Nhằm mục đích cung cấp cho ACE chơi lô đề những cầu ĐẶC BIỆT đẹp nhất Ngày Hôm Nay.

 Các chuyên gia SOI CẦU của của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu kỹ các cầu qua nhiều năm và khẳng định bắt chính xác Đặc Biệt MIỀN TRUNG hôm nay
Hai Số Cuối Giải Đặc Biệt, giá: 1.000.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 2 cái 500k nạp 2 lần)
Sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn thật kĩ SỐ ĐẶC BIỆT hiện ra nhé!

 Chiến thắng chỉ đến với người dám đầu tư, bạn là người chiến thắng chăng ?

Đề Đặc Biệt Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,000,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-07-20
08-07-20Đà Nẵng: 59,
Khánh Hòa: 42
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
07-07-20Đắc Lắc: 52,
Quảng Nam: 05
Đắc Lắc: Trúng
06-07-20TT Huế: 66,
Phú Yên: 18
Phú Yên: Trúng
05-07-20Kon Tum: 93,
Khánh Hòa: 73
Khánh Hòa: Trúng
04-07-20Đà Nẵng: 94,
Quảng Ngãi: 30,
Đắc Nông: 61
Trượt
03-07-20Gia Lai: 77,
Ninh Thuận: 62
Trượt
02-07-20Bình Định: 86,
Quảng Trị: 06,
Quảng Bình: 86
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
01-07-20Đà Nẵng: 03,
Khánh Hòa: 76
Trượt
30-06-20Đắc Lắc: 56,
Quảng Nam: 03
Trượt
29-06-20TT Huế: 82,
Phú Yên: 20
Trượt
28-06-20Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 26
Trượt
27-06-20Đà Nẵng: 43,
Quảng Ngãi: 84,
Đắc Nông: 45
Đà Nẵng: Trúng
26-06-20Gia Lai: 17,
Ninh Thuận: 09
Trượt
25-06-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 28,
Quảng Bình: 60
Trượt
24-06-20Đà Nẵng: 38,
Khánh Hòa: 06
Khánh Hòa: Trúng
23-06-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 52
Trượt
22-06-20TT Huế: 26,
Phú Yên: 16
Phú Yên: Trúng
21-06-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 19
Kon Tum: Trúng
20-06-20Đà Nẵng: 97,
Quảng Ngãi: 64,
Đắc Nông: 83
Đà Nẵng: Trúng
19-06-20Gia Lai: 06,
Ninh Thuận: 58
Gia Lai: Trúng
18-06-20Bình Định: 49,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 44
Quảng Trị: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
17-06-20Đà Nẵng: 63,
Khánh Hòa: 08
Trượt
16-06-20Đắc Lắc: 07,
Quảng Nam: 62
Trượt
15-06-20TT Huế: 96,
Phú Yên: 23
Trượt
14-06-20Kon Tum: 78,
Khánh Hòa: 19
Khánh Hòa: Trúng
13-06-20Đà Nẵng: 23,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 13
Đắc Nông: Trúng
12-06-20Gia Lai: 69,
Ninh Thuận: 89
Trượt
11-06-20Bình Định: 12,
Quảng Trị: 35,
Quảng Bình: 99
Bình Định: Trúng
10-06-20Đà Nẵng: 37,
Khánh Hòa: 97
Trượt
09-06-20Đắc Lắc: 87,
Quảng Nam: 67
Trượt
08-06-20TT Huế: 86,
Phú Yên: 36
Phú Yên: Trúng
07-06-20Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 23
Khánh Hòa: Trúng
06-06-20Đà Nẵng: 65,
Quảng Ngãi: 91,
Đắc Nông: 92
Trượt
05-06-20Gia Lai: 01,
Ninh Thuận: 38
Trượt
04-06-20Bình Định: 28,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 27
Trượt
03-06-20Đà Nẵng: 87,
Khánh Hòa: 41
Trượt
02-06-20Đắc Lắc: 70,
Quảng Nam: 27
Trượt
01-06-20TT Huế: 33,
Phú Yên: 53
Phú Yên: Trúng
31-05-20Kon Tum: 45,
Khánh Hòa: 84
Trượt
30-05-20Đà Nẵng: 04,
Quảng Ngãi: 79,
Đắc Nông: 52
Trượt
29-05-20Gia Lai: 76,
Ninh Thuận: 74
Gia Lai: Trúng
28-05-20Bình Định: 50,
Quảng Trị: 82,
Quảng Bình: 14
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
27-05-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 18
Trượt
26-05-20Đắc Lắc: 14,
Quảng Nam: 98
Trượt
25-05-20TT Huế: 13,
Phú Yên: 58
Trượt
24-05-20Kon Tum: 01,
Khánh Hòa: 22
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
23-05-20Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 31,
Đắc Nông: 46
Đắc Nông: Trúng
22-05-20Gia Lai: 96,
Ninh Thuận: 13
Trượt
21-05-20Bình Định: 45,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 03
Trượt
20-05-20Đà Nẵng: 47,
Khánh Hòa: 31
Đà Nẵng: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
19-05-20Đắc Lắc: 06,
Quảng Nam: 31
Trượt
18-05-20TT Huế: 86,
Phú Yên: 37
Phú Yên: Trúng
17-05-20Kon Tum: 71,
Khánh Hòa: 96
Trượt
16-05-20Đà Nẵng: 18,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 48
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
15-05-20Gia Lai: 92,
Ninh Thuận: 96
Trượt
14-05-20Bình Định: 15,
Quảng Trị: 22,
Quảng Bình: 79
Trượt
13-05-20Đà Nẵng: 52,
Khánh Hòa: 57
Đà Nẵng: Trúng
12-05-20Đắc Lắc: 41,
Quảng Nam: 61
Trượt
11-05-20TT Huế: 15,
Phú Yên: 98
Phú Yên: Trúng
10-05-20Kon Tum: 66,
Khánh Hòa: 07
Khánh Hòa: Trúng
09-05-20Đà Nẵng: 34,
Quảng Ngãi: 12,
Đắc Nông: 93
Đắc Nông: Trúng
08-05-20Gia Lai: 10,
Ninh Thuận: 94
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
07-05-20Bình Định: 36,
Quảng Trị: 99,
Quảng Bình: 88
Bình Định: Trúng
06-05-20Đà Nẵng: 28,
Khánh Hòa: 48
Đà Nẵng: Trúng
05-05-20Đắc Lắc: 50,
Quảng Nam: 61
Trượt
04-05-20TT Huế: 98,
Phú Yên: 06
Trượt
03-05-20Kon Tum: 23,
Khánh Hòa: 72
Trượt
02-05-20Đà Nẵng: 84,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 35
Đà Nẵng: Trúng
01-05-20Gia Lai: 36,
Ninh Thuận: 38
Ninh Thuận: Trúng
30-04-20Bình Định: 68,
Quảng Trị: 62,
Quảng Bình: 35
Trượt
29-04-20Đà Nẵng: 53,
Khánh Hòa: 72
Trượt
28-04-20Đắc Lắc: 63,
Quảng Nam: 80
Trượt
27-04-20TT Huế: 87,
Phú Yên: 51
Trượt
26-04-20Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 46
Trượt
25-04-20Đà Nẵng: 51,
Quảng Ngãi: 35,
Đắc Nông: 41
Quảng Ngãi: Trúng
31-03-20Đắc Lắc: 76,
Quảng Nam: 79
Trượt
30-03-20TT Huế: 21,
Phú Yên: 90
Phú Yên: Trúng
29-03-20Kon Tum: 14,
Khánh Hòa: 56
Trượt
28-03-20Đà Nẵng: 28,
Quảng Ngãi: 55,
Đắc Nông: 17
Đà Nẵng: Trúng
25-03-20Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 76
Khánh Hòa: Trúng
24-03-20Đắc Lắc: 62,
Quảng Nam: 45
Quảng Nam: Trúng
23-03-20TT Huế: 65,
Phú Yên: 71
Trượt
22-03-20Kon Tum: 80,
Khánh Hòa: 48
Khánh Hòa: Trúng
21-03-20Đà Nẵng: 09,
Quảng Ngãi: 73,
Đắc Nông: 32
Quảng Ngãi: Trúng,
Đắc Nông: Trúng
20-03-20Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 24
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng
19-03-20Bình Định: 23,
Quảng Trị: 23,
Quảng Bình: 49
Trượt
18-03-20Đà Nẵng: 40,
Khánh Hòa: 30
Đà Nẵng: Trúng
17-03-20Đắc Lắc: 18,
Quảng Nam: 90
Đắc Lắc: Trúng