BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

 Chúng tôi đã chốt BA CÀNG MIỀN BẮC SUPER VIP Cam kết chính xác tuyệt đối !
 CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ
  Các bạn sẽ nhận được số từ Bây giờ
 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-07-20
08-07-20361Trượt
07-07-20982Trượt
06-07-20645Trượt
05-07-20560Trượt
04-07-20836Trượt
03-07-20891Trượt
02-07-20129Trúng
01-07-20283Trượt
30-06-20931Trượt
29-06-20944Trượt
28-06-20450Trượt
27-06-20082Trượt
26-06-20591Trượt
25-06-20673Trượt
24-06-20610Trúng
23-06-20514Trượt
22-06-20782Trượt
21-06-20127Trúng
20-06-20969Trúng
19-06-20482Trượt
18-06-20668Trượt
17-06-20761Trượt
16-06-20962Trúng
15-06-20784Trượt
14-06-20374Trúng
13-06-20206Trượt
12-06-20903Trúng
11-06-20297Trượt
10-06-20035Trượt
09-06-20191Trượt
08-06-20184Trượt
07-06-20039Trúng
06-06-20455Trượt
05-06-20626Trượt
04-06-20278Trúng
03-06-20060Trượt
02-06-20222Trúng
01-06-20978Trượt
31-05-20892Trượt
30-05-20964Trúng
29-05-20736Trượt
28-05-20366Trượt
27-05-20322Trượt
26-05-20154Trúng
25-05-20284Trượt
24-05-20779Trúng
23-05-20517Trượt
22-05-20813Trượt
21-05-20738Trúng
20-05-20776Trượt
19-05-20985Trượt
18-05-20159Trượt
17-05-20999Trượt
16-05-20646Trượt
15-05-20321Trượt
14-05-20369Trượt
13-05-20081Trượt
12-05-20552Trượt
11-05-20671Trượt
10-05-20372Trượt
09-05-20532Trượt
08-05-20977Trượt
07-05-20382Trúng
06-05-20382Trượt
05-05-20596Trượt
04-05-20976Trượt
03-05-20711Trượt
02-05-20774Trượt
01-05-20166Trúng
30-04-20850Trượt
29-04-20874Trượt
28-04-20414Trượt
27-04-20152Trượt
26-04-20676Trượt
25-04-20336Trượt
24-04-20313Trượt
23-04-20503Trúng
31-03-20097Trượt
30-03-20902Trúng
29-03-20914Trúng
28-03-20556Trượt
26-03-20901Trượt
25-03-20296Trúng
24-03-20764Trượt
23-03-20061Trượt
22-03-20024Trúng
21-03-20521Trúng
20-03-20736Trúng
19-03-20074Trúng
18-03-20489Trúng
17-03-20267Trúng
16-03-20680Trượt
15-03-20933Trượt
14-03-20053Trượt
13-03-20246Trượt
12-03-20837Trượt
11-03-20491Trượt
10-03-20834Trượt
09-03-20851Trượt
08-03-20540Trượt
07-03-20848Trượt
06-03-20870Trượt
05-03-20875Trượt
04-03-20647Trượt
03-03-20057Trượt
02-03-20787Trúng
01-03-20071Trượt