BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý chính là Chìa Khóa Thành Công của bạn.

 Chúng tôi đã chốt BA CÀNG MIỀN BẮC SUPER VIP Cam kết chính xác tuyệt đối !
 CẦU: BA CÀNG MIỀN BẮC. Giá 2.000.000 VNĐ
  Các bạn sẽ nhận được số từ Bây giờ
 Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!
 Có thể nạp cộng dồn thẻ khác nhau.

Chúc các bạn thắng lớn hôm nay !

3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 2,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20097Trượt
30-03-20902Trúng
29-03-20914Trúng
28-03-20556Trượt
26-03-20901Trượt
25-03-20296Trúng
24-03-20764Trượt
23-03-20061Trượt
22-03-20024Trúng
21-03-20521Trúng
20-03-20736Trúng
19-03-20074Trúng
18-03-20489Trúng
17-03-20267Trúng
16-03-20680Trượt
15-03-20933Trượt
14-03-20053Trượt
13-03-20246Trượt
12-03-20837Trượt
11-03-20491Trượt
10-03-20834Trượt
09-03-20851Trượt
08-03-20540Trượt
07-03-20848Trượt
06-03-20870Trượt
05-03-20875Trượt
04-03-20647Trượt
03-03-20057Trượt
02-03-20787Trúng
01-03-20071Trượt
29-02-20195Trượt
28-02-20982Trúng
27-02-20245Trượt
26-02-20019Trượt
25-02-20633Trượt
24-02-20787Trượt
23-02-20144Trúng
22-02-20179Trượt
21-02-20560Trượt
20-02-20583Trượt
19-02-20658Trượt
18-02-20419Trượt
17-02-20413Trượt
16-02-20659Trượt
15-02-20707Trượt
14-02-20467Trượt
13-02-20152Trượt
12-02-20579Trượt
11-02-20696Trúng
10-02-20342Trượt
09-02-20347Trúng
08-02-20191Trúng
07-02-20973Trúng
06-02-20275Trúng
05-02-20291Trượt
04-02-20410Trúng
03-02-20423Trượt
02-02-20434Trúng
01-02-20837Trượt
31-01-20808Trượt
30-01-20109Trượt
29-01-20389Trúng
28-01-20979Trượt
23-01-20104Trượt
22-01-20768Trượt
21-01-20247Trượt
20-01-20850Trúng
19-01-20921Trúng
18-01-20491Trượt
17-01-20080Trượt
16-01-20290Trượt
15-01-20522Trượt
14-01-20218Trượt
13-01-20793Trượt
12-01-20880Trúng
11-01-20725Trượt
10-01-20650Trượt
09-01-20199Trượt
08-01-20629Trượt
07-01-20954Trúng
06-01-20012Trúng
05-01-20332Trượt
04-01-20396Trượt
03-01-20695Trượt
02-01-20334Trượt
01-01-20905Trúng
31-12-19908Trúng
30-12-19306Trượt
29-12-19701Trúng
28-12-19560Trượt
27-12-19443Trượt
26-12-19235Trượt
25-12-19081Trượt
24-12-19013Trượt
23-12-19905Trượt
22-12-19307Trượt
21-12-19267Trượt
20-12-19212Trượt
19-12-19081Trúng
18-12-19652Trượt
17-12-19480Trượt
16-12-19977Trượt
15-12-19918Trượt
14-12-19322Trượt
13-12-19476Trúng
12-12-19883Trượt
11-12-19346Trượt
10-12-19735Trượt
09-12-19058Trượt
08-12-19840Trúng
07-12-19238Trúng
06-12-19455Trượt
05-12-19486Trượt
04-12-19119Trúng
03-12-19484Trượt
02-12-19797Trúng
01-12-19955Trượt
30-11-19898Trượt
29-11-19450Trượt
28-11-19245Trượt
27-11-19255Trượt
26-11-19077Trượt
25-11-19316Trượt
24-11-19692Trượt
23-11-19905Trượt
22-11-19837Trượt
21-11-19176Trượt
20-11-19751Trúng
19-11-19942Trúng
18-11-19314Trượt
17-11-19269Trượt
16-11-19468Trượt
15-11-19121Trượt
14-11-19778Trượt
13-11-19871Trượt
12-11-19744Trúng
11-11-19116Trúng
10-11-19310Trúng
09-11-19502Trúng
08-11-19644Trượt
07-11-19024Trúng
06-11-19181Trúng
05-11-19057Trượt
04-11-19589Trượt
03-11-19449Trượt
02-11-19180Trượt
01-11-19568Trúng
31-10-19962Trúng
30-10-19698Trúng
29-10-19057Trượt
28-10-19208Trượt
27-10-19920Trượt
26-10-19309Trúng
25-10-19491Trượt
24-10-19074Trúng
23-10-19683Trượt
22-10-19906Trượt
21-10-19174Trúng
20-10-19806Trượt
19-10-19598Trúng
18-10-19817Trượt
17-10-19728Trượt
16-10-19941Trượt
15-10-19930Trúng
14-10-19799Trượt
13-10-19348Trúng
12-10-19409Trúng
11-10-19768Trúng
10-10-19946Trúng
09-10-19084Trúng
08-10-19115Trượt
07-10-19286Trượt
06-10-19275Trúng
05-10-19475Trượt
04-10-19638Trượt
03-10-19227Trúng
02-10-19034Trượt
01-10-19291Trượt
30-09-19549Trượt
29-09-19518Trượt
28-09-19416Trúng
27-09-19278Trúng
26-09-19680Trượt
25-09-19390Trượt
24-09-19024Trúng
23-09-19167Trượt
22-09-19074Trúng
21-09-19778Trúng
20-09-19991Trượt
19-09-19111Trượt
18-09-19846Trúng
17-09-19882Trượt
16-09-19894Trượt
15-09-19771Trượt
14-09-19843Trúng
13-09-19439Trượt
12-09-19717Trúng
11-09-19721Trượt
10-09-19811Trúng
09-09-19783Trúng