Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4
18-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8
17-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
16-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
15-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề
14-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
13-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
12-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
11-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
10-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
09-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
08-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
07-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
06-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
05-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
04-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
03-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
02-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
01-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
31-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt
30-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
29-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề
28-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3
27-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
26-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
25-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề
24-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
23-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề
22-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề
21-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
20-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4
19-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt
18-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
17-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
16-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
15-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
14-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
13-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
12-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
11-10-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
10-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
09-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
08-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt
07-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
06-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7
05-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
04-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề
03-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2
02-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
01-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề
30-09-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
29-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
28-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
27-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7
26-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
25-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
24-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2
23-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
22-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
21-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
19-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2
18-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề
17-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
16-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
15-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
14-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
13-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
12-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
11-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt
10-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
09-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt
08-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt
07-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
06-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đầu 1
05-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trượt
04-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
03-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trượt
02-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt
01-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9
31-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 9Trúng đầu 6
30-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trượt
29-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề
28-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trượt
27-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
26-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt
25-08-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trượt
24-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 2Trúng Đề
23-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
22-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
21-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
20-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
19-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
18-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
17-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng Đề
16-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
15-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt
14-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8
13-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8
12-08-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
11-08-19Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
10-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
09-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trượt
08-08-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
07-08-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2
06-08-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đầu 4
05-08-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
04-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng Đề
03-08-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3
02-08-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8
01-08-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng đầu 5
31-07-19Đầu: 3 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
30-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
29-07-19Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đầu 1
28-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
27-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng Đề
26-07-19Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng đầu 2
25-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
24-07-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
23-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng Đề
22-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đầu 9
21-07-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đầu 4
20-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng đầu 0
19-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
18-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
17-07-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trượt
16-07-19Đầu: 5 - Đuôi: 6Trúng đầu 5
15-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
14-07-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
13-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề
12-07-19Đầu: 4 - Đuôi: 3Trượt
11-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 6Trúng Đề
10-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
09-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng Đề
08-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đầu 8
07-07-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng Đề
06-07-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề
05-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt
04-07-19Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
03-07-19Đầu: 3 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
02-07-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
01-07-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
30-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trượt
29-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
28-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đầu 7
27-06-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
26-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đầu 9
25-06-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng Đề
24-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng đầu 8
23-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
22-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
21-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
20-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trượt
19-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5
18-06-19Đầu: 6 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
17-06-19Đầu: 1 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
16-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
15-06-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng Đề
14-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 5Trượt
13-06-19Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
12-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
11-06-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đầu 1
10-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
09-06-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
08-06-19Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
07-06-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng Đề
06-06-19Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
05-06-19Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
04-06-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng Đề
03-06-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
02-06-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5
01-06-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng Đề
31-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0
30-05-19Đầu: 2 - Đuôi: 5Trúng Đề
29-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đầu 4
28-05-19Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đầu 5
27-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
26-05-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
25-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt
24-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
23-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 5Trượt
22-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 9Trượt
21-05-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
20-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
19-05-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng Đề
18-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
17-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
16-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng đầu 3
15-05-19Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1
14-05-19Đầu: 8 - Đuôi: 6Trúng đầu 8
13-05-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng đầu 6
12-05-19Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
11-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
10-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 5Trúng Đề
09-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
08-05-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng Đề
07-05-19Đầu: 3 - Đuôi: 1Trúng đầu 3
06-05-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
05-05-19Đầu: 0 - Đuôi: 7Trúng đầu 0
04-05-19Đầu: 7 - Đuôi: 1Trúng Đề