Đã chốt DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC siêu chính xác hôm nay

 Một bộ số DÀN LÔ XIÊN 3 MIỀN BẮC, giá : 800.000 VNĐ
 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây 2 bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.
Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 8 cai 100k )
Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Lô Xiên 3 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 800,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-1963,42,40Trúng
18-11-1969,95,73Trượt
17-11-1925,21,60Trượt
16-11-1942,18,66Trượt
15-11-1984,17,21Trượt
14-11-1903,99,41Trượt
13-11-1989,00,80Trượt
12-11-1931,99,78Trượt
11-11-1919,02,14Trúng
10-11-1957,47,10Trúng
09-11-1903,60,73Trúng
08-11-1937,71,98Trượt
07-11-1914,36,95Trúng
06-11-1993,90,47Trúng
05-11-1957,48,22Trúng
04-11-1923,77,74Trúng
03-11-1925,34,38Trúng
02-11-1906,04,69Trượt
01-11-1951,33,72Trúng
31-10-1912,54,42Trúng
30-10-1945,50,68Trúng
29-10-1955,04,52Trúng
28-10-1976,52,30Trượt
27-10-1998,99,81Trượt
26-10-1905,71,09Trúng
25-10-1962,43,84Trúng
24-10-1915,84,90Trúng
23-10-1953,88,09Trượt
22-10-1963,35,21Trúng
21-10-1902,04,99Trượt
20-10-1971,43,86Trúng
19-10-1925,34,21Trượt
18-10-1997,37,59Trúng
17-10-1953,73,49Trúng
16-10-1921,93,92Trượt
15-10-1971,14,28Trượt
14-10-1933,75,36Trúng
13-10-1999,56,73Trượt
12-10-1919,03,63Trúng
11-10-1995,31,80Trúng
10-10-1921,02,40Trúng
09-10-1920,21,72Trúng
08-10-1933,40,70Trượt
07-10-1980,00,43Trúng
06-10-1998,01,03Trượt
05-10-1977,79,01Trượt
04-10-1955,94,60Trượt
03-10-1927,54,25Trúng
02-10-1912,81,74Trúng
01-10-1928,80,32Trúng
30-09-1914,20,96Trượt
29-09-1909,70,68Trúng
28-09-1972,12,14Trúng
27-09-1970,38,13Trượt
26-09-1980,63,50Trượt
25-09-1903,30,92Trúng
24-09-1902,26,24Trúng
23-09-1917,41,40Trượt
22-09-1910,70,92Trúng
21-09-1974,43,29Trượt
20-09-1947,94,69Trượt
19-09-1906,20,85Trúng
18-09-1919,29,49Trúng
17-09-1949,52,05Trúng
16-09-1997,78,99Trúng
15-09-1911,65,97Trúng
14-09-1921,55,30Trượt
13-09-1983,27,61Trượt
12-09-1926,23,66Trúng
11-09-1963,49,67Trúng
10-09-1942,98,87Trúng
09-09-1917,90,24Trượt
08-09-1996,02,51Trúng
07-09-1938,21,57Trúng
06-09-1936,10,35Trúng
05-09-1978,00,71Trúng
04-09-1936,04,24Trúng
03-09-1945,62,13Trượt
02-09-1912,41,39Trúng
01-09-1941,38,97Trượt
31-08-1989,95,22Trúng
30-08-1954,60,78Trượt
29-08-1996,55,76Trúng
28-08-1955,82,44Trượt
27-08-1977,69,60Trượt
26-08-1939,31,55Trượt
25-08-1998,08,43Trượt
24-08-1949,83,98Trượt
23-08-1943,86,96Trượt
22-08-1956,60,75Trúng
21-08-1998,50,54Trúng
20-08-1948,73,01Trượt
19-08-1958,93,41Trúng
18-08-1996,70,09Trúng
17-08-1958,27,33Trúng
16-08-1966,82,60Trượt
15-08-1917,81,70Trượt
14-08-1945,59,78Trúng
13-08-1992,22,74Trượt
12-08-1912,06,30Trượt
11-08-1998,90,26Trượt
10-08-1902,85,92Trúng
09-08-1963,72,90Trượt
08-08-1999,14,90Trượt
07-08-1914,45,23Trượt
06-08-1988,03,50Trúng
05-08-1980,13,49Trượt
04-08-1932,53,05Trúng
03-08-1950,93,37Trượt
02-08-1945,60,80Trượt
01-08-1900,40,16Trượt
31-07-1962,66,36Trượt
30-07-1930,21,67Trúng
29-07-1957,48,83Trúng
28-07-1930,24,52Trúng
27-07-1951,49,97Trúng
26-07-1917,31,30Trúng
25-07-1905,63,82Trúng
24-07-1944,92,58Trượt
23-07-1921,55,64Trúng
22-07-1936,21,52Trúng
21-07-1922,40,70Trượt
20-07-1978,42,29Trượt
19-07-1989,88,36Trượt
18-07-1975,29,11Trúng
17-07-1940,39,20Trượt
16-07-1990,96,53Trúng
15-07-1951,04,20Trúng
14-07-1982,78,88Trượt
13-07-1997,02,89Trúng
12-07-1950,93,45Trượt
11-07-1937,56,51Trượt
10-07-1996,13,28Trượt
09-07-1968,07,30Trúng
08-07-1952,13,01Trúng
07-07-1994,31,16Trượt
06-07-1900,60,45Trúng
05-07-1981,27,33Trượt
04-07-1960,20,57Trúng
03-07-1925,49,34Trượt
02-07-1973,46,35Trượt
01-07-1925,90,26Trượt
30-06-1920,81,17Trượt
29-06-1976,71,67Trượt
28-06-1951,55,30Trúng
27-06-1920,02,86Trúng
26-06-1990,76,41Trúng
25-06-1989,04,34Trúng
24-06-1937,04,55Trượt
23-06-1980,13,32Trượt
22-06-1915,85,31Trượt
21-06-1992,76,75Trượt
20-06-1985,71,83Trượt
19-06-1971,25,84Trượt
18-06-1923,78,62Trúng
17-06-1948,03,35Trượt
16-06-1928,62,98Trúng
15-06-1942,33,27Trúng
14-06-1909,52,72Trúng
13-06-1943,16,45Trượt
12-06-1928,98,40Trúng
11-06-1988,29,51Trượt
10-06-1993,67,87Trúng
09-06-1953,90,74Trượt
08-06-1977,01,39Trúng
07-06-1900,87,21Trượt
06-06-1915,34,78Trúng
05-06-1950,60,07Trúng
04-06-1967,11,32Trượt
03-06-1939,90,27Trượt
02-06-1950,07,68Trúng
01-06-1996,59,15Trượt
31-05-1918,15,19Trượt
30-05-1912,51,06Trượt
29-05-1998,89,81Trượt
28-05-1915,82,13Trượt
27-05-1999,16,26Trượt
26-05-1977,07,64Trúng
25-05-1929,25,18Trúng
24-05-1932,22,27Trượt
23-05-1998,12,55Trượt
22-05-1984,02,33Trượt
21-05-1919,89,23Trượt
20-05-1947,34,81Trúng
19-05-1996,57,58Trúng
18-05-1937,61,73Trượt
17-05-1941,24,84Trượt
16-05-1974,28,85Trượt
15-05-1937,12,41Trượt
14-05-1917,71,13Trượt
13-05-1977,90,97Trúng
12-05-1976,81,56Trượt
11-05-1923,14,87Trượt
10-05-1932,15,02Trượt
09-05-1993,35,27Trúng
08-05-1954,28,61Trượt
07-05-1914,59,90Trúng
06-05-1986,99,72Trượt
05-05-1941,11,35Trúng
04-05-1986,03,71Trượt