Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
24-01-21
24-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
23-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
22-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
21-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 9Trượt
20-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng Đề
19-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
18-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4
17-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
16-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề
15-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
14-01-21Đầu: 1 - Đuôi: 6Trượt
13-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
12-01-21Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
11-01-21Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng Đề
10-01-21Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đầu 4
09-01-21Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
08-01-21Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
07-01-21Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đầu 5
06-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
05-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
04-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đầu 8
03-01-21Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề
02-01-21Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
01-01-21Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8
31-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng Đề
30-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
29-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề
28-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề
27-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề
26-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8
25-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề
24-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
23-12-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
22-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
21-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng Đề
20-12-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề
19-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7
18-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
17-12-20Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
16-12-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề
15-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt
14-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
13-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
12-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đầu 4
11-12-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5
10-12-20Đầu: 6 - Đuôi: 9Trượt
09-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng Đề
08-12-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-12-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng Đề
06-12-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
05-12-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trượt
04-12-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
03-12-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1
02-12-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
01-12-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
30-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng Đề
29-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
28-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
27-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
26-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề
25-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
24-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trượt
23-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
22-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
21-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng Đề
20-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 1Trượt
19-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
18-11-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
17-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trượt
16-11-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3
15-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
14-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
13-11-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8
12-11-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề
11-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề
10-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
09-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
08-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
07-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
06-11-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng đầu 7
05-11-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề
04-11-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
03-11-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt
02-11-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
01-11-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
31-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đầu 1
30-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
29-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề
28-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
27-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
26-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
25-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
24-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2
23-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
22-10-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng Đề
21-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4
20-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
19-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề
18-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
17-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
16-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0
15-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề
14-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
13-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
12-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
11-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề
09-10-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
08-10-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng Đề
07-10-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
06-10-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
05-10-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trượt
04-10-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
03-10-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trượt
02-10-20Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đầu 0
01-10-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1
30-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
29-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
28-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng Đề
27-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
26-09-20Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
25-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
24-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
23-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
22-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 5Trúng đầu 8
21-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
20-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt
19-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
18-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
17-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt
16-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
15-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
14-09-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
13-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 3Trúng Đề
12-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
11-09-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
10-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
09-09-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trượt
08-09-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
07-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trượt
06-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
05-09-20Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
04-09-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
03-09-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
02-09-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
01-09-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
31-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
30-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
29-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
28-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đầu 4
27-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
26-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
25-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
24-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
23-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trượt
22-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
21-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
20-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề
19-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
18-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trượt
17-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề
16-08-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trượt
15-08-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng Đề
14-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
13-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
12-08-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
11-08-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2
10-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
09-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đầu 3
08-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
07-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
06-08-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7
05-08-20Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
04-08-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
03-08-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề
02-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng Đề
01-08-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
31-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
30-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
29-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
28-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
27-07-20Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
26-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đầu 5
25-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0
24-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
23-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng Đề
22-07-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề
21-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
19-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 8Trượt
18-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
17-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
16-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
15-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0
14-07-20Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
13-07-20Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề
12-07-20Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
11-07-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng Đề
10-07-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
09-07-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9