Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
24-01-21
24-01-21Kon Tum: 49,
Khánh Hòa: 06
Trượt
23-01-21Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 84
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
22-01-21Gia Lai: 57,
Ninh Thuận: 95
Trượt
21-01-21Bình Định: 43,
Quảng Trị: 36,
Quảng Bình: 52
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
20-01-21Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 02
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-01-21Đắc Lắc: 44,
Quảng Nam: 00
Trượt
18-01-21TT Huế: 20,
Phú Yên: 52
Trượt
17-01-21Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 07
Khánh Hòa: Trúng
16-01-21Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 24
Trượt
15-01-21Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 18
Gia Lai: Trúng
14-01-21Bình Định: 65,
Quảng Trị: 48,
Quảng Bình: 06
Quảng Trị: Trúng
13-01-21Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 39
Trượt
12-01-21Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 23
Trượt
11-01-21TT Huế: 88,
Phú Yên: 10
Trượt
10-01-21Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 43
Trượt
09-01-21Đà Nẵng: 13,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 66
Trượt
08-01-21Gia Lai: 18,
Ninh Thuận: 02
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-01-21Bình Định: 68,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 54
Quảng Bình: Trúng
06-01-21Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 21
Trượt
05-01-21Đắc Lắc: 61,
Quảng Nam: 52
Quảng Nam: Trúng
04-01-21TT Huế: 30,
Phú Yên: 36
Trượt
03-01-21Kon Tum: 31,
Khánh Hòa: 67
Trượt
02-01-21Đà Nẵng: 46,
Quảng Ngãi: 14,
Đắc Nông: 35
Trượt
01-01-21Gia Lai: 42,
Ninh Thuận: 13
Gia Lai: Trúng
31-12-20Bình Định: 22,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 16
Quảng Bình: Trúng
30-12-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 45
Trượt
29-12-20Đắc Lắc: 71,
Quảng Nam: 16
Trượt
28-12-20TT Huế: 80,
Phú Yên: 09
TT Huế: Trúng
27-12-20Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 94
Trượt
26-12-20Đà Nẵng: 01,
Quảng Ngãi: 88,
Đắc Nông: 83
Trượt
25-12-20Gia Lai: 94,
Ninh Thuận: 11
Ninh Thuận: Trúng
24-12-20Bình Định: 64,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 38
Quảng Bình: Trúng
23-12-20Đà Nẵng: 01,
Khánh Hòa: 78
Trượt
22-12-20Đắc Lắc: 79,
Quảng Nam: 17
Trượt
21-12-20TT Huế: 85,
Phú Yên: 85
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
20-12-20Kon Tum: 35,
Khánh Hòa: 48
Trượt
19-12-20Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 96
Trượt
18-12-20Gia Lai: 64,
Ninh Thuận: 35
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
17-12-20Quảng Bình: 18,
Bình Định: 54,
Quảng Trị: 51
Quảng Bình: Trúng
16-12-20Đà Nẵng: 49,
Khánh Hòa: 82
Khánh Hòa: Trúng
15-12-20Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 18
Đắc Lắc: Trúng
14-12-20TT Huế: 40,
Phú Yên: 13
TT Huế: Trúng
13-12-20Kon Tum: 75,
Khánh Hòa: 51
Kon Tum: Trúng
12-12-20Đà Nẵng: 85,
Quảng Ngãi: 82,
Đắc Nông: 72
Trượt
11-12-20Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 08
Gia Lai: Trúng
10-12-20Bình Định: 94,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 40
Quảng Bình: Trúng
09-12-20Đà Nẵng: 24,
Khánh Hòa: 52
Khánh Hòa: Trúng
08-12-20Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 42
Đắc Lắc: Trúng
07-12-20TT Huế: 63,
Phú Yên: 97
Trượt
06-12-20Kon Tum: 96,
Khánh Hòa: 45
Kon Tum: Trúng
05-12-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 02,
Đắc Nông: 11
Đà Nẵng: Trúng
04-12-20Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 91
Trượt
03-12-20Bình Định: 15,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 24
Bình Định: Trúng
02-12-20Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 12
Trượt
01-12-20Đắc Lắc: 33,
Quảng Nam: 82
Trượt
30-11-20TT Huế: 22,
Phú Yên: 50
Trượt
29-11-20Kon Tum: 72,
Khánh Hòa: 51
Kon Tum: Trúng
28-11-20Đà Nẵng: 06,
Quảng Ngãi: 15,
Đắc Nông: 17
Trượt
27-11-20Gia Lai: 99,
Ninh Thuận: 50
Ninh Thuận: Trúng
26-11-20Bình Định: 04,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 30
Trượt
25-11-20Đà Nẵng: 42,
Khánh Hòa: 14
Trượt
24-11-20Đắc Lắc: 30,
Quảng Nam: 47
Trượt
23-11-20TT Huế: 98,
Phú Yên: 67
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
22-11-20Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 68
Trượt
21-11-20Đà Nẵng: 27,
Quảng Ngãi: 25,
Đắc Nông: 18
Trượt
20-11-20Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 98
Gia Lai: Trúng
19-11-20Bình Định: 85,
Quảng Trị: 65,
Quảng Bình: 54
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
18-11-20Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 98
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
17-11-20Đắc Lắc: 23,
Quảng Nam: 35
Trượt
16-11-20TT Huế: 83,
Phú Yên: 65
Phú Yên: Trúng
15-11-20Kon Tum: 28,
Khánh Hòa: 27
Kon Tum: Trúng
14-11-20Đà Nẵng: 69,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 15
Đà Nẵng: Trúng
13-11-20Gia Lai: 72,
Ninh Thuận: 25
Trượt
12-11-20Bình Định: 24,
Quảng Trị: 81,
Quảng Bình: 93
Bình Định: Trúng
11-11-20Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 06
Trượt
10-11-20Đắc Lắc: 89,
Quảng Nam: 21
Trượt
09-11-20TT Huế: 90,
Phú Yên: 49
Trượt
08-11-20Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 99
Khánh Hòa: Trúng
07-11-20Đà Nẵng: 31,
Quảng Ngãi: 75,
Đắc Nông: 83
Đắc Nông: Trúng
06-11-20Gia Lai: 14,
Ninh Thuận: 24
Trượt
05-11-20Bình Định: 08,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 37
Trượt
04-11-20Đà Nẵng: 89,
Khánh Hòa: 90
Khánh Hòa: Trúng
03-11-20Đắc Lắc: 09,
Quảng Nam: 65
Đắc Lắc: Trúng
02-11-20TT Huế: 87,
Phú Yên: 25
Trượt
01-11-20Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 29
Trượt
31-10-20Đà Nẵng: 80,
Quảng Ngãi: 50,
Đắc Nông: 70
Đà Nẵng: Trúng,
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
29-10-20Bình Định: 25Trượt