Xiên 4 MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

DÀN Xiên 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 1.000.000 VNĐ
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 200k nạp 5 lần)
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Lô Xiên 4 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-1963,04,58,47Trúng
18-11-1915,06,50,20Trượt
17-11-1915,57,59,45Trượt
16-11-1999,13,65,43Trượt
15-11-1963,28,60,27Trượt
14-11-1901,61,91,26Trúng
13-11-1968,38,18,16Trúng
12-11-1998,21,05,88Trượt
11-11-1951,81,94,59Trúng
10-11-1915,82,37,66Trượt
09-11-1974,58,50,09Trúng
08-11-1980,37,48,89Trượt
07-11-1976,95,14,07Trúng
06-11-1979,17,18,07Trượt
05-11-1914,01,02,62Trượt
04-11-1959,81,31,92Trượt
03-11-1908,29,31,90Trượt
02-11-1907,94,65,64Trúng
01-11-1951,86,72,92Trúng
31-10-1982,75,69,91Trượt
30-10-1999,23,14,47Trúng
29-10-1943,81,23,13Trúng
28-10-1999,18,35,37Trượt
27-10-1933,61,00,23Trúng
26-10-1975,97,37,24Trượt
25-10-1968,92,36,02Trượt
24-10-1988,18,04,57Trúng
23-10-1954,75,72,46Trượt
22-10-1911,24,17,93Trượt
21-10-1995,33,40,42Trúng
20-10-1960,71,86,43Trúng
19-10-1905,57,19,84Trúng
18-10-1905,22,32,69Trượt
17-10-1956,72,89,19Trượt
16-10-1994,55,41,45Trúng
15-10-1949,65,39,16Trượt
14-10-1955,76,94,29Trượt
13-10-1966,53,12,81Trượt
12-10-1903,48,69,75Trúng
11-10-1908,22,03,77Trượt
10-10-1943,42,90,99Trượt
09-10-1962,36,02,98Trượt
08-10-1938,54,05,97Trúng
07-10-1903,24,75,43Trúng
06-10-1932,96,67,05Trượt
05-10-1964,46,06,09Trúng
04-10-1931,99,60,68Trượt
03-10-1991,01,94,36Trượt
02-10-1998,81,17,95Trúng
01-10-1912,48,50,29Trượt
30-09-1981,69,52,20Trúng
29-09-1980,94,88,35Trúng
28-09-1912,60,29,46Trúng
27-09-1953,72,22,31Trượt
26-09-1975,29,20,12Trượt
25-09-1939,31,34,90Trượt
24-09-1980,16,36,40Trúng
23-09-1945,40,00,67Trượt
22-09-1972,04,92,10Trúng
21-09-1981,45,38,09Trượt
20-09-1933,87,70,40Trúng
19-09-1994,23,45,31Trượt
18-09-1940,31,77,79Trượt
17-09-1975,82,48,52Trúng
16-09-1909,80,47,29Trúng
15-09-1972,60,15,85Trượt
14-09-1934,36,60,85Trượt
13-09-1953,04,39,25Trượt
12-09-1971,62,01,85Trượt
11-09-1955,37,83,54Trượt
10-09-1970,32,11,42Trúng
09-09-1990,08,59,60Trượt
08-09-1966,20,17,14Trượt
07-09-1959,21,68,48Trúng
06-09-1941,47,10,31Trúng
05-09-1906,80,86,15Trượt
04-09-1912,59,67,08Trượt
03-09-1990,77,95,84Trượt
02-09-1980,57,10,47Trượt
01-09-1993,28,84,69Trúng
31-08-1950,78,85,99Trúng
30-08-1954,18,00,09Trượt
29-08-1972,52,28,96Trúng
28-08-1992,07,30,53Trúng
27-08-1911,62,22,76Trượt
26-08-1989,57,37,84Trượt
25-08-1907,19,22,25Trúng
24-08-1913,41,24,82Trượt
23-08-1973,76,34,67Trúng
22-08-1921,13,11,18Trượt
21-08-1928,74,70,34Trượt
20-08-1919,36,20,32Trượt
19-08-1994,52,42,35Trúng
18-08-1987,15,51,38Trượt
17-08-1989,25,53,65Trượt
16-08-1990,65,88,86Trượt
15-08-1938,61,56,57Trúng
14-08-1988,40,64,47Trượt
13-08-1990,15,22,44Trúng
12-08-1919,73,14,54Trượt
11-08-1926,74,43,34Trúng
10-08-1903,84,43,65Trúng
09-08-1956,44,02,69Trúng
08-08-1916,10,75,52Trượt
07-08-1984,30,07,00Trúng
06-08-1915,64,90,20Trượt
05-08-1987,95,57,91Trúng
04-08-1952,41,31,89Trúng
03-08-1914,69,74,37Trúng
02-08-1953,63,38,22Trúng
01-08-1965,61,01,68Trúng
31-07-1922,26,03,18Trúng
30-07-1947,90,94,81Trúng
29-07-1990,75,17,00Trượt
28-07-1912,15,29,45Trượt
27-07-1919,91,16,47Trượt
26-07-1974,13,50,68Trượt
25-07-1983,25,52,95Trượt
24-07-1947,51,80,65Trượt
23-07-1911,25,86,67Trượt
22-07-1977,37,80,36Trượt
21-07-1984,19,23,79Trượt
20-07-1923,29,18,78Trượt
19-07-1951,25,97,10Trúng
18-07-1907,54,29,43Trúng
17-07-1989,20,13,54Trượt
16-07-1993,00,72,32Trượt
15-07-1999,71,72,27Trượt
14-07-1998,82,88,04Trượt
13-07-1904,92,81,50Trượt
12-07-1917,28,11,57Trúng
11-07-1965,72,15,83Trúng
10-07-1980,91,81,06Trượt
09-07-1954,55,64,24Trượt
08-07-1949,30,13,04Trượt
07-07-1965,23,87,24Trúng
06-07-1905,66,88,49Trượt
05-07-1956,29,46,69Trượt
04-07-1999,86,94,29Trượt
03-07-1907,98,64,97Trúng
02-07-1943,66,25,65Trượt
01-07-1984,05,64,76Trúng
30-06-1915,78,51,23Trượt
29-06-1960,53,07,85Trượt
28-06-1955,70,93,13Trúng
27-06-1955,27,02,49Trúng
26-06-1900,68,37,95Trúng
25-06-1942,68,00,09Trượt
24-06-1980,83,75,30Trượt
23-06-1994,47,08,17Trượt
22-06-1927,60,02,95Trúng
21-06-1951,50,63,75Trượt
20-06-1972,74,22,60Trượt
19-06-1968,79,58,00Trúng
18-06-1923,53,00,95Trúng
17-06-1901,94,24,40Trượt
16-06-1983,39,12,66Trúng
15-06-1995,10,32,90Trượt
14-06-1900,28,70,32Trượt
13-06-1992,46,29,19Trượt
12-06-1946,85,90,72Trượt
11-06-1970,01,42,14Trượt
10-06-1920,66,86,39Trúng
09-06-1955,57,83,52Trúng
08-06-1985,01,71,64Trượt
07-06-1997,11,59,85Trượt
06-06-1917,62,87,97Trượt
05-06-1950,70,79,07Trúng
04-06-1959,52,46,56Trúng
03-06-1984,58,08,26Trượt
02-06-1995,43,93,49Trượt
01-06-1932,55,80,66Trúng
31-05-1927,41,79,04Trượt
30-05-1985,92,27,11Trượt
29-05-1930,81,35,13Trượt
28-05-1901,44,28,04Trượt
27-05-1948,45,76,24Trượt
26-05-1914,58,08,34Trượt
25-05-1986,50,80,37Trượt
24-05-1927,40,61,67Trượt
23-05-1901,65,21,49Trượt
22-05-1994,78,05,67Trúng
21-05-1937,97,79,73Trượt
20-05-1981,60,07,15Trúng
19-05-1985,76,50,68Trúng
18-05-1959,67,49,52Trúng
17-05-1993,10,17,09Trượt
16-05-1909,71,40,10Trượt
15-05-1929,54,63,39Trượt
14-05-1920,73,27,89Trượt
13-05-1993,46,90,59Trúng
12-05-1967,74,57,60Trúng
11-05-1997,35,10,23Trúng
10-05-1983,15,87,65Trượt
09-05-1979,35,54,44Trúng
08-05-1959,68,81,28Trúng
07-05-1984,66,23,17Trúng
06-05-1945,78,03,97Trượt
05-05-1929,22,01,83Trượt
04-05-1990,53,03,07Trượt