Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
12-04-21
12-04-21TT Huế: 72,
Phú Yên: 96
TT Huế: Trúng
11-04-21Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 91
Trượt
10-04-21Đà Nẵng: 32,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 71
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
09-04-21Gia Lai: 58,
Ninh Thuận: 73
Trượt
08-04-21Bình Định: 79,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 00
Quảng Trị: Trúng
07-04-21Đà Nẵng: 84,
Khánh Hòa: 16
Trượt
06-04-21Đắc Lắc: 60,
Quảng Nam: 96
Trượt
05-04-21TT Huế: 42,
Phú Yên: 14
Trượt
04-04-21Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 26
Trượt
03-04-21Đà Nẵng: 57,
Quảng Ngãi: 65,
Đắc Nông: 49
Trượt
02-04-21Gia Lai: 09,
Ninh Thuận: 06
Gia Lai: Trúng
01-04-21Bình Định: 73,
Quảng Trị: 74,
Quảng Bình: 54
Quảng Bình: Trúng
31-03-21Đà Nẵng: 22,
Khánh Hòa: 03
Trượt
30-03-21Đắc Lắc: 39,
Quảng Nam: 12
Trượt
29-03-21TT Huế: 45,
Phú Yên: 18
Trượt
28-03-21Kon Tum: 16,
Khánh Hòa: 55
Trượt
27-03-21Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 94,
Đắc Nông: 06
Trượt
26-03-21Gia Lai: 04,
Ninh Thuận: 36
Trượt
25-03-21Bình Định: 65,
Quảng Trị: 07,
Quảng Bình: 21
Quảng Bình: Trúng
24-03-21Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 48
Khánh Hòa: Trúng
23-03-21Đắc Lắc: 75,
Quảng Nam: 15
Trượt
22-03-21TT Huế: 49,
Phú Yên: 45
Trượt
21-03-21Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 14
Trượt
20-03-21Đà Nẵng: 44,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 11
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
19-03-21Gia Lai: 95,
Ninh Thuận: 53
Trượt
18-03-21Bình Định: 77,
Quảng Trị: 97,
Quảng Bình: 20
Bình Định: Trúng
17-03-21Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 26
Trượt
16-03-21Đắc Lắc: 45,
Quảng Nam: 10
Trượt
15-03-21TT Huế: 53,
Phú Yên: 84
Trượt
14-03-21Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 37
Trượt
13-03-21Đà Nẵng: 82,
Quảng Ngãi: 54,
Đắc Nông: 61
Trượt
12-03-21Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 10
Ninh Thuận: Trúng
11-03-21Bình Định: 46,
Quảng Trị: 20,
Quảng Bình: 08
Trượt
10-03-21Đà Nẵng: 95,
Khánh Hòa: 14
Khánh Hòa: Trúng
09-03-21Đắc Lắc: 72,
Quảng Nam: 90
Trượt
08-03-21TT Huế: 97,
Phú Yên: 29
Phú Yên: Trúng
07-03-21Kon Tum: 99,
Khánh Hòa: 23
Trượt
06-03-21Đà Nẵng: 50,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 14
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
05-03-21Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 90
Gia Lai: Trúng
04-03-21Bình Định: 84,
Quảng Trị: 42,
Quảng Bình: 55
Bình Định: Trúng
03-03-21Đà Nẵng: 73,
Khánh Hòa: 79
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
02-03-21Đắc Lắc: 16,
Quảng Nam: 67
Quảng Nam: Trúng
01-03-21TT Huế: 30,
Phú Yên: 69
Trượt
28-02-21Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 84
Trượt
27-02-21Đà Nẵng: 81,
Quảng Ngãi: 24,
Đắc Nông: 51
Đắc Nông: Trúng
26-02-21Gia Lai: 91,
Ninh Thuận: 88
Trượt
25-02-21Bình Định: 45,
Quảng Trị: 50,
Quảng Bình: 72
Trượt
24-02-21Đà Nẵng: 51,
Khánh Hòa: 73
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-02-21Đắc Lắc: 64,
Quảng Nam: 00
Trượt
22-02-21TT Huế: 61,
Phú Yên: 85
Phú Yên: Trúng
21-02-21Kon Tum: 30,
Khánh Hòa: 29
Khánh Hòa: Trúng
20-02-21Đà Nẵng: 86,
Quảng Ngãi: 63,
Đắc Nông: 40
Trượt
19-02-21Gia Lai: 50,
Ninh Thuận: 72
Ninh Thuận: Trúng
18-02-21Bình Định: 83,
Quảng Trị: 58,
Quảng Bình: 00
Bình Định: Trúng
17-02-21Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 03
Trượt
16-02-21Đắc Lắc: 20,
Quảng Nam: 44
Trượt
11-02-21Bình Định: 89,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 18
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
10-02-21Đà Nẵng: 68,
Khánh Hòa: 39
Trượt
09-02-21Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 69
Trượt
08-02-21TT Huế: 17,
Phú Yên: 16
Trượt
07-02-21Kon Tum: 41,
Khánh Hòa: 45
Trượt
06-02-21Đà Nẵng: 02,
Quảng Ngãi: 92,
Đắc Nông: 37
Đà Nẵng: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
05-02-21Gia Lai: 87,
Ninh Thuận: 47
Trượt
04-02-21Bình Định: 20,
Quảng Trị: 78,
Quảng Bình: 67
Trượt
03-02-21Đà Nẵng: 05,
Khánh Hòa: 95
Trượt
02-02-21Đắc Lắc: 67,
Quảng Nam: 88
Quảng Nam: Trúng
01-02-21TT Huế: 93,
Phú Yên: 41
Phú Yên: Trúng
31-01-21Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 21
Trượt
30-01-21Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 10
Trượt
29-01-21Gia Lai: 24,
Ninh Thuận: 15
Trượt
28-01-21Bình Định: 39,
Quảng Trị: 15,
Quảng Bình: 79
Bình Định: Trúng
27-01-21Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 91
Khánh Hòa: Trúng
26-01-21Đắc Lắc: 78,
Quảng Nam: 18
Trượt
25-01-21TT Huế: 54,
Phú Yên: 44
TT Huế: Trúng