Chúng Tôi Đã Có Số Đề đầu đuôi Miền Bắc VIP ,Cam Kết Chính Xác , Khẳng Định Chuẩn Xác ,Sai Xin Bồi Thường

 Với thẻ nạp 500.000 VNĐ quý khách sẽ nhận được ngay 2 con ĐỀ CHẮC ĂN MIỀN BẮC

Cam kết đem lại tiền bạc cho quý khách!

Có thể nạp cộng dồn thẻ( Ví dụ 6 cái 100k )

 Chúc các bạn thắng lớn!

Đề đầu đuôi Miền Bắc siêu VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
30-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
29-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
28-03-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
26-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
25-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng Đề
24-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng Đề
23-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng đầu 2
22-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đầu 2
21-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề
20-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng Đề
19-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đầu 7
18-03-20Đầu: 9 - Đuôi: 3Trượt
17-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề
16-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 2Trúng Đề
15-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng Đề
14-03-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
13-03-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trượt
12-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
11-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
10-03-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng đầu 4
09-03-20Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
08-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
06-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng Đề
05-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
04-03-20Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
03-03-20Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
02-03-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
01-03-20Đầu: 2 - Đuôi: 4Trượt
29-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0
28-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 3Trúng đầu 8
27-02-20Đầu: 2 - Đuôi: 9Trúng đầu 2
26-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề
25-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
24-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
23-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 0Trượt
22-02-20Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
21-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
20-02-20Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng đầu 0
19-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 9Trúng đầu 9
18-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trúng đầu 1
17-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 7Trúng Đề
16-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 0Trúng đầu 7
15-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
14-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng Đề
13-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
12-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
11-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
10-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 3Trượt
09-02-20Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
08-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 0Trúng đầu 9
07-02-20Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt
06-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 8Trúng đầu 7
05-02-20Đầu: 9 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
04-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đầu 1
03-02-20Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
02-02-20Đầu: 3 - Đuôi: 9Trúng đầu 3
01-02-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
31-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề
30-01-20Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
29-01-20Đầu: 0 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
28-01-20Đầu: 2 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
23-01-20Đầu: 7 - Đuôi: 5Trúng Đề
22-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
21-01-20Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề
20-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
19-01-20Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng Đề
18-01-20Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
17-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
16-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
15-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
14-01-20Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
13-01-20Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
12-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đầu 8
11-01-20Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
10-01-20Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
09-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 3Trượt
08-01-20Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đầu 0
07-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 6Trượt
06-01-20Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1
05-01-20Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
04-01-20Đầu: 5 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
03-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 3Trúng Đề
02-01-20Đầu: 9 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
01-01-20Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
31-12-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
30-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 8Trúng Đề
29-12-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
28-12-19Đầu: 0 - Đuôi: 3Trúng đầu 0
27-12-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng Đề
26-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
25-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8
24-12-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trượt
23-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
22-12-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
21-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng Đề
20-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đầu 8
19-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
18-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
17-12-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
16-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
15-12-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trượt
14-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đầu 9
13-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
12-12-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng Đề
11-12-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
10-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
09-12-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng Đề
08-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
07-12-19Đầu: 3 - Đuôi: 4Trúng đầu 3
06-12-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
05-12-19Đầu: 6 - Đuôi: 7Trúng Đề
04-12-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trúng đầu 1
03-12-19Đầu: 9 - Đuôi: 7Trúng Đề
02-12-19Đầu: 7 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
01-12-19Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng Đề
30-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đầu 9
29-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
28-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
27-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đầu 5
26-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đầu 3
25-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 0Trúng đầu 6
24-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
23-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
22-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
21-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 5Trúng đuôi 5
20-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
19-11-19Đầu: 4 - Đuôi: 0Trúng đầu 4
18-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 7Trúng đầu 8
17-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng Đề
16-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
15-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 8Trúng Đề
14-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
13-11-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trượt
12-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
11-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
10-11-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
09-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 2Trúng Đề
08-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trúng đuôi 2
07-11-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
06-11-19Đầu: 9 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
05-11-19Đầu: 0 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
04-11-19Đầu: 3 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
03-11-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
02-11-19Đầu: 7 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
01-11-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
31-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 3Trượt
30-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
29-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 2Trúng Đề
28-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 6Trúng đầu 3
27-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
26-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 9Trúng đuôi 9
25-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng Đề
24-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
23-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 3Trúng Đề
22-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 7Trúng Đề
21-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
20-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đầu 4
19-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trượt
18-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 2Trượt
17-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
16-10-19Đầu: 4 - Đuôi: 5Trúng đầu 4
15-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
14-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
13-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trượt
12-10-19Đầu: 0 - Đuôi: 4Trúng đầu 0
11-10-19Đầu: 6 - Đuôi: 1Trúng đầu 6
10-10-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
09-10-19Đầu: 8 - Đuôi: 9Trúng đầu 8
08-10-19Đầu: 3 - Đuôi: 2Trượt
07-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 0Trúng đuôi 0
06-10-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7
05-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 4Trúng đầu 5
04-10-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng Đề
03-10-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng đầu 2
02-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
01-10-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng Đề
30-09-19Đầu: 6 - Đuôi: 4Trúng Đề
29-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 4Trúng Đề
28-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 6Trúng đuôi 6
27-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 9Trúng đầu 7
26-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 7Trúng đuôi 7
25-09-19Đầu: 5 - Đuôi: 1Trúng đầu 5
24-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 8Trúng đầu 2
23-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 1Trúng đầu 2
22-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 4Trúng đuôi 4
21-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 8Trúng đuôi 8
20-09-19Đầu: 7 - Đuôi: 3Trúng đầu 7
19-09-19Đầu: 2 - Đuôi: 3Trúng đầu 2
18-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 6Trúng Đề
17-09-19Đầu: 4 - Đuôi: 1Trúng đuôi 1
16-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 6Trúng đầu 9
15-09-19Đầu: 0 - Đuôi: 5Trúng đầu 0
14-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 3Trúng đuôi 3
13-09-19Đầu: 8 - Đuôi: 2Trúng Đề
12-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 9Trúng đầu 1
11-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 0Trượt
10-09-19Đầu: 1 - Đuôi: 5Trúng đầu 1
09-09-19Đầu: 9 - Đuôi: 2Trượt