Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Chuyên gia SOI CẦU đã chốt ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG chính xác nhất hôm nay.

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TOtrúng CỰC ĐẬM.
 Cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày.

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 6
Đắc Lắc: Trúng đuôi 8,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
18-11-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 4
17-11-19Kon Tum: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
16-11-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đuôi 3,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 5
15-11-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Ninh Thuận: Trúng đầu 6
14-11-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 4,
Quảng Bình: Trúng đuôi 6
13-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
12-11-19Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt
11-11-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 3,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
10-11-19Kon Tum: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng đuôi 7,
Khánh Hòa: Trúng đầu 8
09-11-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đầu 5,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
08-11-19Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Ninh Thuận: Trúng đầu 0
07-11-19Bình Định: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Quảng Trị: Trúng đầu 8,
Quảng Bình: Trúng đuôi 0
06-11-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đầu 5
05-11-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đầu 8
04-11-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đầu 5,
Phú Yên: Trúng đầu 2
03-11-19Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
02-11-19Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 3
01-11-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng đầu 6,
Ninh Thuận: Trúng đầu 0
31-10-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 7
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đầu 4
30-10-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 1
29-10-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng đuôi 0
28-10-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 5,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Trượt
27-10-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đầu 6,
Khánh Hòa: Trúng đầu 9
26-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
25-10-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đầu 0,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
24-10-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng đuôi 5,
Quảng Trị: Trúng đuôi 6,
Quảng Bình: Trúng đuôi 2
23-10-19Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đầu 9,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 5
22-10-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Quảng Nam: Trúng đầu 0
21-10-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Phú Yên: Trúng đầu 5
20-10-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Khánh Hòa: Trúng đầu 4
19-10-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 7,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
18-10-19Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
17-10-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng đầu 0,
Quảng Trị: Trúng đầu 4,
Quảng Bình: Trúng đầu 7
16-10-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 4
15-10-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 4,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
14-10-19TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 5 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng đầu 1,
Phú Yên: Trúng đuôi 5
13-10-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng đuôi 9,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 4
12-10-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đuôi 0
11-10-19Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Gia Lai: Trúng đầu 0,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 4
10-10-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng đầu 9,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng đầu 7
09-10-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
08-10-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng đuôi 2,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
07-10-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đầu 5,
Phú Yên: Trúng đuôi 4
06-10-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
05-10-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 3 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 0
04-10-19Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng đuôi 7,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
03-10-19Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đuôi 4,
Quảng Trị: Trúng đầu 5,
Quảng Bình: Trúng đuôi 4
02-10-19Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đầu 4
01-10-19Đắc Lắc: Đầu: 8 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
30-09-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đầu 8,
Phú Yên: Trúng đuôi 8
29-09-19Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng đầu 3
28-09-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 1,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 8
27-09-19Gia Lai: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 9
26-09-19Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng đầu 2,
Quảng Trị: Trúng đầu 4,
Quảng Bình: Trúng đuôi 9
25-09-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Khánh Hòa: Trúng đầu 6
24-09-19Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Nam: Trúng đuôi 6
23-09-19TT Huế: Đầu: 5 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đầu 5
22-09-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 4
Kon Tum: Trúng đuôi 4,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
21-09-19Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 2,
Đắc Nông: Trúng đuôi 9
20-09-19Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 2
19-09-19Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng đầu 8,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 8
18-09-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 0
17-09-19Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Quảng Nam: Trúng đầu 2
16-09-19TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 7 - Đuôi: 7
TT Huế: Trúng đầu 3
15-09-19Kon Tum: Đầu: 6 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 1
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 1
14-09-19Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 0
Quảng Ngãi: Trúng đuôi 6,
Đắc Nông: Trúng đầu 9
13-09-19Gia Lai: Đầu: 8 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
12-09-19Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 1 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Quảng Trị: Trúng đuôi 1,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
11-09-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 8
10-09-19Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 5,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
09-09-19TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 9
TT Huế: Trúng Đặc Biệt
08-09-19Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đầu 4,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
07-09-19Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng đuôi 1,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 6,
Đắc Nông: Trúng đuôi 0
06-09-19Gia Lai: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng đuôi 4,
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
05-09-19Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 9 - Đuôi: 9,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
04-09-19Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 1
03-09-19Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 6 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng đầu 6,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
02-09-19TT Huế: Đầu: 0 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 8
01-09-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng đầu 3,
Khánh Hòa: Trúng đầu 8
31-08-19Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đuôi 1,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 5,
Đắc Nông: Trúng đầu 0
30-08-19Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 1
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đầu 8
29-08-19Bình Định: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 2
Quảng Trị: Trúng đầu 6,
Quảng Bình: Trúng đầu 9
28-08-19Đà Nẵng: Đầu: 5 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Đà Nẵng: Trúng đầu 5,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
27-08-19Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Trúng đầu 2,
Quảng Nam: Trúng đầu 8
26-08-19TT Huế: Đầu: 8 - Đuôi: 3,
Phú Yên: Đầu: 1 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng đầu 8,
Phú Yên: Trúng đầu 1
25-08-19Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt
24-08-19Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đuôi 8