Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19Đắc Lắc: 68,
Quảng Nam: 36
Đắc Lắc: Trúng,
Quảng Nam: Trúng
18-11-19TT Huế: 39,
Phú Yên: 49
Phú Yên: Trúng
17-11-19Kon Tum: 11,
Khánh Hòa: 23
Trượt
16-11-19Đà Nẵng: 60,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 04
Trượt
15-11-19Gia Lai: 60,
Ninh Thuận: 22
Trượt
14-11-19Bình Định: 75,
Quảng Trị: 94,
Quảng Bình: 66
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
13-11-19Đà Nẵng: 82,
Khánh Hòa: 27
Đà Nẵng: Trúng
12-11-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 65
Quảng Nam: Trúng
11-11-19TT Huế: 03,
Phú Yên: 70
TT Huế: Trúng
10-11-19Kon Tum: 47,
Khánh Hòa: 83
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
09-11-19Đà Nẵng: 61,
Quảng Ngãi: 06,
Đắc Nông: 80
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
08-11-19Gia Lai: 90,
Ninh Thuận: 15
Trượt
07-11-19Bình Định: 10,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 52
Trượt
06-11-19Đà Nẵng: 83,
Khánh Hòa: 56
Khánh Hòa: Trúng
05-11-19Đắc Lắc: 83,
Quảng Nam: 83
Quảng Nam: Trúng
04-11-19TT Huế: 53,
Phú Yên: 43
TT Huế: Trúng
03-11-19Kon Tum: 48,
Khánh Hòa: 67
Trượt
02-11-19Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 32
Đắc Nông: Trúng
01-11-19Gia Lai: 61,
Ninh Thuận: 03
Gia Lai: Trúng
31-10-19Bình Định: 74,
Quảng Trị: 68,
Quảng Bình: 46
Trượt
30-10-19Đà Nẵng: 36,
Khánh Hòa: 61
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
29-10-19Đắc Lắc: 19,
Quảng Nam: 64
Trượt
28-10-19TT Huế: 13,
Phú Yên: 72
Trượt
27-10-19Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 20
Trượt
26-10-19Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 83
Trượt
25-10-19Gia Lai: 03,
Ninh Thuận: 79
Trượt
24-10-19Bình Định: 53,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 78
Trượt
23-10-19Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 35
Khánh Hòa: Trúng
22-10-19Đắc Lắc: 49,
Quảng Nam: 05
Quảng Nam: Trúng
21-10-19TT Huế: 12,
Phú Yên: 60
Trượt
20-10-19Kon Tum: 40,
Khánh Hòa: 48
Khánh Hòa: Trúng
19-10-19Đà Nẵng: 45,
Quảng Ngãi: 27,
Đắc Nông: 54
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
18-10-19Gia Lai: 00,
Ninh Thuận: 98
Trượt
17-10-19Bình Định: 05,
Quảng Trị: 64,
Quảng Bình: 89
Bình Định: Trúng
16-10-19Đà Nẵng: 02,
Khánh Hòa: 13
Trượt
15-10-19Đắc Lắc: 22,
Quảng Nam: 10
Trượt
14-10-19TT Huế: 69,
Phú Yên: 82
Trượt
13-10-19Kon Tum: 69,
Khánh Hòa: 70
Kon Tum: Trúng
12-10-19Đà Nẵng: 38,
Quảng Ngãi: 44,
Đắc Nông: 56
Trượt
11-10-19Gia Lai: 08,
Ninh Thuận: 15
Gia Lai: Trúng
10-10-19Bình Định: 40,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 86
Trượt
09-10-19Đà Nẵng: 26,
Khánh Hòa: 90
Đà Nẵng: Trúng
08-10-19Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 98
Quảng Nam: Trúng
07-10-19TT Huế: 53,
Phú Yên: 01
TT Huế: Trúng
06-10-19Kon Tum: 22,
Khánh Hòa: 68
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
05-10-19Đà Nẵng: 63,
Quảng Ngãi: 87,
Đắc Nông: 23
Trượt
04-10-19Gia Lai: 37,
Ninh Thuận: 61
Gia Lai: Trúng
03-10-19Bình Định: 71,
Quảng Trị: 56,
Quảng Bình: 74
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
02-10-19Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 05
Đà Nẵng: Trúng
01-10-19Đắc Lắc: 57,
Quảng Nam: 17
Trượt
30-09-19TT Huế: 80,
Phú Yên: 89
TT Huế: Trúng
29-09-19Kon Tum: 44,
Khánh Hòa: 77
Trượt
28-09-19Đà Nẵng: 95,
Quảng Ngãi: 56,
Đắc Nông: 00
Trượt
27-09-19Gia Lai: 34,
Ninh Thuận: 04
Trượt
26-09-19Bình Định: 96,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 94
Trượt
25-09-19Đà Nẵng: 55,
Khánh Hòa: 99
Trượt
24-09-19Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 76
Quảng Nam: Trúng
23-09-19TT Huế: 72,
Phú Yên: 21
Trượt
22-09-19Kon Tum: 02,
Khánh Hòa: 12
Khánh Hòa: Trúng
21-09-19Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 52,
Đắc Nông: 69
Quảng Ngãi: Trúng
20-09-19Gia Lai: 35,
Ninh Thuận: 29
Trượt
19-09-19Bình Định: 03,
Quảng Trị: 59,
Quảng Bình: 58
Quảng Bình: Trúng
18-09-19Đà Nẵng: 71,
Khánh Hòa: 18
Trượt
17-09-19Đắc Lắc: 54,
Quảng Nam: 08
Đắc Lắc: Trúng
16-09-19TT Huế: 57,
Phú Yên: 02
Trượt
15-09-19Kon Tum: 32,
Khánh Hòa: 71
Khánh Hòa: Trúng
14-09-19Đà Nẵng: 73,
Quảng Ngãi: 03,
Đắc Nông: 41
Trượt
13-09-19Gia Lai: 71,
Ninh Thuận: 92
Trượt
12-09-19Bình Định: 49,
Quảng Trị: 12,
Quảng Bình: 08
Trượt
11-09-19Đà Nẵng: 11,
Khánh Hòa: 15
Trượt
10-09-19Đắc Lắc: 55,
Quảng Nam: 64
Quảng Nam: Trúng
09-09-19TT Huế: 92,
Phú Yên: 87
Phú Yên: Trúng
08-09-19Kon Tum: 74,
Khánh Hòa: 70
Trượt
07-09-19Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 36,
Đắc Nông: 33
Trượt
06-09-19Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 75
Trượt
05-09-19Bình Định: 79,
Quảng Trị: 87,
Quảng Bình: 55
Bình Định: Trúng
04-09-19Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 22
Đà Nẵng: Trúng
03-09-19Đắc Lắc: 85,
Quảng Nam: 70
Trượt
02-09-19TT Huế: 18,
Phú Yên: 64
Trượt
01-09-19Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 17
Trượt
31-08-19Đà Nẵng: 08,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 30
Trượt
30-08-19Gia Lai: 79,
Ninh Thuận: 88
Ninh Thuận: Trúng
29-08-19Bình Định: 82,
Quảng Trị: 13,
Quảng Bình: 96
Quảng Bình: Trúng
28-08-19Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 48
Đà Nẵng: Trúng
27-08-19Đắc Lắc: 05,
Quảng Nam: 86
Trượt
26-08-19TT Huế: 62,
Phú Yên: 27
Trượt
25-08-19Kon Tum: 36,
Khánh Hòa: 78
Kon Tum: Trúng
24-08-19Đà Nẵng: 40,
Quảng Ngãi: 15
Trượt