Dựa theo ngũ hành bát quái và các quy luật số học. Dựa vào hệ thống máy tính thống kê kết quả xổ số từ năm 2005 đến nay.

  Các chuyên gia LÔ ĐỀ của chúng tôi khẳng định chắc chắn bắt Trúng CẶP XỈU CHỦ hôm nay

CẶP XỈU CHỦ MIỀN TRUNG VIP Giá 1.500.000 VNĐ

Nếu các bạn không có mệnh giá thẻ nạp 1.500.000 VNĐ thì các bạn có thể nạp góp làm sao mà đủ số tiền 1.500.000 VNĐ là số sẽ hiện ra!

Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

Cặp Xíu Chủ Miền Trung VIP chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
09-07-20
08-07-20Đà Nẵng: 459,711,
Khánh Hòa: 990,786
Đà Nẵng: Trúng 459
07-07-20Đắc Lắc: 652,871,
Quảng Nam: 819,733
Đắc Lắc: Trúng 652
06-07-20TT Huế: 906,860,
Phú Yên: 818,301
TT Huế: Trúng 906,
Phú Yên: Trúng 818
05-07-20Kon Tum: 470,191,
Khánh Hòa: 352,365
Kon Tum: Trúng 470
04-07-20Đà Nẵng: 322,200,
Quảng Ngãi: 564,919,
Đắc Nông: 204,586
Đà Nẵng: Trúng 322,
Quảng Ngãi: Trúng 564,
Đắc Nông: Trúng 204
03-07-20Gia Lai: 071,939,
Ninh Thuận: 520,094
Gia Lai: Trúng 071,
Ninh Thuận: Trúng 520
02-07-20Bình Định: 486,616,
Quảng Trị: 206,383,
Quảng Bình: 791,280
Bình Định: Trúng 486,
Quảng Trị: Trúng 206,
Quảng Bình: Trúng 791
01-07-20Đà Nẵng: 337,225,
Khánh Hòa: 917,896
Khánh Hòa: Trúng 917
30-06-20Đắc Lắc: 350,619,
Quảng Nam: 504,329
Đắc Lắc: Trúng 350,
Quảng Nam: Trúng 504
29-06-20TT Huế: 406,215,
Phú Yên: 557,413
TT Huế: Trúng 406,
Phú Yên: Trúng 557
28-06-20Kon Tum: 158,957,
Khánh Hòa: 133,617
Kon Tum: Trúng 158,
Khánh Hòa: Trúng 133
27-06-20Đà Nẵng: 043,937,
Quảng Ngãi: 032,373,
Đắc Nông: 300,708
Đà Nẵng: Trúng 043,
Quảng Ngãi: Trúng 032,
Đắc Nông: Trúng 300
26-06-20Gia Lai: 593,356,
Ninh Thuận: 891,645
Ninh Thuận: Trúng 891
25-06-20Bình Định: 087,396,
Quảng Trị: 050,914,
Quảng Bình: 093,620
Quảng Trị: Trúng 050,
Quảng Bình: Trúng 093
24-06-20Đà Nẵng: 247,375,
Khánh Hòa: 606,782
Đà Nẵng: Trúng 247,
Khánh Hòa: Trúng 606
23-06-20Đắc Lắc: 257,849,
Quảng Nam: 384,083
Đắc Lắc: Trúng 257,
Quảng Nam: Trúng 384
22-06-20TT Huế: 100,187,
Phú Yên: 016,129
TT Huế: Trúng 100,
Phú Yên: Trúng 016
21-06-20Kon Tum: 701,884,
Khánh Hòa: 817,047
Kon Tum: Trúng 701,
Khánh Hòa: Trúng 817
20-06-20Đà Nẵng: 297,749,
Quảng Ngãi: 894,728,
Đắc Nông: 044,469
Đà Nẵng: Trúng 297,
Đắc Nông: Trúng 044
19-06-20Gia Lai: 806,537,
Ninh Thuận: 618,787
Gia Lai: Trúng 806
18-06-20Bình Định: 985,642,
Quảng Trị: 618,019,
Quảng Bình: 344,516
Bình Định: Trúng 985,
Quảng Trị: Trúng 618,
Quảng Bình: Trúng 344
17-06-20Đà Nẵng: 928,101,
Khánh Hòa: 547,213
Đà Nẵng: Trúng 928,
Khánh Hòa: Trúng 547
16-06-20Đắc Lắc: 268,419,
Quảng Nam: 293,847
Đắc Lắc: Trúng 268
15-06-20TT Huế: 413,518,
Phú Yên: 469,708
TT Huế: Trúng 413,
Phú Yên: Trúng 469
14-06-20Kon Tum: 548,176,
Khánh Hòa: 071,673
Kon Tum: Trúng 548
13-06-20Đà Nẵng: 118,575,
Quảng Ngãi: 360,762,
Đắc Nông: 113,964
Quảng Ngãi: Trúng 360,
Đắc Nông: Trúng 113
12-06-20Gia Lai: 582,472,
Ninh Thuận: 053,595
Gia Lai: Trúng 582,
Ninh Thuận: Trúng 053
11-06-20Bình Định: 486,206,
Quảng Trị: 020,327,
Quảng Bình: 359,204
Trượt
10-06-20Đà Nẵng: 385,970,
Khánh Hòa: 640,214
Đà Nẵng: Trúng 385,
Khánh Hòa: Trúng 640
09-06-20Đắc Lắc: 346,276,
Quảng Nam: 316,185
Đắc Lắc: Trúng 346
08-06-20TT Huế: 391,505,
Phú Yên: 136,502
Phú Yên: Trúng 136
07-06-20Kon Tum: 638,046,
Khánh Hòa: 523,694
Kon Tum: Trúng 638,
Khánh Hòa: Trúng 523
06-06-20Đà Nẵng: 745,574,
Quảng Ngãi: 488,371,
Đắc Nông: 248,065
Đà Nẵng: Trúng 745,
Quảng Ngãi: Trúng 488
05-06-20Gia Lai: 076,750,
Ninh Thuận: 469,270
Gia Lai: Trúng 076
04-06-20Bình Định: 458,752,
Quảng Trị: 741,619,
Quảng Bình: 007,967
Quảng Trị: Trúng 741
03-06-20Đà Nẵng: 324,382,
Khánh Hòa: 992,067
Đà Nẵng: Trúng 324,
Khánh Hòa: Trúng 992
02-06-20Đắc Lắc: 790,194,
Quảng Nam: 809,172
Đắc Lắc: Trúng 790,
Quảng Nam: Trúng 809
01-06-20TT Huế: 336,070,
Phú Yên: 553,610
TT Huế: Trúng 336,
Phú Yên: Trúng 553
31-05-20Kon Tum: 266,414,
Khánh Hòa: 540,636
Kon Tum: Trúng 266,
Khánh Hòa: Trúng 540
30-05-20Đà Nẵng: 980,397,
Quảng Ngãi: 202,858,
Đắc Nông: 676,899
Đà Nẵng: Trúng 980,
Đắc Nông: Trúng 676
29-05-20Gia Lai: 476,881,
Ninh Thuận: 084,287
Gia Lai: Trúng 476,
Ninh Thuận: Trúng 084
28-05-20Bình Định: 450,870,
Quảng Trị: 290,873,
Quảng Bình: 714,531
Bình Định: Trúng 450,
Quảng Trị: Trúng 290,
Quảng Bình: Trúng 714
27-05-20Đà Nẵng: 134,380,
Khánh Hòa: 705,266
Đà Nẵng: Trúng 134,
Khánh Hòa: Trúng 705
26-05-20Đắc Lắc: 222,593,
Quảng Nam: 269,951
Đắc Lắc: Trúng 222,
Quảng Nam: Trúng 269
25-05-20TT Huế: 272,713,
Phú Yên: 479,252
TT Huế: Trúng 272
24-05-20Kon Tum: 932,669,
Khánh Hòa: 724,632
Trượt
23-05-20Đà Nẵng: 189,659,
Quảng Ngãi: 361,232,
Đắc Nông: 551,467
Đà Nẵng: Trúng 189,
Quảng Ngãi: Trúng 361
22-05-20Gia Lai: 574,833,
Ninh Thuận: 977,015
Gia Lai: Trúng 574,
Ninh Thuận: Trúng 977
21-05-20Bình Định: 219,408,
Quảng Trị: 050,545,
Quảng Bình: 719,015
Bình Định: Trúng 219,
Quảng Trị: Trúng 050,
Quảng Bình: Trúng 719
20-05-20Đà Nẵng: 247,546,
Khánh Hòa: 831,503
Đà Nẵng: Trúng 247,
Khánh Hòa: Trúng 831
19-05-20Đắc Lắc: 733,327,
Quảng Nam: 558,464
Đắc Lắc: Trúng 733,
Quảng Nam: Trúng 558
18-05-20TT Huế: 261,198,
Phú Yên: 012,171
TT Huế: Trúng 261
17-05-20Kon Tum: 759,856,
Khánh Hòa: 671,556
Kon Tum: Trúng 759,
Khánh Hòa: Trúng 671
16-05-20Đà Nẵng: 214,620,
Quảng Ngãi: 600,945,
Đắc Nông: 948,780
Đà Nẵng: Trúng 214,
Quảng Ngãi: Trúng 600,
Đắc Nông: Trúng 948
15-05-20Gia Lai: 513,457,
Ninh Thuận: 753,827
Gia Lai: Trúng 513,
Ninh Thuận: Trúng 753
14-05-20Bình Định: 198,735,
Quảng Trị: 241,470,
Quảng Bình: 573,991
Quảng Trị: Trúng 241,
Quảng Bình: Trúng 573
13-05-20Đà Nẵng: 414,058,
Khánh Hòa: 093,343
Khánh Hòa: Trúng 093
12-05-20Đắc Lắc: 683,406,
Quảng Nam: 364,656
Đắc Lắc: Trúng 683,
Quảng Nam: Trúng 364
11-05-20TT Huế: 192,888,
Phú Yên: 798,576
TT Huế: Trúng 192,
Phú Yên: Trúng 798
10-05-20Kon Tum: 947,858,
Khánh Hòa: 194,707
Trượt
09-05-20Đà Nẵng: 923,963,
Quảng Ngãi: 320,047,
Đắc Nông: 293,600
Đà Nẵng: Trúng 923,
Quảng Ngãi: Trúng 320,
Đắc Nông: Trúng 293
08-05-20Gia Lai: 110,424,
Ninh Thuận: 494,424
Gia Lai: Trúng 110,
Ninh Thuận: Trúng 494
07-05-20Bình Định: 436,061,
Quảng Trị: 407,363,
Quảng Bình: 568,999
Bình Định: Trúng 436,
Quảng Trị: Trúng 407
06-05-20Đà Nẵng: 928,552,
Khánh Hòa: 099,749
Đà Nẵng: Trúng 928,
Khánh Hòa: Trúng 099
05-05-20Đắc Lắc: 181,805,
Quảng Nam: 803,553
Đắc Lắc: Trúng 181,
Quảng Nam: Trúng 803
04-05-20TT Huế: 200,884,
Phú Yên: 213,981
Phú Yên: Trúng 213
03-05-20Kon Tum: 158,208,
Khánh Hòa: 683,760
Khánh Hòa: Trúng 683
02-05-20Đà Nẵng: 884,165,
Quảng Ngãi: 557,799,
Đắc Nông: 187,327
Đà Nẵng: Trúng 884,
Quảng Ngãi: Trúng 557
01-05-20Gia Lai: 376,597,
Ninh Thuận: 787,525
Trượt
30-04-20Bình Định: 717,773,
Quảng Trị: 242,469,
Quảng Bình: 633,946
Bình Định: Trúng 717,
Quảng Trị: Trúng 242
29-04-20Đà Nẵng: 125,219,
Khánh Hòa: 785,245
Đà Nẵng: Trúng 125,
Khánh Hòa: Trúng 785
28-04-20Đắc Lắc: 026,857,
Quảng Nam: 728,907
Đắc Lắc: Trúng 026,
Quảng Nam: Trúng 728
27-04-20TT Huế: 508,209,
Phú Yên: 188,639
Phú Yên: Trúng 188
26-04-20Kon Tum: 397,822,
Khánh Hòa: 991,507
Kon Tum: Trúng 397,
Khánh Hòa: Trúng 991
25-04-20Đà Nẵng: 486,030,
Quảng Ngãi: 135,258,
Đắc Nông: 225,081
Đà Nẵng: Trúng 486,
Quảng Ngãi: Trúng 135
31-03-20Đắc Lắc: 743,996,
Quảng Nam: 553,747
Đắc Lắc: Trúng 743,
Quảng Nam: Trúng 553
30-03-20TT Huế: 455,320,
Phú Yên: 990,716
TT Huế: Trúng 455,
Phú Yên: Trúng 990
29-03-20Kon Tum: 597,041,
Khánh Hòa: 372,542
Kon Tum: Trúng 597,
Khánh Hòa: Trúng 372
28-03-20Đà Nẵng: 228,115,
Quảng Ngãi: 926,944,
Đắc Nông: 315,362
Đà Nẵng: Trúng 228,
Quảng Ngãi: Trúng 926
25-03-20Đà Nẵng: 791,781,
Khánh Hòa: 476,150
Đà Nẵng: Trúng 791,
Khánh Hòa: Trúng 476
24-03-20Đắc Lắc: 721,306,
Quảng Nam: 845,008
Đắc Lắc: Trúng 721,
Quảng Nam: Trúng 845
23-03-20TT Huế: 007,951,
Phú Yên: 688,149
TT Huế: Trúng 007,
Phú Yên: Trúng 688
22-03-20Kon Tum: 527,397,
Khánh Hòa: 248,389
Khánh Hòa: Trúng 248
21-03-20Đà Nẵng: 691,622,
Quảng Ngãi: 273,251,
Đắc Nông: 056,139
Đà Nẵng: Trúng 691,
Quảng Ngãi: Trúng 273
20-03-20Gia Lai: 252,908,
Ninh Thuận: 777,135
Gia Lai: Trúng 252
19-03-20Bình Định: 277,931,
Quảng Trị: 022,370,
Quảng Bình: 134,861
Bình Định: Trúng 277,
Quảng Bình: Trúng 134
18-03-20Đà Nẵng: 240,345,
Khánh Hòa: 264,305
Đà Nẵng: Trúng 240
17-03-20Đắc Lắc: 118,332,
Quảng Nam: 328,302
Đắc Lắc: Trúng 118