16,15,75,68,18Ăn đề 11
09-09-1943,11,30,53,00,01,64,83Ăn đề 83