Xiên 4 MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

DÀN Xiên 4 SỐ MIỀN BẮCgiá : 1.000.000 VNĐ
Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 4 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 5 cái 200k nạp 5 lần)
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Lô Xiên 4 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-02-20
17-02-2042,04,65,41Trúng
16-02-2023,89,84,67Trúng
15-02-2036,22,97,46Trượt
14-02-2089,44,63,74Trúng
13-02-2005,32,31,34Trúng
12-02-2071,49,48,22Trúng
11-02-2011,33,70,84Trúng
10-02-2056,59,34,41Trượt
09-02-2072,84,45,87Trượt
08-02-2066,54,41,86Trượt
07-02-2013,43,73,19Trượt
06-02-2088,28,75,22Trượt
05-02-2094,18,68,97Trúng
04-02-2041,03,98,73Trúng
03-02-2059,84,35,76Trượt
02-02-2084,53,08,28Trượt
01-02-2032,01,48,11Trượt
31-01-2074,47,40,84Trượt
30-01-2092,73,06,14Trượt
29-01-2025,10,89,28Trúng
28-01-2064,95,61,21Trượt
23-01-2070,97,90,93Trúng
22-01-2092,70,58,43Trúng
21-01-2017,47,43,06Trúng
20-01-2064,88,19,35Trượt
19-01-2021,12,04,10Trượt
18-01-2049,89,48,35Trúng
17-01-2038,92,49,68Trúng
16-01-2094,18,19,62Trúng
15-01-2068,75,79,24Trượt
14-01-2019,65,94,69Trượt
13-01-2057,11,92,04Trúng
12-01-2064,62,48,67Trượt
11-01-2059,01,87,36Trượt
10-01-2023,53,77,98Trượt
09-01-2059,14,16,87Trượt
08-01-2004,64,05,83Trúng
07-01-2078,00,85,52Trúng
06-01-2004,07,84,72Trượt
05-01-2021,59,56,55Trúng
04-01-2005,18,13,40Trượt
03-01-2060,06,33,75Trúng
02-01-2085,04,86,26Trượt
01-01-2036,10,94,68Trúng
31-12-1939,77,64,86Trúng
30-12-1961,20,18,01Trúng
29-12-1967,64,90,77Trượt
28-12-1962,33,30,23Trượt
27-12-1942,99,68,88Trượt
26-12-1954,82,75,47Trúng
25-12-1907,04,02,76Trúng
24-12-1934,16,89,88Trượt
23-12-1974,51,96,35Trúng
22-12-1924,53,29,63Trúng
21-12-1929,03,46,56Trượt
20-12-1999,57,18,31Trượt
19-12-1906,60,53,59Trượt
18-12-1933,10,49,70Trúng
17-12-1994,35,28,76Trượt
16-12-1969,09,80,23Trượt
15-12-1971,14,99,36Trượt
14-12-1978,86,79,58Trúng
13-12-1953,85,61,11Trượt
12-12-1928,68,75,33Trượt
11-12-1988,75,78,67Trượt
10-12-1909,51,69,82Trượt
09-12-1912,59,15,38Trúng
08-12-1992,42,63,49Trúng
07-12-1924,77,93,23Trượt
06-12-1941,73,32,05Trượt
05-12-1921,25,92,37Trúng
04-12-1964,07,82,01Trúng
03-12-1953,86,64,76Trượt
02-12-1962,57,21,01Trúng
01-12-1927,61,32,18Trúng
30-11-1994,00,98,72Trượt
29-11-1948,87,03,38Trúng
28-11-1987,39,01,02Trượt
27-11-1998,72,60,04Trượt
26-11-1905,92,70,23Trượt
25-11-1947,24,85,36Trúng
24-11-1994,40,98,35Trượt
23-11-1947,74,61,08Trúng
22-11-1960,91,80,17Trượt
21-11-1943,69,12,20Trúng
20-11-1926,52,01,70Trượt
19-11-1963,04,58,47Trúng
18-11-1915,06,50,20Trượt
17-11-1915,57,59,45Trượt
16-11-1999,13,65,43Trượt
15-11-1963,28,60,27Trượt
14-11-1901,61,91,26Trúng
13-11-1968,38,18,16Trúng
12-11-1998,21,05,88Trượt
11-11-1951,81,94,59Trúng
10-11-1915,82,37,66Trượt
09-11-1974,58,50,09Trúng
08-11-1980,37,48,89Trượt
07-11-1976,95,14,07Trúng
06-11-1979,17,18,07Trượt
05-11-1914,01,02,62Trượt
04-11-1959,81,31,92Trượt
03-11-1908,29,31,90Trượt
02-11-1907,94,65,64Trúng
01-11-1951,86,72,92Trúng
31-10-1982,75,69,91Trượt
30-10-1999,23,14,47Trúng
29-10-1943,81,23,13Trúng
28-10-1999,18,35,37Trượt
27-10-1933,61,00,23Trúng
26-10-1975,97,37,24Trượt
25-10-1968,92,36,02Trượt
24-10-1988,18,04,57Trúng
23-10-1954,75,72,46Trượt
22-10-1911,24,17,93Trượt
21-10-1995,33,40,42Trúng
20-10-1960,71,86,43Trúng
19-10-1905,57,19,84Trúng
18-10-1905,22,32,69Trượt
17-10-1956,72,89,19Trượt
16-10-1994,55,41,45Trúng
15-10-1949,65,39,16Trượt
14-10-1955,76,94,29Trượt
13-10-1966,53,12,81Trượt
12-10-1903,48,69,75Trúng
11-10-1908,22,03,77Trượt
10-10-1943,42,90,99Trượt
09-10-1962,36,02,98Trượt
08-10-1938,54,05,97Trúng
07-10-1903,24,75,43Trúng
06-10-1932,96,67,05Trượt
05-10-1964,46,06,09Trúng
04-10-1931,99,60,68Trượt
03-10-1991,01,94,36Trượt
02-10-1998,81,17,95Trúng
01-10-1912,48,50,29Trượt
30-09-1981,69,52,20Trúng
29-09-1980,94,88,35Trúng
28-09-1912,60,29,46Trúng
27-09-1953,72,22,31Trượt
26-09-1975,29,20,12Trượt
25-09-1939,31,34,90Trượt
24-09-1980,16,36,40Trúng
23-09-1945,40,00,67Trượt
22-09-1972,04,92,10Trúng
21-09-1981,45,38,09Trượt
20-09-1933,87,70,40Trúng
19-09-1994,23,45,31Trượt
18-09-1940,31,77,79Trượt
17-09-1975,82,48,52Trúng
16-09-1909,80,47,29Trúng
15-09-1972,60,15,85Trượt
14-09-1934,36,60,85Trượt
13-09-1953,04,39,25Trượt
12-09-1971,62,01,85Trượt
11-09-1955,37,83,54Trượt
10-09-1970,32,11,42Trúng
09-09-1990,08,59,60Trượt
08-09-1966,20,17,14Trượt
07-09-1959,21,68,48Trúng
06-09-1941,47,10,31Trúng
05-09-1906,80,86,15Trượt
04-09-1912,59,67,08Trượt
03-09-1990,77,95,84Trượt
02-09-1980,57,10,47Trượt
01-09-1993,28,84,69Trúng
31-08-1950,78,85,99Trúng
30-08-1954,18,00,09Trượt
29-08-1972,52,28,96Trúng
28-08-1992,07,30,53Trúng
27-08-1911,62,22,76Trượt
26-08-1989,57,37,84Trượt
25-08-1907,19,22,25Trúng
24-08-1913,41,24,82Trượt
23-08-1973,76,34,67Trúng
22-08-1921,13,11,18Trượt
21-08-1928,74,70,34Trượt
20-08-1919,36,20,32Trượt
19-08-1994,52,42,35Trúng
18-08-1987,15,51,38Trượt
17-08-1989,25,53,65Trượt
16-08-1990,65,88,86Trượt
15-08-1938,61,56,57Trúng
14-08-1988,40,64,47Trượt
13-08-1990,15,22,44Trúng
12-08-1919,73,14,54Trượt
11-08-1926,74,43,34Trúng
10-08-1903,84,43,65Trúng
09-08-1956,44,02,69Trúng
08-08-1916,10,75,52Trượt
07-08-1984,30,07,00Trúng
06-08-1915,64,90,20Trượt
05-08-1987,95,57,91Trúng
04-08-1952,41,31,89Trúng
03-08-1914,69,74,37Trúng
02-08-1953,63,38,22Trúng
01-08-1965,61,01,68Trúng
31-07-1922,26,03,18Trúng
30-07-1947,90,94,81Trúng
29-07-1990,75,17,00Trượt