Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

  Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
08-04-20
31-03-20Đắc Lắc: 743,996,
Quảng Nam: 553,747
Đắc Lắc: Trúng 743,
Quảng Nam: Trúng 553
30-03-20TT Huế: 455,320,
Phú Yên: 990,716
TT Huế: Trúng 455,
Phú Yên: Trúng 990
29-03-20Kon Tum: 597,041,
Khánh Hòa: 372,542
Kon Tum: Trúng 597,
Khánh Hòa: Trúng 372
28-03-20Đà Nẵng: 228,115,
Quảng Ngãi: 926,944,
Đắc Nông: 315,362
Đà Nẵng: Trúng 228,
Quảng Ngãi: Trúng 926
25-03-20Đà Nẵng: 791,781,
Khánh Hòa: 476,150
Đà Nẵng: Trúng 791,
Khánh Hòa: Trúng 476
24-03-20Đắc Lắc: 721,306,
Quảng Nam: 845,008
Đắc Lắc: Trúng 721,
Quảng Nam: Trúng 845
23-03-20TT Huế: 007,951,
Phú Yên: 688,149
TT Huế: Trúng 007,
Phú Yên: Trúng 688
22-03-20Kon Tum: 527,397,
Khánh Hòa: 248,389
Khánh Hòa: Trúng 248
21-03-20Đà Nẵng: 691,622,
Quảng Ngãi: 273,251,
Đắc Nông: 056,139
Đà Nẵng: Trúng 691,
Quảng Ngãi: Trúng 273
20-03-20Gia Lai: 252,908,
Ninh Thuận: 777,135
Gia Lai: Trúng 252
19-03-20Bình Định: 277,931,
Quảng Trị: 022,370,
Quảng Bình: 134,861
Bình Định: Trúng 277,
Quảng Bình: Trúng 134
18-03-20Đà Nẵng: 240,345,
Khánh Hòa: 264,305
Đà Nẵng: Trúng 240
17-03-20Đắc Lắc: 118,332,
Quảng Nam: 328,302
Đắc Lắc: Trúng 118
16-03-20TT Huế: 355,751,
Phú Yên: 200,919
TT Huế: Trúng 355,
Phú Yên: Trúng 200
15-03-20Kon Tum: 447,399,
Khánh Hòa: 730,566
Kon Tum: Trúng 447,
Khánh Hòa: Trúng 730
14-03-20Đà Nẵng: 523,780,
Quảng Ngãi: 547,105,
Đắc Nông: 236,018
Đà Nẵng: Trúng 523,
Quảng Ngãi: Trúng 547,
Đắc Nông: Trúng 236
13-03-20Gia Lai: 637,571,
Ninh Thuận: 288,322
Gia Lai: Trúng 637,
Ninh Thuận: Trúng 288
12-03-20Bình Định: 004,141,
Quảng Trị: 925,815,
Quảng Bình: 477,454
Bình Định: Trúng 004,
Quảng Trị: Trúng 925,
Quảng Bình: Trúng 477
11-03-20Đà Nẵng: 993,175,
Khánh Hòa: 785,104
Đà Nẵng: Trúng 993,
Khánh Hòa: Trúng 785
10-03-20Đắc Lắc: 616,520,
Quảng Nam: 879,798
Đắc Lắc: Trúng 616,
Quảng Nam: Trúng 879
09-03-20TT Huế: 938,661,
Phú Yên: 002,174
Trượt
08-03-20Kon Tum: 615,829,
Khánh Hòa: 810,422
Kon Tum: Trúng 615,
Khánh Hòa: Trúng 810
07-03-20Đà Nẵng: 271,391,
Quảng Ngãi: 211,449,
Đắc Nông: 314,610
Đà Nẵng: Trúng 271,
Đắc Nông: Trúng 314
06-03-20Gia Lai: 161,529,
Ninh Thuận: 295,049
Gia Lai: Trúng 161,
Ninh Thuận: Trúng 295
05-03-20Bình Định: 935,940,
Quảng Trị: 786,178,
Quảng Bình: 057,557
Bình Định: Trúng 935,
Quảng Bình: Trúng 057
04-03-20Đà Nẵng: 130,271,
Khánh Hòa: 728,524
Khánh Hòa: Trúng 728
03-03-20Đắc Lắc: 262,935,
Quảng Nam: 831,726
Đắc Lắc: Trúng 262,
Quảng Nam: Trúng 831
02-03-20TT Huế: 719,348,
Phú Yên: 743,257
Phú Yên: Trúng 743
01-03-20Kon Tum: 400,629,
Khánh Hòa: 095,936
Kon Tum: Trúng 400,
Khánh Hòa: Trúng 095
29-02-20Đà Nẵng: 871,249,
Quảng Ngãi: 903,202,
Đắc Nông: 831,552
Đà Nẵng: Trúng 871,
Quảng Ngãi: Trúng 903,
Đắc Nông: Trúng 831
28-02-20Gia Lai: 871,856,
Ninh Thuận: 232,747
Gia Lai: Trúng,
Ninh Thuận: Trúng 232
27-02-20Bình Định: 275,659,
Quảng Trị: 574,289,
Quảng Bình: 181,478
Quảng Trị: Trúng 574,
Quảng Bình: Trúng 181
26-02-20Đà Nẵng: 293,096,
Khánh Hòa: 455,532
Đà Nẵng: Trúng 293,
Khánh Hòa: Trúng 455
25-02-20Đắc Lắc: 536,701,
Quảng Nam: 312,970
Đắc Lắc: Trúng 536,
Quảng Nam: Trúng 312
24-02-20TT Huế: 017,838,
Phú Yên: 800,630
TT Huế: Trúng 017
23-02-20Kon Tum: 560,402,
Khánh Hòa: 014,058
Kon Tum: Trúng 560,
Khánh Hòa: Trúng 014
22-02-20Đà Nẵng: 039,194,
Quảng Ngãi: 900,141,
Đắc Nông: 919,284
Đà Nẵng: Trúng 039,
Quảng Ngãi: Trúng 900
21-02-20Gia Lai: 015,350,
Ninh Thuận: 484,706
Gia Lai: Trúng 015,
Ninh Thuận: Trúng 484
20-02-20Bình Định: 262,726,
Quảng Trị: 285,636,
Quảng Bình: 815,334
Bình Định: Trúng 262,
Quảng Trị: Trúng 285,
Quảng Bình: Trúng 815
19-02-20Đà Nẵng: 956,786,
Khánh Hòa: 147,794
Đà Nẵng: Trúng 956,
Khánh Hòa: Trúng 147
18-02-20Đắc Lắc: 414,826,
Quảng Nam: 904,083
Quảng Nam: Trúng 904
17-02-20TT Huế: 149,271,
Phú Yên: 521,077
TT Huế: Trúng 149,
Phú Yên: Trúng 521
16-02-20Kon Tum: 685,096,
Khánh Hòa: 684,636
Khánh Hòa: Trúng 684
15-02-20Đà Nẵng: 632,939,
Quảng Ngãi: 204,076,
Đắc Nông: 603,987
Đà Nẵng: Trúng 632,
Quảng Ngãi: Trúng 204,
Đắc Nông: Trúng 603
14-02-20Ninh Thuận: 528,731,
Gia Lai: 607,515
Ninh Thuận: Trúng 528,
Gia Lai: Trúng 607
13-02-20Bình Định: 470,305,
Quảng Trị: 579,628,
Quảng Bình: 319,004
Bình Định: Trúng 470,
Quảng Trị: Trúng 579,
Quảng Bình: Trúng 319
12-02-20Đà Nẵng: 801,888,
Khánh Hòa: 039,202
Đà Nẵng: Trúng 801
11-02-20Đắc Lắc: 482,700,
Quảng Nam: 499,517
Trượt
10-02-20TT Huế: 838,505,
Phú Yên: 006,547
Trượt
09-02-20Kon Tum: 673,162,
Khánh Hòa: 054,046
Kon Tum: Trúng 673
08-02-20Đà Nẵng: 264,672,
Quảng Ngãi: 087,184,
Đắc Nông: 323,905
Đà Nẵng: Trúng 264
07-02-20Gia Lai: 914,219,
Ninh Thuận: 483,247
Gia Lai: Trúng 914
06-02-20Bình Định: 765,130,
Quảng Trị: 334,401,
Quảng Bình: 688,425
Bình Định: Trúng 765,
Quảng Trị: Trúng 334,
Quảng Bình: Trúng 688
05-02-20Đà Nẵng: 723,006,
Khánh Hòa: 997,110
Khánh Hòa: Trúng 997
04-02-20Đắc Lắc: 892,988,
Quảng Nam: 622,771
Đắc Lắc: Trúng 892,
Quảng Nam: Trúng 622
03-02-20TT Huế: 522,540,
Phú Yên: 237,033
TT Huế: Trúng 522,
Phú Yên: Trúng 237
02-02-20Kon Tum: 635,663,
Khánh Hòa: 166,770
Kon Tum: Trúng 635,
Khánh Hòa: Trúng 166
01-02-20Đà Nẵng: 514,559,
Quảng Ngãi: 303,705,
Đắc Nông: 869,627
Đắc Nông: Trúng 869
31-01-20Gia Lai: 463,165,
Ninh Thuận: 784,539
Trượt
30-01-20Quảng Bình: 390,908,
Bình Định: 732,624,
Quảng Trị: 044,922
Quảng Trị: Trúng 044
29-01-20Đà Nẵng: 266,504,
Khánh Hòa: 386,120
Đà Nẵng: Trúng 266,
Khánh Hòa: Trúng 386
28-01-20Đắc Lắc: 007,589,
Quảng Nam: 449,823
Đắc Lắc: Trúng 007,
Quảng Nam: Trúng 449
27-01-20TT Huế: 901,309,
Phú Yên: 316,002
TT Huế: Trúng 901
26-01-20Kon Tum: 851,750,
Khánh Hòa: 281,551
Khánh Hòa: Trúng 281
25-01-20Đà Nẵng: 501,714,
Quảng Ngãi: 195,702,
Đắc Nông: 629,793
Quảng Ngãi: Trúng 195,
Đắc Nông: Trúng 629
24-01-20Gia Lai: 861,523,
Ninh Thuận: 822,784
Ninh Thuận: Trúng 822
23-01-20Bình Định: 867,626,
Quảng Trị: 900,469,
Quảng Bình: 035,506
Quảng Bình: Trúng 035
22-01-20Đà Nẵng: 907,051,
Khánh Hòa: 803,354
Đà Nẵng: Trúng 907,
Khánh Hòa: Trúng 803
21-01-20Đắc Lắc: 741,561,
Quảng Nam: 193,968
Đắc Lắc: Trúng 741,
Quảng Nam: Trúng 193
20-01-20TT Huế: 735,762,
Phú Yên: 821,592
TT Huế: Trúng 735,
Phú Yên: Trúng 821
19-01-20Kon Tum: 664,573,
Khánh Hòa: 142,120
Kon Tum: Trúng 664,
Khánh Hòa: Trúng 142
18-01-20Đà Nẵng: 699,248,
Quảng Ngãi: 840,724,
Đắc Nông: 936,076
Quảng Ngãi: Trúng 840,
Đắc Nông: Trúng 936
17-01-20Gia Lai: 302,901,
Ninh Thuận: 515,063
Gia Lai: Trúng 302,
Ninh Thuận: Trúng 515
16-01-20Bình Định: 527,843,
Quảng Trị: 972,534,
Quảng Bình: 861,122
Bình Định: Trúng 527,
Quảng Trị: Trúng 972,
Quảng Bình: Trúng 861
15-01-20Đà Nẵng: 803,430,
Khánh Hòa: 898,125
Khánh Hòa: Trúng 898
14-01-20Đắc Lắc: 493,256,
Quảng Nam: 811,591
Đắc Lắc: Trúng 493,
Quảng Nam: Trúng 811
13-01-20TT Huế: 496,696,
Phú Yên: 617,305
TT Huế: Trúng 496
12-01-20Kon Tum: 760,248,
Khánh Hòa: 570,550
Kon Tum: Trúng 760,
Khánh Hòa: Trúng 570
11-01-20Đà Nẵng: 938,494,
Quảng Ngãi: 747,946,
Đắc Nông: 325,504
Đà Nẵng: Trúng 938,
Đắc Nông: Trúng 325
10-01-20Gia Lai: 202,380,
Ninh Thuận: 794,327
Gia Lai: Trúng 202
09-01-20Bình Định: 710,218,
Quảng Trị: 094,782,
Quảng Bình: 427,370
Bình Định: Trúng 710,
Quảng Trị: Trúng 094,
Quảng Bình: Trúng 427
08-01-20Đà Nẵng: 695,723,
Khánh Hòa: 523,801
Đà Nẵng: Trúng 695
07-01-20Đắc Lắc: 463,663,
Quảng Nam: 906,800
Đắc Lắc: Trúng 463,
Quảng Nam: Trúng 906
06-01-20TT Huế: 502,961,
Phú Yên: 571,822
TT Huế: Trúng 502
05-01-20Kon Tum: 355,935,
Khánh Hòa: 703,018
Kon Tum: Trúng 355
04-01-20Đà Nẵng: 708,584,
Quảng Ngãi: 276,491,
Đắc Nông: 713,182
Quảng Ngãi: Trúng 276,
Đắc Nông: Trúng 713
03-01-20Gia Lai: 387,614,
Ninh Thuận: 503,254
Gia Lai: Trúng 387
02-01-20Bình Định: 026,953,
Quảng Trị: 700,521
Bình Định: Trúng 026,
Quảng Trị: Trúng 700