Chúng Tôi Đã Có Số Song thủ lô Miền Trung VIP ,Cam Kết Chính Xác Tuyệt Đối, Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 400.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền Trung

 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

 Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 2 cái 200k )

Song thủ lô Miền Trung VIP hôm nay chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 400,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19Đắc Lắc: 28,65,
Quảng Nam: 87,25
Đắc Lắc: Ăn lô 65,
Quảng Nam: Ăn lô 25,87
18-11-19TT Huế: 25,65,
Phú Yên: 85,29
TT Huế: Ăn lô 65,
Phú Yên: Ăn lô 85
17-11-19Kon Tum: 77,22,
Khánh Hòa: 37,49
Kon Tum: Ăn lô 77,22,
Khánh Hòa: Ăn lô 49
16-11-19Đà Nẵng: 36,75,
Quảng Ngãi: 48,88,
Đắc Nông: 43,83
Quảng Ngãi: Ăn lô 48,88,
Đắc Nông: Ăn lô 43,83
15-11-19Gia Lai: 51,32,
Ninh Thuận: 54,43
Gia Lai: Ăn lô 32,
Ninh Thuận: Ăn lô 43
14-11-19Bình Định: 21,56,
Quảng Trị: 57,08,
Quảng Bình: 73,75
Bình Định: Ăn lô 21,
Quảng Bình: Ăn lô 75
13-11-19Đà Nẵng: 01,56,
Khánh Hòa: 75,93
Khánh Hòa: Ăn lô 93
12-11-19Đắc Lắc: 93,08,
Quảng Nam: 43,44
Đắc Lắc: Ăn lô 93
11-11-19TT Huế: 33,32,
Phú Yên: 21,12
Phú Yên: Ăn lô 21,12
10-11-19Kon Tum: 52,17,
Khánh Hòa: 79,04
Kon Tum: Ăn lô 52,
Khánh Hòa: Ăn lô 79
09-11-19Đà Nẵng: 70,52,
Quảng Ngãi: 81,75,
Đắc Nông: 11,60
Đà Nẵng: Ăn lô 70,
Quảng Ngãi: Ăn lô 75,
Đắc Nông: Ăn lô 11
08-11-19Gia Lai: 88,21,
Ninh Thuận: 82,46
Gia Lai: Ăn lô 88,
Ninh Thuận: Ăn lô 82
07-11-19Bình Định: 48,54,
Quảng Trị: 66,03,
Quảng Bình: 46,04
Bình Định: Ăn lô 54,
Quảng Trị: Ăn lô 03,66,
Quảng Bình: Ăn lô 46,04
06-11-19Đà Nẵng: 05,32,
Khánh Hòa: 90,99
Đà Nẵng: Ăn lô 05,32
05-11-19Đắc Lắc: 63,67,
Quảng Nam: 32,86
Đắc Lắc: Ăn lô 67,63,
Quảng Nam: Ăn lô 32
04-11-19TT Huế: 11,32,
Phú Yên: 48,11
TT Huế: Ăn lô 11,32,
Phú Yên: Ăn lô 11
03-11-19Kon Tum: 07,54,
Khánh Hòa: 94,46
Kon Tum: Ăn lô 54
02-11-19Đà Nẵng: 24,07,
Quảng Ngãi: 60,56,
Đắc Nông: 21,91
Quảng Ngãi: Ăn lô 56,
Đắc Nông: Ăn lô 91,21
01-11-19Gia Lai: 28,82,
Ninh Thuận: 38,59
Gia Lai: Ăn lô 28,
Ninh Thuận: Ăn lô 38
31-10-19Bình Định: 50,62,
Quảng Trị: 03,38,
Quảng Bình: 57,11
Bình Định: Ăn lô 62
30-10-19Đà Nẵng: 36,62,
Khánh Hòa: 92,80
Đà Nẵng: Ăn lô 62,36
29-10-19Đắc Lắc: 17,41,
Quảng Nam: 68,47
Đắc Lắc: Ăn lô 41,
Quảng Nam: Ăn lô 68
28-10-19TT Huế: 28,26,
Phú Yên: 02,39
TT Huế: Ăn lô 26,
Phú Yên: Ăn lô 39,02
27-10-19Kon Tum: 03,27,
Khánh Hòa: 74,33
Trượt
26-10-19Đà Nẵng: 07,26,
Quảng Ngãi: 48,25,
Đắc Nông: 29,66
Đà Nẵng: Ăn lô 07,
Quảng Ngãi: Ăn lô 48,
Đắc Nông: Ăn lô 66,29
25-10-19Gia Lai: 34,98,
Ninh Thuận: 18,58
Gia Lai: Ăn lô 98,
Ninh Thuận: Ăn lô 18
24-10-19Bình Định: 04,37,
Quảng Trị: 04,97,
Quảng Bình: 96,74
Bình Định: Ăn lô 04,
Quảng Bình: Ăn lô 74
23-10-19Đà Nẵng: 68,67,
Khánh Hòa: 64,48
Đà Nẵng: Ăn lô 67,
Khánh Hòa: Ăn lô 64,48
22-10-19Đắc Lắc: 24,84,
Quảng Nam: 00,23
Quảng Nam: Ăn lô 00,23
21-10-19TT Huế: 10,53,
Phú Yên: 61,68
TT Huế: Ăn lô 53
20-10-19Kon Tum: 09,28,
Khánh Hòa: 57,78
Kon Tum: Ăn lô 09,28,
Khánh Hòa: Ăn lô 78,57
19-10-19Đà Nẵng: 44,14,
Quảng Ngãi: 64,55,
Đắc Nông: 66,46
Đà Nẵng: Ăn lô 44,14,
Đắc Nông: Ăn lô 66
18-10-19Gia Lai: 73,35,
Ninh Thuận: 66,91
Gia Lai: Ăn lô 73,35
17-10-19Bình Định: 47,82,
Quảng Trị: 70,00,
Quảng Bình: 81,19
Bình Định: Ăn lô 82,
Quảng Trị: Ăn lô 00,70,
Quảng Bình: Ăn lô 81,19
16-10-19Đà Nẵng: 57,29,
Khánh Hòa: 79,59
Đà Nẵng: Ăn lô 57,
Khánh Hòa: Ăn lô 59,79
15-10-19Đắc Lắc: 76,36,
Quảng Nam: 75,81
Đắc Lắc: Ăn lô 76,
Quảng Nam: Ăn lô 81
14-10-19TT Huế: 53,83,
Phú Yên: 35,58
TT Huế: Ăn lô 83
13-10-19Kon Tum: 00,40,
Khánh Hòa: 72,55
Kon Tum: Ăn lô 00,40,
Khánh Hòa: Ăn lô 55
12-10-19Đà Nẵng: 21,98,
Quảng Ngãi: 09,88,
Đắc Nông: 17,32
Đà Nẵng: Ăn lô 21,
Quảng Ngãi: Ăn lô 88,
Đắc Nông: Ăn lô 17
11-10-19Gia Lai: 63,29,
Ninh Thuận: 66,20
Gia Lai: Ăn lô 29,
Ninh Thuận: Ăn lô 66
10-10-19Bình Định: 22,42,
Quảng Trị: 79,94,
Quảng Bình: 08,37
Bình Định: Ăn lô 22,
Quảng Trị: Ăn lô 94
09-10-19Đà Nẵng: 65,67,
Khánh Hòa: 67,25
Khánh Hòa: Ăn lô 67,25
08-10-19Đắc Lắc: 15,34,
Quảng Nam: 50,24
Đắc Lắc: Ăn lô 34,15
07-10-19TT Huế: 67,47,
Phú Yên: 91,45
TT Huế: Ăn lô 47,67,
Phú Yên: Ăn lô 91
06-10-19Kon Tum: 77,50,
Khánh Hòa: 11,35
Kon Tum: Ăn lô 77,
Khánh Hòa: Ăn lô 11
05-10-19Đà Nẵng: 13,37,
Quảng Ngãi: 36,77,
Đắc Nông: 40,97
Đà Nẵng: Ăn lô 13,
Đắc Nông: Ăn lô 97
04-10-19Gia Lai: 38,13,
Ninh Thuận: 88,69
Gia Lai: Ăn lô 38,
Ninh Thuận: Ăn lô 88
03-10-19Bình Định: 95,67,
Quảng Trị: 60,29,
Quảng Bình: 35,31
Bình Định: Ăn lô 67,
Quảng Trị: Ăn lô 29,
Quảng Bình: Ăn lô 35
02-10-19Đà Nẵng: 20,05,
Khánh Hòa: 53,99
Đà Nẵng: Ăn lô 05,
Khánh Hòa: Ăn lô 53,99
01-10-19Đắc Lắc: 57,25,
Quảng Nam: 39,97
Đắc Lắc: Ăn lô 57,25,
Quảng Nam: Ăn lô 97
30-09-19TT Huế: 66,56,
Phú Yên: 92,61
TT Huế: Ăn lô 56,
Phú Yên: Ăn lô 61
29-09-19Kon Tum: 63,34,
Khánh Hòa: 22,43
Kon Tum: Ăn lô 63,
Khánh Hòa: Ăn lô 43
28-09-19Đà Nẵng: 98,77,
Quảng Ngãi: 14,58,
Đắc Nông: 89,96
Đà Nẵng: Ăn lô 77,
Quảng Ngãi: Ăn lô 14,58,
Đắc Nông: Ăn lô 89
27-09-19Gia Lai: 62,79,
Ninh Thuận: 81,18
Gia Lai: Ăn lô 79,62,
Ninh Thuận: Ăn lô 81
26-09-19Bình Định: 92,12,
Quảng Trị: 90,33,
Quảng Bình: 73,02
Quảng Trị: Ăn lô 90,
Quảng Bình: Ăn lô 73,02
25-09-19Đà Nẵng: 62,89,
Khánh Hòa: 67,99
Đà Nẵng: Ăn lô 89,
Khánh Hòa: Ăn lô 67
24-09-19Đắc Lắc: 97,48,
Quảng Nam: 67,76
Đắc Lắc: Ăn lô 48,
Quảng Nam: Ăn lô 67,76
23-09-19TT Huế: 67,32,
Phú Yên: 64,79
TT Huế: Ăn lô 32,67,
Phú Yên: Ăn lô 64
22-09-19Kon Tum: 16,86,
Khánh Hòa: 40,94
Kon Tum: Ăn lô 16,86,
Khánh Hòa: Ăn lô 94
21-09-19Đà Nẵng: 04,10,
Quảng Ngãi: 27,26,
Đắc Nông: 84,57
Đà Nẵng: Ăn lô 04,
Quảng Ngãi: Ăn lô 26,
Đắc Nông: Ăn lô 84,57
20-09-19Gia Lai: 86,10,
Ninh Thuận: 80,49
Gia Lai: Ăn lô 10,86,
Ninh Thuận: Ăn lô 49,80
19-09-19Bình Định: 62,72,
Quảng Trị: 05,58,
Quảng Bình: 80,45
Bình Định: Ăn lô 62,72,
Quảng Trị: Ăn lô 58,05
18-09-19Đà Nẵng: 23,57,
Khánh Hòa: 27,95
Đà Nẵng: Ăn lô 23,57,
Khánh Hòa: Ăn lô 95
17-09-19Đắc Lắc: 51,82,
Quảng Nam: 46,90
Quảng Nam: Ăn lô 90,46
16-09-19TT Huế: 20,26,
Phú Yên: 36,54
TT Huế: Ăn lô 26,
Phú Yên: Ăn lô 54,36
15-09-19Kon Tum: 07,87,
Khánh Hòa: 19,20
Kon Tum: Ăn lô 87,
Khánh Hòa: Ăn lô 19
14-09-19Đà Nẵng: 89,82,
Quảng Ngãi: 72,92,
Đắc Nông: 97,26
Đà Nẵng: Ăn lô 82,
Quảng Ngãi: Ăn lô 92,
Đắc Nông: Ăn lô 97
13-09-19Gia Lai: 24,92,
Ninh Thuận: 19,11
Gia Lai: Ăn lô 92,24,
Ninh Thuận: Ăn lô 11
12-09-19Bình Định: 99,11,
Quảng Trị: 48,46,
Quảng Bình: 60,58
Bình Định: Ăn lô 99,
Quảng Bình: Ăn lô 60
11-09-19Đà Nẵng: 57,49,
Khánh Hòa: 57,28
Đà Nẵng: Ăn lô 57,49,
Khánh Hòa: Ăn lô 28
10-09-19Đắc Lắc: 63,04,
Quảng Nam: 16,45
Đắc Lắc: Ăn lô 63,04,
Quảng Nam: Ăn lô 16
09-09-19TT Huế: 95,01,
Phú Yên: 94,02
TT Huế: Ăn lô 95,01,
Phú Yên: Ăn lô 94
08-09-19Kon Tum: 05,51,
Khánh Hòa: 68,75
Kon Tum: Ăn lô 05
07-09-19Đà Nẵng: 23,27,
Quảng Ngãi: 15,11,
Đắc Nông: 40,35
Đà Nẵng: Ăn lô 23,
Đắc Nông: Ăn lô 35,40
06-09-19Gia Lai: 68,81,
Ninh Thuận: 29,85
Gia Lai: Ăn lô 81,
Ninh Thuận: Ăn lô 85
05-09-19Bình Định: 66,58,
Quảng Trị: 26,47,
Quảng Bình: 65,15
Bình Định: Ăn lô 58,
Quảng Trị: Ăn lô 26,
Quảng Bình: Ăn lô 15,65
04-09-19Đà Nẵng: 15,91,
Khánh Hòa: 89,58
Đà Nẵng: Ăn lô 15
03-09-19Đắc Lắc: 02,66,
Quảng Nam: 74,88
Đắc Lắc: Ăn lô 66,
Quảng Nam: Ăn lô 74
02-09-19TT Huế: 26,74,
Phú Yên: 09,54
TT Huế: Ăn lô 26,
Phú Yên: Ăn lô 09
01-09-19Kon Tum: 07,74,
Khánh Hòa: 50,46
Kon Tum: Ăn lô 07,74,
Khánh Hòa: Ăn lô 46,50
31-08-19Đà Nẵng: 21,85,
Quảng Ngãi: 96,63,
Đắc Nông: 41,25
Đà Nẵng: Ăn lô 21,
Quảng Ngãi: Ăn lô 96,
Đắc Nông: Ăn lô 25
30-08-19Gia Lai: 68,12,
Ninh Thuận: 69,81
Gia Lai: Ăn lô 12,
Ninh Thuận: Ăn lô 69
29-08-19Bình Định: 61,78,
Quảng Trị: 21,20,
Quảng Bình: 51,30
Bình Định: Ăn lô 61,
Quảng Trị: Ăn lô 20
28-08-19Đà Nẵng: 78,36,
Khánh Hòa: 03,53
Đà Nẵng: Ăn lô 78,36,
Khánh Hòa: Ăn lô 03,53
27-08-19Đắc Lắc: 07,78,
Quảng Nam: 64,88
Đắc Lắc: Ăn lô 07,78,
Quảng Nam: Ăn lô 88
26-08-19Phú Yên: 63,80,
TT Huế: 39,69
Phú Yên: Ăn lô 80,63,
TT Huế: Ăn lô 69,39
25-08-19Kon Tum: 63,05,
Khánh Hòa: 27,51
Kon Tum: Ăn lô 63,05,
Khánh Hòa: Ăn lô 51
24-08-19Đà Nẵng: 72,38,
Quảng Ngãi: 70,50
Đà Nẵng: Ăn lô 38,
Quảng Ngãi: Ăn lô 50