BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

 Chúng tôi đã chốt BA CÀNG MIỀN BẮC SUPER VIP Cam kết chính xác tuyệt đối !
 CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ
  Các bạn sẽ nhận được số từ Bây giờ
 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
24-01-21
24-01-21057Trượt
23-01-21927Trượt
22-01-21553Trượt
21-01-21925Trượt
20-01-21404Trượt
19-01-21677Trúng
18-01-21654Trượt
17-01-21953Trượt
16-01-21573Trượt
15-01-21216Trượt
14-01-21051Trượt
13-01-21204Trượt
12-01-21592Trúng
11-01-21511Trượt
10-01-21649Trượt
09-01-21939Trượt
08-01-21906Trượt
07-01-21762Trượt
06-01-21259Trượt
05-01-21898Trượt
04-01-21609Trượt
03-01-21273Trượt
02-01-21362Trượt
01-01-21063Trượt
31-12-20951Trượt
30-12-20875Trượt
29-12-20979Trượt
28-12-20291Trượt
27-12-20081Trượt
26-12-20753Trượt
25-12-20376Trượt
24-12-20706Trượt
23-12-20056Trượt
22-12-20805Trượt
21-12-20601Trượt
20-12-20522Trượt
19-12-20244Trượt
18-12-20934Trượt
17-12-20335Trượt
16-12-20363Trúng
15-12-20727Trượt
14-12-20261Trượt
13-12-20795Trượt
12-12-20350Trượt
11-12-20228Trượt
10-12-20965Trượt
09-12-20224Trượt
08-12-20214Trượt
07-12-20112Trượt
06-12-20249Trượt
05-12-20405Trúng
04-12-20745Trượt
03-12-20455Trượt
02-12-20110Trượt
01-12-20905Trượt
30-11-20321Trượt
29-11-20676Trượt
28-11-20847Trượt
27-11-20353Trượt
26-11-20311Trượt
25-11-20036Trúng
24-11-20064Trượt
23-11-20653Trượt
22-11-20792Trượt
21-11-20647Trượt
20-11-20203Trượt
19-11-20392Trượt
18-11-20143Trượt
17-11-20873Trượt
16-11-20466Trượt
15-11-20794Trượt
14-11-20091Trượt
13-11-20232Trượt
12-11-20801Trượt
11-11-20283Trượt
10-11-20612Trượt
09-11-20346Trượt
08-11-20920Trượt
07-11-20835Trượt
06-11-20533Trượt
05-11-20908Trượt
04-11-20501Trượt
03-11-20219Trượt
02-11-20058Trượt
01-11-20792Trượt
31-10-20152Trượt
30-10-20009Trượt
29-10-20136Trúng
28-10-20132Trượt
27-10-20228Trượt
26-10-20074Trượt
25-10-20436Trúng
24-10-20212Trượt
23-10-20654Trượt
22-10-20777Trượt
21-10-20834Trượt
20-10-20558Trượt
19-10-20285Trượt
18-10-20319Trúng
17-10-20453Trượt
16-10-20116Trượt
15-10-20149Trượt
14-10-20625Trượt
13-10-20716Trượt
12-10-20250Trượt
11-10-20132Trượt
10-10-20170Trượt
09-10-20541Trúng
08-10-20488Trượt
07-10-20803Trượt
06-10-20646Trượt
05-10-20233Trượt
04-10-20414Trượt
03-10-20161Trượt
02-10-20600Trúng
01-10-20734Trượt
30-09-20268Trúng
29-09-20975Trượt
28-09-20753Trượt
27-09-20446Trượt
26-09-20136Trượt
25-09-20640Trượt
24-09-20309Trượt
23-09-20711Trúng
22-09-20908Trượt
21-09-20475Trượt
20-09-20042Trúng
19-09-20277Trượt
18-09-20290Trúng
17-09-20677Trượt
16-09-20070Trượt
15-09-20847Trượt
14-09-20489Trúng
13-09-20463Trúng
12-09-20470Trượt
11-09-20148Trượt
10-09-20250Trượt
09-09-20000Trúng
08-09-20772Trượt
07-09-20427Trượt
06-09-20829Trượt
05-09-20450Trượt
04-09-20891Trượt
03-09-20738Trượt
02-09-20851Trượt
01-09-20557Trúng
31-08-20974Trượt
30-08-20783Trúng
29-08-20358Trượt
28-08-20448Trúng
27-08-20504Trượt
26-08-20882Trúng
25-08-20647Trượt
24-08-20806Trượt
23-08-20441Trúng
22-08-20535Trúng
21-08-20454Trúng
20-08-20366Trượt
19-08-20529Trượt
18-08-20724Trượt
17-08-20048Trượt
16-08-20671Trượt
15-08-20303Trượt
14-08-20514Trúng
13-08-20236Trượt
12-08-20852Trúng
11-08-20038Trượt
10-08-20232Trượt
09-08-20261Trượt
08-08-20628Trượt
07-08-20943Trượt
06-08-20375Trúng
05-08-20545Trượt
04-08-20357Trượt
03-08-20051Trượt
02-08-20318Trượt
01-08-20649Trượt
31-07-20362Trúng
30-07-20502Trượt
29-07-20179Trượt
28-07-20382Trúng
27-07-20938Trượt
26-07-20527Trượt
25-07-20565Trượt
24-07-20512Trượt
23-07-20912Trượt
22-07-20708Trượt
21-07-20543Trượt
20-07-20135Trượt
19-07-20804Trượt
18-07-20586Trúng
17-07-20519Trượt
16-07-20440Trượt
15-07-20102Trúng
14-07-20789Trúng
13-07-20191Trượt
12-07-20332Trượt
11-07-20338Trượt
10-07-20969Trúng
09-07-20668Trượt