Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-07-20
08-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
07-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
06-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
05-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng Đề
04-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
03-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng Đề
02-07-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2
01-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trượt
30-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề
29-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
28-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5
27-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
26-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
25-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
24-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
23-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
22-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
21-06-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
20-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng đầu 6
19-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
18-06-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng Đề
17-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
16-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
15-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5
14-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề
13-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
12-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0
11-06-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
10-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
09-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
08-06-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
06-06-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
05-06-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
04-06-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
03-06-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
02-06-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
01-06-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trượt
31-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng Đề
30-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đầu 6
29-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
28-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
27-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
26-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5
25-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
24-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đầu 7
23-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
22-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9
21-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
19-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0
18-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
17-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trượt
16-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề
15-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
14-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề
13-05-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng Đề
12-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề
11-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
10-05-20Đầu: 6 - Đuôi: 5Trúng Đề
09-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đầu 7
08-05-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
07-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trượt
06-05-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
05-05-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trượt
04-05-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
03-05-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
02-05-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
01-05-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt
30-04-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
29-04-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
28-04-20Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
27-04-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
26-04-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trượt
25-04-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2
24-04-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
23-04-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
31-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
30-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
29-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
28-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
26-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7
18-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt
17-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề
16-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề
15-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
13-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
12-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
11-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4
09-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
08-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
06-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề
05-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
04-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
03-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
02-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
01-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt