Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-02-20
17-02-20TT Huế: 46,
Phú Yên: 94
Trượt
16-02-20Kon Tum: 26,
Khánh Hòa: 84
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
15-02-20Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 85
Trượt
14-02-20Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 24
Trượt
13-02-20Bình Định: 79,
Quảng Trị: 54,
Quảng Bình: 44
Trượt
12-02-20Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 49
Trượt
11-02-20Đắc Lắc: 93,
Quảng Nam: 33
Đắc Lắc: Trúng
10-02-20TT Huế: 16,
Phú Yên: 49
Phú Yên: Trúng
09-02-20Kon Tum: 70,
Khánh Hòa: 58
Trượt
08-02-20Đà Nẵng: 88,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 25
Trượt
07-02-20Gia Lai: 45,
Ninh Thuận: 44
Trượt
06-02-20Bình Định: 65,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 77
Bình Định: Trúng
05-02-20Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 97
Khánh Hòa: Trúng
04-02-20Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 14
Trượt
03-02-20TT Huế: 41,
Phú Yên: 20
Trượt
02-02-20Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 66
Khánh Hòa: Trúng
01-02-20Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 28,
Đắc Nông: 88
Trượt
31-01-20Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 94
Trượt
30-01-20Bình Định: 88,
Quảng Trị: 84,
Quảng Bình: 45
Bình Định: Trúng
29-01-20Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 26
Trượt
28-01-20Đắc Lắc: 24,
Quảng Nam: 20
Trượt
27-01-20TT Huế: 00,
Phú Yên: 24
Phú Yên: Trúng
26-01-20Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 81
Khánh Hòa: Trúng
25-01-20Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 39,
Đắc Nông: 06
Trượt
24-01-20Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 10
Trượt
23-01-20Bình Định: 78,
Quảng Trị: 01,
Quảng Bình: 10
Trượt
22-01-20Đà Nẵng: 31,
Khánh Hòa: 03
Khánh Hòa: Trúng
21-01-20Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 24
Trượt
20-01-20TT Huế: 36,
Phú Yên: 21
Phú Yên: Trúng
19-01-20Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 42
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
18-01-20Đà Nẵng: 49,
Quảng Ngãi: 81,
Đắc Nông: 36
Đắc Nông: Trúng
17-01-20Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 00
Trượt
16-01-20Bình Định: 27,
Quảng Trị: 73,
Quảng Bình: 63
Bình Định: Trúng
15-01-20Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 12
Đà Nẵng: Trúng
14-01-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 11
Quảng Nam: Trúng
13-01-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 84
TT Huế: Trúng
12-01-20Kon Tum: 10,
Khánh Hòa: 98
Trượt
11-01-20Đà Nẵng: 37,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 26
Trượt
10-01-20Gia Lai: 89,
Ninh Thuận: 47
Trượt
09-01-20Bình Định: 26,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 54
Trượt
08-01-20Đà Nẵng: 76,
Khánh Hòa: 01
Trượt
07-01-20Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 52
Đắc Lắc: Trúng
06-01-20TT Huế: 84,
Phú Yên: 78
Trượt
05-01-20Kon Tum: 19,
Khánh Hòa: 93
Trượt
04-01-20Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 76,
Đắc Nông: 13
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
03-01-20Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 78
Trượt
02-01-20Bình Định: 71,
Quảng Trị: 32,
Quảng Bình: 58
Trượt
01-01-20Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 69
Đà Nẵng: Trúng
31-12-19Đắc Lắc: 99,
Quảng Nam: 13
Trượt
30-12-19TT Huế: 77,
Phú Yên: 11
Trượt
29-12-19Kon Tum: 94,
Khánh Hòa: 63
Trượt
28-12-19Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 10
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
27-12-19Gia Lai: 83,
Ninh Thuận: 91
Trượt
26-12-19Bình Định: 35,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 46
Quảng Trị: Trúng
25-12-19Đà Nẵng: 18,
Khánh Hòa: 27
Khánh Hòa: Trúng
24-12-19Đắc Lắc: 01,
Quảng Nam: 08
Đắc Lắc: Trúng
23-12-19TT Huế: 69,
Phú Yên: 84
Phú Yên: Trúng
22-12-19Kon Tum: 87,
Khánh Hòa: 36
Khánh Hòa: Trúng
21-12-19Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 20,
Đắc Nông: 44
Đắc Nông: Trúng
20-12-19Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 98
Trượt
19-12-19Bình Định: 85,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 35
Bình Định: Trúng
18-12-19Đà Nẵng: 79,
Khánh Hòa: 28
Trượt
17-12-19Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 78
Trượt
16-12-19TT Huế: 95,
Phú Yên: 42
Trượt
15-12-19Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 61
Trượt
14-12-19Đà Nẵng: 17,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 53
Quảng Ngãi: Trúng
13-12-19Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 53
Trượt
12-12-19Bình Định: 72,
Quảng Trị: 79,
Quảng Bình: 27
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
11-12-19Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 35
Đà Nẵng: Trúng
10-12-19Đắc Lắc: 88,
Quảng Nam: 53
Quảng Nam: Trúng
09-12-19TT Huế: 38,
Phú Yên: 19
Phú Yên: Trúng
08-12-19Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 80
Trượt
07-12-19Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 68
Trượt
06-12-19Gia Lai: 65,
Ninh Thuận: 85
Ninh Thuận: Trúng
05-12-19Bình Định: 84,
Quảng Trị: 10,
Quảng Bình: 84
Trượt
04-12-19Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 83
Trượt
03-12-19Đắc Lắc: 58,
Quảng Nam: 72
Đắc Lắc: Trúng
02-12-19TT Huế: 56,
Phú Yên: 18
TT Huế: Trúng
01-12-19Kon Tum: 60,
Khánh Hòa: 61
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
30-11-19Đà Nẵng: 68,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 13
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng
29-11-19Gia Lai: 68,
Ninh Thuận: 44
Gia Lai: Trúng
28-11-19Bình Định: 99,
Quảng Trị: 26,
Quảng Bình: 49
Quảng Trị: Trúng
27-11-19Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 56
Khánh Hòa: Trúng
26-11-19Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 35
Trượt
25-11-19TT Huế: 65,
Phú Yên: 74
Phú Yên: Trúng
24-11-19Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 51
Trượt
22-11-19Gia Lai: 28Trượt