DÀN ĐỀ 6 SỐ – RẤT CHUẨN ĐƯỢC SOI KỸ BỞI CHUYÊN GIA VÀ CHỌN LỌC 6 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM DÀN ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 100%,

 CẦU CHÚNG TÔI CAM KẾT LUÔN CHUẨN NHẤT, CHI PHÍ CAO NHƯNG LUÔN MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO CÁC BẠN CHƠI TO.

 Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Bạn sẽ nhận được   DÀN ĐỀ 6 SỐ Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà các Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

 

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
17-02-20
17-02-2009,18,77,01,17,13Ăn đề 17
16-02-2056,17,81,99,76,60Ăn đề 76
15-02-2059,94,16,01,17,75Ăn đề 17
14-02-2017,38,30,62,22,55Ăn đề 55
13-02-2032,49,77,96,83,61Ăn đề 32
12-02-2047,83,33,65,69,74Ăn đề 47
11-02-2037,49,96,91,87,84Ăn đề 96
10-02-2006,85,31,84,45,97Ăn 45
09-02-2095,76,04,19,46,26Trượt
08-02-2008,13,64,91,72,15Ăn đề 91
07-02-2026,35,32,55,02,61Trượt
06-02-2035,27,86,30,45,75Ăn đề 75
05-02-2038,96,41,99,15,74Ăn đề 15
04-02-2065,23,74,87,16,06Trượt
03-02-2087,42,80,61,33,62Trượt
02-02-2034,20,96,49,97,68Ăn đề 34
01-02-2072,67,23,88,30,54Ăn đề 30
31-01-2026,33,54,46,83,15Ăn đề 15
30-01-2041,01,12,62,75,71Ăn đề 12
29-01-2080,18,54,89,71,75Ăn 89
28-01-2027,40,72,12,21,38Ăn đề 40
23-01-2057,36,81,46,75,03Ăn đề 75
22-01-2049,44,82,83,35,91Ăn đề 49
21-01-2016,97,67,09,11,10Ăn đề 97
20-01-2009,38,04,31,49,01Trượt
19-01-2045,02,21,10,22,52Ăn đề 21
18-01-2066,99,04,40,88,03Trượt
17-01-2087,80,06,16,27,14Trượt
16-01-2082,78,40,62,45,84Ăn đề 82
15-01-2072,54,75,68,78,98Trượt
14-01-2014,50,64,98,45,74Ăn đề 64
13-01-2086,44,09,48,67,42Ăn đề 44
12-01-2079,80,44,71,94,15Ăn đề 80
11-01-2091,57,90,14,72,58Ăn đề 58
10-01-2039,10,34,12,77,69Trượt
09-01-2073,79,90,82,24,98Trượt
08-01-2035,93,66,50,61,43Trượt
07-01-2057,54,72,97,34,09Ăn đề 54
06-01-2066,23,12,30,94,79Ăn đề 12
05-01-2002,21,82,21,80,42Ăn đề 21
04-01-2085,21,20,48,49,71Ăn đề 49
03-01-2056,54,55,08,43,97Ăn đề 43
02-01-2056,04,31,85,29,38Ăn đề 04
01-01-2064,20,05,13,53,10Ăn đề 05
31-12-1920,25,21,14,81,08Ăn đề 08
30-12-1968,88,42,11,32,30Ăn đề 88
29-12-1956,60,77,82,03,92Trượt
28-12-1940,11,01,47,86,42Ăn đề 01
27-12-1977,57,26,43,42,63Ăn đề 77
26-12-1929,50,45,73,88,57Trượt
25-12-1981,84,98,66,40,80Ăn đề 81
24-12-1980,54,72,26,55,90Ăn đề 26
23-12-1970,41,39,57,71,24Ăn đề 24
22-12-1973,39,02,58,93,22Trượt
21-12-1945,61,29,31,35,48Ăn đề 48
20-12-1906,93,27,84,00,19Ăn đề 84
19-12-1979,67,49,48,68,81Ăn đề 81
18-12-1976,54,59,40,49,27Ăn đề 49
17-12-1962,25,22,15,71,69Ăn đề 22
16-12-1997,80,21,44,68,90Ăn đề 68
15-12-1931,35,06,75,87,44Ăn đề 06
14-12-1960,41,17,73,48,94Ăn đề 94
13-12-1961,79,57,09,76,67Ăn đề 76
12-12-1986,20,03,52,47,35Ăn đề 47
11-12-1977,46,85,67,92,35Ăn 85
10-12-1933,11,49,29,82,83Ăn đề 33
09-12-1905,07,06,16,26,47Trượt
08-12-1949,23,40,22,69,47Ăn đề 40
07-12-1914,04,43,38,64,84Ăn đề 38
06-12-1930,14,44,69,71,40Ăn đề 30
05-12-1944,47,23,66,18,34Trượt
04-12-1952,19,54,55,37,42Ăn đề 19
03-12-1954,97,71,45,93,92Ăn đề 97
02-12-1996,97,88,34,44,35Ăn đề 97
01-12-1991,87,66,52,51,24Ăn đề 87
30-11-1988,73,96,83,07,57Ăn đề 96
29-11-1935,29,03,36,66,26Ăn đề 03
28-11-1984,87,32,42,63,14Ăn đề 32
27-11-1959,57,93,75,25,50Ăn đề 57
26-11-1934,71,31,76,56,19Ăn đề 31
25-11-1911,66,69,58,88,70Trượt
24-11-1921,34,42,02,59,84Ăn đề 42
23-11-1936,76,92,47,68,40Ăn đề 36
22-11-1978,99,20,34,95,50Ăn đề 78
21-11-1903,56,54,62,15,00Ăn đề 15
20-11-1962,19,12,28,72,25Trượt
19-11-1942,57,51,39,23,59Ăn đề 42
18-11-1996,15,97,20,80,84Ăn đề 84
17-11-1949,05,13,00,33,52Ăn đề 00
16-11-1914,26,90,95,42,57Trượt
15-11-1926,08,51,07,58,62Ăn đề 08
14-11-1942,07,58,27,80,31Ăn đề 58
13-11-1977,98,95,04,96,43Trượt
12-11-1947,28,49,21,00,64Trượt
11-11-1985,30,15,54,12,16Ăn đề 16
10-11-1910,93,96,61,31,42Ăn đề 10
09-11-1902,14,20,10,00,26Ăn đề 02
08-11-1992,02,92,04,12,00Ăn đề 92
07-11-1910,59,69,24,73,93Ăn đề 24
06-11-1905,43,92,81,94,86Ăn đề 81
05-11-1931,41,90,61,72,25Ăn đề 90
04-11-1901,98,99,40,43,87Ăn đề 43
03-11-1923,37,92,71,33,20Trượt
02-11-1922,57,94,77,67,17Ăn đề 94
01-11-1928,63,68,00,85,82Ăn đề 68
31-10-1940,36,52,01,48,44Trượt
30-10-1998,10,93,84,34,06Ăn đề 98
29-10-1979,42,99,68,29,56Ăn đề 42
28-10-1940,60,69,59,16,39Ăn đề 39
27-10-1931,16,88,87,01,40Ăn đề 16
26-10-1967,47,89,83,09,49Ăn đề 09
25-10-1906,84,90,07,72,13Ăn đề 84
24-10-1915,18,65,74,44,83Ăn đề 74
23-10-1961,53,13,25,81,15Ăn đề 53
22-10-1957,58,23,37,69,21Ăn đề 37
21-10-1975,29,06,25,74,66Ăn đề 74
20-10-1917,74,63,25,49,76Ăn đề 49
19-10-1998,34,61,84,78,17Ăn đề 98
18-10-1997,37,17,27,63,73Ăn đề 97
17-10-1940,78,61,33,52,71Ăn đề 61
16-10-1984,41,49,24,73,31Ăn đề 41
15-10-1932,13,81,39,30,79Ăn đề 30
14-10-1964,98,13,28,27,52Trượt
13-10-1991,59,56,72,67,88Trượt
12-10-1945,14,87,78,09,16Ăn đề 09
11-10-1942,08,98,81,18,68Ăn đề 68
10-10-1953,81,61,46,04,90Ăn đề 46
09-10-1969,84,33,63,30,56Ăn đề 84
08-10-1935,61,01,82,89,33Ăn đề 01
07-10-1972,69,70,86,24,00Ăn đề 00
06-10-1996,75,74,06,81,64Ăn đề 75
05-10-1916,60,52,87,39,76Ăn đề 52
04-10-1968,12,51,67,18,20Ăn đề 51
03-10-1996,50,04,89,27,20Ăn đề 27
02-10-1959,35,60,81,91,58Ăn đề 81
01-10-1953,63,30,15,00,83Ăn đề 15
30-09-1915,83,16,04,42,61Trượt
29-09-1941,50,90,02,96,24Ăn đề 24
28-09-1987,52,97,16,10,99Ăn đề 16
27-09-1919,31,78,01,18,75Ăn 78
26-09-1931,50,33,01,53,57Ăn đề 57
25-09-1947,59,99,09,33,83Ăn đề 59
24-09-1944,89,98,01,15,68Trượt
23-09-1959,89,35,80,73,29Ăn 29
22-09-1945,74,84,22,52,10Ăn đề 74
21-09-1980,78,95,31,12,61Ăn đề 78
20-09-1942,02,73,74,76,95Ăn đề 76
19-09-1972,37,38,15,64,77Trượt
18-09-1946,83,65,98,01,71Ăn đề 46
17-09-1937,01,87,54,97,32Ăn đề 01
16-09-1942,59,97,80,05,12Ăn đề 97
15-09-1902,00,03,68,29,85Ăn đề 03
14-09-1905,43,06,71,95,22Ăn 43
13-09-1996,36,75,33,83,82Ăn đề 82
12-09-1917,25,62,07,03,33Ăn đề 17
11-09-1900,63,30,80,19,59Trượt
10-09-1989,68,37,74,11,98Ăn đề 11
09-09-1952,67,91,17,10,83Ăn đề 83
08-09-1988,14,78,58,68,42Ăn đề 68
07-09-1916,67,92,00,19,61Ăn đề 16
06-09-1905,81,84,17,75,90Ăn đề 17
05-09-1952,99,48,51,55,33Ăn đề 51
04-09-1934,84,83,68,15,55Ăn đề 84
03-09-1948,79,04,70,54,89Ăn đề 54
02-09-1990,61,86,87,80,25Ăn 25
01-09-1910,97,68,12,84,94Ăn đề 97
31-08-1900,60,67,44,46,72Ăn đề 60
30-08-1929,51,66,28,73,06Ăn đề 66
29-08-1960,78,73,58,79,25Ăn đề 73
28-08-1906,00,72,70,37,88Trượt
27-08-1994,14,60,62,73,89Ăn 62
26-08-1961,54,30,63,47,29Ăn đề 63
25-08-1942,77,48,99,01,87Ăn đề 01
24-08-1932,62,46,12,06,24Ăn đề 62
23-08-1982,61,13,38,94,63Trượt
22-08-1956,93,81,09,31,43Ăn đề 93
21-08-1953,54,76,37,56,43Ăn đề 37
20-08-1900,79,84,74,65,28Ăn đề 65
19-08-1955,32,67,71,39,74Trượt
18-08-1976,11,82,92,31,93Ăn đề 11
17-08-1949,36,98,99,75,60Ăn đề 98
16-08-1912,18,31,29,44,99Trượt
15-08-1907,04,72,24,66,54Trượt
14-08-1984,86,22,79,82,25Ăn đề 84
13-08-1997,81,53,31,52,18Ăn đề 81
12-08-1924,30,23,59,14,34Ăn đề 59
11-08-1913,38,21,58,90,76Ăn đề 76
10-08-1945,20,27,18,24,43Trượt
09-08-1919,02,02,89,47,57Ăn đề 02
08-08-1918,62,70,32,60,76Ăn đề 62
07-08-1947,08,33,69,24,26Ăn đề 26
06-08-1949,77,48,59,70,91Ăn đề 48
05-08-1965,91,42,77,72,56Ăn đề 91
04-08-1930,16,73,01,86,32Ăn đề 32
03-08-1979,99,59,06,33,33Ăn đề 33
02-08-1996,04,28,95,82,99Ăn đề 82
01-08-1937,07,44,42,46,56Ăn đề 56
31-07-1973,66,22,62,90,19Ăn đề 90
30-07-1957,61,49,87,98,40Ăn đề 57
29-07-1976,74,41,50,62,18Ăn 18