DÀN ĐỀ 6 SỐ – RẤT CHUẨN ĐƯỢC SOI KỸ BỞI CHUYÊN GIA VÀ CHỌN LỌC 6 SỐ CHUẨN NHẤT LÀM DÀN ĐỀ TỶ LỆ ĂN LÀ 100%,

 CẦU CHÚNG TÔI CAM KẾT LUÔN CHUẨN NHẤT, CHI PHÍ CAO NHƯNG LUÔN MANG LẠI HIỆU QUẢ CHO CÁC BẠN CHƠI TO.

 Số cực chuẩn, tỷ lệ ăn là 100%, khi lấy số các bạn cứ yên tâm mà đánh, đợi đến giờ kết quả lấy tiền về

 Các bạn nạp thẻ đủ 500.000 vnđ sẽ nhận được số ngay, có thể nạp cộng dồn thẻ.

 Bạn sẽ nhận được   DÀN ĐỀ 6 SỐ Miền Bắc đẹp nhất và VIP nhất của ngày hôm nay mà các Chuyên gia chốt số của chúng tôi đã tập trung nghiên cứu phân tích và chọn lọc kỹ số đẹp nhất.

 

Dàn Đề 6 Con MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-1942,57,51,39,23,59Ăn đề 42
18-11-1996,15,97,20,80,84Ăn đề 84
17-11-1949,05,13,00,33,52Ăn đề 00
16-11-1914,26,90,95,42,57Trượt
15-11-1926,08,51,07,58,62Ăn đề 08
14-11-1942,07,58,27,80,31Ăn đề 58
13-11-1977,98,95,04,96,43Trượt
12-11-1947,28,49,21,00,64Trượt
11-11-1985,30,15,54,12,16Ăn đề 16
10-11-1910,93,96,61,31,42Ăn đề 10
09-11-1902,14,20,10,00,26Ăn đề 02
08-11-1992,02,92,04,12,00Ăn đề 92
07-11-1910,59,69,24,73,93Ăn đề 24
06-11-1905,43,92,81,94,86Ăn đề 81
05-11-1931,41,90,61,72,25Ăn đề 90
04-11-1901,98,99,40,43,87Ăn đề 43
03-11-1923,37,92,71,33,20Trượt
02-11-1922,57,94,77,67,17Ăn đề 94
01-11-1928,63,68,00,85,82Ăn đề 68
31-10-1940,36,52,01,48,44Trượt
30-10-1998,10,93,84,34,06Ăn đề 98
29-10-1979,42,99,68,29,56Ăn đề 42
28-10-1940,60,69,59,16,39Ăn đề 39
27-10-1931,16,88,87,01,40Ăn đề 16
26-10-1967,47,89,83,09,49Ăn đề 09
25-10-1906,84,90,07,72,13Ăn đề 84
24-10-1915,18,65,74,44,83Ăn đề 74
23-10-1961,53,13,25,81,15Ăn đề 53
22-10-1957,58,23,37,69,21Ăn đề 37
21-10-1975,29,06,25,74,66Ăn đề 74
20-10-1917,74,63,25,49,76Ăn đề 49
19-10-1998,34,61,84,78,17Ăn đề 98
18-10-1997,37,17,27,63,73Ăn đề 97
17-10-1940,78,61,33,52,71Ăn đề 61
16-10-1984,41,49,24,73,31Ăn đề 41
15-10-1932,13,81,39,30,79Ăn đề 30
14-10-1964,98,13,28,27,52Trượt
13-10-1991,59,56,72,67,88Trượt
12-10-1945,14,87,78,09,16Ăn đề 09
11-10-1942,08,98,81,18,68Ăn đề 68
10-10-1953,81,61,46,04,90Ăn đề 46
09-10-1969,84,33,63,30,56Ăn đề 84
08-10-1935,61,01,82,89,33Ăn đề 01
07-10-1972,69,70,86,24,00Ăn đề 00
06-10-1996,75,74,06,81,64Ăn đề 75
05-10-1916,60,52,87,39,76Ăn đề 52
04-10-1968,12,51,67,18,20Ăn đề 51
03-10-1996,50,04,89,27,20Ăn đề 27
02-10-1959,35,60,81,91,58Ăn đề 81
01-10-1953,63,30,15,00,83Ăn đề 15
30-09-1915,83,16,04,42,61Trượt
29-09-1941,50,90,02,96,24Ăn đề 24
28-09-1987,52,97,16,10,99Ăn đề 16
27-09-1919,31,78,01,18,75Ăn 78
26-09-1931,50,33,01,53,57Ăn đề 57
25-09-1947,59,99,09,33,83Ăn đề 59
24-09-1944,89,98,01,15,68Trượt
23-09-1959,89,35,80,73,29Ăn 29
22-09-1945,74,84,22,52,10Ăn đề 74
21-09-1980,78,95,31,12,61Ăn đề 78
20-09-1942,02,73,74,76,95Ăn đề 76
19-09-1972,37,38,15,64,77Trượt
18-09-1946,83,65,98,01,71Ăn đề 46
17-09-1937,01,87,54,97,32Ăn đề 01
16-09-1942,59,97,80,05,12Ăn đề 97
15-09-1902,00,03,68,29,85Ăn đề 03
14-09-1905,43,06,71,95,22Ăn 43
13-09-1996,36,75,33,83,82Ăn đề 82
12-09-1917,25,62,07,03,33Ăn đề 17
11-09-1900,63,30,80,19,59Trượt
10-09-1989,68,37,74,11,98Ăn đề 11
09-09-1952,67,91,17,10,83Ăn đề 83
08-09-1988,14,78,58,68,42Ăn đề 68
07-09-1916,67,92,00,19,61Ăn đề 16
06-09-1905,81,84,17,75,90Ăn đề 17
05-09-1952,99,48,51,55,33Ăn đề 51
04-09-1934,84,83,68,15,55Ăn đề 84
03-09-1948,79,04,70,54,89Ăn đề 54
02-09-1990,61,86,87,80,25Ăn 25
01-09-1910,97,68,12,84,94Ăn đề 97
31-08-1900,60,67,44,46,72Ăn đề 60
30-08-1929,51,66,28,73,06Ăn đề 66
29-08-1960,78,73,58,79,25Ăn đề 73
28-08-1906,00,72,70,37,88Trượt
27-08-1994,14,60,62,73,89Ăn 62
26-08-1961,54,30,63,47,29Ăn đề 63
25-08-1942,77,48,99,01,87Ăn đề 01
24-08-1932,62,46,12,06,24Ăn đề 62
23-08-1982,61,13,38,94,63Trượt
22-08-1956,93,81,09,31,43Ăn đề 93
21-08-1953,54,76,37,56,43Ăn đề 37
20-08-1900,79,84,74,65,28Ăn đề 65
19-08-1955,32,67,71,39,74Trượt
18-08-1976,11,82,92,31,93Ăn đề 11
17-08-1949,36,98,99,75,60Ăn đề 98
16-08-1912,18,31,29,44,99Trượt
15-08-1907,04,72,24,66,54Trượt
14-08-1984,86,22,79,82,25Ăn đề 84
13-08-1997,81,53,31,52,18Ăn đề 81
12-08-1924,30,23,59,14,34Ăn đề 59
11-08-1913,38,21,58,90,76Ăn đề 76
10-08-1945,20,27,18,24,43Trượt
09-08-1919,02,02,89,47,57Ăn đề 02
08-08-1918,62,70,32,60,76Ăn đề 62
07-08-1947,08,33,69,24,26Ăn đề 26
06-08-1949,77,48,59,70,91Ăn đề 48
05-08-1965,91,42,77,72,56Ăn đề 91
04-08-1930,16,73,01,86,32Ăn đề 32
03-08-1979,99,59,06,33,33Ăn đề 33
02-08-1996,04,28,95,82,99Ăn đề 82
01-08-1937,07,44,42,46,56Ăn đề 56
31-07-1973,66,22,62,90,19Ăn đề 90
30-07-1957,61,49,87,98,40Ăn đề 57
29-07-1976,74,41,50,62,18Ăn 18
28-07-1908,17,73,38,41,85Ăn đề 08
27-07-1994,00,42,69,80,30Ăn đề 94
26-07-1927,13,48,74,86,01Trượt
25-07-1950,41,45,87,58,09Trượt
24-07-1946,61,43,11,99,35Ăn đề 61
23-07-1945,10,14,46,40,34Trượt
22-07-1956,08,47,34,73,98Ăn đề 98
21-07-1929,12,63,36,18,06Trượt
20-07-1965,72,32,68,59,04Trượt
19-07-1908,30,57,76,73,02Ăn đề 02
18-07-1932,88,07,53,22,08Ăn đề 07
17-07-1902,36,09,40,45,28Ăn đề 09
16-07-1912,87,99,91,55,07Ăn đề 55
15-07-1961,07,42,98,11,66Ăn 07
14-07-1986,47,03,33,82,24Trượt
13-07-1997,34,23,71,54,01Ăn đề 97
12-07-1927,97,03,13,21,98Trượt
11-07-1924,39,49,45,80,87Trượt
10-07-1931,48,60,51,04,70Trượt
09-07-1978,35,59,54,95,23Trượt
08-07-1997,83,02,28,46,56Ăn đề 83
07-07-1924,16,06,15,53,72Trượt
06-07-1977,97,61,50,92,11Ăn đề 97
05-07-1971,77,11,43,67,18Trượt
04-07-1974,77,14,37,72,62Trượt
03-07-1912,92,96,18,61,89Trượt
02-07-1963,23,78,65,30,09Ăn đề 78
01-07-1910,74,56,16,71,84Ăn đề 84
30-06-1958,77,94,47,80,89Trượt
29-06-1978,48,56,39,95,92Trượt
28-06-1967,90,33,00,16,32Trượt
27-06-1975,21,85,76,55,86Ăn đề 76
26-06-1967,49,81,41,95,56Ăn đề 95
25-06-1935,81,88,30,68,03Ăn 68
24-06-1966,61,41,06,82,62Trượt
23-06-1912,50,95,11,02,14Ăn đề 95
22-06-1904,66,10,48,70,57Ăn đề 04
21-06-1965,86,66,17,38,01Ăn đề 86
20-06-1919,60,07,23,18,13Trượt
19-06-1953,75,98,51,99,67Ăn đề 53
18-06-1903,98,56,77,01,00Ăn đề 98
17-06-1974,52,51,91,38,12Ăn đề 74
16-06-1953,44,94,65,45,77Ăn đề 77
15-06-1944,86,71,70,28,09Ăn đề 09
14-06-1945,89,28,87,01,84Ăn đề 01
13-06-1959,08,66,87,20,17Ăn đề 59
12-06-1904,47,92,98,25,19Ăn 98
11-06-1942,50,14,10,17,85Ăn đề 14
10-06-1910,19,49,97,06,31Ăn đề 97
09-06-1983,22,21,74,44,23Trượt
08-06-1903,90,75,71,53,35Ăn đề 75
07-06-1910,93,73,38,04,39Ăn đề 73
06-06-1910,21,70,08,40,33Ăn đề 40
05-06-1991,81,01,52,74,67Ăn đề 67
04-06-1992,18,67,16,86,61Ăn đề 86
03-06-1935,85,76,10,21,73Ăn đề 73
02-06-1997,60,35,71,14,41Trượt
01-06-1970,09,71,91,15,56Ăn đề 91
31-05-1976,10,26,52,44,05Ăn đề 05
30-05-1928,32,58,64,79,71Trượt
29-05-1978,64,10,34,18,46Ăn đề 46
28-05-1953,38,94,83,86,57Trượt
27-05-1970,17,58,11,95,29Trượt
26-05-1941,01,11,57,48,21Trượt
25-05-1957,49,33,66,96,37Ăn đề 33
24-05-1906,02,86,63,49,55Ăn đề 63
23-05-1969,64,36,83,13,68Ăn đề 83
22-05-1935,65,76,50,00,64Ăn đề 35
21-05-1997,05,55,34,02,06Ăn đề 34
20-05-1901,89,52,23,44,64Ăn đề 64
19-05-1917,04,44,41,45,71Trượt
18-05-1931,76,19,49,08,10Ăn đề 49
17-05-1953,83,32,29,05,09Ăn đề 32
16-05-1909,86,63,36,27,82Ăn đề 36
15-05-1902,48,11,20,91,21Trượt
14-05-1982,83,70,49,72,76Ăn 82
13-05-1917,99,43,48,68,00Ăn đề 68
12-05-1909,65,17,89,81,64Trượt
11-05-1900,41,39,72,45,97Ăn đề 00
10-05-1952,01,74,35,43,22Ăn đề 35
09-05-1929,52,13,54,08,20Ăn đề 52
08-05-1906,76,29,34,32,28Ăn đề 28
07-05-1930,52,73,76,53,38Ăn 30
06-05-1912,21,27,20,42,32Ăn đề 42
05-05-1987,32,84,40,92,36Trượt
04-05-1939,23,52,86,71,15Ăn đề 71