Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
12-04-21
12-04-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3
11-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề
10-04-21Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng Đề
09-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
08-04-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề
07-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đầu 7
06-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
05-04-21Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
04-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
03-04-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt
02-04-21Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
01-04-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
31-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
30-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
29-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0
28-03-21Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9
27-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt
26-03-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
25-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
24-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
23-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
22-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề
21-03-21Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
20-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng Đề
19-03-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
18-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
17-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng Đề
16-03-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
14-03-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
13-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1
12-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
11-03-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
10-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
09-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề
08-03-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề
07-03-21Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
06-03-21Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
05-03-21Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng Đề
04-03-21Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
03-03-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
02-03-21Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
01-03-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề
28-02-21Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đầu 9
27-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
26-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
25-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt
24-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
23-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
22-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
21-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đầu 0
20-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
19-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đầu 0
18-02-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
17-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề
16-02-21Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
10-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề
09-02-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
08-02-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
07-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-02-21Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2
05-02-21Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
04-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
03-02-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng Đề
02-02-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng Đề
01-02-21Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
31-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
30-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
29-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng Đề
28-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
27-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
26-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7
25-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5