Chốt CẶP BA CÀNG MIỀN BẮC siêu đẹp hôm nay – Cam kết chính xác tuyệt đối!!

 Nhận ngay CẶP BA CÀNG MIỀN BẮC  97%  Ăn chắc giá : 1.500.000 VNĐ

 Cầu VÀNG đã được các chuyên gia phân tích kỹ với độ chính xác cao, sau khi các bạn nạp thẻ thành công ở mục dưới đây  bộ số Đặc Biệt sẽ hiện ra, các bạn nhìn thật kỹ nhé.

 Chúc các bạn thắng lớn mỗi ngày!

 

Cặp 3 Càng VIP MB chuẩn nhất trong ngày!
Giá: 1,500,000đ.
Hiện tại chúng tôi chỉ nhận các loại thẻ cào sau: Zing Card, Viettel

Ngày Dự Đoán Kết Quả
20-11-19
19-11-19790,106Trượt
18-11-19651,980Trượt
17-11-19140,670Trượt
16-11-19944,809Trượt
15-11-19203,043Trượt
14-11-19870,078Trượt
13-11-19958,656Trượt
12-11-19245,346Trượt
11-11-19116,008Trúng 116
10-11-19310,808Trúng 310
09-11-19502,191Trúng 502
08-11-19667,872Trượt
07-11-19024,819Trúng 024
06-11-19575,330Trượt
05-11-19990,305Trúng 990
04-11-19043,612Trúng 043
03-11-19887,152Trượt
02-11-19894,912Trúng 894
01-11-19032,207Trượt
31-10-19572,957Trượt
30-10-19894,485Trượt
29-10-19440,047Trượt
28-10-19312,620Trượt
27-10-19435,622Trượt
26-10-19115,759Trượt
25-10-19744,336Trượt
24-10-19074,245Trúng 074
23-10-19217,952Trượt
22-10-19398,456Trượt
21-10-19830,789Trượt
20-10-19730,592Trượt
19-10-19007,820Trượt
18-10-19920,832Trượt
17-10-19251,264Trượt
16-10-19641,325Trúng 641
15-10-19560,446Trượt
14-10-19511,997Trúng 511
13-10-19418,013Trượt
12-10-19107,704Trượt
11-10-19513,900Trượt
10-10-19338,357Trượt
09-10-19419,095Trượt
08-10-19959,486Trượt
07-10-19502,313Trượt
06-10-19781,862Trượt
05-10-19618,989Trượt
04-10-19989,418Trượt
03-10-19752,435Trượt
02-10-19068,575Trượt
01-10-19515,187Trúng 515
30-09-19131,169Trượt
29-09-19124,347Trúng 124
28-09-19322,750Trượt
27-09-19141,444Trượt
26-09-19657,455Trúng 657
25-09-19259,123Trúng 259
24-09-19084,165Trượt
23-09-19725,132Trượt
22-09-19597,116Trượt
21-09-19778,181Trúng 778
20-09-19162,250Trượt
19-09-19015,280Trượt
18-09-19389,609Trượt
17-09-19201,098Trúng 201
16-09-19607,883Trượt
15-09-19335,026Trượt
14-09-19776,993Trượt
13-09-19468,622Trượt
12-09-19110,111Trượt
11-09-19841,658Trúng 841
10-09-19446,750Trượt
09-09-19390,847Trượt
08-09-19847,679Trượt
07-09-19240,420Trượt
06-09-19187,468Trượt
05-09-19450,094Trượt
04-09-19568,886Trượt
03-09-19007,466Trượt
02-09-19725,198Trúng 725
01-09-19697,657Trúng 697
31-08-19635,514Trượt
30-08-19434,594Trượt
29-08-19805,982Trượt
28-08-19471,211Trượt
27-08-19718,830Trượt
26-08-19963,690Trúng 963
25-08-19188,180Trượt
24-08-19362,877Trúng 362
23-08-19347,089Trúng 347
22-08-19482,916Trượt
21-08-19657,515Trượt
20-08-19331,485Trượt
19-08-19225,608Trượt
18-08-19109,797Trượt
17-08-19642,589Trượt
16-08-19854,100Trượt
15-08-19474,734Trúng 474
14-08-19730,169Trượt
13-08-19871,492Trượt
12-08-19868,802Trượt
11-08-19376,058Trúng 376
10-08-19920,684Trượt
09-08-19002,715Trúng 002
08-08-19521,222Trượt
07-08-19625,411Trượt
06-08-19200,706Trượt
05-08-19842,711Trượt
04-08-19649,151Trượt
03-08-19104,199Trượt
02-08-19138,896Trượt
01-08-19877,450Trượt
31-07-19014,385Trượt
30-07-19357,928Trúng 357
29-07-19920,220Trượt
28-07-19008,212Trúng 008
27-07-19357,737Trượt
26-07-19643,883Trượt
25-07-19352,915Trượt
24-07-19161,090Trúng 161
23-07-19599,073Trượt
22-07-19859,441Trượt
21-07-19349,678Trượt
20-07-19705,944Trúng 705
19-07-19505,553Trượt
18-07-19162,682Trượt
17-07-19213,002Trượt
16-07-19355,103Trúng 355
15-07-19107,762Trúng 107
14-07-19666,080Trượt
13-07-19297,791Trúng 297
12-07-19103,011Trượt
11-07-19166,300Trúng 166
10-07-19202,502Trượt
09-07-19691,442Trượt
08-07-19097,445Trượt
07-07-19247,273Trượt
06-07-19507,665Trượt
05-07-19494,948Trượt
04-07-19468,043Trượt
03-07-19002,918Trượt
02-07-19978,004Trúng 978
01-07-19029,937Trượt
30-06-19025,277Trượt
29-06-19960,998Trượt
28-06-19932,924Trượt
27-06-19078,267Trượt
26-06-19895,211Trúng 895
25-06-19237,386Trượt
24-06-19766,081Trượt
23-06-19947,124Trượt
22-06-19649,895Trượt
21-06-19581,192Trượt
20-06-19428,971Trượt
19-06-19602,617Trượt
18-06-19212,384Trượt
17-06-19778,415Trượt
16-06-19777,120Trúng 777
15-06-19251,120Trượt
14-06-19994,495Trượt
13-06-19435,202Trượt
12-06-19211,423Trượt
11-06-19614,185Trúng 614
10-06-19797,456Trúng 797
09-06-19114,831Trượt
08-06-19700,229Trượt
07-06-19868,119Trượt
06-06-19794,469Trượt
05-06-19912,281Trượt
04-06-19686,425Trúng 686
03-06-19873,334Trúng 873
02-06-19103,988Trượt
01-06-19191,911Trúng 191
31-05-19432,968Trượt
30-05-19888,439Trượt
29-05-19146,125Trúng 146
28-05-19988,171Trượt
27-05-19036,574Trượt
26-05-19543,373Trượt
25-05-19139,306Trượt
24-05-19563,868Trúng 563
23-05-19455,130Trượt
22-05-19796,812Trượt
21-05-19779,657Trượt
20-05-19464,178Trúng 464
19-05-19383,501Trượt
18-05-19849,718Trúng 849
17-05-19747,094Trượt
16-05-19228,000Trượt
15-05-19577,732Trượt
14-05-19866,402Trượt
13-05-19517,097Trượt
12-05-19508,308Trượt
11-05-19206,903Trượt
10-05-19735,064Trúng 735
09-05-19926,293Trượt
08-05-19488,039Trượt
07-05-19258,947Trượt
06-05-19942,765Trượt
05-05-19487,606Trượt
04-05-19371,115Trúng 371