BÍ QUYẾT: Đã xác định chơi bạn cứ tự tin lấy số và chốt là sẽ ăn, không nên phân tán tư tưởng rồi loạn số.Các bạn nên theo một cầu cố định, chia vốn hằng ngày, chiến thuật hợp lý để đảm bảo lợi nhuận cao nhất

 Chốt Lô 3 số Miền Trung siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

Chú ý:Số sẽ xuất hiện tại đây ngay khi nạp thẻ thành công!

Lô ba số Miền Trung Siêu Chuẩn chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 578,
Quảng Nam: 230
Đắc Lắc: Trúng
30-03-20TT Huế: 692,
Phú Yên: 077
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
29-03-20Kon Tum: 306,
Khánh Hòa: 779
Kon Tum: Trúng
28-03-20Đà Nẵng: 935,
Quảng Ngãi: 926,
Đắc Nông: 547
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
25-03-20Khánh Hòa: 596,
Đà Nẵng: 409
Khánh Hòa: Trúng
24-03-20Đắc Lắc: 130,
Quảng Nam: 812
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
23-03-20TT Huế: 117,
Phú Yên: 028
TT Huế: Trúng
22-03-20Kon Tum: 259,
Khánh Hòa: 745
Trượt
21-03-20Đà Nẵng: 252,
Quảng Ngãi: 147,
Đắc Nông: 770
Quảng Ngãi: Trúng
20-03-20Gia Lai: 227,
Ninh Thuận: 703
Gia Lai: Trúng
19-03-20Bình Định: 249,
Quảng Trị: 654,
Quảng Bình: 157
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
18-03-20Đà Nẵng: 697,
Khánh Hòa: 676
Khánh Hòa: Trúng
17-03-20Đắc Lắc: 114,
Quảng Nam: 329
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
16-03-20TT Huế: 687,
Phú Yên: 754
Trượt
15-03-20Kon Tum: 822,
Khánh Hòa: 249
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-03-20Đà Nẵng: 010,
Quảng Ngãi: 729,
Đắc Nông: 121
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
13-03-20Gia Lai: 448,
Ninh Thuận: 546
Trượt
12-03-20Bình Định: 481,
Quảng Trị: 190,
Quảng Bình: 286
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-03-20Đà Nẵng: 162,
Khánh Hòa: 546
Khánh Hòa: Trúng
10-03-20Đắc Lắc: 916,
Quảng Nam: 312
Đắc Lắc: Trúng
09-03-20TT Huế: 318,
Phú Yên: 878
Trượt
08-03-20Kon Tum: 707,
Khánh Hòa: 142
Trượt
07-03-20Đà Nẵng: 106,
Quảng Ngãi: 848,
Đắc Nông: 535
Đắc Nông: Trúng
06-03-20Gia Lai: 743,
Ninh Thuận: 001
Ninh Thuận: Trúng
05-03-20Bình Định: 062,
Quảng Trị: 662,
Quảng Bình: 862
Bình Định: Trúng
04-03-20Đà Nẵng: 731,
Khánh Hòa: 880
Trượt
03-03-20Đắc Lắc: 716,
Quảng Nam: 490
Trượt
02-03-20TT Huế: 458,
Phú Yên: 238
Phú Yên: Trúng
01-03-20Kon Tum: 644,
Khánh Hòa: 517
Kon Tum: Trúng
29-02-20Đà Nẵng: 896,
Quảng Ngãi: 639,
Đắc Nông: 660
Đà Nẵng: Trúng
28-02-20Gia Lai: 139,
Ninh Thuận: 015
Trượt
27-02-20Bình Định: 485,
Quảng Trị: 788,
Quảng Bình: 122
Trượt
26-02-20Đà Nẵng: 061,
Khánh Hòa: 896
Trượt
25-02-20Đắc Lắc: 158,
Quảng Nam: 220
Đắc Lắc: Trúng
24-02-20TT Huế: 317,
Phú Yên: 952
TT Huế: Trúng
23-02-20Kon Tum: 277,
Khánh Hòa: 024
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
22-02-20Đà Nẵng: 609,
Quảng Ngãi: 256,
Đắc Nông: 457
Đắc Nông: Trúng
21-02-20Gia Lai: 395,
Ninh Thuận: 489
Ninh Thuận: Trúng
20-02-20Bình Định: 774,
Quảng Trị: 388,
Quảng Bình: 952
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
19-02-20Đà Nẵng: 139,
Khánh Hòa: 188
Đà Nẵng: Trúng
18-02-20Đắc Lắc: 579,
Quảng Nam: 586
Trượt
17-02-20TT Huế: 638,
Phú Yên: 366
Phú Yên: Trúng
16-02-20Kon Tum: 263,
Khánh Hòa: 713
Trượt
15-02-20Đà Nẵng: 355,
Quảng Ngãi: 370,
Đắc Nông: 377
Đà Nẵng: Trúng
14-02-20Gia Lai: 864,
Ninh Thuận: 470
Trượt
13-02-20Bình Định: 607,
Quảng Trị: 196,
Quảng Bình: 057
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
12-02-20Đà Nẵng: 149,
Khánh Hòa: 198
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
11-02-20Đắc Lắc: 556,
Quảng Nam: 743
Đắc Lắc: Trúng
10-02-20TT Huế: 130,
Phú Yên: 657
TT Huế: Trúng
09-02-20Kon Tum: 238,
Khánh Hòa: 702
Khánh Hòa: Trúng
08-02-20Đà Nẵng: 201,
Quảng Ngãi: 187,
Đắc Nông: 823
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
07-02-20Gia Lai: 180,
Ninh Thuận: 312
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
06-02-20Bình Định: 090,
Quảng Trị: 546,
Quảng Bình: 680
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
05-02-20Đà Nẵng: 246,
Khánh Hòa: 531
Đà Nẵng: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 011,
Quảng Nam: 931
Quảng Nam: Trúng
03-02-20TT Huế: 540,
Phú Yên: 778
TT Huế: Trúng
02-02-20Kon Tum: 600,
Khánh Hòa: 261
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 423,
Quảng Ngãi: 483,
Đắc Nông: 626
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
31-01-20Gia Lai: 014,
Ninh Thuận: 384
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
30-01-20Bình Định: 065,
Quảng Trị: 126,
Quảng Bình: 939
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
29-01-20Đà Nẵng: 135,
Khánh Hòa: 083
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
28-01-20Đắc Lắc: 335,
Quảng Nam: 910
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
27-01-20TT Huế: 025,
Phú Yên: 586
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
26-01-20Kon Tum: 121,
Khánh Hòa: 935
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
25-01-20Đà Nẵng: 364,
Quảng Ngãi: 864,
Đắc Nông: 410
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
24-01-20Gia Lai: 408,
Ninh Thuận: 498
Trượt
23-01-20Bình Định: 798,
Quảng Trị: 939,
Quảng Bình: 124
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
22-01-20Đà Nẵng: 265,
Khánh Hòa: 577
Trượt
21-01-20Đắc Lắc: 314,
Quảng Nam: 444
Đắc Lắc: Trúng
20-01-20TT Huế: 276,
Phú Yên: 458
TT Huế: Trúng
19-01-20Kon Tum: 724,
Khánh Hòa: 310
Kon Tum: Trúng
18-01-20Đà Nẵng: 657,
Quảng Ngãi: 932,
Đắc Nông: 773
Trượt
17-01-20Gia Lai: 786,
Ninh Thuận: 268
Ninh Thuận: Trúng
16-01-20Bình Định: 091,
Quảng Trị: 069,
Quảng Bình: 004
Bình Định: Trúng
15-01-20Đà Nẵng: 353,
Khánh Hòa: 978
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
14-01-20Đắc Lắc: 165,
Quảng Nam: 281
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
13-01-20TT Huế: 352,
Phú Yên: 334
Phú Yên: Trúng
12-01-20Kon Tum: 139,
Khánh Hòa: 157
Kon Tum: Trúng
11-01-20Đà Nẵng: 941,
Quảng Ngãi: 998,
Đắc Nông: 746
Trượt
10-01-20Gia Lai: 066,
Ninh Thuận: 304
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
09-01-20Bình Định: 599,
Quảng Trị: 516,
Quảng Bình: 236
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
08-01-20Đà Nẵng: 542,
Khánh Hòa: 970
Đà Nẵng: Trúng
07-01-20Đắc Lắc: 227,
Quảng Nam: 589
Trượt
06-01-20TT Huế: 204,
Phú Yên: 604
Trượt
05-01-20Kon Tum: 722,
Khánh Hòa: 368
Khánh Hòa: Trúng
04-01-20Đà Nẵng: 852,
Quảng Ngãi: 276,
Đắc Nông: 744
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
03-01-20Gia Lai: 151,
Ninh Thuận: 653
Gia Lai: Trúng
02-01-20Bình Định: 343,
Quảng Trị: 569
Trượt