Chúng Tôi Đã Có Lô Xiên 2 VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác, Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 600.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con Lô Siêu VIP Miền BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 

Lô Xiên 2 VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-1931,58Trúng
18-11-1972,38Trúng
17-11-1901,13Trúng
16-11-1998,78Trúng
15-11-1936,07Trượt
14-11-1937,64Trượt
13-11-1960,90Trượt
12-11-1957,40Trượt
11-11-1919,20Trúng
10-11-1905,55Trúng
09-11-1901,34Trượt
08-11-1992,81Trượt
07-11-1924,36Trúng
06-11-1960,96Trượt
05-11-1932,90Trúng
04-11-1975,27Trượt
03-11-1904,38Trúng
02-11-1925,99Trượt
01-11-1917,32Trượt
31-10-1909,60Trượt
30-10-1949,45Trúng
29-10-1933,92Trượt
28-10-1934,17Trúng
27-10-1961,22Trúng
26-10-1940,20Trượt
25-10-1943,00Trúng
24-10-1938,87Trúng
23-10-1910,28Trượt
22-10-1941,66Trúng
21-10-1932,14Trượt
20-10-1903,14Trượt
19-10-1937,05Trúng
18-10-1947,29Trúng
17-10-1947,41Trúng
16-10-1946,60Trượt
15-10-1945,29Trúng
14-10-1979,21Trúng
13-10-1992,37Trúng
12-10-1953,51Trượt
11-10-1968,31Trúng
10-10-1960,02Trúng
09-10-1958,92Trượt
08-10-1921,68Trúng
07-10-1931,86Trượt
06-10-1932,47Trượt
05-10-1995,69Trượt
04-10-1986,71Trượt
03-10-1975,51Trúng
02-10-1969,95Trượt
01-10-1937,25Trượt
30-09-1950,75Trượt
29-09-1988,81Trúng
28-09-1920,54Trúng
27-09-1966,33Trượt
26-09-1912,85Trúng
25-09-1974,44Trượt
24-09-1919,89Trượt
23-09-1931,85Trúng
22-09-1968,97Trượt
21-09-1916,29Trượt
20-09-1953,08Trúng
19-09-1992,96Trượt
18-09-1903,78Trúng
17-09-1970,17Trượt
16-09-1916,09Trúng
15-09-1948,87Trúng
14-09-1928,02Trượt
13-09-1998,99Trượt
12-09-1908,83Trượt
11-09-1926,72Trượt
10-09-1958,70Trúng
09-09-1986,52Trượt
08-09-1979,48Trúng
07-09-1970,35Trúng
06-09-1968,83Trượt
05-09-1903,94Trúng
04-09-1930,57Trúng
03-09-1948,87Trượt
02-09-1916,54Trúng
01-09-1991,65Trượt
31-08-1978,36Trúng
30-08-1960,21Trượt
29-08-1902,25Trúng
28-08-1908,30Trúng
27-08-1947,69Trượt
26-08-1917,00Trúng
25-08-1935,46Trúng
24-08-1923,40Trúng
23-08-1939,63Trúng
22-08-1933,52Trúng
21-08-1988,43Trượt
20-08-1913,39Trượt
19-08-1906,70Trúng
18-08-1979,29Trượt
17-08-1960,98Trúng
16-08-1905,72Trượt
15-08-1991,25Trúng
14-08-1972,80Trượt
13-08-1918,04Trượt
12-08-1944,33Trượt
11-08-1987,41Trúng
10-08-1965,14Trúng
09-08-1936,47Trượt
08-08-1995,61Trúng
07-08-1937,15Trượt
06-08-1959,13Trượt
05-08-1936,45Trúng
04-08-1978,87Trúng
03-08-1905,99Trượt
02-08-1945,73Trượt
01-08-1977,47Trượt
31-07-1972,77Trượt
30-07-1923,78Trượt
29-07-1948,07Trúng
28-07-1916,69Trúng
27-07-1992,33Trúng
26-07-1976,99Trúng
25-07-1982,72Trúng
24-07-1947,65Trượt
23-07-1928,41Trúng
22-07-1947,24Trúng
21-07-1971,60Trúng
20-07-1983,66Trúng
19-07-1998,76Trúng
18-07-1907,69Trúng
17-07-1988,51Trúng
16-07-1967,70Trượt
15-07-1980,22Trượt
14-07-1975,32Trượt
13-07-1924,29Trượt
12-07-1995,93Trượt
11-07-1932,50Trượt
10-07-1958,92Trúng
09-07-1910,59Trượt
08-07-1910,03Trượt
07-07-1970,29Trúng
06-07-1918,00Trượt
05-07-1942,45Trượt
04-07-1982,65Trúng
03-07-1928,90Trúng
02-07-1956,77Trúng
01-07-1940,41Trúng
30-06-1963,09Trượt
29-06-1944,92Trượt
28-06-1937,94Trúng
27-06-1920,23Trúng
26-06-1994,36Trượt
25-06-1940,49Trượt
24-06-1946,72Trượt
23-06-1907,64Trượt
22-06-1995,10Trượt
21-06-1950,34Trượt
20-06-1973,05Trượt
19-06-1924,92Trượt
18-06-1929,18Trượt
17-06-1924,72Trượt
16-06-1951,28Trúng
15-06-1929,27Trúng
14-06-1982,83Trúng
13-06-1905,83Trúng
12-06-1937,28Trượt
11-06-1929,69Trượt
10-06-1925,73Trượt
09-06-1916,28Trúng
08-06-1900,39Trúng
07-06-1941,20Trúng
06-06-1924,89Trượt
05-06-1993,07Trúng
04-06-1911,80Trượt
03-06-1963,35Trượt
02-06-1937,04Trúng
01-06-1923,98Trúng
31-05-1977,09Trúng
30-05-1906,84Trượt
29-05-1901,21Trúng
28-05-1973,26Trúng
27-05-1987,60Trượt
26-05-1969,12Trúng
25-05-1916,87Trúng
24-05-1993,44Trúng
23-05-1932,15Trượt
22-05-1920,04Trượt
21-05-1909,98Trượt
20-05-1965,99Trượt
19-05-1985,68Trúng
18-05-1926,62Trượt
17-05-1947,50Trúng
16-05-1932,31Trúng
15-05-1987,55Trúng
14-05-1980,95Trúng
13-05-1949,48Trượt
12-05-1928,21Trượt
11-05-1980,92Trúng
10-05-1956,62Trúng
09-05-1929,47Trượt
08-05-1967,68Trúng
07-05-1905,81Trúng
06-05-1929,37Trúng
05-05-1995,91Trượt
04-05-1910,65Trượt