BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chốt Lô 3 số Miền Trung siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19Đắc Lắc: 396,
Quảng Nam: 980
Trượt
18-11-19TT Huế: 533,
Phú Yên: 854
TT Huế: Trúng
17-11-19Kon Tum: 543,
Khánh Hòa: 174
Trượt
16-11-19Đà Nẵng: 851,
Quảng Ngãi: 085,
Đắc Nông: 423
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-11-19Gia Lai: 967,
Ninh Thuận: 700
Trượt
14-11-19Bình Định: 822,
Quảng Trị: 371,
Quảng Bình: 378
Trượt
13-11-19Đà Nẵng: 674,
Khánh Hòa: 879
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
12-11-19Đắc Lắc: 229,
Quảng Nam: 090
Trượt
11-11-19TT Huế: 314,
Phú Yên: 948
Phú Yên: Trúng
10-11-19Kon Tum: 703,
Khánh Hòa: 777
Khánh Hòa: Trúng
09-11-19Đà Nẵng: 590,
Quảng Ngãi: 383,
Đắc Nông: 450
Đà Nẵng: Trúng
08-11-19Gia Lai: 506,
Ninh Thuận: 796
Trượt
07-11-19Bình Định: 399,
Quảng Trị: 503,
Quảng Bình: 064
Quảng Trị: Trúng
06-11-19Đà Nẵng: 851,
Khánh Hòa: 189
Trượt
05-11-19Đắc Lắc: 290,
Quảng Nam: 811
Quảng Nam: Trúng
04-11-19TT Huế: 787,
Phú Yên: 280
Trượt
03-11-19Kon Tum: 576,
Khánh Hòa: 364
Khánh Hòa: Trúng
02-11-19Đà Nẵng: 296,
Quảng Ngãi: 727,
Đắc Nông: 880
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
01-11-19Gia Lai: 975,
Ninh Thuận: 467
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
31-10-19Bình Định: 907,
Quảng Trị: 064,
Quảng Bình: 360
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
30-10-19Đà Nẵng: 579,
Khánh Hòa: 238
Đà Nẵng: Trúng
29-10-19Đắc Lắc: 041,
Quảng Nam: 811
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
28-10-19TT Huế: 699,
Phú Yên: 043
Phú Yên: Trúng
27-10-19Kon Tum: 269,
Khánh Hòa: 160
Khánh Hòa: Trúng
26-10-19Đà Nẵng: 504,
Quảng Ngãi: 923,
Đắc Nông: 755
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
25-10-19Gia Lai: 334,
Ninh Thuận: 340
Ninh Thuận: Trúng
24-10-19Bình Định: 533,
Quảng Trị: 436,
Quảng Bình: 942
Quảng Trị: Trúng
23-10-19Đà Nẵng: 667,
Khánh Hòa: 005
Đà Nẵng: Trúng
22-10-19Đắc Lắc: 308,
Quảng Nam: 341
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
21-10-19TT Huế: 121,
Phú Yên: 603
Trượt
20-10-19Kon Tum: 826,
Khánh Hòa: 567
Trượt
19-10-19Đà Nẵng: 014,
Quảng Ngãi: 828,
Đắc Nông: 130
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
18-10-19Gia Lai: 035,
Ninh Thuận: 346
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
17-10-19Bình Định: 060,
Quảng Trị: 972,
Quảng Bình: 381
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
16-10-19Đà Nẵng: 021,
Khánh Hòa: 806
Trượt
15-10-19Đắc Lắc: 548,
Quảng Nam: 491
Đắc Lắc: Trúng
14-10-19TT Huế: 796,
Phú Yên: 199
Phú Yên: Trúng
13-10-19Kon Tum: 205,
Khánh Hòa: 992
Khánh Hòa: Trúng
12-10-19Đà Nẵng: 587,
Quảng Ngãi: 503,
Đắc Nông: 854
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
11-10-19Gia Lai: 253,
Ninh Thuận: 333
Gia Lai: Trúng
10-10-19Bình Định: 473,
Quảng Trị: 465,
Quảng Bình: 174
Trượt
09-10-19Đà Nẵng: 091,
Khánh Hòa: 994
Khánh Hòa: Trúng
08-10-19Đắc Lắc: 810,
Quảng Nam: 553
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
07-10-19TT Huế: 988,
Phú Yên: 115
Trượt
06-10-19Kon Tum: 634,
Khánh Hòa: 398
Kon Tum: Trúng
05-10-19Đà Nẵng: 664,
Quảng Ngãi: 385,
Đắc Nông: 216
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
04-10-19Gia Lai: 154,
Ninh Thuận: 480
Ninh Thuận: Trúng
03-10-19Bình Định: 167,
Quảng Trị: 680,
Quảng Bình: 570
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-10-19Đà Nẵng: 541,
Khánh Hòa: 838
Khánh Hòa: Trúng
01-10-19Đắc Lắc: 514,
Quảng Nam: 285
Trượt
30-09-19TT Huế: 793,
Phú Yên: 797
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-09-19Kon Tum: 999,
Khánh Hòa: 675
Trượt
28-09-19Đà Nẵng: 771,
Quảng Ngãi: 348,
Đắc Nông: 190
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
27-09-19Gia Lai: 396,
Ninh Thuận: 973
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
26-09-19Bình Định: 107,
Quảng Trị: 931,
Quảng Bình: 176
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
25-09-19Đà Nẵng: 865,
Khánh Hòa: 876
Đà Nẵng: Trúng
24-09-19Đắc Lắc: 486,
Quảng Nam: 290
Trượt
23-09-19TT Huế: 507,
Phú Yên: 745
Phú Yên: Trúng
22-09-19Kon Tum: 948,
Khánh Hòa: 770
Kon Tum: Trúng
21-09-19Đà Nẵng: 088,
Quảng Ngãi: 751,
Đắc Nông: 245
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
20-09-19Gia Lai: 528,
Ninh Thuận: 133
Gia Lai: Trúng
19-09-19Bình Định: 182,
Quảng Trị: 054,
Quảng Bình: 433
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
18-09-19Đà Nẵng: 123,
Khánh Hòa: 556
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
17-09-19Đắc Lắc: 170,
Quảng Nam: 349
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
16-09-19TT Huế: 059,
Phú Yên: 891
Phú Yên: Trúng
15-09-19Kon Tum: 195,
Khánh Hòa: 785
Kon Tum: Trúng
14-09-19Đà Nẵng: 782,
Quảng Ngãi: 247,
Đắc Nông: 903
Đắc Nông: Trúng
13-09-19Gia Lai: 727,
Ninh Thuận: 711
Ninh Thuận: Trúng
12-09-19Bình Định: 552,
Quảng Trị: 781,
Quảng Bình: 722
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-09-19Đà Nẵng: 761,
Khánh Hòa: 803
Đà Nẵng: Trúng
10-09-19Đắc Lắc: 129,
Quảng Nam: 751
Đắc Lắc: Trúng
09-09-19TT Huế: 713,
Phú Yên: 626
TT Huế: Trúng
08-09-19Kon Tum: 030,
Khánh Hòa: 551
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-09-19Đà Nẵng: 252,
Quảng Ngãi: 083,
Đắc Nông: 040
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
06-09-19Gia Lai: 520,
Ninh Thuận: 090
Ninh Thuận: Trúng
05-09-19Bình Định: 143,
Quảng Trị: 266,
Quảng Bình: 389
Quảng Trị: Trúng
04-09-19Đà Nẵng: 874,
Khánh Hòa: 261
Đà Nẵng: Trúng
03-09-19Đắc Lắc: 099,
Quảng Nam: 143
Đắc Lắc: Trúng
02-09-19TT Huế: 815,
Phú Yên: 567
Phú Yên: Trúng
01-09-19Kon Tum: 253,
Khánh Hòa: 431
Khánh Hòa: Trúng
31-08-19Đà Nẵng: 191,
Quảng Ngãi: 976,
Đắc Nông: 212
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
30-08-19Gia Lai: 590,
Ninh Thuận: 104
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
29-08-19Bình Định: 507,
Quảng Trị: 616,
Quảng Bình: 872
Quảng Trị: Trúng
28-08-19Đà Nẵng: 778,
Khánh Hòa: 204
Đà Nẵng: Trúng
27-08-19Đắc Lắc: 869,
Quảng Nam: 015
Trượt
26-08-19TT Huế: 196,
Phú Yên: 909
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
25-08-19Kon Tum: 365,
Khánh Hòa: 182
Khánh Hòa: Trúng
24-08-19Đà Nẵng: 268,
Quảng Ngãi: 726
Trượt