Chốt Giải 8 Các Đài Miền Trung siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối

 Nhận ngay 1 số 99%  Ăn chắc GIẢI 8 (cho đài chính Miền Trung)giá : 600.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  bộ số GIẢI 8 MIỀN TRUNG sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Có thể nạp cộng dồn ( Ví dụ 3 cái 200k nạp 3 lần )

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Giải Tám Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 600,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19Đắc Lắc: 34,
Quảng Nam: 22
Đắc Lắc: Trúng
18-11-19TT Huế: 38,
Phú Yên: 53
Phú Yên: Trúng
17-11-19Kon Tum: 63,
Khánh Hòa: 90
Trượt
16-11-19Đà Nẵng: 47,
Quảng Ngãi: 22,
Đắc Nông: 86
Đắc Nông: Trúng
15-11-19Gia Lai: 39,
Ninh Thuận: 38
Gia Lai: Trúng
14-11-19Bình Định: 18,
Quảng Trị: 63,
Quảng Bình: 52
Trượt
13-11-19Đà Nẵng: 07,
Khánh Hòa: 02
Trượt
12-11-19Đắc Lắc: 32,
Quảng Nam: 33
Trượt
11-11-19TT Huế: 75,
Phú Yên: 48
TT Huế: Trúng
10-11-19Kon Tum: 03,
Khánh Hòa: 07
Kon Tum: Trúng
09-11-19Đà Nẵng: 53,
Quảng Ngãi: 01,
Đắc Nông: 59
Trượt
08-11-19Gia Lai: 43,
Ninh Thuận: 43
Trượt
07-11-19Bình Định: 34,
Quảng Trị: 52,
Quảng Bình: 17
Quảng Trị: Trúng
06-11-19Đà Nẵng: 23,
Khánh Hòa: 66
Trượt
05-11-19Đắc Lắc: 00,
Quảng Nam: 40
Đắc Lắc: Trúng
04-11-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 37
Trượt
03-11-19Kon Tum: 55,
Khánh Hòa: 25
Trượt
02-11-19Đà Nẵng: 58,
Quảng Ngãi: 96,
Đắc Nông: 85
Đà Nẵng: Trúng
01-11-19Gia Lai: 93,
Ninh Thuận: 61
Trượt
31-10-19Bình Định: 63,
Quảng Trị: 18,
Quảng Bình: 15
Trượt
30-10-19Đà Nẵng: 15,
Khánh Hòa: 68
Trượt
29-10-19Đắc Lắc: 90,
Quảng Nam: 75
Trượt
28-10-19TT Huế: 23,
Phú Yên: 46
TT Huế: Trúng,
Phú Yên: Trúng
27-10-19Kon Tum: 08,
Khánh Hòa: 24
Kon Tum: Trúng
26-10-19Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 93,
Đắc Nông: 24
Trượt
25-10-19Gia Lai: 86,
Ninh Thuận: 39
Ninh Thuận: Trúng
24-10-19Bình Định: 61,
Quảng Trị: 39,
Quảng Bình: 74
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
23-10-19Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 99
Trượt
22-10-19Đắc Lắc: 92,
Quảng Nam: 70
Quảng Nam: Trúng
21-10-19TT Huế: 23,
Phú Yên: 73
Trượt
20-10-19Kon Tum: 64,
Khánh Hòa: 14
Trượt
19-10-19Đà Nẵng: 96,
Quảng Ngãi: 67,
Đắc Nông: 56
Đắc Nông: Trúng
18-10-19Gia Lai: 78,
Ninh Thuận: 53
Gia Lai: Trúng
17-10-19Bình Định: 51,
Quảng Trị: 95,
Quảng Bình: 15
Trượt
16-10-19Đà Nẵng: 61,
Khánh Hòa: 14
Khánh Hòa: Trúng
15-10-19Đắc Lắc: 28,
Quảng Nam: 94
Đắc Lắc: Trúng
14-10-19TT Huế: 33,
Phú Yên: 87
TT Huế: Trúng
13-10-19Kon Tum: 77,
Khánh Hòa: 56
Khánh Hòa: Trúng
12-10-19Đà Nẵng: 72,
Quảng Ngãi: 57,
Đắc Nông: 64
Quảng Ngãi: Trúng
11-10-19Gia Lai: 52,
Ninh Thuận: 03
Trượt
10-10-19Bình Định: 60,
Quảng Trị: 93,
Quảng Bình: 96
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
09-10-19Đà Nẵng: 35,
Khánh Hòa: 00
Đà Nẵng: Trúng
08-10-19Đắc Lắc: 46,
Quảng Nam: 21
Quảng Nam: Trúng
07-10-19TT Huế: 92,
Phú Yên: 57
Phú Yên: Trúng
06-10-19Kon Tum: 15,
Khánh Hòa: 78
Trượt
05-10-19Đà Nẵng: 64,
Quảng Ngãi: 17,
Đắc Nông: 41
Đà Nẵng: Trúng
04-10-19Gia Lai: 67,
Ninh Thuận: 26
Trượt
03-10-19Bình Định: 98,
Quảng Trị: 67,
Quảng Bình: 02
Trượt
02-10-19Đà Nẵng: 39,
Khánh Hòa: 41
Trượt
01-10-19Đắc Lắc: 35,
Quảng Nam: 48
Trượt
30-09-19TT Huế: 12,
Phú Yên: 64
Trượt
29-09-19Kon Tum: 73,
Khánh Hòa: 41
Trượt
28-09-19Đà Nẵng: 54,
Quảng Ngãi: 43,
Đắc Nông: 99
Trượt
27-09-19Gia Lai: 25,
Ninh Thuận: 49
Trượt
26-09-19Bình Định: 77,
Quảng Trị: 33,
Quảng Bình: 97
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
25-09-19Đà Nẵng: 46,
Khánh Hòa: 22
Đà Nẵng: Trúng
24-09-19Đắc Lắc: 59,
Quảng Nam: 19
Trượt
23-09-19TT Huế: 70,
Phú Yên: 01
Trượt
22-09-19Kon Tum: 81,
Khánh Hòa: 63
Trượt
21-09-19Đà Nẵng: 90,
Quảng Ngãi: 00,
Đắc Nông: 89
Trượt
20-09-19Gia Lai: 49,
Ninh Thuận: 99
Gia Lai: Trúng
19-09-19Bình Định: 23,
Quảng Trị: 88,
Quảng Bình: 66
Bình Định: Trúng
18-09-19Đà Nẵng: 54,
Khánh Hòa: 86
Đà Nẵng: Trúng
17-09-19Đắc Lắc: 74,
Quảng Nam: 59
Trượt
16-09-19TT Huế: 88,
Phú Yên: 25
TT Huế: Trúng
15-09-19Kon Tum: 39,
Khánh Hòa: 60
Trượt
14-09-19Đà Nẵng: 66,
Quảng Ngãi: 29,
Đắc Nông: 88
Trượt
13-09-19Gia Lai: 33,
Ninh Thuận: 76
Trượt
12-09-19Bình Định: 48,
Quảng Trị: 00,
Quảng Bình: 57
Trượt
11-09-19Đà Nẵng: 65,
Khánh Hòa: 43
Trượt
10-09-19Đắc Lắc: 04,
Quảng Nam: 97
Quảng Nam: Trúng
09-09-19TT Huế: 42,
Phú Yên: 98
Trượt
08-09-19Kon Tum: 83,
Khánh Hòa: 61
Trượt
07-09-19Đà Nẵng: 87,
Quảng Ngãi: 78,
Đắc Nông: 20
Trượt
06-09-19Gia Lai: 21,
Ninh Thuận: 77
Ninh Thuận: Trúng
05-09-19Bình Định: 12,
Quảng Trị: 03,
Quảng Bình: 07
Bình Định: Trúng,
Quảng Trị: Trúng
04-09-19Đà Nẵng: 97,
Khánh Hòa: 15
Trượt
03-09-19Đắc Lắc: 02,
Quảng Nam: 70
Quảng Nam: Trúng
02-09-19TT Huế: 71,
Phú Yên: 12
Phú Yên: Trúng
01-09-19Kon Tum: 24,
Khánh Hòa: 08
Kon Tum: Trúng
31-08-19Đà Nẵng: 92,
Quảng Ngãi: 32,
Đắc Nông: 00
Đắc Nông: Trúng
30-08-19Gia Lai: 82,
Ninh Thuận: 63
Gia Lai: Trúng
29-08-19Bình Định: 77,
Quảng Trị: 25,
Quảng Bình: 20
Bình Định: Trúng,
Quảng Bình: Trúng
28-08-19Đà Nẵng: 92,
Khánh Hòa: 77
Trượt
27-08-19Đắc Lắc: 42,
Quảng Nam: 85
Trượt
26-08-19TT Huế: 53,
Phú Yên: 80
Phú Yên: Trúng
25-08-19Kon Tum: 50,
Khánh Hòa: 51
Kon Tum: Trúng,
Khánh Hòa: Trúng
24-08-19Đà Nẵng: 30,
Quảng Ngãi: 68
Trượt