BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

 Chúng tôi đã chốt BA CÀNG MIỀN BẮC SUPER VIP Cam kết chính xác tuyệt đối !
 CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ
  Các bạn sẽ nhận được số từ Bây giờ
 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19942Trúng
18-11-19314Trượt
17-11-19269Trượt
16-11-19468Trượt
15-11-19121Trượt
14-11-19778Trượt
13-11-19871Trượt
12-11-19744Trúng
11-11-19116Trúng
10-11-19310Trúng
09-11-19502Trúng
08-11-19644Trượt
07-11-19024Trúng
06-11-19181Trúng
05-11-19057Trượt
04-11-19589Trượt
03-11-19449Trượt
02-11-19180Trượt
01-11-19568Trúng
31-10-19962Trúng
30-10-19698Trúng
29-10-19057Trượt
28-10-19208Trượt
27-10-19920Trượt
26-10-19309Trúng
25-10-19491Trượt
24-10-19074Trúng
23-10-19683Trượt
22-10-19906Trượt
21-10-19174Trúng
20-10-19806Trượt
19-10-19598Trúng
18-10-19817Trượt
17-10-19728Trượt
16-10-19941Trượt
15-10-19930Trúng
14-10-19799Trượt
13-10-19348Trúng
12-10-19409Trúng
11-10-19768Trúng
10-10-19946Trúng
09-10-19084Trúng
08-10-19115Trượt
07-10-19286Trượt
06-10-19275Trúng
05-10-19475Trượt
04-10-19638Trượt
03-10-19227Trúng
02-10-19034Trượt
01-10-19291Trượt
30-09-19549Trượt
29-09-19518Trượt
28-09-19416Trúng
27-09-19278Trúng
26-09-19680Trượt
25-09-19390Trượt
24-09-19024Trúng
23-09-19167Trượt
22-09-19074Trúng
21-09-19778Trúng
20-09-19991Trượt
19-09-19111Trượt
18-09-19846Trúng
17-09-19882Trượt
16-09-19894Trượt
15-09-19771Trượt
14-09-19843Trúng
13-09-19439Trượt
12-09-19717Trúng
11-09-19721Trượt
10-09-19811Trúng
09-09-19783Trúng
08-09-19599Trượt
07-09-19616Trúng
06-09-19617Trượt
05-09-19495Trượt
04-09-19784Trúng
03-09-19254Trúng
02-09-19904Trượt
01-09-19073Trượt
31-08-19301Trượt
30-08-19145Trượt
29-08-19061Trượt
28-08-19637Trượt
27-08-19583Trượt
26-08-19303Trượt
25-08-19301Trúng
24-08-19362Trúng
23-08-19184Trượt
22-08-19759Trượt
21-08-19224Trượt
20-08-19713Trượt
19-08-19129Trượt
18-08-19518Trượt
17-08-19598Trúng
16-08-19265Trượt
15-08-19221Trượt
14-08-19237Trượt
13-08-19402Trượt
12-08-19595Trượt
11-08-19311Trượt
10-08-19853Trượt
09-08-19443Trượt
08-08-19095Trượt
07-08-19816Trượt
06-08-19648Trúng
05-08-19071Trượt
04-08-19132Trúng
03-08-19333Trúng
02-08-19782Trúng
01-08-19616Trượt
31-07-19154Trượt
30-07-19357Trúng
29-07-19667Trượt
28-07-19575Trượt
27-07-19961Trượt
26-07-19403Trượt
25-07-19907Trượt
24-07-19698Trượt
23-07-19074Trúng
22-07-19598Trúng
21-07-19867Trượt
20-07-19705Trúng
19-07-19741Trượt
18-07-19541Trượt
17-07-19776Trượt
16-07-19355Trúng
15-07-19688Trượt
14-07-19912Trượt
13-07-19546Trượt
12-07-19449Trượt
11-07-19166Trúng
10-07-19969Trượt
09-07-19076Trượt
08-07-19783Trúng
07-07-19377Trượt
06-07-19000Trượt
05-07-19714Trượt
04-07-19893Trượt
03-07-19957Trượt
02-07-19978Trúng
01-07-19815Trượt
30-06-19149Trượt
29-06-19653Trượt
28-06-19979Trượt
27-06-19776Trúng
26-06-19900Trượt
25-06-19728Trượt
24-06-19338Trượt
23-06-19677Trượt
22-06-19592Trượt
21-06-19295Trượt
20-06-19948Trượt
19-06-19463Trượt
18-06-19570Trượt
17-06-19638Trượt
16-06-19637Trượt
15-06-19509Trúng
14-06-19101Trúng
13-06-19088Trượt
12-06-19659Trượt
11-06-19645Trượt
10-06-19323Trượt
09-06-19338Trúng
08-06-19088Trượt
07-06-19757Trượt
06-06-19740Trúng
05-06-19267Trúng
04-06-19339Trượt
03-06-19501Trượt
02-06-19357Trúng
01-06-19191Trúng
31-05-19631Trượt
30-05-19259Trượt
29-05-19745Trượt
28-05-19113Trượt
27-05-19634Trượt
26-05-19130Trượt
25-05-19107Trượt
24-05-19714Trượt
23-05-19037Trượt
22-05-19166Trượt
21-05-19339Trượt
20-05-19464Trúng
19-05-19579Trượt
18-05-19830Trượt
17-05-19532Trúng
16-05-19737Trượt
15-05-19631Trượt
14-05-19549Trượt
13-05-19214Trượt
12-05-19886Trúng
11-05-19359Trượt
10-05-19735Trúng
09-05-19099Trượt
08-05-19451Trượt
07-05-19053Trượt
06-05-19860Trượt
05-05-19081Trượt
04-05-19212Trượt