Những ai đang băn khoăn chưa biết chọn số nào hôm nay?

 Chuyên gia SOI CẦU đã chốt ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG chính xác nhất hôm nay.

 Hãy nhanh tay nhận số đẹp từ các chuyên gia của chúng tôi bạn sẽ ăn CỰC TOtrúng CỰC ĐẬM.
 Cầu ĐỀ ĐẦU ĐUÔI MIỀN TRUNG, giá: 600.000 VNĐ 
Có thể nạp cộng dồn (Ví dụ 6 cái 100k nạp 6 lần)

 Chúc bạn thắng lớn mỗi ngày.

Đề đầu đuôi Miền Trung Siêu Vip chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
24-01-21
24-01-21Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đuôi 8,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
23-01-21Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 4
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 6,
Đắc Nông: Trúng đuôi 4
22-01-21Gia Lai: Đầu: 0 - Đuôi: 9,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 3
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 3
21-01-21Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Trị: Đầu: 3 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 7 - Đuôi: 2
Bình Định: Trúng đầu 8,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 2
20-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
19-01-21Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Trúng đầu 5,
Quảng Nam: Trúng đầu 1
18-01-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Phú Yên: Trúng đầu 8
17-01-21Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 7
Kon Tum: Trúng đuôi 8,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 7
16-01-21Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đuôi 7,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
15-01-21Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đuôi 8,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
14-01-21Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 9
Bình Định: Trúng đuôi 2,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đầu 5
13-01-21Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 1,
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
12-01-21Đắc Lắc: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng đuôi 1,
Quảng Nam: Trúng đầu 3
11-01-21TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 6
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 0
10-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 1
Kon Tum: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
09-01-21Đà Nẵng: Đầu: 0 - Đuôi: 8,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 6 - Đuôi: 2
Quảng Ngãi: Trúng đầu 8,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
08-01-21Gia Lai: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Ninh Thuận: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Gia Lai: Trúng đầu 1,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 2
07-01-21Bình Định: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 4
Bình Định: Trúng đầu 3,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
06-01-21Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 3
Đà Nẵng: Trúng đuôi 1,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 3
05-01-21Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 8,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 2
Đắc Lắc: Trúng Đặc Biệt
04-01-21TT Huế: Đầu: 6 - Đuôi: 4,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 2
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đuôi 2
03-01-21Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng đầu 6
02-01-21Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 9
01-01-21Gia Lai: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 7
Gia Lai: Trúng đầu 4,
Ninh Thuận: Trúng đầu 0
31-12-20Bình Định: Đầu: 5 - Đuôi: 6,
Quảng Trị: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 1 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đầu 8,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
30-12-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đuôi 0
29-12-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 3
Đắc Lắc: Trúng đuôi 3,
Quảng Nam: Trúng đuôi 3
28-12-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 9
Phú Yên: Trúng đầu 4
27-12-20Kon Tum: Đầu: 0 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng đầu 0,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 2
26-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Đắc Nông: Đầu: 4 - Đuôi: 4
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
25-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Ninh Thuận: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt
24-12-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 4,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 0,
Quảng Bình: Trúng đuôi 8
23-12-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đuôi 9,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
22-12-20Đắc Lắc: Đầu: 5 - Đuôi: 4,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 8
Đắc Lắc: Trúng đầu 5,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
21-12-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 8 - Đuôi: 5
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
20-12-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 1,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 3
Kon Tum: Trúng đầu 8
19-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 5,
Quảng Ngãi: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đầu 8,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 3,
Đắc Nông: Trúng đầu 7
18-12-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 4,
Ninh Thuận: Đầu: 9 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng đuôi 4,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 5
17-12-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 1,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng đuôi 1,
Quảng Bình: Trúng đuôi 8
16-12-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 9,
Khánh Hòa: Đầu: 8 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
15-12-20Đắc Lắc: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Nam: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Quảng Nam: Trúng đuôi 0
14-12-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Phú Yên: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Phú Yên: Trúng đuôi 9
13-12-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 7 - Đuôi: 4
Khánh Hòa: Trúng đầu 7
12-12-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Ngãi: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Đà Nẵng: Trúng đầu 3,
Đắc Nông: Trúng đầu 7
11-12-20Gia Lai: Đầu: 9 - Đuôi: 3,
Ninh Thuận: Đầu: 4 - Đuôi: 5
Gia Lai: Trúng Đặc Biệt,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 5
10-12-20Bình Định: Đầu: 4 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Quảng Bình: Đầu: 4 - Đuôi: 0
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
09-12-20Đà Nẵng: Đầu: 3 - Đuôi: 0,
Khánh Hòa: Đầu: 5 - Đuôi: 2
Đà Nẵng: Trúng đuôi 0,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
08-12-20Đắc Lắc: Đầu: 9 - Đuôi: 2,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Đắc Lắc: Trúng đuôi 2,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
07-12-20TT Huế: Đầu: 2 - Đuôi: 6,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Phú Yên: Trúng đầu 2
06-12-20Kon Tum: Đầu: 4 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 2 - Đuôi: 0
Kon Tum: Trúng đuôi 6,
Khánh Hòa: Trúng đầu 2
05-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 7,
Quảng Ngãi: Đầu: 7 - Đuôi: 9,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 7,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
04-12-20Gia Lai: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 1
Ninh Thuận: Trúng đầu 7
03-12-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 5 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 9 - Đuôi: 6
Bình Định: Trúng đuôi 5,
Quảng Trị: Trúng đuôi 2,
Quảng Bình: Trúng đuôi 6
02-12-20Đà Nẵng: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 5
Đà Nẵng: Trúng đầu 2,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
01-12-20Đắc Lắc: Đầu: 4 - Đuôi: 1,
Quảng Nam: Đầu: 3 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 4,
Quảng Nam: Trúng đuôi 4
30-11-20TT Huế: Đầu: 3 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 0 - Đuôi: 4
TT Huế: Trúng đầu 3
29-11-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 6 - Đuôi: 8
Kon Tum: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 8
28-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Đắc Nông: Đầu: 2 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng đuôi 0,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 8
27-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 6
Ninh Thuận: Trúng đầu 5
26-11-20Bình Định: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Trị: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 3 - Đuôi: 3
Bình Định: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 3
25-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 6,
Khánh Hòa: Đầu: 4 - Đuôi: 6
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng đầu 4
24-11-20Đắc Lắc: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 7 - Đuôi: 9
Đắc Lắc: Trúng đuôi 5,
Quảng Nam: Trúng đuôi 9
23-11-20TT Huế: Đầu: 7 - Đuôi: 8,
Phú Yên: Đầu: 6 - Đuôi: 3
TT Huế: Trúng đuôi 8,
Phú Yên: Trúng đầu 6
22-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 0 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đầu 0
21-11-20Đà Nẵng: Đầu: 9 - Đuôi: 4,
Quảng Ngãi: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 0 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 0
20-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 1,
Ninh Thuận: Đầu: 0 - Đuôi: 8
Gia Lai: Trúng đầu 2,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 8
19-11-20Bình Định: Đầu: 9 - Đuôi: 5,
Quảng Trị: Đầu: 7 - Đuôi: 2,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Bình Định: Trúng đuôi 5,
Quảng Bình: Trúng Đặc Biệt
18-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
17-11-20Đắc Lắc: Đầu: 7 - Đuôi: 0,
Quảng Nam: Đầu: 2 - Đuôi: 4
Đắc Lắc: Trúng đầu 7,
Quảng Nam: Trúng Đặc Biệt
16-11-20TT Huế: Đầu: 1 - Đuôi: 7,
Phú Yên: Đầu: 3 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng đầu 1,
Phú Yên: Trúng đuôi 5
15-11-20Kon Tum: Đầu: 2 - Đuôi: 8,
Khánh Hòa: Đầu: 3 - Đuôi: 2
Kon Tum: Trúng Đặc Biệt,
Khánh Hòa: Trúng Đặc Biệt
14-11-20Đà Nẵng: Đầu: 6 - Đuôi: 2,
Quảng Ngãi: Đầu: 9 - Đuôi: 8,
Đắc Nông: Đầu: 1 - Đuôi: 7
Đà Nẵng: Trúng đầu 6,
Quảng Ngãi: Trúng đầu 9
13-11-20Gia Lai: Đầu: 2 - Đuôi: 0,
Ninh Thuận: Đầu: 5 - Đuôi: 8
Gia Lai: Trúng đầu 2,
Ninh Thuận: Trúng Đặc Biệt
12-11-20Bình Định: Đầu: 7 - Đuôi: 7,
Quảng Trị: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 3
Quảng Trị: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Bình: Trúng đuôi 3
11-11-20Đà Nẵng: Đầu: 1 - Đuôi: 4,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 2
Khánh Hòa: Trúng đầu 1
10-11-20Đắc Lắc: Đầu: 3 - Đuôi: 3,
Quảng Nam: Đầu: 8 - Đuôi: 4
Trượt
09-11-20TT Huế: Đầu: 9 - Đuôi: 1,
Phú Yên: Đầu: 2 - Đuôi: 8
TT Huế: Trúng đuôi 1,
Phú Yên: Trúng Đặc Biệt
08-11-20Kon Tum: Đầu: 8 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 1 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đuôi 2,
Khánh Hòa: Trúng đuôi 9
07-11-20Đà Nẵng: Đầu: 7 - Đuôi: 1,
Quảng Ngãi: Đầu: 4 - Đuôi: 5,
Đắc Nông: Đầu: 8 - Đuôi: 8
Đà Nẵng: Trúng đầu 7,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng đầu 8
06-11-20Gia Lai: Đầu: 3 - Đuôi: 2,
Ninh Thuận: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Gia Lai: Trúng đuôi 2,
Ninh Thuận: Trúng đuôi 0
05-11-20Bình Định: Đầu: 2 - Đuôi: 9,
Quảng Trị: Đầu: 6 - Đuôi: 0,
Quảng Bình: Đầu: 8 - Đuôi: 0
Bình Định: Trúng đuôi 9,
Quảng Trị: Trúng đầu 6
04-11-20Đà Nẵng: Đầu: 4 - Đuôi: 2,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 1
Khánh Hòa: Trúng đầu 9
03-11-20Đắc Lắc: Đầu: 0 - Đuôi: 5,
Quảng Nam: Đầu: 1 - Đuôi: 0
Đắc Lắc: Trúng đầu 0,
Quảng Nam: Trúng đuôi 0
02-11-20TT Huế: Đầu: 4 - Đuôi: 0,
Phú Yên: Đầu: 4 - Đuôi: 5
TT Huế: Trúng Đặc Biệt,
Phú Yên: Trúng đầu 4
01-11-20Kon Tum: Đầu: 3 - Đuôi: 5,
Khánh Hòa: Đầu: 9 - Đuôi: 9
Kon Tum: Trúng đuôi 5,
Khánh Hòa: Trúng đầu 9
31-10-20Đà Nẵng: Đầu: 8 - Đuôi: 0,
Quảng Ngãi: Đầu: 5 - Đuôi: 0,
Đắc Nông: Đầu: 7 - Đuôi: 0
Đà Nẵng: Trúng Đặc Biệt,
Quảng Ngãi: Trúng Đặc Biệt,
Đắc Nông: Trúng Đặc Biệt
29-10-20Bình Định: Đầu: 8 - Đuôi: 6Bình Định: Trúng đầu 8